Alates 28.09.2020 on kõikidel saatkonna külastajatel kohustus kanda kaitsemaski. Külastajad peavad tooma isikliku maski ning peavad seda kandma kogu külastuse aja.

Palun leidke siit lisateavet teatavate petitsioonipõhiste viisataotlejate kohta, kellel on nüüd õigus intervjuust loobuda.


25. oktoobril kuulutas president Biden välja presidendi väljakuulutamise pealkirjaga "Väljakuulutamine ülemaailmse reisimise turvalise jätkamise edendamise kohta COVID-19 pandeemia ajal". See proklamatsioon, mis jõustus 8. novembril 2021 kell 12:01 idapoolsest standardajast, lõpetas presidendi proklamatsioonide (P.P.) 9984, 9992, 10143 ja 10199 kohased reisipiirangud, mis on seotud Brasiilias, Hiinas, Indias, Iraanis, Iirimaal, Schengeni alal, Lõuna-Aafrika Vabariigis ja Ühendkuningriigis füüsiliselt viibivate isikute Ameerika Ühendriikidesse sisenemise peatamisega. Nende piirangute asemel kuulutas president välja üldise vaktsineerimisnõude kõigile täisealistele välisriikide kodanikele, kes reisivad. Lisateavet selle ülemaailmse vaktsineerimisnõude kohta, sealhulgas üksikasjad erandite ja humanitaarküsimuste tõttu tehtavate erandite kohta, on saadaval haiguste kontrolli ja ennetamise keskuste veebisaidil .


Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskused (CDC) nõuavad, et kõik Ameerika Ühendriikidesse sisenevad lennureisijad esitaksid ühe päeva jooksul enne väljumist tehtud COVID-19 testi (asjaomase riikliku asutuse poolt heaks kiidetud või lubatud SARS-CoV-2 viiruse tuvastamise test), mis on negatiivne. Lennufirmad peavad enne pardale minekut kinnitama kõigi reisijate negatiivse testi tulemuse. Lennufirmad peavad keelduma reisijate pardale minemisest, kui nad ei esita negatiivse testi või taastumise dokumente. See nõue on viisataotluse menetlusest eraldi. Kõik COVID-19 tõttu reisimist piiravad presidendi väljakuulutused jäävad kehtima ja kehtivad jätkuvalt potentsiaalsete reisijate suhtes, olenemata nende testitulemustest või vaktsineerimisstaatusest. Reisijatele, kellel on riikliku huvi erand, kehtivad samuti kõik kohaldatavad väljumiseelse testimise nõuded. Lisateavet testimisenõude erandite kohta leiate siit.

Täiendavalt, kui Teil tekivad gripilaadsed sümptomid või usute, et Teil võib olla uut tüüpi koroonaviirus, soovitame Teil tungivalt intervjuu aega vähemalt 14 päeva edasi lükata.


Sekretär Blinken, konsulteerides sisejulgeolekuministeeriumiga ajutiselt laiendanud konsulaarametnike võimalust loobuda samas kategoorias mitteimmigrandiviisat taotlevatele isikutele intervjuu nõudest. Varem said intervjuust loobuda ainult need taotlejad, kelle mitteimmigrandi viisa aegus viimase 24 kuu jooksul. Sekretär on pikendanud antud aegumistähtaega ajutiselt 48 kuuni. See uuendus jääb kehtima kuni 31. detsembrini 2021. See muudatus võimaldab konsulaarametnikel jätkata teatud mitteimmigrandi viisataotluste menetlemist, vähendades samal ajal saatkonda ilmuvate taotlejate arvu, piirates sellega COVID-19 edastamise ohtu teistele taotlejatele ja konsulaartöötajatele. Reisijatel soovitatakse vaadata üle lähima USA saatkonna või konsulaadi veebilehekülge, et saada üksikasjalikku teavet selle kohta, milliseid viisateenuseid hetkel pakutakse, samuti teavet kõlblikkuse kohta ja juhiseid viisa taotlemiseks ilma intervjuuta.


USA Saatkond Eestis mõistab, et paljud viisataotlejad on tasunud viisataotluse menetlustasu ning ootavad endiselt võimalust määrata aeg viisaintervjuuks. Pingutame selle nimel, et kõik rutiinsed viisataotlusprotsessid võimalikult kiiresti ja turvaliselt taastada. Kinnitame, et USA Saatkond pikendab teie viisa taotlemise tasu (MRV-tasu) kehtivusaega kuni 30.septembrini 2023, et võimaldada kõikidel taotlejatel, kes ei saanud viisaintervjuule viisataotlusprotsesside peatamise tõttu aega määrata/kohtumisel osaleda, teha seda juba makstud tasuga. Palun jätkake selle saidi jälgimist, et saada teavet selle kohta, millal jätkame tavapäraste viisatehingutega.


17. märtsi 2020 seisuga Ameerika Ühendriikide suursaatkond Tallinnas tühistab kõik rutiinsed immigrandi ja mitteimmigrandi viisade intervjuu ajad. Jätkame rutiinseid viisateenuseid nii kiiresti kui võimalik, kuid me ei oska hetkel konkreetset kuupäeva anda. Viisataotluste lõivud kehtivad ja neid saab kasutada ühe aasta jooksul riigis, kus lõiv maksti. Kui Teil on kiireloomuline küsimus ja peate viivitamatult reisima, palun järgige juhiseid, et taotleda eelisjärjekorras intervjuu aega.