საიმიგრაციო ვიზაზე პეტიციის სტატუსის შემოწმება

On this page:

ზოგადი მიმოხილვა

საიმიგრაციო პეტიციის სტატუსის შესამოწმებლად, ეწვიეთ აშშ-ის მოქალაქეობის და იმიგრაციის სამსახურის (USCIS) ვებსაიტს აქ. უნდა შეიყვანოთ თქვენი განაცხადის ქვითრის 13-ციფრიანი ნომერი, რომელიც EAC, WAC, LIN ან SRC-ით იწყება და შემდეგ ციფრები მოსდევს.