დოკუმენტთა ჩაბარების მისამართები

ამ გვერდზე:

ზოგადი მიმოხილვა

თუ 221(g) წერილი მოგივიდათ და საელჩოდან მიიღეთ ინსტრუქციები დამატებითი დოკუმენტაციის წარდგენის თაობაზე, შემდგომი განხილვის მიზნით, აღნიშნული დოკუმენტები TNT-ში უნდა მიიტანოთ, რომელიც მათ საელჩოს მიაწვდის.

დოკუმენტების მიღებისა და გაგზავნის სერვისი TNT Express-ის თბილისში რჩება უფასო.

დოკუმენტების მიღებისა და გაგზავნის ტარიფი ყველა სხვა ოფისში, იქნება 12 აშშ დოლარი ყოველი განმცხადებლისთვის.

მისამართები

TNT-ის დოკუმენტაციის მიღების პუნქტების მისამართების სანახავად დააწკაპუნეთ აქ.