დიპლომატიური და სამთავრობო ოფიციალური პირები

ამ გვერდზე:

ზოგადი მიმოხილვა

A-1, A-2 და G-1 ვიზა G-4-ის საშუალებით, შეიძლება გაიცეს დიპლომატებზე და მთავრობის სხვა მოხელეებზე აშშ-ში სამსახურებრივი მივლინებისთვის. საერთოდ, დიპლომატის ან მთავრობის სხვა მოხელისთვის საჭირო ვიზის კატეგორიას განსაზღვრავს აშშ-ში მათი გამგზავრების მიზანი. არსებობს ძალიან სპეციფიკური მოთხოვნები, რომელთაც უნდა აკმაყოფილებდნენ განმცხადებლები A, G ან NATO ვიზების მისაღებად, აშშ-ის საიმიგრაციო კანონის ფარგლებში.

საქართველოს მოქალაქეებმა განაცხადები ვიზებზე A-1, A-2 და G-1, G-4-ის საშუალებით, აშშ-ის საკონსულო განყოფილებაში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს გავლით უნდა შეიტანონ. ვიზებზე A-1, A-2 და G-1, G-4-ის საშუალებით, ყველა განაცხადს თან დიპლომატიური ნოტა უნდა ახლდეს.

G-1 ვიზაზე, G-4-ის საშუალებით, განაცხადების შეტანა შესაძლებელია პირდაპირ აშშ-ის საელჩოს საკონსულო განყოფილებაში. G-1 ვიზის, G-4-ის საშუალებით, ყველა განაცხადს თან უნდა ახლდეს დიპლომატიური ნოტა ან, საერთაშორისო ორგანიზაციების შემთხვევაში, ოფიციალური წერილი G ვიზის გაცემის მოთხოვნით.

MRV სავიზო მოსაკრებელი არ გადაიხადოთ ამ საიტის მეშვეობით, ვინაიდან იგი არ ანაზღაურდება.

დამატებითი ინფორმაცია

უფრო დეტალური ინფორმაციისთვის, ეწვიეთ ამ ვებგვერდს ან კონსულტაციისთვის მიმართეთ თქვენი მთავრობის ან სააგენტოს ადმინისტრაციულ ოფისს, რომელიც ვიზის საკითხებზეა პასუხისმგებელი.

დიპლომატიური და ოფიციალური ვიზების მიღების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, აგრეთვე, უფრო დეტალური ინფორმაციისთვის A ვიზების და G ვიზების შესახებ, შეგიძლიათ ეწვიოთ სახელმწიფო დეპარტამენტის ვებსაიტს. A ვიზების და G G ვიზების. შესახებ, შეგიძლიათ ეწვიოთ სახელმწიფო დეპარტამენტის ვებსაიტს.