25 ოქტომბერს, პრეზიდენტმა ბაიდენმა გამოაცხადა საპრეზიდენტო განაცხადი სათაურით „ განცხადება გლობალური მოგზაურობის უსაფრთხო აღდგენის შესახებ COVID-19 პანდემიის დროს“. ეს განცხადება, რომელიც ძალაში შედის 2021 წლის 8 ნოემბერს, აღმოსავლეთის დროით, დაასრულებს სამოგზაურო შეზღუდვების აკრძალვას, საპრეზიდენტო განცხადებების რომელებიც არის (PP) 9984, 9992, 10143 და 10199 რის მიხედვითაც იყო აკრძალული ქვეყანაში შესვლა იმ პირების ვინც ფიზიკურად იმყოფებოდნენ ბრაზილიაში, ჩინეთში, ინდოეთში, ირანში, ირლანდიაში, შენგენის ზონაში, სამხრეთ აფრიკაში და გაერთიანებულ სამეფოში. ამ შეზღუდვების ნაცვლად, პრეზიდენტმა გამოაცხადა ვაქცინაციის გლობალური მოთხოვნა ყველა ზრდასრული უცხოელი მოქალაქე მოგზაურისთვის. გთხოვთ ეწვიოთ დაავადებათა კონსროლის ცენტრის ვებ- გვერდს რომ მიიღოთ უფრო დეტალური ინფომრაცია ვაქცინაციის მოთხოვნასთან და ჰუმანიტარული გამონაკლისების შესახებ.


26 იანვრიდან ძალაშია დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის (CDC) მოთხოვნა, რომ ყველა საჰაერო მგზავრმა უნდა წარადგინოს შესვლამდე ამერიკის შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე COVID-19-ის უარყოფითი ტესტი (ვირუსული გამოვლენის ტესტი SARS-CoV- 2-ზე დამტკიცებული ან ავტორიზებული შესაბამისი ეროვნული ორგანოს მიერ) რომელიც უნდა იყოს გაკეთებული გამგზავრებამდე გაფრენამდე 72 საათით ადრე. ავიაკომპანიებმა ჩასხდომამდე უნდა დაადასტურონ ტესტის უარყოფითი პასუხი ყველა მგზავრისთვის. ავიაკომპანია ვალდებულია უარი უთხრას ჩასხომაზე მგზავრს თუ არ წარადგენენ ტესტის ცნობას უარყოფითი პასუხით ან ცნობას გამოჯანმთელების შესახებ. ეს მოთხოვნები არ ეხება ვიზაზე საბუთბის შეტანას. ყველა საპრეზიდენტო პროკლამაცია რომელიც კრძალავს მოგზაურობას COVID-19 -ის გამო ძალაში რჩება და ვრცელდება პოტენციურ მოგზაურებზე, მიუხედავად მათი ტესტის შედეგებისა და ვაქცინაციის სტატუსისა. მოგზაურების გამონაკლისებს რომლებსაც აქვთ ეროვნული ინტერესი ასევე ვრცელდება ყველა მოთხოვნა ტესტირებასთნ დაკავშირებით გამგზავრებამდე.მეტი ინფორმაციისთვის ტესტის გამონაკლისზე თუ ვის შეუძლია ტესტის არ ჩატარება დააწკაპუნეთ აქ.ასევე, თუ გაქვთ გრიპის მსგავსი სიმპტომები და გაქვთ საფუძველი იფიქროთ, რომ შესაძლოა დაინფიცირებული იყოთ კორონავირუსით, უნდა გადადოთ ინტერვიუ მინიმუმ 14 დღით.


ვიზის კატეგორიები B1, B2, B1/B2, I და C-1 რომლებზეც იყო დანიშნული გასაუბრება 2021 წლის ივნისი, ივლისი და აგვისტოს თვეში COVID 19 პანდემიის გამო იქნა გაუქმებული. განმცხადებლებს, რომელთა გასაუბრება გაუუქმდათ , შეუძლიათ გასაუბრება ხელახლა დანიშნონ მომავალში ნებისმიერ ხელმისაწვდომ თარიღში.

მნიშვნელოვანი შენიშვნა: განმცხადებლები, რომლებიც უნდა გამოცხადდნენ აშშ-ს საელჩოში თბილისში, საქართველოში გასაუბრებაზე ან სხვა საკონსულო მომსახურებებზე, უნდა აკმაყოფილებდნენ შემდეგ მოთხოვნებს: ბოლო 14 დღის განმავლობაში არქონდეთ COVID სიმპტომები; ფიზიკურად იმყოფებოდნენ საქართველოში მინიმუმ 10 დღის განმავლობაში და ასრულებდნენ საქართველოს მთავრობის საკარანტინო და COVID ტესტირების მოთხოვნებს. ანალოგიურად შეიზღუდა შესვლა იმ განმცხადებლებისთვის, რომლებიც ფიზიკურად იმყოფებოდნენ ბოლო 10 დღის განმავლობაში საქართველოში, მაგრამ არიან იმ ზონიდან სადაც დიდი ეპიდემიოლოგიური რისკია COVID– ით დაინფიცირებულების. გთხოვთ წინასწარ შეგვატყობინოთ თქვენი დაგეგმილი ვიზიტის შესახებ.

17 თებერვლიდან აშშ-ს საელჩომ საქართველოში თბილისში, ანახლებს გარკვეულ საემიგრაციო ვიზებზე მომსახურებას, როგორიც არის საემიგრაციო ვიზები ახლო ნათესავებისთვის,ასევე საემიგრაციო ვიზა ბავშვებისთვის და კატეგორია K. გარდა ამისა, შეზღუდული რაოდენობით მუშავდება ოჯახის გაერთიანების, სამუშაო, მუდმივი მაცხოვრებლის სტატუსის დაბრუნების და ასევე მწვანე ბარათის (DV) პროგრამის ვიზები.კანდიდატები მიიღებენ ინსტრუქციებს გასაუბრებაზე ჩაწერასთან დაკავშირებით როდესაც მათი საქმე იქნება მზად გასაუბრებისთვის.საელჩო ამჟამად უზრუნველყოფს გადაუდებელი არასაიმიგრაციო სავიზო მომსახურებებს, ასევე შეზღუდული რაოდენობით ახორციელებს გასაუბრებებს C1/D ვიზებზე. მიმდინარე წლის 12 მაისიდან შესაძლებელი იქნება შეზღუდული რაოდენობის გასაუბრებების დანიშვნა საქართველოს მოქალაქეებისა და რეზიდენტებზე არასაემიგრაციო სავიზო კატეგორიებზე რომლებიც არის: E, F, H, J, L, M, O, P, Q, R. ჩვენ შევეცდებით განვაახლოთ სხვა დანარჩენი სავიზო მომსახურებები რაც შეიძლება სწრაფად, მაგრამ ვერ დავასახელებთ კონკრეტულ თარიღს.

მიუხედავად იმისა, რომ საელჩო მიზნად ისახავს საქმის სწრაფად დამუშავებას, შესაძლოა მნიშვნელოვნად გაიზარდოს ლოდინის დრო ასეთი სერვისების დასრულებისთვის გაზრდილი დატვირთვის გამო. MRV საფასური მოქმედებს 2023 წლის 30 სექტემბრამდე და ის შეიძლება გამოყენებული იქნას არასაემიგრაციო ვიზის გასაუბრების დასანიშნად იმ ქვეყანაში, სადაც იგი იქნა გადახდილი. თუ თქვენ გაქვთ გადაუდებელი საემიგრაციო სავიზო აუცილებლობა და გჭირდებათ დაუყოვნებლივი გამგზავრება, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ აქ მოცემული მითითებები, რომ მოითხოვოთ გადაუდებელი გასაუბრება. თუ თქვენ გაქვთ გადაუდებელი საემიგრაციო სავიზო აუცილებლობა, გთხოვთ, მოგვწეროთ tbilisiconsular@state.gov და მოითხოვოთ გადაუდებელი გასაუბრების დანიშვნა, მიუთითეთ თქვენი სახელი სრულად და დაბადების თარიღი, ასევე თუ ცნობილია საქმის ნომერი და გადაუდებელი გასაუბრების მოთხოვნის დასაბუთება.


აშშ-ს საელჩოს თბილისში, საქართველოში ცნობილია, რომ ბევრმა ვიზის განმცხადებელმა გადაიხადა სავიზო მოსაკრებლი და კვლავ ელოდება გასაუბრების დანიშვნას ვიზაზე. ჩვენ გულმოდგინედ ვმუშაობთ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად და უსაფრთხოდ აღვადგინოთ სავიზო ყველა რუტინული ოპერაცია. ამავედროს, გვინდა დაგარწმუნოთ, რომ აშშ-ს დიპლომატიური მისია გაახანგძლივებს თქვენი მოსაკრებლის მოქმედების ვადას (ცნობილი როგორც MRV მოსაკრებელი) 2023 სექტემბერი 30 დეკემბრამდე, ყველა იმ განმცხადებლისთვის, ვინც ვერ შეძლო გასაუბრების დანიშვნა რუტინული სავიზო პროცედურების შეჩერების შედეგად. თქვენგექნებათ შესაძლებლობა დანიშნოთ და/ან დაესწროთ გასაუბრებას უკვე გადახდილი მოსაკრებელის გამოყენებით. გთხოვთ, ადევნოთ თვალი ინფორმაციას ამ ვებ-გვერდზე, თუ როდის განახლდება სავიზო მომსახურება.


Mount Rushmore, South Dakota

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება აშშ-ს სავიზო ინფორმაციის მომსახურების ცენტრში. ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ამ ვებ-გვერდზე ინფორმაცია, ამერიკის შეერთებული შტატების საიმიგრაციო-არასაიმიგრაციო ვიზებისა და თითოეული ვიზისათვის საჭირო მოთხოვნების შესახებ. ამასთან ერთად შეგიძლიათ შეიტყოთ ვიზის საფასური და დანიშნოთ გასაუბრება აშშ-ს საელჩოში თბილისში.

ინფორმაცია არასაიმიგრაციო ვიზების შესახებ


განაცხადი არასაიმიგრაციო ვიზაზე


ინფორმაცია საიმიგრაციო ვიზის თაობაზე