აშშ-ს მისიას საქართველოში ესმის, რომ ბევრმა ვიზის განმცხადებელმა გადაიხადა სავიზო მოსაკრებლი და კვლავ ელოდება გასაუბრების დანიშვნას ვიზაზე. ჩვენ ვმუშაობთ, რომ რაც შეიძლება სწრაფად და უსაფრთხოდ აღვადგინოთ სავიზო ყველა ოპერაცია. ამასობაში, გვინდა დაგარწმუნოთ, რომ აშშ-ს დიპლომატიური მისია გააგრძელებს თქვენი მოსაკრებლის მოქმედების ვადას ( როგორც MRV მოსაკრებელი) 2021 წლის 31 დეკემბრამდე, ყველა იმ განმცხადებლისთვის, ვინც ვერ შეძლო ინტერვიუს დანიშვნა სავიზო პროცედურების შეჩერების შედეგად, თქვენ გექნებათ შესაძლებლობა დანიშნოთ და/ან დაესწროთ ინტერვიუს უკვე გადახდილი საფასურით რომელიც თქვენ უკვე გადაიხადეთ. გთხოვთ, ადევნოთ თვალი ინფორმაციას საიტზე, თუ როდის განახლდება სავიზო მომსახურება.

2020 წლის 20 ივლისის მდგომარეობით არსებული ინფორმაციის მიხედვით, აშშ-ს საელჩომ თბილისში, საქართველოში, განაახლა გარკვეული არა საიმიგრაციო სერვისები, მათ შორის: F, M და ზოგიერთი J კატეგორიები ( ექიმი, მთავრობის სტუმარი, საერთაშორისო ვიზიტის პროფესორი, მკვლევარი, მოკლევადიანი მკვლევარი, სპეციალისტი, საშუალო სკოლის სტუდენტისა და კოლეჯის / უნივერსიტეტის სტუდენტი), C1/D და ასევე გადაუდებელი E, I, O და P ვიზები. ასევე ზოგიერთი საიმიგრაციო ვიზებიც, მათ შორის: K1, IR1, IR2, CR1, CR2, IR / IH3, IR / IH4. MRV სავიზო მოსაკრებელი მოქმედებს ერთი წლის განმავლობაში იმ ქვეყანაში, სადაც გადახდა განხორციელდა და მისი გამოყენება შესაძლებელია გასაუბრების დასანიშნად. თუ თქვენ გაქვთ შეკითხვები ან გადაუდებელი მოგზაურობის საჭიროება, გთხოვთ მიჰყევით ინსტრუქციას https://www.ustraveldocs.com/ ge/ge -niv-expeditedappointment.aspდა გამოიყენოთ გადაუდებელი გასაუბრების მოთხოვნის ფუნქცია.

განმცხადებლებს H1B, H2B, L1 ვიზების კატეგორიებზე და ზოგიერთ შემთხვევაში J ვიზის კატეგორიაზე და მათზე დამოკიდებული პირებს, რომლებიც გათვალისწინებულიასაპრეზიდენტო განაცხადით 10052 შეუძლიათ გასაუბრების მოთხოვნა იმ შემთხვევაში თუ მათ აქვთ ამის მიზეზი და თვლიან, რომ ისინი განეკუთვნებიან ერთ-ერთ გამონაკლისს,რომელიც მოცემულია აქ საპრეზიდენტო განცხადებაში.

საპრეზიდენტო განცხადებები უცხო ქვეყნის მოქალაქეების ამერიკაში შესვლასთან დაკავშირებით, რომლებიც ფიზიკურად იმყოფებოდნენ გარკვეულ ქვეყნებში 14 დღის განმავლობაში, მანამდე სანამ იმოგზაურებენ შეერთებულ შტატებში (საპრეზიდენტო განცხადებები 9984, 9992, 9993, 9996 და 10041) და საპრეზიდენტო განცხადებები, გარკვეული ემიგრანტებისა და არაიმემიგრანტების ამერიკაში შესვლასთან დაკავშირებით, რომლებიც საფრთხეს უქმნიან აშშ-ს შრომის ბაზარს, კორონა ვირუსის დაავადების გამწვავების ფონზე (საპრეზიდენტო განცხადებები 10014 და 10052) რჩება ძალაში. საპრეზიდენტო განცხადებების შესახებ დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის დააჭირეთ აქ.


2020 წლის 31 იანვარს გამოიცა, ახალი საპრეზიდენტო განცხადება ( “საპრეზიდენტო განცხადება 9983 ”), რომელიც დაემატა მიმდინარე P.P. 9645-ის სამგზავრო შეზღუდვებს და მოხდა მათი გავრცელება ექვსი დამატებითი ქვეყნის მოქალაქეებისათვის. შეზღუდვები ვრცელდება მხოლოდ საიმიგრაციო ვიზებსა და/ან საიმიგრაციო ვიზის (მწვანე ბარათის) პროგრამაზე. შეზღუდვები არ ვრცელდება არასაიმიგრაციო ვიზებზე. დამატებითი ინფორმაცია მოცემულია ამ ბმულზე https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/presidential-proclamation-archive/presidential-proclamation9645.html?wcmmode=disabled


არა-რეზიდენტ, მესამე ქვეყნის მოქალაქეებს არასაიმიგრაციო ვიზაზე შეხვედრის დანიშვნა შეუძლიათ აშშ-ის საკონსულოს ნებისმიერ განყოფილებაში, სადაც არასაიმიგრაციო ვიზები გაიცემა. თუმცა, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თანამშრომლები შეიძლება არ იცნობდნენ ადგილობრივ პირობებს და/ან თქვენი ქვეყნის ენას, რამაც შესაძლოა გაართულოს ვიზის მისაღებად საჭირო თქვენი კვალიფიციურობის წარმოჩენა. თბილისის აშშ-ის საელჩოს საკონსულო განყოფილებას შეუძლია მოემსახუროს ქართულ, ინგლისურ და რუსულ ენებზე მოსაუბრე განმცხადებლებს. განმცხადებლებს, რომლებიც არ საუბრობს ამ რომელიმე ენაზე, ვურჩევთ, მიმართონ აშშ-ის იმ საელჩოს ან საკონსულოს, სადაც საუბრობენ მათთვის გასაგებ ენაზე.


გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თუ თქვენ არ ხართ საქართველოს მოქალაქე, მაგრამ გაქვთ ბინადრობის ნებართვა საქართველოში ცხოვრების უფლებით, თქვენ მოგეთხოვებათ მოქმედი ბინადრობის ნებართვის წარდგენა, რათა დაშვებული იყოთ გასაუბრებაზე საკონსულო განყოფილებაში.


თუ თქვენს ქვეყანაში ვრცელდება უვიზო მომოსვლის პროგრამა, მაგრამ ვერ გაემგზავრეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ამ პროგრამით, არასაიმიგრაციო ვიზის მისაღებად განაცხადი უნდა გააკეთოთ სასურველ მოგზაურობამდე მინიმუმ სამი თვით ადრე. თუ თქვენ არ გაქვთ გადაუდებელი სამოგზაურო გეგმები, თქვენ უნდა გადაიხადოთ არასაიმიგრაციო სავიზო მოსაკრებელი, შეავსოთ არასაიმიგრაციო სავიზო განაცხადი DS-160 https://ceac.state.gov/genniv/ და დაგეგმოთ სავიზო გასაუბრება. თუ თქვენი მოგზაურობა გადაუდებელია, თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ სავიზო გასაუბრების დანიშვნა დაჩქარებული წესით. გთხოვთ, თქვენს მოთხოვნაში მიუთითოთ თქვენი მოგზაურობის თარიღი და მიზანი, ასევე დოკუმენტაციას თან დაურთოთ აშშ საბაჟო და სასაზღვრო დაცვისგან მიღებული თქვენს ESTA (ქვეყანაში შესვლის ავტორიზაციის ელექტრონული სისტემა) სტატუსთან დაკავშირებული ნებისმიერი შეტყობინების ასლი. დამატებითი ინფორმაცია უვიზო მომოსვლის პროგრამით გამგზავრებაზე შეზღუდვების შესახებ, მათ შორის ელექტრონული პასპორტის შესახებ მოთხოვნა, ხელმისაწვდომია https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html.

Mount Rushmore, South Dakota

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება აშშ-ს სავიზო ინფორმაციის მომსახურების ცენტრში. ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ამ ვებ-გვერდზე ინფორმაცია, ამერიკის შეერთებული შტატების საიმიგრაციო-არასაიმიგრაციო ვიზებისა და თითოეული ვიზისათვის საჭირო მოთხოვნების შესახებ. ამასთან ერთად შეგიძლიათ შეიტყოთ ვიზის საფასური და დანიშნოთ გასაუბრება აშშ-ს საელჩოში თბილისში.

ინფორმაცია არასაიმიგრაციო ვიზების შესახებ


განაცხადი არასაიმიგრაციო ვიზაზე


ინფორმაცია საიმიგრაციო ვიზის თაობაზე