ელექტრონულად წაკითხვადი ვიზის (MRV) მოსაკრებლის გადახდის ყველა ქვითარი, რომელიც გაცემული იყო 2022 წლის 1 ოქტომბრამდე, გაუქმებული იქნება 2023 წლის 30 სექტემბერს. გადავადების შესაძლებლობა არ იქნება. აპლიკანტებმა უნდა დაგეგმონ ვიზიტი ან გაგზავნონ ინტერვიუს ცვლილების აპლიკაცია 2023 წლის 30 სექტემბრამდე, რათა თავიდან აირიდონ ახალი მოსაკრებლის გადახდის საჭიროება. გთხოვთ გაითვალისწინეთ, რომ უშუალოდ ინტერვიუ არ არის საჭირო რომ იყოს 2023 წლის 30 სექტემბრამდე, მაგრამ ინტერვიუს ვიზიტი უნდა ფიქსირდებოდეს სისტემაში, თუნდაც ის იყოს მომავალ თვეებში. ამასთან, აპლიკანტები, რომლებმაც MRV მოსაკრებელი გადაიხადეს 2022 წლის 1 ოქტომბრამდე უნდა გაითვალისწინონ რომ ვიზიტის გადაჯავშნა არ განახორციელონ 2023 წლის 1 ოქტომბრის შემდეგ. აღნიშნულის გაუთვალისწინებლობა გამოიწვევს, როგორც ვიზიტის თარიღის გაუქმებას, ისე MRV მოსაკრებლის ქვითრის გაუქმებას. აპლიკანტს დასჭირდება ახალი მოსაკრებლის გადახდა და ახალი აპლიკაციის პაკეტის წარდგენა.


მიუხედავად იმისა, რომ საელჩო ცდილობს არასაიმიგრაციო ვიზების რაც შეიძლება სწრაფად დამუშავებას, გლობალური პანდემიით გამოწვეული მნიშვნელოვანი შეფერხებების გამო გაიზარდა ხელმისაწვდომი თარიღების და საკონსულო მომსახურების დასრულების დრო. ჩვენ გირჩევთ, გადახედოთ მიმდინარე მოლოდინის დროს მისამართზე და შესაბამისად დაგეგმეთ მომავალი მოგზაურობა. მადლობას გიხდით გაგებისა და წინასწარი დაგეგმვისთვის.

საიმიგრაციო ვიზის სერვისები: აშშ-ს საელჩოს თბილისის საიმიგრაციო ვიზის განყოფილება ამჟამად ატარებს შეზღუდული რაოდენობის საიმიგრაციო გასაუბრებებს შემდეგი ტიპის ვიზებისთვის: მეუღლისა და ბავშვის, უშუალო ნათესავის საიმიგრაციო ვიზა, K ვიზა, ოჯახის საიმიგრაციო ვიზა, სამუშაო საიმიგრაციო ვიზა, SB-1 რეზიდენტის და საიმიგრაციო ვიზა. აპლიკანტები მიიღებენ ინსტრუქციას გასაუბრების დაგეგმვის შესახებ, როდესაც მათი საქმე მზად იქნება გასაუბრებისთვის. თუ გადაუდებელი საიმიგრაციო ვიზის საკითხი დგას თქვენ წინაშე, დაგვიკავშირდით სასწრაფო შეხვედრის მოთხოვნით, მიუთითეთ თქვენი სრული სახელი და დაბადების თარიღი, საქმის ნომერი, თუ ცნობილია, და გადაუდებელი შეხვედრის საფუძველი.

არასაიმიგრაციო სავიზო სერვისები: თბილისში საელჩოს არასაიმიგრაციო ვიზების განყოფილება ამჟამად საგანგებო შეხვედრებს ატარებს შეზღუდულ პირობებში. რუტინული მომსახურება ვიზის ყველა კატეგორიისთვის გრძელდება შეზღუდულ ფარგლებში. აპლიკანტებს ურჩევენ, გადახედონ შეხვედრის განრიგს ყოველდღიურად, ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, ყველა ვიზის კატეგორიაში ახლად გახსნილი შეხვედრებისთვის. თუ ამ სისტემაში თქვენ ნახავთ შეხვედრას თქვენს მიმდინარე დაგეგმილ შეხვედრამდე უფრო ადრე, შეგიძლიათ ხელახლა დაგეგმოთ თქვენი გასაუბრების თარიღი ნებისმიერ ხელმისაწვდომ დროს თუნდაც 10-ჯერ. თუ თქვენ გაქვთ გადაუდებელი არასაიმიგრაციო ვიზის მოთხოვნის აუცილებლობა და გჭირდებათ სასწრაფოდ გამგზავრება, მიჰყევით აქ მოწოდებულ მითითებებს, რათა მოითხოვოთ სასწრაფო შეხვედრა.


ყველა არასაიმიგრაციო სავიზო განაცხადის საკომისიო (ასევე ცნობილი როგორც MRV მოსაკრებელი), რომელიც შესრულებულია 2022 წლის 1 ოქტომბერს ან მის შემდეგ, ძალაშია 365 დღის განმავლობაში MRV საფასურის გადახდის შესახებ ქვითრის გაცემის დღიდან. განმცხადებლებმა უნდა დანიშნონ გასაუბრების შეხვედრა ან წარადგინონ ინტერვიუზე უარის თქმის განაცხადი ამ 365 დღის განმავლობაში. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ განმცხადებლებმა უნდა დანიშნონ გასაუბრება ან წარადგინონ უარის თქმის განაცხადი 365 დღის განმავლობაში.და არ არის მოთხოვნა, რომ გასაუბრება უნდა ჩატარდეს 365 დღის განმავლობაში. 2022 წლის 1 ოქტომბრამდე გაცემული MRV მოსაკრებლების გადახდის ყველა ქვითარი გაგრძელდა 2023 წლის 30 სექტემბრამდე და ძალაში რჩება ამ თარიღამდე.


Mount Rushmore, South Dakota

კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება აშშ-ს სავიზო ინფორმაციის მომსახურების ცენტრში. ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ამ ვებ-გვერდზე ინფორმაცია, ამერიკის შეერთებული შტატების საიმიგრაციო-არასაიმიგრაციო ვიზებისა და თითოეული ვიზისათვის საჭირო მოთხოვნების შესახებ. ამასთან ერთად შეგიძლიათ შეიტყოთ ვიზის საფასური და დანიშნოთ გასაუბრება აშშ-ს საელჩოში თბილისში.

ინფორმაცია არასაიმიგრაციო ვიზების შესახებ


განაცხადი არასაიმიგრაციო ვიზაზე


ინფორმაცია საიმიგრაციო ვიზის თაობაზე