Diákvízum

Ezen az oldalon:


GYIK

Fontos Információ

Az amerikai Külügyminisztérium (továbbiakban: a Minisztérium) 2021. december 31-ig eltekint a személyes meghallgatás követelménye alól azon F, M vízumkérelmezőknek, valamint azon középiskolai- és egyetemi hallgatónak, professzoroknak, kutatóknak, rövid távú ösztöndíjasoknak, ill. szakembereknek („akadémiai J vízumkérelmezőknek”) minősülő J vízumkérelmezőknek, akik korábban – bizonyos feltételek mellett – rendelkeztek bármilyen típusú vízummal.

A Minisztérium emellett eltekint a személyes meghallgatás követelményétől azon első alkalommal F, M és „akadémiai” J vízumkérelmezők esetében, akik a Vízummentességi Programban (VWP) részt vevő országok állampolgárai és akikre vonatkoznak a fent leírt feltételek.

A Minisztérium 2021 végéig mentesítette az ujjlenyomat-adási kötelezettség alól azokat az első alkalommal vízumért folyamodó F, M és akadémiai J vízumkérelmezőket, akik a vízummentességi programban részt vevő országok állampolgárai és jogosultak az interjú alóli mentességre.

A Minisztérium a Kínai Népköztársaság és Nigéria kivételével valamennyi ország állampolgára számára engedélyezte a vízuminterjúk követelményének elengedését.

Az interjú alóli mentesség azokra az F, M, és akadémiai J vízumkérelmezőkre vonatkozik akik:

 • Olyan vízumkérelmezők, akik rendelkeztek korábban valamilyen típusú vízummal, és akiknek nem volt elutasított vízumkérelme, kivéve, ha az elutasítás után jóváhagyták a vízumot, vagy mentességet kapott az illető. Például, ha egy vízumkérelmezőt korábban elutasítottak az INA 214(b) szakasza alapján, de később megkapta a vízumot, azt úgy tekintik, hogy a korábbi 214(b) szakasz szerinti elutasítás felül lett bírálva.
 • Az első alkalommal jelentkező és visszatérő tanuló vízumkérelmezők, akik a vízummentességi programban részt vevő országok állampolgárai, és nincs róluk hátrányos vagy potenciálisan hátrányos információ, és nincs korábbi ESTA visszautasításuk sem.

Áttekintés

Az Egyesült Államok szívesen fogadja mindazokat a külföldi állampolgárokat, akik tanulási szándékkal érkeznek az Egyesült Államokba. A vízumigénylés előtt a diákvízumok kérelmezőinek felvételt és jóváhagyást kell nyerniük az adott oktatási programra. A sikeres felvételt követően az oktatási intézmények minden jelentkezőnek megküldik a diákvízum igényléséhez szükséges jóváhagyó dokumentumokat.

A vízumok leírása és az igénylés feltételei

F-1 vízum

Ez a leggyakoribb típusú diákvízum. Amennyiben ön felsőfokú tanulmányokat szeretne folytatni az Egyesült Államokban egy elismert oktatási intézményben, pl. egy akkreditált amerikai főiskolán vagy egyetemen, magán-középiskolában vagy egy elismert angol nyelvi programban, úgy F-1 típusú vízumot kell igényelnie. Ugyancsak F-1 vízumot kell igényelnie, ha a tanulmányi program több mint heti 18 órás.

M-1 vízum

Amennyiben nem felsőfokú vagy szakmai tanulmányokat vagy képzést szeretne igénybe venni az Egyesült Államokban, úgy M-1 vízumot kell igényelnie.

Az Egyesült Államokban való tanulással kapcsolatban a vízumokról és lehetőségekről az Education USA honlapján olvashat.

Amerikai állami iskolák

Az Egyesült Államok törvényei nem teszik lehetővé, hogy külföldi diákok állami általános iskolába (óvodától 8. osztályig) járjanak vagy államilag finanszírozott felnőttoktatási programban vegyenek részt. Ennél fogva az ilyen iskolákban való tanulmányokra F-1 vízum nem adható ki.

F-1 vízum igényelhető állami középiskolai tanulmányokra (9.-től 12. osztályig), de a diák legfeljebb 12 hónapig járhat az iskolába. Az iskolának ugyancsak jeleznie kell az I-20 nyomtatványon, hogy a diák megfizette az oktatás állami támogatás nélküli költségeit, valamint fel kell tüntetnie a diák által erre a célra befizetett összeget.

Az F-1 vízum jogi feltételeivel kapcsolatban további információk az Egyesült Államok Külügyminisztériumának weboldalán találhatók.

Megjegyzés: Az A, E, F-2, G, H-4, J-2, L-2, M-2 vagy más származékos nem-bevándorló vízumokkal rendelkező személyek beiratkozhatnak állami általános- vagy középiskolákba.

Segítség a diákoknak, a megfelelő amerikai iskola megtalálása

Az amerikai oktatási intézményekben tanulni kívánó diákoknak azt javasoljuk, hogy keressék fel a http://www.educationusa.hu/ weboldalt.

A szükséges okmányok

F vagy M típusú vízum kérelmezéséhez az alábbi iratokat kell benyújtani:

 • Elektronikus vízumkérő űrlap (DS-160) nem-bevándorlók számára. A DS-160-nal kapcsolatos további információért kérjük, látogasson el a DS-160 weboldalára.
 • Az Egyesült Államokba történő utazáshoz érvényes útlevél, amely az Egyesült Államokban tartózkodás tervezett vége után még legalább hat hónapig érvényes (kivéve, ha valamely országspecifikus megállapodás ez alól felmentést nyújt). Ha az útlevélben egynél több személy szerepel, minden vízumköteles személyre vízumkérelmet kell benyújtani.
 • Egy, az elmúlt hat hónapban készült 5 x 5 cm-es fénykép. Ezen a weboldalon olvashat a fénykép előírt formátumáról.
 • Nyugta, amely igazolja, hogy ön befizette a nem-bevándorló vízumkérelem 160 USD összegű nem visszatéríthető eljárási díját helyi pénznemben. Ezen a weboldalon további információkat olvashat a díj megfizetésével kapcsolatban. Amennyiben megadják a vízumot, vízumkiadási kölcsönösségi díjat számíthatnak fel az ön állampolgárságától függően. Az USA Külügyminisztériumának weboldalán tájékozódhat arról, hogy kell-e vízumkiadási kölcsönösségi díjat fizetnie, és hogy mennyi annak összege.
 • Az amerikai iskola vagy oktatási program által kiadott, jóváhagyott I- 20 nyomtatvány.

A fentieken kívül be kell mutatnia egy interjúidőpont-egyeztetési levelet, amely igazolja, hogy ön ezen a szolgáltatáson keresztül időpontot foglalt. Ezen kívül a vízumkérelmet támogató további dokumentumokat is bemutathat, amennyiben úgy gondolja, hogy azok alátámasztják a konzuli tisztviselőnek elmondottakat.

Az igénylés módja

1. lépés

A Nem-bevándorlók számára szóló elektronikus vízumkérő űrlap (DS-160) kitöltése

2. lépés

A vízumkérelmi díj megfizetése.

3. lépés

Időpont-egyeztetés ezen a weboldalon. Az időpont egyeztetéséhez az alábbi adatokra lesz szüksége:

 • Útlevele számára
 • A szelvényen szereplő CGI hivatkozási szám. Ha nem tudja, hol található ez a szám, kattintson ide.
 • A DS-160-as nyomtatvány visszaigazoló lapján található vonalkód 10 számjegyből álló számára.
4. lépés

A vízuminterjú egyeztetett napján és időpontjában menjen el az amerikai nagykövetségre vagy konzulátusra. Vigye magával az időpont-egyeztetést visszaigazoló levelet kinyomtatva, a DS-160-as nyomtatvány visszaigazoló lapját, egy hat hónapnál nem régebben készült fényképet, a mostani és az összes korábbi útlevelét, valamint az eredeti vízumdíj-fizetési nyugtát. A fenti dokumentumokkal nem rendelkező kérelmezők jelentkezéseit elutasítják.

A vízumkérelmet támogató dokumentumok

A vízumkérelmet támogató dokumentumok csak egy a számos tényezőből, amelyeket a konzuli tisztviselő mérlegel az interjú során. A konzuli tisztviselők a döntési eljárások során minden jelentkezést egyedileg vizsgálnak, és szakmai, társadalmi, kulturális és egyéb szempontokat egyaránt figyelembe vesznek. A konzuli tisztviselő figyelembe veheti az ön konkrét szándékait, családi helyzetét, országában való hosszabb távú terveit és kilátásait is. Minden esetet egyedileg vizsgálnak, és a törvény által lehetővé tett minden szempontot figyelembe vesznek.

Figyelem: Soha ne nyújtson be hamis dokumentumot. A csalás vagy valótlan tények közlése a vízum végleges megtagadását eredményezheti. Amennyiben a kérelmező számára fontos az adatok bizalmas kezelése, megteheti, hogy a dokumentumokat lezárt borítékban viszi be az amerikai nagykövetségre vagy konzulátusra. Az amerikai nagykövetség vagy konzulátus az adatokat mások számára hozzáférhetetlen módon kezeli, és tiszteletben tartja az információ bizalmas jellegét.

Vigye magával az interjúra az alábbi dokumentumokat:

 • Olyan dokumentumokat, amelyek igazolják, hogy ön a hazájában erős pénzügyi, közösségi, családi kötelékekkel rendelkezik, amelyek arra késztetik, hogy az egyesült államokbeli oktatási program végeztével hazatérjen az országába.
 • Pénzügyi vagy egyéb jellegű dokumentumokat, amelyek ön szerint meggyőzően támogatják a vízumkérelmét, és igazolják azt, hogy ön rendelkezik elegendő, rendelkezésre álló anyagi forrással az első tanulmányi év költségeinek fedezetére, valamint hogy megfelelő anyagi forrás áll rendelkezésére az Egyesült Államokban való tartózkodása alatt felmerülő mindennemű költségeinek fedezetére. Az M-1 vízumok kérelmezőinek bizonyítaniuk kell, hogy képesek fedezni tanulmányi és megélhetési költségeiket tartózkodásuk teljes tervezett időtartama alatt.
 • A bankkivonatok fénymásolata csak abban az esetben elfogadható, amennyiben be tudja mutatni a bankkivonatok vagy nyilvántartások eredeti példányait is.
 • Amennyiben az ön költségeit valaki más fizeti, úgy igazolnia kell, hogy a költségeket fizető személy milyen rokoni kapcsolatban van önnel (pl. születési anyakönyvi kivonat), be kell mutatnia a személy legutolsó néhány adóbevallásának eredeti példányát, valamint bankkivonatait és/vagy lekötött betéti értesítőit.
 • Egyetemi dokumentumokat, amelyek igazolják az ön tudományos felkészültségét. Hasznos lehet ezen kívül, ha bemutatja érdemjegyeket tartalmazó bizonyítványait (lehetőleg az eredeti példányokat), állami vizsgaeredményeit (pl. érettségi bizonyítvány), illetve szabványos teszteredményeit (SAT, TOEFL stb.) és diplomáit.

Családtagok

Az elsődleges vízumtulajdonosok házastársa és/vagy nem házas 21 év alatti gyermekei F illetve M típusú származékos vízumot igényelhetnek, amennyiben a vízumtulajdonossal együtt vagy hozzá akarnak kiutazni az Egyesült Államokba az elsődleges vízumtulajdonos kint tartózkodásának időtartamára. Az F és M vízumok tulajdonosainak szülei számára nem adható ki származékos vízum.

Azok a családtagok, akik nem kívánnak az elsődleges vízumtulajdonossal kint tartózkodni az Egyesült Államokban, de szeretnék üdülési célzattal meglátogatni őt, jogosultak lehetnek látogatói (B-2) vízum igénylésére.

Az F és M típusú származékos vízummal rendelkező házastársak és gyermekek nem vállalhatnak munkát az Egyesült Államokban. Amennyiben a házastárs vagy gyermek munkát szeretne vállalni, úgy a megfelelő munkavállalói vízumot kell igényelnie.

Támogató dokumentumok családtagok esetén

Családtaggal kiutazó vízumkérelmezőknek az alábbiakat is be kell mutatniuk:

 • Diák esetén a házastárshoz vagy gyermekhez fűződő rokonsági viszony igazolása (pl. házassági vagy születési anyakönyvi kivonattal)
 • Családok esetén javasolt, hogy a családtagok egy időben kérelmezzenek vízumot, azonban ha a házastárs és/vagy gyermek vízumigénylése későbbi időpontban történik, úgy az egyéb szükséges dokumentumokon kívül be kell mutatniuk a diákvízum tulajdonosának útlevelét és vízumát is.

Egyéb információk

Választható szakmai gyakorlat

Az F-1 vízummal rendelkező személyek a diploma megszerzéséhez szükséges tanulmányi követelmények teljesítését (nem ideszámítva a szakdolgozat vagy azzal egyenértékű munka elkészítésének időtartamát) vagy az összes követelmény teljesítését követően jogosultak lehetnek legfeljebb 12 hónapos választható szakmai gyakorlatra. A választható szakmai gyakorlat független a hallgató felsőfokú tanulmányi munkájától, és a választható szakmai gyakorlat ideje rendszerint nem értendő bele a hallgató felsőfokú tanulmányi programjába és a befejezett tanulmányi időbe. Az olyan hallgatók, akik választható szakmai gyakorlat elvégzésének céljából igényelnek F típusú vízumot, bemutathatják az eredeti I-20-as nyomtatványt, amelyen rajta van a tanulmányok záródátuma, amelyet azóta esetleg már elvégeztek. Ebben az esetben azonban az I-20-as nyomtatványt láttamoztatni kell az illetékes iskolai tisztviselővel, akinek jeleznie kell az adott választható szakmai gyakorlatra való felvételt, amelynek ideje túlnyúlik a normál tanulmányi idő végén. Ezen kívül a hallgatónak igazolnia kell, hogy az USCIS jóváhagyta az adott szakmai gyakorlatra való jelentkezését (vagy folyamatban van annak jóváhagyása), vagy egy jóváhagyott munkavállalási kártya (Employment Authorization Card) bemutatásával, vagy egy I-797 nyomtatvánnyal, amelyen látszik, hogy beadta a jelentkezését egy választható szakmai gyakorlatra.

Diákvízumok érvényessége a tanulmányok szüneteltetése esetén

Azok a hallgatók, akik öt hónapot meghaladó ideig nem látogatták óráikat, újra igényelhetnek és kaphatnak F-1 vagy M-1 diákvízumot, hogy külföldi útjukat követően folytathassák tanulmányaikat, az alábbiak szerint.

Az Egyesült Államokban tartózkodó hallgatók

Egy F-1 vagy M-1 vízummal rendelkező hallgató a bevándorlási törvény rendelkezései szerint elvesztheti státuszát, amennyiben iskola- vagy programváltás után öt hónapig nem tér vissza tanulmányaihoz. Ha a hallgató elveszti a státuszát, úgy az F vagy M típusú vízum ugyancsak érvénytelenné válik az Egyesült Államokba történő későbbi beutazásra, kivéve, ha az USCIS visszaállítja a státuszt. További információk, valamint útmutató a státusz visszaállítását célzó I-539 (Nem-bevándorló státusz meghosszabbításának/megváltoztatásának kérvényezése) nyomtatvánnyal kapcsolatban az USCIS honlapján található.

Hallgatók – Külföldi útról való visszatérés az Egyesült Államokba

Azok a hallgatók, akik kiutaznak az Egyesült Államokból és legalább öt hónapos időtartamra megszakítják tanulmányaikat, elveszíthetik F-1 vagy M-1 státuszukat, amennyiben a külföldi tartózkodás nem a tanulmányaikkal összefüggésben vált szükségessé. A kiutazás előtt a hallgatónak érdemes felkeresnie az illetékes iskolai tisztviselőt annak tisztázására, hogy a külföldi tartózkodás a tanulmányokkal összefüggésben vált-e szükségessé.

Ha egy külföldről visszatérő hallgató öt hónapot meghaladó külföldön tartózkodást követően a belépésnél a Vámügyi és Határvédelmi Hivatal bevándorlási tisztviselőjének bemutatja a korábban használt, még érvényes F-1 vagy M-1 vízumát, előfordulhat, hogy a tisztviselő úgy dönt, hogy a hallgató nem jogosult a belépésre, mivel nem rendelkezik érvényes nem-bevándorló vízummal. A Vámügyi és Határvédelmi Hivatal tisztviselője, miután felajánlotta a hallgatónak, hogy vonja vissza belépési kérelmét, érvénytelenítheti a hallgató vízumát. Ennél fogva mindazoknak a hallgatóknak az esetében, akik tanulmányaikkal összefüggésbe nem hozható okból öt hónapot meghaladó idő után utaznak vissza az Egyesült Államokba tanulmányaik folytatására, célszerű a visszautazás előtt a külföldi amerikai nagykövetségen vagy konzulátuson új vízumot igényelniük.