Munkavállalói vízum

Ezen az oldalon:


GYIK

Áttekintés

Ha ideiglenesen, nem-bevándorlóként szeretne az Egyesült Államokban dolgozni, az USA bevándorlási törvénye értelmében a munka jellegétől függő, konkrét vízumtípusra van szüksége. A legtöbb ideiglenes munka esetén a reménybeli munkáltatójának vagy ügynökének egy petíciót kell benyújtania, amelyet az USA Állampolgársági és Bevándorlási Hivatalának (USCIS) jóvá kell hagynia az Egyesült Államokban, mielőtt ön munkavállalói vízumot igényelne.

Minden H, L, O, P és Q vízum kérelmezőjének jóvá kell hagyatnia a petícióját az USCIS-szel. Mielőtt munkavállalói vízumot igényel az amerikai nagykövetségen vagy konzulátuson, jóvá kell hagyatnia a petíciót (az I-129-es jelű nyomtatványt). Ha a petíciót jóváhagyták, az ön munkáltatója vagy ügynöke kapni fog egy értesítést (I-797), amely igazolja a petíció jóváhagyását. Az interjú során a konzuli tisztviselő a Külügyminisztérium Petícióinformáció-kezelő Szolgáltatásán (Petition Information Management Service, PIMS) keresztül ellenőrizni fogja a petíció jóváhagyását.

A petíció elfogadásának igazolására az amerikai nagykövetség vagy konzulátus kérni fogja az I-129-es petíció iktatási számát. Felhívjuk figyelmét, hogy a petíció jóváhagyása még nem jelent garanciát a vízum kiadására, amennyiben ön az USA bevándorlási törvénye értelmében nem bizonyul jogosultnak.

A vízumok leírása és az igénylés feltételei

H-1B (speciális foglalkozás)

H-1B vízumot kell igényelnie, ha azért utazik az Egyesült Államokba, hogy egy előre egyeztetett szakmai feladattal kapcsolatos szolgáltatást nyújtson. Az erre való jogosultsághoz legalább bachelor (vagy azzal egyenértékű) diplomával kell rendelkeznie azon a szakterületen, amelyben a munkát végezni fogja. Az USCIS dönti el, hogy az ön szakmája speciális foglalkozásnak minősül-e, és hogy ön rendelkezik-e az adott szolgáltatás nyújtásához szükséges képesítéssel. Az ön munkáltatójának be kell nyújtania az USA Munkaügyi Minisztériumához egy kérelmet az önnel kötött munkaszerződés és munkaviszony feltételeivel kapcsolatban.

H-1B1 Egyezményre alapuló ideiglenes munkavállalói vízum

A Chilével és Szingapúrral érvényes szabadkereskedelmi szerződések értelmében a chilei és szingapúri állampolgárok ideiglenes munkát vállalhatnak az Egyesült Államokban bizonyos feltételek teljesülése esetén. Kizárólag chilei és szingapúri állampolgárok választhatók elsődleges kérelmezőknek, ugyanakkor házastársaik és gyermekeik más országok állampolgárai is lehetnek.

A H-1B1 vízumra jelentkezőknek már állásajánlattal kell rendelkezniük egy munkáltatótól a jelentkező által kiválasztott egyesült államokbeli régióban, ugyanakkor a munkáltatónak nem kell benyújtania az I-129 jelű, nem-bevándorló munkavállalóra vonatkozó kérvényt, a jelentkezőnek pedig nem kell rendelkeznie I-797 jelű, jóváhagyásról szóló értesítéssel a vízumigénylés benyújtásához. Mindazonáltal a vízumigénylőnek be kell nyújtania egy „Jelentkezés Külföldi Munkavállalási Engedélyre” dokumentumot az USA Munkaügyi Minisztériumához, mielőtt vízumért folyamodna. További információkért a H-1B1 vízummal kapcsolatban, kérjük, látogasson el a következő oldalra: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/temporary-worker-visas.html

H-2A (mezőgazdasági idénymunkások)

A H-2A vízum lehetővé teszi az amerikai munkáltatók számára, hogy külföldieket hozzanak be az Egyesült Államokba olyan idényszerű mezőgazdasági állások betöltésére, amelyekre nem állnak rendelkezésre amerikai dolgozók. A H-2A nem-bevándorló besorolás akkor vonatkozik önre, ha ideiglenes vagy idényjelleggel mezőgazdasági munkát vagy szolgáltatást szeretne végezni az Egyesült Államokban. Az amerikai munkáltatónak (vagy az amerikai mezőgazdasági termelők valamely szövetségének mint együttes munkáltatónak) egy I-129-es jelű nem-bevándorló dolgozó kérvényezésére szolgáló petíciót kell benyújtania önre vonatkozóan.

H-2B vízum (szakképesítéssel rendelkező és nem rendelkező munkavállalók)

Ilyen vízumot kell igényelnie abban az esetben, ha olyan munka végzésére utazik az Egyesült Államokba, amely ideiglenes vagy idényszerű, és amelyre hiány mutatkozik amerikai munkavállalókban. Az ön munkáltatójának be kell szereznie az USA Munkaügyi Minisztériumától egy tanúsítványt, amely igazolja, hogy az ön petíciója alapjául szolgáló munkakörre nincs megfelelően képzett amerikai munkaerő.

H-3 (szakmai gyakornok)

H-3 vízumot kell igényelnie abban az esetben, ha valamely munkáltatónál szeretne valamilyen szakterületen képzést kapni (kivéve a felsőfokú végzettséget adó oktatást vagy képzést) maximum két évig. A képzés alatt ön díjazást kaphat, a gyakorlat keretében végzett munka megengedett. A képzést nem lehet termelő munkahelyek létesítésére használni, továbbá szükséges feltétel még, hogy az ön országában ne álljon rendelkezésre ilyen képzés.

H-4 (családtagok)

Ha ön elsődlegesen rendelkezik egy érvényes H vízummal, az ön házastársa és nem házas gyermekei (21 év alatt) H-4 vízumot kaphatnak, hogy önnel együtt kiutazzanak az Egyesült Államokba. A házastárs és a gyermekek ugyanakkor nem vállalhatnak munkát az Egyesült Államokban.

L-1 (cégen belüli áthelyezések)

L-1 vízumot kell igényelnie abban az esetben, ha ön egy nemzetközi vállalat alkalmazottja, és átmenetileg az egyesült államokbeli anyacéghez, leányvállalathoz vagy kirendeltséghez helyezik önt. A nemzetközi vállalat lehet akár amerikai, akár külföldi szervezet. Az L-1 vízum igénylésének feltétele, hogy ön igazgatói vagy vezetői pozíciót töltsön be a cégnél, vagy olyan speciális tudással rendelkezzen, amelyre az egyesült államokbeli cégnél van szükség igazgatói vagy vezetői szinten, bár nem feltétlenül a korábban betöltött beosztásával azonos pozícióban. Feltétel még, hogy ön az Egyesült Államokba való beutazási kérelmét megelőző három évből legalább folyamatosan egy évig kellett hogy a nemzetközi cég alkalmazásában álljon az Egyesült Államokon kívül. Az L-1 vízumot csak abban az esetben igényelheti, ha az amerikai cég vagy leányvállalat beszerzi önre vonatkozóan az USCIS által jóváhagyott petíciót, akár csoportos („blanket”), akár egyedi elbírálás alapján.

L-2 (családtagok)

Ha ön elsődlegesen rendelkezik egy érvényes L vízummal, az ön házastársa és nem házas gyermekei (21 év alatt) megkaphatják az L-2 származékos vízumot. Egy friss jogszabályváltozásnak köszönhetően az ön házastársa is vállalhat munkát az Egyesült Államokban. Ehhez az ön házastársának saját L-2 vízummal kell beutaznia az Egyesült Államokba, majd ki kell töltenie az USCIS-tól beszerezhető I-765 nyomtatványt, és meg kell fizetnie a kérelmezési díjat. Az ön gyermekei nem vállalhatnak munkát az Egyesült Államokban.

O

Az O vízumot olyan személyek kaphatják, akik kiemelkedő képességekkel rendelkeznek a tudományok, művészetek, az oktatás, az üzleti élet vagy a sport területén, vagy kiemelkedő eredményeket értek el a filmgyártás és televíziós műsorkészítés terén, illetve ilyen vízumot kaphatnak a fenti személyek nélkülözhetetlen támogató személyzetének tagjai.

P (művészek, előadóművészek)

P vízumot kaphatnak bizonyos sportolók, előadóművészek és ezek nélkülözhetetlen támogató személyzetének tagjai, akik előadó-művészeti céllal érkeznek az Egyesült Államokba.

Q

Q vízumot kell igényelniük azoknak a személyeknek, akik egy nemzetközi kulturális csereprogram keretében érkeznek az Egyesült Államokba szakmai képzés vagy munkahelyek biztosítása, illetve hazájuk történelmének, kultúrájának és hagyományainak bemutatása céljából. A program szponzorának petíciót kell benyújtania önre vonatkozóan, és a petíciót az USCIS-nek jóvá kell hagynia.

Mikor kell kérelmezni a vízumot

Az amerikai nagykövetség vagy konzulátus az ön munkaviszonyának az I-797 nyomtatványon megjelölt kezdőnapja előtt legfeljebb 90 nappal kezdi meg a H, L, O, P vagy Q vízumkérelmek feldolgozását. Ha azonban az utazását tervezi, kérjük, vegye figyelembe, hogy ilyen vízummal a szövetségi jogszabályi előírások miatt az amerikai munkaviszonynak az I-797 nyomtatványon megjelölt kezdete előtt leghamarabb 10 nappal kérhet belépést az Egyesült Államokba.

A szükséges okmányok

H, L, O, P vagy Q vízum kérelmezéséhez az alábbi iratokat kell benyújtani:

 • Elektronikus vízumkérő űrlap (DS-160) nem-bevándorlók számára. A DS-160-nal kapcsolatos további információért kérjük, látogasson el a DS-160 weboldalára.
 • Az Egyesült Államokba történő utazáshoz érvényes útlevél, amely az Egyesült Államokban tartózkodás tervezett vége után még legalább hat hónapig érvényes (kivéve, ha valamely országspecifikus megállapodás ez alól felmentést nyújt). Ha az útlevélben egynél több személy szerepel, minden vízumköteles személyre vízumkérelmet kell benyújtani.
 • Egy, az elmúlt hat hónapban készült 5 x 5 cm-es fénykép. Ezen a weboldalon olvashat a fénykép előírt formátumáról.
 • Nyugta, amely igazolja, hogy ön befizette a nem-bevándorló vízumkérelem 190 USD összegű nem visszatéríthető eljárási díját helyi pénznemben. Ezen a weboldalon további információkat olvashat a díj megfizetésével kapcsolatban. Amennyiben megadják a vízumot, vízumkiadási kölcsönösségi díjat számíthatnak fel az ön állampolgárságától függően. Az USA Külügyminisztériumának weboldalán tájékozódhat arról, hogy kell-e vízumkiadási kölcsönösségi díjat fizetnie, és hogy mennyi annak összege.
 • Az L-1 vízumok csoportos („blanket”) munkavállalói petícióval utazó kérelmezőinek meg kell fizetniük a visszaélések megelőzését és felderítését segítő díjat (további információk itt olvashatók).
 • A jóváhagyott I-129 petícióra nyomtatott iktatási szám. Az I-797 nyomtatvány papíralapú másolatára nem lesz szükség az interjún.

A fentieken kívül be kell mutatnia egy interjúidőpont-egyeztetési levelet, amely igazolja, hogy ön ezen a szolgáltatáson keresztül időpontot foglalt. Ezen kívül a vízumkérelmet támogató további dokumentumokat is bemutathat, amennyiben úgy gondolja, hogy azok alátámasztják a konzuli tisztviselőnek elmondottakat.

Az igénylés módja

1. lépés

A Nem-bevándorlók számára szóló elektronikus vízumkérő űrlap (DS-160) kitöltése

2. lépés

A vízumkérelmi díj megfizetése.

3. lépés

Időpont-egyeztetés ezen a weboldalon. Az időpont egyeztetéséhez az alábbi adatokra lesz szüksége:

 • Útlevele számára
 • A szelvényen szereplő CGI hivatkozási szám. Ha nem tudja, hol található ez a szám, kattintson ide.
 • A DS-160-as nyomtatvány visszaigazoló lapján található vonalkód 10 számjegyből álló számára.
4. lépés

A vízuminterjú egyeztetett napján és időpontjában menjen el az amerikai nagykövetségre vagy konzulátusra. Vigye magával az időpont-egyeztetést visszaigazoló levelet kinyomtatva, a DS-160-as nyomtatvány visszaigazoló lapját, egy hat hónapnál nem régebben készült fényképet, valamint a mostani és az összes korábbi útlevelét. A fenti dokumentumokkal nem rendelkező kérelmezők jelentkezéseit elutasítják.

A vízumkérelmet támogató dokumentumok

A fentieken kívül be kell mutatnia egy interjúidőpont-egyeztetési levelet, amely igazolja, hogy ön ezen a szolgáltatáson keresztül időpontot foglalt. Ezen kívül a vízumkérelmet támogató további dokumentumokat is bemutathat, amennyiben úgy gondolja, hogy azok alátámasztják a konzuli tisztviselőnek elmondottakat.

Figyelem: Soha ne nyújtson be hamis dokumentumot. A csalás vagy valótlan tények közlése a vízum végleges megtagadását eredményezheti. Amennyiben a kérelmező számára fontos az adatok bizalmas kezelése, megteheti, hogy a dokumentumokat lezárt borítékban viszi be az amerikai nagykövetségre vagy konzulátusra. Az amerikai nagykövetség vagy konzulátus az adatokat mások számára hozzáférhetetlen módon kezeli, és tiszteletben tartja az információ bizalmas jellegét.

A konzuli tisztviselők a döntési eljárások során minden jelentkezést egyedileg vizsgálnak, és szakmai, társadalmi, kulturális és egyéb szempontokat egyaránt figyelembe vesznek. A konzuli tisztviselő figyelembe veheti az ön konkrét szándékait, családi helyzetét, országában való hosszabb távú terveit és kilátásait is. Minden esetet egyedileg vizsgálnak, és a törvény által lehetővé tett minden szempontot figyelembe vesznek.

Amennyiben még soha nem igényelt amerikai vízumot, időt takaríthat meg, ha magával viszi az interjúra az alábbi okmányokat:

 • Szakképesítését igazoló dokumentumok, pl. egyetemi diplomák.
 • Jelenlegi és korábbi munkáltatójától származó levelek, amelyben részletesen leírják az ön beosztását, hogy korábban milyen projekteken dolgozott, valamint hogy mennyi ideig állt (v. áll) munkaviszonyban az adott munkáltatónál.
 • Amennyiben jelenleg dolgozik és H-1B státusszal rendelkezik, be kell nyújtania a folyó évre vonatkozó jövedelemigazolását, valamint az Egyesült Államokban munkában töltött összes korábbi évre vonatkozó szövetségi adóbevallását (IRS Form 1040 és W-2 formanyomtatvány). Vigye magával:
  • jövedelemigazolásokat a jelenlegi vagy legutóbbi munkahelyéről
  • jelenlegi és korábbi munkahelyei személyzeti igazgatóinak nevét és jelenleg hívható telefonszámát
  • szakmai önéletrajzát

Családtagok

Családtagjai vigyék magukkal az interjúra a nem-bevándorló vízum igényléséhez szükséges összes dokumentumot, valamint az alábbiakat:

 • Házastárs esetén az eredeti házassági anyakönyvi kivonatot, 21 év alatti nem házas gyermekek esetén a születési anyakönyvi kivonatot, amint alkalmazható
 • Az ön munkáltatójának levelét, amely igazolja az ön folyamatos alkalmazását
 • Amennyiben az ön házastársa jelenleg az Egyesült Államokban dolgozik és H1-B státusszal rendelkezik, be kell nyújtania a folyó évre vonatkozó jövedelemigazolását, valamint az Egyesült Államokban H-1B vízummal munkában töltött összes korábbi évre vonatkozó szövetségi adóbevallását (IRS Form 1040 és W-2 formanyomtatvány).

További információk

A H, L, O, P és Q vízumokkal kapcsolatban további információkat talál az Egyesült Államok Külügyminisztériumának ideiglenes munkavállalókkal kapcsolatos weboldalán.