Vízumdíjak

Ezen az oldalon:


Áttekintés

A vízumigénylők – a gyermekeket is beleértve – a nem-bevándorló vízum igénylését megelőzően vissza nem téríthető és át nem ruházható vízumigénylési díjat (ún. MRV-díjat) kötelesek fizetni. A vízumigénylési díjat akkor is meg kell fizetni, ha a vízumot nem adják ki. A díj összege az igényelt vízum típusától függ. Előfordulhat, hogy az igénylőnek az állampolgárságától és az igényelt vízum típusától függően vízumkiadási díjat, ún. „kölcsönösségi” díjat is kell fizetnie. Ezen az oldalon az egyes nem-bevándorló vízumokhoz tartozó vízumigénylési díjakat soroljuk fel.

Felhívjuk figyelmét, hogy az oldalon csak a nem-bevándorló vízumok díjai olvashatók.

Fizetési információk

Bár a díjak amerikai dollárban vannak megadva, a fizetést helyi pénznemben kell teljesíteni. A díj bármelyik nagyobb bankból elutalható. A fizetési lehetőségekről további információk itt találhatók.

Korlátozások

A vízumdíj vissza nem téríthető, és másik személyre át nem ruházható. A 2022. október 1-jén vagy azt követően befizetett nem bevándorló vízumkérelem díja (más néven MRV-díj) a befizetésről szóló bizonylat kiállításának napjától számított 365 napig érvényes. A kérelmezőknek ezen 365 napos időszak alatt kell időpontot egyeztetniük az interjúra, vagy be kell nyújtaniuk az interjú alóli mentesség iránti kérelmet. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a 365 napos időszakon belül csak befoglalni kell időpontot az interjúra, illetve be kell nyújtaniuk a mentesség iránti kérelmüket. Nem követelmény, hogy az interjúra a 365 napos időszak alatt kerüljön sor. A 2022. október 1-je előtt kiállított, az MRV-díjak befizetéséről szóló valamennyi nyugtát 2023. szeptember 30-ig meghosszabbították, és azok ezen időpontig érvényesek maradnak.

Vízumok típusai és a vízumigénylési díj összege

A vízumigénylési díjak az alábbiakban olvashatók; a vízumdíj egy vízum igénylésére vonatkozik. Az általános nem-bevándorló vízumtípusok díja 160 USD. Ez vonatkozik a turista-, üzleti-, diákvízumokra és a csereprogramok résztvevőinek vízumaira egyaránt. A hivatalosan jóváhagyott munkavállalói kérvény alapján kiállított vízumok, pl. a munkavállalói vagy egyházi dolgozók vízumának díja 190 USD. A K vízumok $265 -ba kerülnek, míg az E vízumok díja $205. Az alábbi táblázatban a vízumtípusok és az azokhoz tartozó vízumigénylési díjak összege olvasható.

Vízumok típusai és a vízumigénylési díj összege – A díjosztályok sorrendjében
Díj összege (USD) Díj összege (HUF) Vízum típusa Leírás
$160 N/A B Üzleti/turista
$160 N/A C-1 Tranzit
$160 N/A D Hajó vagy légi jármű személyzete
$160 N/A F Diák (tudományos)
$160 N/A I Újságíró és média
$160 N/A J Csereprogramok résztvevői
$160 N/A M Diák (szakmai képzés)
$160 N/A T Emberkereskedelem áldozatai
$160 N/A TN/TD NAFTA-szakemberek
$160 N/A U Bűncselekmények áldozatai
$190 N/A H Ideiglenes vagy idénymunkások és alkalmazottak, szakmai gyakornokok
$190 N/A L Cégen belüli áthelyezések
$190 N/A O Kiemelkedő képességgel rendelkező személyek
$190 N/A P Sportolók. Művészek, előadóművészek
$190 N/A Q Nemzetközi kulturális csereprogramok résztvevői
$190 N/A R Egyházi dolgozók
$265 N/A K Amerikai állampolgár menyasszonya/vőlegénye vagy házastársa
$205 N/A E Államközi szerződéses kereskedő/befektető, speciális foglalkozású ausztrál állampolgár
Vízumok típusai és a vízumigénylési díj összege – A vízumtípusok sorrendjében
Vízum típusa Leírás Díj összege (USD) Díj összege (HUF)
B Üzleti/turista $160 N/A
C-1 Tranzit $160 N/A
D Hajó vagy légi jármű személyzete $160 N/A
E Államközi szerződéses kereskedő/befektető, speciális foglalkozású ausztrál állampolgár $205 N/A
F Diák (tudományos) $160 N/A
H Ideiglenes vagy idénymunkások és alkalmazottak, szakmai gyakornokok $190 N/A
I Újságíró és média $160 N/A
J Csereprogram résztvevője $160 N/A
K Amerikai állampolgár menyasszonya/vőlegénye vagy házastársa $265 N/A
L Cégen belüli áthelyezések $190 N/A
M Diák (szakmai képzés) $160 N/A
O Kiemelkedő képességgel rendelkező személyek $190 N/A
P Sportolók. Művészek, előadóművészek $190 N/A
Q Nemzetközi kulturális csereprogramok résztvevői $190 N/A
R Egyházi dolgozók $190 N/A
T Emberkereskedelem áldozatai $160 N/A
U Bűncselekmények áldozatai $160 N/A
TN/TD NAFTA-szakemberek $160 N/A

Díjmentes vízumtípusok és feltételek

  • Az A, G, C-2, C-3 típusú, NATO és diplomatavízumok kérelmezői, az Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Törvénykönyve (Code of Federal Regulations, CFR) 22/41.26 szakaszában foglaltak szerint;
  • J típusú vízumok tulajdonosai, valamint az Egyesült Államok kormánya által finanszírozott egyes oktatási és csereprogramok résztvevői;
  • Géppel olvasható vízum cseréje a vízum kiadását követő egy éven belül, amennyiben az eredeti vízum nem volt megfelelően felragasztva, vagy a vízum ismételt kiadása az igénylőnek nem felróható okból szükséges;
  • A díjfizetés alól nemzetközi egyezmények által mentesített személyek, ide értve az ENSZ-közgyűlés által elismert ENSZ megfigyelők tagjait és személyzetét, valamint azok közvetlen családtagjait;
  • Olyan kérelmezők, akik bizonyos jótékonysági célokból szándékoznak utazni;
  • Az Egyesült Államok kormányának alkalmazottai hivatalos út esetén, illetve
  • Az Egyesült Államok azon kormányalkalmazottjának szülője, testvére, házastársa vagy gyermeke, aki szolgálatteljesítés közben életét vesztette, amennyiben a nevezett rokon az elhunyt temetésére utazik; illetve az Egyesült Államok azon kormányalkalmazottjának szülője, testvére, házastársa vagy gyermeke, aki szolgálatteljesítés közben súlyos sérülést szenvedett, amennyiben a nevezett rokon a kormányalkalmazott sürgős ellátása vagy kórházi gyógykezelése alatt a látogatására utazik.

Egyéb díjak

Bizonyos esetekben további vízumdíjakat kell fizetni közvetlenül az Egyesült Államok Nemzeti Vízumközpontjának, az amerikai nagykövetségnek vagy konzulátusnak, vagy az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériumának.

Nem-bevándorló vízum kiadásának díja (az ún. „kölcsönösségi” díj)

Bizonyos országokból származó kérelmezők a kérelem elfogadását követően vízumkiadási díjat kötelesek fizetni. E díj alapja a kölcsönösség elve (vagyis hasonló díjat kell megfizetni, mint amelyet a másik ország is felszámít egy amerikai állampolgárnak hasonló vízum kiadása esetén). Az Egyesült Államok célja lehetőség szerint a vízumkiadási díjak mellőzése, de ha egy másik ország kormánya egyes vízumok kiadásáért díjat számít fel az Egyesült Államok állampolgárainak, akkor az Egyesült Államok is hasonló, „kölcsönös” díjat számít fel az ugyanilyen típusú vízumokra az adott ország állampolgárainak. Az Egyesült Államok Külügyminisztériumának weboldalán további információkat olvashat a vízumkiadási díjakról, valamint arról, hogy valamely díj vonatkozik-e az ön országára.

A „Kölcsönösségi” díjat az amerikai nagykövetségen kell befizetni a vízum interjú napján, helyi pénznemben vagy USA dollárban, készpénzben vagy bankkártyával (hitelkártyák, úgyis mint a Visa, a MasterCard, a Diners Club, az American Express és a Discover elfogadásra kerülnek).

SEVIS-díjak

A Diák- és Cserelátogató Információs Rendszer (Student and Exchange Visitor Information System, SEVIS) egy olyan internetes rendszer, amely az F, M és J típusú vízummal rendelkező személyeket (és családtagjaikat) kíséri figyelemmel onnantól kezdve, hogy a kezdeti dokumentációt (I-20 vagy DS-2019) megkapják, egészen a képesítés megszerzéséig vagy az iskola befejezéséig, illetve a program befejezéséig/abbahagyásáig.

Az F, M és J típusú vízumok elsődleges kérelmezői ellenőrizzék az amerikai oktatási intézményben, hogy az adataik bekerültek-e a SEVIS rendszerbe. A SEVIS-díj a vízumigénylési díjon felül, attól függetlenül fizetendő. A SEVIS díj az F és M vízumot igénylő nemzetközi diákok számára 200 USD-ről 350 USD-re növekedett. A DHS megtartja a 35 USD összegű SEVIS díjat a J cserelátogató vízum "au pair", "camp counselor" és "summer work travel program" kategóriában résztvevőknek, azonban megemeli a teljes I-901 díjat a más J csereprogramban résztvevőknek 180 USD-ről 220 USD-re. A díjat nem lehet az amerikai követségen vagy konzulátuson befizetni. A SEVIS-díj befizetésével kapcsolatos tudnivalók itt olvashatók.

Mentesség a SEVIS-díj alól

Az Egyesült Államok kormánya által finanszírozott egyes programok (amelyek kódjának eleje G-1, G-2, G-3 vagy G-7) résztvevőinek nem kell SEVIS-díjat fizetniük.

Blanket L" díj (a visszaélések megelőzését és felderítését segítő díj - Fraud Prevention and Detection fee)

Azok a főkérelmezők, akik először jelentkeznek az L státuszra egy "Blanket" beadvány keretén belül, kötelesek befizetni a visszaélések megelőzését és felderítését segítő díjat (Fraud Prevention and Detection fee), melynek összege 500 dollár. Ezt az összeget az interjú napján, a Konzuli Osztályon kell befizetni. Ha a soron következő L-1 -es vízumjelentkezés egy új I-129S formanyomtatvány alapján történik, a visszaélések megelőzését és felderítését segítő díjat (Fraud Prevention and Detection fee) újból be kell fizetni.

A visszaélések megelőzését és felderítését segítő díjat az amerikai nagykövetségen kell befizetni a vízum interjú napján, helyi pénznemben vagy USA dollárban, készpénzben vagy bankkártyával (hitelkártyák, úgyis mint a Visa, a MasterCard, a Diners Club, az American Express és a Discover elfogadásra kerülnek).