ນັບຕັ້້ງແຕ່ ວັນທີ່ 21 ເດືອນ ກໍລະກົດ, ສະຖານທູດອາເມລິກາປະຈຳນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ເລີ້ມເປີດບໍລິການວິຊາຄືນໃຫມ່, ລວມມີວິຊາປະເພດ F, M, ແລະ J, ສຳລັບຄົນສັນຊາດອື່ນທີ່ຍື່ນຄຳຮ້ອງຂໍວິຊາຢູ່ປະເທດລາວ. ກ່ອນທີ່ທ່ານເຮັດນັດສຳພາດວິຊ່າ, ພົນລະເມືອງລາວທັງຫມົດ ແລະ ປະຊາຊົນລາວທີ່ຈະສະຫມັກວິຊ່າຢູ່ ລາວຄວນຈະອ່ານຂໍ້ມູນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ກ່ຽວກັບການໂຈະວິຊ່າຊົ່ວຄາວໃຫ້ແກ່ຄົນສັນຊາດລາວ ທ່ານສາມາດສຶກສາໄດ້ຕື່ມໃນລີ້ງນີ້. ໃນຂະນະນີ້ ສະຖານທູດມີເປົ້າຫມາຍ ຈະດຳເນີນຂັ້ນຕອນການສະຫມັກໃຫ້ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້, ແຕ່ອາດມີການຫລ້າຊ້າທາງດ້ານເວລາການລໍຖ້າສຳພາດ ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຮົາຍັງມີຫລາຍກໍລະນີສຳພາດທີ່ຍັງຄ້າງຢູ່. ຄ່າທຳນຽມທີ່ໄດ້ຈ່າຍແລ້ວ ແລະ ຍັງບໍ່ຫມົດອາຍຸ ແມ່ນສາມາດໃຊ້ໃນການເຮັດນັດສຳພາດໄດ້ ຢູ່ໃນປະເທດທີ່ທ່ານອາໃສຢູ່ເຊິ່ງສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຫນຶ່ງປີ ນັບແຕ່ວັນທີທີ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນ. ຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີເຫດຜົນຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງດ່ວນ, ກະລຸນາຕິດຕາມຄຳແນະນຳໄດ້ ທີ່ນີ້ ເພື່ອຂໍສຳພາດດ່ວນ. ກະລຸນາອ່ານຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ບັນດາ ຄຳຖະແຫລງການຂອງປະທານາທິບໍດີ ກ່ຽວກັບການເດີນທາງໄດ້ ທີ່ນີ້; ພວກເຮົາແນະນຳໃຫ້ທ່ານ ພິຈາລະນາ ແລະ ສຶກສາ ເງື່ອນໄຂຂອງທ່ານ ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຈ່າຍເງິນນັດສຳພາດ ເພາະວ່າ ຜູ້ສະຫມັກທຸກຄົນ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຄືນ ຖ້າທ່ານຖືກປະຕິເສດວິຊາ.


ຄະນະຜູ້ແທນສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ເຂົ້າໃຈວ່າ ຜູ້ຂໍວີຊາຫຼາຍຄົນໄດ້ຈ່າຍຄ່າທຳນຽມການຂໍວີຊາແລ້ວ ແລະ ກຳລັງລໍຖ້າການນັດໝາຍເພື່ອສຳພາດວີຊາຢູ່. ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດວຽກຢ່າງໜັກ ເພື່ອໃຫ້ການດຳນີນການອອກວີຊ່າກັບຄືນມາເປັນປົກກະຕິໂດຍໄວ ແລະ ປອດໄພທີ່ສຸດ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ຂໍໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າຄະນະຜູ້ແທນສະຫະລັດອາເມລິກຈະຂະຫຍາຍອາຍຸການນຳໃຊ້ຂອງໃບເສຍຄ່າທຳນຽມການຂໍວີຊາຂອງທ່ານອອກໄປ (ຫຼືທີ່ເອີ້ນວ່າຄ່າ MRV) ຈົນຮອດວັນທີ່ 30 ກັນຍາ 2022, ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຂໍວີຊາທຸກຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດນັດສຳພາດວີຊາໄດ້ ເນື່ອງຈາກການຢຸດປະຕິບັດວຽກງານປົກກະຕິບັດຂອງທາງ ກົງສຸນ ໄດ້ມີໂອກາດທີ່ຈະນັດໝາຍເພື່ອສຳພາດຂໍວີຊາໄດ້ ແລະ/ຫຼື ເຂົ້າມາສຳພາດວີຊາຕາມທີ່ໄດ້ຈ່າຍຄ່າທຳນຽມດຳເນີນການໄປແລ້ວ. ກະລຸນາຕິດຕາມຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບວັນແລະເວລາທີ່ພວກເຮົາຈະກັບມາປະຕິບັດວຽກງານ ແລະ ດຳເນີນການອອກວີຊາຕາມປົກກະຕິ ຢູ່ໃນເວັບໄຊນີ້


ຖະແຫລງການຂອງປະທານາທິບໍດີ ຊຶ່ງສັ່ງລະງັບເລື່ອນການອະນຸຍາດເຂົ້າປະເທດຂອງພົນລະເມືອງຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ເດິນທາງໄປປະເທດອື່ນພາຍໃນ 14 ວັນ ກ່ອນທີ່ຈະເດິນທາງເຂົ້າ ຫຼື ພະຍາຍາມທີ່ຈະເດິນທາງເຂົ້າສະຫະລັດອາເມລິກາ (ຖະແຫລງການຂອງປະທານາທິບໍດີ ເລກທີ 9984, 9992, 9993, 9996, ແລະ 10041) ແລະຖະແຫລງການຂອງປະທານາທິບໍດີ ຊຶ່ງສັ່ງລະງັບເລື່ອນການອະນຸຍາດເຂົ້າປະເທດຂອງຄົນອົບພະຍົກເຂົ້າເມືອງແບບຖາວອນແລະຊົ່ວຄາວ ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຕະຫຼາດແຮງງານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ຫຼັງຈາກການລະບາດຂອງ ເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ (ຖະແຫລງການຂອງປະທານາທິບໍດີ ເລກທີ 10014 ແລະ 10052) ຍັງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້. ສຳລັບລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຖະແຫລງການຂອງປະທານາທິບໍດີເຫຼົ່ານີ້ ເບິ່ງໄດ້ໃນທີ່ນີ່.


ເພື່ອຮັບຮູ້ບັນດາຂໍ້ມູນການຈຳກັດການຕ່າງໆດ້ານເດີ່ນທາງຂອງໂຄງການຍົກເວັ້ນວີຊາ, ລວມມີຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບປັດສະປອດເອເຫຼັກໂຕນິກ ກະລຸນາເຂົ້າເບີງໃນເວບ https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html.


Mount Rushmore - South Dakota

ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ໌ບໍລິການ ການຍື່ນຂໍວີຊາສໍາລັບ ປະເທດລາວ. ໃນເວັບໄຊ໌ນີ້, ທ່ານສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວີຊາເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວ ແລະ ວີຊາເຂົ້າເມືອງຖາວອນຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນການຍື່ນຂໍວີຊາສຳລັບວີຊາແຕ່ລະປະເພດ. ທ່ານຍັງສາມາດຮຽນຮູ້ວິທີຊຳລະຄ່າທຳນຽມຍື່ນຂໍວີຊາ ແລະ ຈອງການນັດສຳພາດທີ່ສະຖານທູດສະຫະລັດ ທີ່ວຽງຈັນ.

ເວັບໄຊ໌ນີ້ ແມ່ນເວັບໄຊ໌ທາງການທີ່ສະໜອງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການຍື່ນຂໍວີຊາ ຂອງສຳນັກງານການທູດຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳ ລາວ.

ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວ


ການຍື່ນ ໃບຄຳຮ້ອງຂໍ ວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວ


ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຖາວອນ