ແຈ້ງການສຳຄັນາມເພີ່ມເຕີມ

ຂໍ້ມູນໃໝ່ສຳລັບຜູ້ຍື່ນຂໍວີຊາກ່ຽວຂ້ອງກັບໄວຣັດໂກໂຣນາ:
ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່ 21 ກໍລະກົດ, ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໃນວຽງຈັນຈະກັບມາໃຫ້ບໍລິການວີຊາປະເພດຊົ່ວຄາວຕ່າງໆໄດ້ແກ່ ວີຊາປະເພດ F, M ແລະ J. ກ່ອນທີ່ຈະນັດສຳພາດວີຊາ, ພົນລະເມືອງທຸກຄົນທີ່ສະໝັກຂໍວີຊາຢູ່ໃນປະເທດລາວ ຄວນອ່ານຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ກ່ຽວກັບການຢຸດອອກວີຊາໃຫ້ປະຊາຊົນລາວໄດ້ຢູ່ນີ້. ສະຖານທູດມຸ່ງຫວັງທີ່ຈະດຳເນີນການສຳພາດວີຊາໃຫ້ໄວທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້, ມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາລໍຖ້າຫຼາຍຂື້ນ ເນື່ອງຈາກມີວຽກຄົງຄ້າງຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. ຄ່າທຳນຽມວີຊາຂອງທ່ານຈະຍັງໃຊ້ໄດ້ ແລະ ສາມາດໃຊ້ນັດສຳພາດວີຊາໄດ້ໃນປະເທດທີ່ທ່ານໄດ້ຊຳລະຄ່າທຳນຽມ ໂດຍມີອາຍຸ 1 ປີ ນັບຈາກມື້ທີ່ໄດ້ຊຳລະ. ຖ້າທ່ານມີຄວາມຈຳເປັນອັນຮີບດ່ວນໃນການເດີນທາງ ກະລຸນາປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳໄດ້ທີ່ນີ້ ເພື່ອຂໍນັດສຳພາດວີຊາເລັ່ງດ່ວນ. ກະລຸນາອ່ານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບການປະກາດປະທານນາທິບໍດີໄດ້ຢູ່ນີ້, ທ່ານຄວນພິຈາລະນາສິດໃນການຮັບວີຊາກ່ອນທີ່ຈະຈ່າຍຄ່າທຳນຽມ ຍ້ອນວ່າຜູ້ສະໝັກຂໍວີຊາຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນຄ່າທຳນຽມຂໍວີຊາທີ່ຖືກປະຕິເສດຄືນ.

ສະເພາະຜູ້ສະໝັກຂໍວີຊາປະເພດ H1B, H2B, H4, L ແລະ J ບາງປະເພດ ທີ່ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກການປະກາດປະທານນາທິບໍດີ 10052 ເທົ່ານັ້ນ. ຄວນຂໍນັດສຳພາດວີຊາ, ໃນກໍລະນີຖ້າທ່ານມີເຫດຜົນທີ່ເຊື່ອໄດ້ວ່າທ່ານອາດມີຄຸນະສົມບັດຕາມຂໍ້ໃດຂໍ້ໜຶ່ງໃນຂໍ້ຍົກເວັ້ນທີ່ຢູ່ໃນການປະກາດປະທານນາທິບໍດີໄດ້ທີ່ນີ້: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/


ນັບແຕ່ວັນທີ 20 ມີນາ, ສະຖານທູດ ແລະ ກົງສຸນສະຫະລັດອາເມລິກາປະຈຳ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລາວ ຈະຍົກເລີກທຸກມື້ນັດໝາຍສຳພັດຂໍວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວ ແລະ ວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຖາວອນ. ພວກເຮົາຈະພະຍາຍາມສືບຕໍ່ບໍລິການມາເປັນປົກກະຕິຢ່າງວ່ອງໄວ ແຕ່ປັດຈຸບັນພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນມີຄຳຕອບລະອຽດວ່າຈະເປັນມື້ໃດຢ່າງແນ່ນອນ. ຄ່າທຳນຽມວີຊາ MRVສາມາດນຳໃຊ້ໃນປະເທດທີ່ທ່ານຈ່າຍ ແລະ ມີກຳນົດເວລານຳໃຊ້ແມ່ນ 1ປີ ນັບແຕ່ວັນໄປຈ່າຍຄ່າທຳນຽມທີ່ທະນາຄານ. ຖ້າທ່ານມີບັນຫາສຳຄັນ ແລະ ຕ້ອງການເດີນທາງດ່ວນ ທ່ານກະລຸນາເຂົ້າເວບໄຊ: https://ustraveldocs.com/la_la/la-niv-expeditedappointment.asp ແລະປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນນຳເພື່ອຂໍມື້ສຳພາດແບບຮີບດ່ວນ.


ເພື່ອຮັບຮູ້ບັນດາຂໍ້ມູນການຈຳກັດການຕ່າງໆດ້ານເດີ່ນທາງຂອງໂຄງການຍົກເວັ້ນວີຊາ, ລວມມີຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບປັດສະປອດເອເຫຼັກໂຕນິກ ກະລຸນາເຂົ້າເບີງໃນເວບ https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html

Mount Rushmore - South Dakota

ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ໌ບໍລິການ ການຍື່ນຂໍວີຊາສໍາລັບ ປະເທດລາວ. ໃນເວັບໄຊ໌ນີ້, ທ່ານສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວີຊາເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວ ແລະ ວີຊາເຂົ້າເມືອງຖາວອນຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນການຍື່ນຂໍວີຊາສຳລັບວີຊາແຕ່ລະປະເພດ. ທ່ານຍັງສາມາດຮຽນຮູ້ວິທີຊຳລະຄ່າທຳນຽມຍື່ນຂໍວີຊາ ແລະ ຈອງການນັດສຳພາດທີ່ສະຖານທູດສະຫະລັດ ທີ່ວຽງຈັນ.

ເວັບໄຊ໌ນີ້ ແມ່ນເວັບໄຊ໌ທາງການທີ່ສະໜອງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການຍື່ນຂໍວີຊາ ຂອງສຳນັກງານການທູດຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳ ລາວ.

ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວ


ການຍື່ນ ໃບຄຳຮ້ອງຂໍ ວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວ


ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຖາວອນ