ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຈະປ່ຽນອັດຕາແລກປ່ຽນກົງສຸນຈາກ 1 USD=15,000 LAK ເປັນ 1 USD=16,000 LAK ນັບແຕ່ວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ.

ຜູ້ຍື່ນຂໍວີຊາເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວທັງໝົດທີ່ຊຳລະຄ່າທຳນຽມການດຳເນີນວີຊາໃນ ຫຼື ຫຼັງຈາກວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2022 ຈະຕ້ອງຊຳລະຄ່າທຳນຽມຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນໃໝ່ແມ່ນ 1 USD=16,000 LAK.

ຜູ້ສະໝັກທີ່ຊຳລະຄ່າທຳນຽມການດຳເນີນວີຊາໃນອັດຕາແລກປ່ຽນເກົ່າ 1 USD=15,000 LAK ໃນ ຫຼື ກ່ອນວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2022 ຍັງສາມາດນຳໃຊ້ໃບຮັບເງິນຈົນຮອດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2023.


ຕັ້ງແຕ່ເວລາ 00:01 ໂມງ (ເວລາຕາເວັນອອກ – EDT) ວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2022, CDC ໄດ້ຍົກເລີກຄຳສັ່ງທີ່ກຳນົດໃຫ້ບັນດາສາຍການບິນ ຫຼື ຜູ້ໂດຍສານເຮືອບິນ ຈະຕ້ອງຍື່ນຜົນການກວດ COVID-19 ທີ່ເປັນລົບ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນການຟື້ນຕົວຈາກ COVID-19 ກ່ອນທີ່ຈະບິນໄປສະຫະລັດອາເມລິກາ. CDC ຍັງສືບຕໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຢັ້ງຢືນການສັກຢາປ້ອງກັນສໍາລັບຜູ້ໂດຍສານທີ່ບໍ່ແມ່ນພົນລະເມືອງສະຫະລັດ ຈະເດີນທາງໄປສະຫະລັດອາເມລິກາ ດ້ວຍວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາເບິ່ງ ສູນຄວບຄຸມ ແລະ ປ້ອງກັນພະຍາດ (CDC) ສຳລັບຄວາມຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຢັ້ງຢືນການສັກຢາປ້ອງກັນ COVID-19 ສໍາລັບຜູ້ໂດຍສານທາງອາກາດ.


“ໃນວັນທີ 25 ຕຸລາ, ປະທານາທິບໍດີ Biden ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການຂອງປະທານາທິບໍດີທີ່ມີຫົວຂໍ້ວ່າ "ຖະແຫຼງການກ່ຽວກັບສົ່ງເສີມການຟື້ນຟູການເດີນທາງທົ່ວໂລກທີ່ປອດໄພ ໃນໄລຍະການລະບາດຂອງ COVID-19.” ປະກາດນີ້, ມີຜົນສັກສິດໃນເວລາ 12:01 ໂມງເຊົ້າ (ຕາມເວລາມາດຕະຖານຕາເວັນອອກ) ວັນທີ 8 ພະຈິກ ປີ2021, ຈະຢຸດຕິການຈຳກັດການເດີນທາງອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງປະທານາທິບໍດີ (PP) ເລກທີ 9984, 9992, 10143 ແລະ 10199. ຖະແຫຼງການເຫຼົ່ານີ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບການໂຈະການເຂົ້າປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ ສໍາລັບຜົນລະເມືອງທີ່ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດບຣາຊິນ, ຈີນ, ອິນເດຍ, ອີຣ່ານ, ໄອແລນ, ເຂດ Schengen, ອາຟຣິກາໃຕ້, ແລະສະຫະລາຊະອານາຈັກ. ແທນທີ່ຂໍ້ຈໍາກັດເຫຼົ່ານີ້, ປະທານາທິບໍດີໄດ້ປະກາດຂໍ້ກໍານົດການສັກຢາປ້ອງກັນທົ່ວໄປສໍາລັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດຜູ້ໃຫຍ່ທຸກຄົນ. ຖະແຫຼງການນີ້ນຳໃຊ້ກັບຜູ້ໂດຍສານທີ່ບິນໄປສະຫະລັດອາເມລິກາ ໂດຍອອກເດີນທາງຫຼັງເວລາ12:01 ໂມງເຊົ້າ ຕາມເວລາມາດຕະຖານຕາເວັນອອກຂອງວັນທີ 8 ພະຈິກ ປີ 2021. ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂໍ້ກໍານົດຂອງການສັກຢາປ້ອງກັນໂລກນີ້, ລວມທັງລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບການຍົກເວັ້ນແລະການຍົກເວັ້ນຍ້ອນຄວາມກັງວົນດ້ານມະນຸດສະທໍາ, ກະລຸນາເບິ່ງເວັບໄຊທ໌ທີ່ https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/safely-resuming-travel-by-vaccine-requirement-and-rescission-of-travel-restrictions.html.

ຕາມຖະແຫຼງການຂອງປະທານາທິບໍດີ Biden, ນັບແຕ່ວັນທີ 8 ພະຈິກນີ້, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດສາມາດເລີ່ມດຳເນີນການໃຫ້ຂໍວີຊາສຳລັບຜູ້ສະໝັກທີ່ອາໄສຢູ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ.

ກະລຸນາຮັບຊາບວ່າ ຖະແຫຼງການຂອງປະທານາທິບໍດີ (PP) ເຫຼົ່ານີ້ ໄດ້ສິ້ນສຸດແຕ່ບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າ ສະຖານທູດຫຼືກົງສຸນສະຫະລັດສາມາດຈັດຕາຕະລາງໃຫ້ຜູ້ສະຫມັກທີ່ຖືກຮັບຜົນກະທົບສໍາລັບການສໍາພາດວີຊາໄດ້ທັນທີ. ຖ້າທ່ານຢາກຮູ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບປະເພດຂອງການບໍລິການວີຊ່າທີ່ເປີດຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ແລະຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຍື່ນຂໍວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວ ກະລຸນາເຂົ້າເວັບໄຊທ໌ຂອງສະຖານທູດ/ກົງສຸນຫຼືເວັບໄຊທ໌”


ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາປະຈໍາຢູ່ ສປ ປ ລາວເຂົ້າໃຈວ່າ ຜູ້ສະໝັກຂໍວີຊາຫຼາຍທ່ານໄດ້ຊໍາລະຄ່າທໍານຽມວີຊາແລ້ວ ແລະ ກໍາລັງລໍຖ້ານັດໝາຍສໍາພາດຂໍວີຊາ. ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດວຽກຢ່າງສຸດຄວາມສາມາດ ເພື່ອຟື້ນຟູການດຳເນີນງານວີຊາທັງໝົດໃຫ້ປົກກະຕິ ແລະ ປອດໄພເທົ່າທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້. ໃນລະຫວ່າງນີ້, ໃຫ້ທ່ານໝັ້ນໃຈໄດ້ວ່າ ສະຖານທູດສະຫະລັດອາເມລິກາຈະຕໍ່ອາຍຸການນໍາໃຊ້ຂອງໃບບິນຈ່າຍເງີນດັ່ງກ່າວຂອງທ່ານ (ຄ່າທໍານຽມ MRV) ຈົນຮອດວັນທີ 30 ກັນຍາ 2023, ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ສະໝັກຂໍວີຊາທີ່ບໍ່ສາມາດນັດໝາຍສໍາພາດເນື່ອງຈາກການຢຸດຕິການບໍລິການແບບປົກກະຕິຂອງທາງກົງສຸນ ຈະໄດ້ມີໂອກາດນັດໝາຍສໍາພາດ ແລະ/ ຫຼືເຂົ້າມາສໍາພາດຂໍວີຊາຕາມຄ່າທໍານຽມວີຊາທີ່ໄດ້ຈ່າຍໄປແລ້ວ.


ເພື່ອຮັບຮູ້ບັນດາຂໍ້ມູນການຈຳກັດການຕ່າງໆດ້ານເດີ່ນທາງຂອງໂຄງການຍົກເວັ້ນວີຊາ, ລວມມີຄວາມຕ້ອງການກ່ຽວກັບປັດສະປອດເອເຫຼັກໂຕນິກ ກະລຸນາເຂົ້າເບີງໃນເວບ https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html.


Mount Rushmore - South Dakota

ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ເວັບໄຊ໌ບໍລິການ ການຍື່ນຂໍວີຊາສໍາລັບ ປະເທດລາວ. ໃນເວັບໄຊ໌ນີ້, ທ່ານສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວີຊາເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວ ແລະ ວີຊາເຂົ້າເມືອງຖາວອນຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນການຍື່ນຂໍວີຊາສຳລັບວີຊາແຕ່ລະປະເພດ. ທ່ານຍັງສາມາດຮຽນຮູ້ວິທີຊຳລະຄ່າທຳນຽມຍື່ນຂໍວີຊາ ແລະ ຈອງການນັດສຳພາດທີ່ສະຖານທູດສະຫະລັດ ທີ່ວຽງຈັນ.

ເວັບໄຊ໌ນີ້ ແມ່ນເວັບໄຊ໌ທາງການທີ່ສະໜອງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບການຍື່ນຂໍວີຊາ ຂອງສຳນັກງານການທູດຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະຈຳ ລາວ.

ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວ


ການຍື່ນ ໃບຄຳຮ້ອງຂໍ ວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຊົ່ວຄາວ


ຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ວີຊາຄົນເຂົ້າເມືອງຖາວອນ