ວັນພັກວຽກ ແລະ ວັນປິດຫ້ອງການ

ຢູ່ໃນໜ້ານີ້:


ສະພາບລວມ

ສະຖານທູດ ຫຼື ກົງສຸນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ພັກວຽກຕາມວັນພັກວຽກຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ຂອງລາວ ກໍຄື ຈະປິດຕາມວັນເຫຼົ່ານັ້ນ. ສູນສອບຖາມຂໍ້ມູນ ພັກວຽກຕາມວັນພັກວຽກຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ຂອງລາວ ກໍຄື ຈະປິດຕາມວັນເຫຼົ່ານັ້ນ.

ວັນປິດຫ້ອງການຂອງ ສະຖານທູດ ຫຼື ກົງສຸນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ

ໃນປີ 2019, ສະຖານທູດ ຫຼື ກົງສຸນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະປິດຫ້ອງການຕາມວັນພັກຕໍ່ໄປນີ້. 

Dates of Closure - All Dates 2019

Date Day Holiday Country
1 ມັງກອນ ວັນ​ອັງຄານ ວັນ​ປີ​ໃໝ່​ສາ​ກົນ ພວກ​ເຮົາ
21 ມັງກອນ ວັນຈັນ ວັນ Martin Luther King ພວກ​ເຮົາ
18 ກຸມພາ ວັນຈັນ ວັນ President ພວກ​ເຮົາ
8 ມີນາ ວັນສຸກ ວັນແມ່ຍິງສາກົນ ປະເທດລາວ
15 ເມສາ ວັນຈັນ ວັນສົງການລາວ ປະເທດລາວ
16 ເມສາ ວັນອັງຄານ ວັນສົງການລາວ ປະເທດລາວ
17 ເມສາ ວັນພຸດ ວັນສົງການລາວ ປະເທດລາວ
1 ພຶດສະພາ ວັນພຸດ ວັນກຳມະກອນ ປະເທດລາວ
27 ພຶດສະພາ ວັນຈັນ ວັນລຳນຶກເຖິງ ພວກ​ເຮົາ
4 ກໍລະກົດ ວັນຈັນ ວັນຊາດ ສະຫະລັດ ອາເມລິກາ ພວກ​ເຮົາ
16 ກໍລະກົດ ວັນອັງຄານ ວັນເຂົ້າພັນສາ ປະເທດລາວ
19 ກໍລະກົດ ວັນສຸກ ວັນສະຫະພັນແມ່ຍິງລາວ ປະເທດລາວ
2 ກັນຍາ ວັນຈັນ ວັນແຮງງານ ພວກ​ເຮົາ
7 ຕຸລາ ວັນຈັນ ວັນຄູລາວ ປະເທດລາວ
14 ຕຸລາ ວັນຈັນ ວັນ Columbus ພວກ​ເຮົາ
11 ພະຈິກ ວັນຈັນ ວັນ Veterans/ວັນບຸນທາດຫຼວງ ພວກ​ເຮົາ/ປະເທດລາວ
28 ພະຈິກ ວັນພະຫັດ ວັນ Thanksgiving ພວກ​ເຮົາ
2 ທັນວາ ວັນຈັນ ວັນຊາດລາວ ປະເທດລາວ
25 ທັນວາ ວັນພຸດ ວັນ Christmas ພວກ​ເຮົາ