ວັນພັກວຽກ ແລະ ວັນປິດຫ້ອງການ

ຢູ່ໃນໜ້ານີ້:


ສະພາບລວມ

ສະຖານທູດ ຫຼື ກົງສຸນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ພັກວຽກຕາມວັນພັກວຽກຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ຂອງລາວ ກໍຄື ຈະປິດຕາມວັນເຫຼົ່ານັ້ນ. ສູນສອບຖາມຂໍ້ມູນ ພັກວຽກຕາມວັນພັກວຽກຂອງ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ຂອງລາວ ກໍຄື ຈະປິດຕາມວັນເຫຼົ່ານັ້ນ.

ວັນປິດຫ້ອງການຂອງ ສະຖານທູດ ຫຼື ກົງສຸນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ

ໃນປີ 2022, ສະຖານທູດ ຫຼື ກົງສຸນ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ຈະປິດຫ້ອງການຕາມວັນພັກຕໍ່ໄປນີ້. 

ວັນປິດຫ້ອງການ - ວັນທີທັງໝົດໃນປີ 2022

ວັນທີ ວັນ ວັນພັກ ປະເທດ
17 ມັງກອນ ວັນຈັນ ວັນເກີດ Martin Luther King ສະຫະລັດ
21 ກຸມພາ ວັນຈັນ ວັນປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ
8 ມີນາ ວັນສຸກ ວັນແມ່ຍິງສາກົນ ປະເທດລາວ
13 ເມສາ ວັນພຸດ ວັນສົງການລາວ ປະເທດລາວ
14 ເມສາ ວັນພະຫັດ ວັນສົງການລາວ ປະເທດລາວ
15 ເມສາ ວັນສຸກ ວັນສົງການລາວ ປະເທດລາວ
2 ພຶດສະພາ ວັນຈັນ ວັນແຮງງານສາກົນ (ພັກແທນ) ປະເທດລາວ
30 ພຶດສະພາ ວັນຈັນ ວັນລໍານຶກເຖິງ ສະຫະລັດ
20 ມິ​ຖຸ​ນາ ວັນຈັນ ວັນຈູນທີນ (ພັກແທນ)  ສະຫະລັດ
4 ກໍລະກົດ ວັນຈັນ ວັນຊາດສະຫະລັດອາເມລິກາ ສະຫະລັດ
20 ກໍລະກົດ ວັນພຸດ ວັນແມ່ຍິງລາວ ປະເທດລາວ
5 ກັນຍາ ວັນຈັນ ວັນແຮງງານ ສະຫະລັດ
10 ຕຸລາ ວັນຈັນ ວັນ​ໂຄ​ລຳ​ບັ​ສ ສະຫະລັດ
11 ຕຸລາ ວັນສຸກ ວັນບຸນຊ່ວງເຮືອ ປະເທດລາວ
8 ພະຈິກ ວັນສຸກ ວັນບຸນທາດຫຼວງ ປະເທດລາວ
11 ພະຈິກ ວັນສຸກ ວັນ Veterans ສະຫະລັດ
24 ພະຈິກ ວັນພະຫັດ ວັນຂອບຄຸນພຣະເຈົ້າ ສະຫະລັດ
2 ທັນວາ ວັນສຸກ ວັນຊາດລາວ ປະເທດລາວ
26 ທັນວາ ວັນຈັນ ວັນຄຣີສມັສ (ພັກແທນ)  ສະຫະລັດ