ພວກເຮົາປະຕິບັດໄດ້ແນວໃດ?

ພວກເຮົາຮັບປະກັນວຽກຕິດຕາມ ກວດກາຄຸນນະພາບຂອງ ການບໍລິການທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສະໜອງ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂະບວນການປັບປຸງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ພວກເຮົາຂໍຂອບໃຈສຳລັບຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານຕໍ່ກັບປະສິດທິຜົນວຽກງານຂອງພວກເຮົາ. (ຜູ້ສະໜີຄຳຄິດເຫັນທັງໝົດ ແມ່ນບໍ່ລະບຸຊື່). ໃຫ້ກົດທີ່ ນີ້ ເພື່ອສຳເລັດການສຳຫຼວດ.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ຢູ່ໃນໜ້ານີ້:


ໂມງ​ເຮັດ​ວຽກ

ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລູກ​ຄ້າ​ທີ່​ເວົ້າພາສາອັງກິດ, ລາວ ແລະ ມົ້ງ ພ້ອມທີ່ຈະຊ່ວຍ​ທ່ານ ຕັ້ງ 8:00 ໂມງ​ເຊົ້າ ຫາ 4:00 ໂມງ​ແລງ ສຸນບໍລິການລູກຄ້າປິດໃຫ້ບໍລິການໃນວັນພັກທ້າຍອາທິດ ແລະ ວັນພັກແຫ່ງຊາດລາວ, ຕາມກົງສູນ ສະຫະລັດອາ​ເມ​ລິ​ກາ.

  • ສົນທະນາແບບໂດຍກົງ: ທ່ານຕ້ອງການນໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມ Chrome, Firefox, Safari ຫຼື Opera. ເພື່ອສົນທະນາກັບຕົວແທນບໍລິການລູກຄ້າ, ທ່ານກະລຸນາຄລິກທີ່ "ສົນທະນາແບບໂດຍກົງ" ດັ່ງລຸ່ມນີ້, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານຕ້ອງການໃສ່ຂໍ້ມູນຕາມການແນະນໍາຈາກລະບົບ ແລະຄລິກໃສ່ໄອຄອນ “ການສົນທະນາ”. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຈະຖືກລົບອອກຈາກລະບົບ ແລະຮັກສາເປັນຄວາມລັບ. ເພື່ອອໍານວຍການສະດວກໃຫ້ແກ່ການບໍລິການຂອງພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະນໍາໃຊ້ session cookie. ພວກເຮົານໍາໃຊ້ session cookie (ວິທີເກັບກໍາຂໍ້ມູນແບບຊົ່ວຄາວ) ເປັນວິທີຊ່ວຍເຫຼືອໃນການດໍາເນີນການບໍລິຫານຂອງພວກເຮົາ. ທ່ານຕ້ອງຕົກລົງເຫັນດີກັບ session cookies ຈຶ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ບໍລິການດັ່ງກ່າວ.

 

ກວດສອບສະຖານະວີຊາຂອງທ່ານ

ທ່ານສາມາດກວດສອບສະຖານະການ​ຍື່ນ​ຂໍ​ວີ​ຊາຂອງທ່ານໄດ້ຕະຫຼອດເວລາໃນເວັບໄຊ໌​ນີ້

ກວດສອບສະຖານະເອກະສານເດີນທາງຂອງທ່ານ

ໄດ້​ຜົນ​ທັນ​ທີ: ປ້ອນໝາຍເລກໜັງສືເດີນທາງຂອງທ່ານເພື່ອຕິດ​ຕາມສະຖານະ.

 

 

ອີເມວ: ສົ່ງອີເມວໄປທີ່ passportstatus@ustraveldocs.com ແລະ ໃນ​ແຖວຫົວຂໍ້ ຫຼື ​ແຖວເນື້ອໃນ ແມ່ນ​ໃຫ້ຕື່ມ ຕົວເລກໜັງສືເດີນທາງທີ່​ນຳ​ໃຊ້​ໄດ້ ຕາມ​ທີ່​ໄດ້​​ຕື່ມໃນເວລາທີ່ກໍານົດນັດໝາຍ​ສໍາພາດ.

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່

ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຍື່ນ​ຂໍ​ວີ​ຊາ​ຂອງ​ທ່ານ ຫຼື ​ຂໍ້​ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຂໍວີຊາ ເພື່ອເດີນທາງໄປ ສະຫະລັດອ​າ​ເມ​ລິ​ກາ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານວິທີການ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້: ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ທີ່ສູນ​ສອບ​ຖາມ​ສາ​ມາດ​ຊ່ວຍ​ທ່ານທາງອີເມວ, ໂທລະສັບ ຫຼື ແຊັດ.

ອີເມວ: ເພື່ອຕິດຕໍ່ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ທີ່ສູນບໍລິການລູກຄ້າທາງອີເມວ, ກະລຸນາຂຽນເຖິງ support-laos@ustraveldocs.com.

ໂທລະສັບ: ກະລູນາຕິດຕໍ່ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ທີ່ສູນບໍລິການລູກຄ້າໂດຍໃຊ້ໜຶ່ງໃນເລກໂທລະສັບຂ້າງລຸ່ມນີ້:

  • ໂທໃນປະເທດລາວ: ໂທ +85621255500.
  • ໂທໃນ ສະຫະລັດອາ​ເມ​ລິ​ກາ ໂທ +17036657347.
  • ຄລິກເພື່ອສົນທະນາ: ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາໂດຍກົງຜ່ານໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບຈາກອຸປະກອນໃດໜຶ່ງຂອງທ່ານ. ການບໍລິການນີ້ແມ່ນນໍາໃຊ້ອີນເຕີເນັດ ແລະທ່ານຈະບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າທໍານຽມ.
    ການປະຊຸມການເຊື່ອມຕໍ່ແມ່ນຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະຖືກເຂົ້າເປັນລະຫັັດ. ທ່ານກະລຸນານໍາໃຊ້ໂປຣແກຣມ Chrome, Firefox, Safari ຫຼື Opera ເພື່ອເປັນໂປຣແກຣມທ່ອງເວັບຂອງທ່ານ. ເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນການສົນທະນາ, ທ່ານກະລຸນາຄລິກໃສ່ໄອຄອນ "ຄລິກເພື່ອສົນທະນາ" ຄືດັ່ງລຸ່ມນີ້, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ປ້ອນຂໍ້ມູນຕາມການແນະນໍາຈາກລະບົບ ແລະຄລິກໃສ່ໄອຄອນໂທລະສັບ. ທ່ານກະລຸນາກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ເຄື່ອງສຽງໃນໂທລະສັບຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັນຫຼື ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ເຂົ້າກັນກັບ ໄມໂຄຣໂຟນ ແລະລຳໂພງ.
    ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ພຽງແຕ່ ການບັທທຶກສຽງ ແລະສົ່ງຂໍ້ຄວາມເປັນສຽງເທົ່ານັ້ນ. ຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານປຶກສາກັບພວກເຮົາຈະຖືກຮັກສາເປັນຄວາມລັບ. ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຈະຖືກລົບອອກຈາກລະບົບຢ່າງທັນທີ່ ຫຼັງຈາກທີ່ທ່ານປິດແອບ. ພວກເຮົາກໍ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຫາ Webcam ຂອງທ່ານ! ພວກເຮົານໍາໃຊ້ session cookie (ວິທີເກັບກໍາຂໍ້ມູນແບບຊົ່ວຄາວ)ເປັນວິທີຊ່ວຍເຫຼືອໃນການດໍາເນີນການບໍລິຫານຂອງພວກເຮົາ. ທ່ານຕ້ອງຕົກລົງເຫັນດີກັບ session cookies ຈຶ່ງສາມາດນໍາໃຊ້ບໍລິການດັ່ງກ່າວໄດ້.

 

ແຈ້ງການ ການກະທຳສໍ້ໂກງ

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາດ່ວນຜ່ານອີເມວfraud@ustraveldocs.comຖ້າທ່ານຮູ້ກ່ຽວກັບການກະທຳໃດໜຶ່ງທີ່ເປັນໜ້າສົງໃສບັນດາກໍລະນີຈ່າຍຄ່າທຳນຽມທີ່ບໍ່ຈຳເປັນ,ຫຼືຖ້າຫາກທ່ານພົບກໍລະນີສໍ້ໂກງໃນໄລຍະທີ່ເຮັດວີຊາຂອງທ່ານບັນຫານີ້ອາດຈະປະກອບມີບັນດາກການກະທຳຄືການ ຊຳລະຄ່າທຳນຽມວີຊາຂອງທ່ານ,ການນັດສຳພາດຫຼືການຮັບໜັງສືຜ່ານແດນຂອງທ່ານຈາກກົງສຸນ