ກຳນົດນັດໝາຍ ສຳພາດ ແບບຮີບດ່ວນ

 

ການຂໍນັດສຳພາດດ່ວນ/ສຸກເສີນ: ກ່ອນອື່ນທ່ານຕ້ອງຂຽນຟອມສະໝັກທາງອອນໄລນ໌ ແລະ ເຮັດນັດໃນມື້ນັດທຳອິດທີ່ມີທາງອອນໄລນ໌. ຖ້າຫາກມື້ນັດທຳອິດທີ່ມີ ບໍ່ແມ່ນມື້ ກ່ອນ ມື້ການເດີນທາງຂອງທ່ານ, ທ່ານສາມາດຂຽນອີເມວຫາພະແນກກົງສຸນໄດ້ໂດຍກົງທີ່ conslao@state.gov ເພື່ອຂໍມື້ນັດທີ່ໄວກ່ວານັ້ນ.