හුවමාරු ආගන්තුක වීසා බලපත්‍රය

මෙම පිටුව මත:


නිති අසන ප්‍රශ්න

සමාලෝචනය

එක්සත් ජනපදයට හුවමාරු වැඩ සටහන්වලට සහභාගිවීම සඳහා පැමිණෙන විදේශ පුරවැසියන් එක්සත් ජනපදය විසින් සාදරයෙන් පිළිගනී. වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට පෙරාතුව, සියලුම හුවමාරු ආගන්තුක අයදුම්කරුවන් අවසරලත් වැඩ සටහන් අනුග්‍රාහකයකු විසින් පිළිගනු ලැබ හා අනුමැතිය ලැබ සිටීම අවශ්‍ය වේ. වරක් පිළිගත් පසු, අධ්‍යාපන ආයතනය හෝ වැඩ සටහන් අනුග්‍රාහක විසින් එක් එක් අයදුම්කරු වෙත ඔවුන් වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කරන අවස්ථාවේ ඉදිරිපත් කිරීමට හැකි වන ලෙස අවශ්‍ය අනුමැති ලේඛනයක් සපයනු ඇත.

හුවමාරු ආගන්තුක වැඩ සටහනේ J වීසා බලපත්‍රය අධ්‍යාපනය, කලාව, සහ විද්‍යාව යන ක්ෂේත්‍රයන්හි පුද්ගලයන්, දැනුම, සහ කුසලතා හුවමාරුව ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා සැලසුම් කර ඇත. සහභාගිකයන් අතරට සියලුම අධ්‍යයන මට්ටම්වල ශිෂ්‍යයන්; කාර්යාල, ආයතන සහ නියෝජිතායතන වල රැකියා නියුක්ත පුහුණුව ලබන පුහුණුලාභීන්; ප්‍රාථමික, ද්විතියික, සහ විශේෂිත විද්‍යාලවල ගුරුවරුන්; උසස් ඉගෙනුම් ආයතනවල ඉගැන්වීම හෝ පර්යේෂණ සඳහා පැමිණෙන මහාචාර්යවරුන්; පර්යේෂණ විද්වතුන්; වෛද්‍ය සහ සහාය ක්ෂේත්‍රවල වෘත්තීය පුහුණුලාභීන්; සහ සංචාරක, නිරීක්ෂණ, උපදේශන, පර්යේෂණ, පුහුණු, හවුල් පරිහරණය, හෝ විශේෂිත දැනුම හෝ කුසලතා පැහැදිලි කිරීම, හෝ සංවිධානාත්මක පුද්ගල-පුද්ගල වැඩ සටහන් වලට සහභාගිවීම; සඳහා පැමිණෙන්නන් ඇතුලත් වේ.

එක්සත් ජනපද රජයේ අනුග්‍රහය ලබන හුවමාරු ආගන්තුක (J වීසා) අයදුම්කරුවන් සහ ඔවුන්ගේ යැපෙන්නන්, ඇ.එ.ජ. රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව, ජාත්‍යන්තර සංවර්ධනය සඳහා වූ එක්සත් ජනපද නියෝජිතායතනය (USAID), ඩීඑස්-2019 ආකෘතියේ මුද්‍රණය කර ඇති G-1, G-2, G-3, හෝ G-7 වලින් ආරම්භ වන වැඩසටහන් අනුක්‍රමික අංකයක් ඇති ෆෙඩරල් අරමුදල්/ අනුග්‍රහය සහිත අධ්‍යාපනික සහ සංස්කෘතික හුවමාරු වැඩසටහනක් සඳහා සහභාගී වන්නේ නම්, හුවමාරු නරඹන්නන්ගේ තත්ත්වය සඳහා සුදුසුකම් සහතිකය(Certificate of Eligibility for Exchange Visitor Status) සඳහා අයදුම් කිරීමේ සැකසුම් ගාස්තු ගෙවීමට අවශ්‍ය නොවේ. එසේම, එක්සත් ජනපද රජයේ අනුග්‍රහය ලබන හුවමාරු ආගන්තුක (J වීසා) අයදුම්කරුවන් සහ ඔවුන්ගේ යැපෙන්නන් අදාළ නිකුත් කිරීමේ ගාස්තු ද (applicable issuance fees) ගෙවීමට අවශ්‍ය නොවේ.
ඔබේ J වීසා බලපත්‍රය සඳහා වන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව ඔබට ගැටළු ඇත්නම්, කරුණාකර ඔබේ අනුග්‍රහය දක්වන එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය සංවිධානය අමතන්න.

යැපෙන්නන්

එක්සත් ජනපදයේදී මූලික J-1 වීසා බලපත්‍ර ධාරකයා හා ඔහුගේ හෝ ඇයගේ රැඳී සිටින කාලය වෙනුවෙන් එක් වන්නට අපේක්ෂා කරන කලත්‍රයන්ට සහ/හෝ වයස 21 ට අඩු අවිවාහක දරුවන්ට J-2 වීසා බලපත්‍ර අවශ්‍ය වේ.

මූලික වීසා බලපත්‍ර ධාරකයා සමගින් එක්සත් ජනපදයේ පදිංචිව සිටීමට අදහස් නොකරන නමුත් නිවාඩු කාල සඳහා පමණක් පිවිසෙන්නට අපේක්ෂා කරන පවුලේ සාමාජිකයන් ආගන්තුක (B-2) වීසා බලපත්‍ර සඳහා අයදුම් කිරීමට සුදුසුකම් ලබනු විය හැකිය.

එක්සත් ජනපදයේ සිටින හුවමාරු ආගන්තුකයෙකුගේ කලත්‍රයා සහ/හෝ දරුවා, ඔවුන් I-765 ආකෘතිය, සේවානියුක්ති අවසර ප්‍රදානය සඳහා අයදුම්පත්‍රය ගොනු කර ඇත්නම් මිස, J-2 වීසා බලපත්‍රයක් දරමින් සිටින අතරතුර රැකියාවක් කළ නොහැකිය. එක්සත් ජනපද පුරවැසිභාවය සහ සංක්‍රමණ සේවා (USCIS) විසින් I-765 ආකෘතිය සමාලෝචනය කර තිබිය යුතු අතර J-2 ධාරකයෙකු වෙත රැකියාවක් කිරීමට අවසරය දී තිබිය යුතුය. USCIS වෙබ් අඩවිය මත “සේවානියුක්ති අවසර ප්‍රදානය“ මැයෙන් ශීර්ෂ කළ PDF ලේඛනයේ වැඩිමනත් තොරතුරු අඩංගු වේ.

අයදුම්පත්‍ර අයිතම

J වීසා බලපත්‍රයක් සඳහා අයදුම් කිරීමට, ඔබ පහත සඳහන් දෑ ඉදිරිපත් කළ යුතුය:

 • සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍ර විද්‍යුත් අයදුම්පත්‍ර ආකෘතිය (DS-160) ක්. DS-160 පිළිබඳ වැඩිමනත් තොරතුරු සඳහා DS-160 වෙබ් පිටුව කරා පිවිසෙන්න
 • ඔබ එක්සත් ජනපදයේ රැඳී සිටීමට අදහස් කරන කාල පරිච්ඡෙදයට ඔබ්බෙන් යටත් පිරිසෙයින් හය මසක කාලයක්වත් ඇතුලත පිහිටි වලංගුතා දිනයක් සහිත එක්සත් ජනපදයට සංචාරය සඳහා වලංගු විදේශ ගමන් බලපත්‍රයක් (දේශානුගත විශේෂිත ගිවිසුම් මගින් නිදහස් කිරීම් සපයන්නේ නම් මිස). ඔබගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍රය තුළ එක් අයෙකුට වැඩි ගණනක් පුද්ගලයන් ඇතුලත් කර ඇත්නම්, වීසා බලපත්‍රයක් අපේක්ෂා කරන එක් එක් අයෙක් අයදුම් පත්‍රයක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය.
 • පසුගිය හය මසක කාලය ඇතුලත ගන්නා ලද ඡායාරූපයක එක් පිටපතක් (1) 2"x2" (5cmx5cm). අවශ්‍ය කරන ඡායාරූප ආකෘතිය පිළිබඳ තොරතුරු මෙම වෙබ් පිටුවේ අඩංගු වේ.
 • ඔබගේ J වැඩ සටහන එක්සත් ජනපද රජය විසින් අනුග්‍රහය දක්වන ලද්දක් වන්නේ නම් මිස, (වැඩ සටහන් කේතය "G" සමගින් ආරම්භ වේ), ඔබ විසින් දේශීය මුදලින් ගෙවන ලද ආපසු ගෙවීමට යටත් නොවන සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍ර සැකසුම්කරණ ගාස්තුව වන එ. ජ. ක් ගෙවූ බවට පෙන්නුම් කරන ලදුපතක් ඉදිරිපත් කළ යුතුවේ. මෙම ගාස්තුව ගෙවීම පිළිබඳ වැඩිමනත් තොරතුරු මෙම වෙබ් පිටුවේ ඇත. වීසා බලපත්‍රයක් නිකුත් කරන ලද්දේ නම්, ඔබගේ ජාතිකත්වය අනුව යැපෙමින්, අතිරේක වීසා බලපත්‍ර නිකුතු පරිපූරක ගාස්තුවක් විය හැකිය. රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවිය ඔබ වීසා බලපත්‍ර නිකුතු පරිපූරක ගාස්තුවකට යටත් ද යන්න සහ එසේ නම් ගෙවිය යුතු මුදල කොපමණද යන්න සොයා ගැනීමට උපකාර කරනු ඇත.
 • ඔබගේ එක්සත් ජනපද වැඩ සටහන මගින් අනුමත කළ DS-2019 ආකෘතියක්.
 • ඔබගේ J වැඩ සටහන එක්සත් ජනපද රජය විසින් අනුග්‍රහය දක්වන ලද්දක් වන්නේ නම් මිස, (වැඩසටහන් කේතය "G" සමගින් ආරම්භ වේ), ඔබ විසින් ඔබගේ I-901 ආකෘති SEVIS ගාස්තුව ගෙවිය යුතුය. මෙම SEVIS වෙබ් අඩවියේ වැඩි විස්තර ඇත.

මෙම අයිතමවලට අමතරව, මෙම සේවාව හරහා ඔබ හමුවීමක් වෙන් කරවා ගන්නා ලද බවට සම්මුඛ පරීක්ෂණ හමුවීම් තහවුරුකරණ ලිපියක් ඉදිරිපත් කළ යුතුය. එමෙන්ම කොන්සියුලර් නිලධාරියාට සපයන ලද තොරතුරු සනාථ කිරීම සඳහා උපයෝගී වෙතැයි ඔබ විශ්වාස කරන කවර හෝ උපයෝගී ලේඛනයක් රැගෙන ඒමට ඔබට පුළුවන.

අයදුම් කරන ආකාරය

1 වන පියවර

සංක්‍රමණ නොවන වීසා බලපත්‍ර විද්‍යුත් අයදුම්පත්‍ර ආකෘතිය (DS-160) සම්පූර්ණ කරන්න.

2 වන පියවර

වීසා බලපත්‍ර අයදුම්පත්‍ර ගාස්තුව ගෙවන්න.

3 වන පියවර

මෙම වෙබ් පිටුව මත දී ඔබගේ හමුවීම උපලේඛනගත කරන්න. ඔබගේ හමුවීම උපලේඛනගත කරනු පිණිස ඔබට පහත සඳහන් තොරතුරු අවශ්‍ය වනු ඇත:

 • ඔබගේ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අංකය
 • ඔබගේ වීසා බලපත්‍ර ගාස්තු ලදුපතේ සඳහන් ලදුපත් අංකය (ඔබට මෙම අංකය සොයා ගැනීමේ දී උපකාර අවශ්‍ය නම් මෙහි ක්ලික් කරන්න.)
 • ඔබගේ DS-160 තහවුරුකරණ පිටුවෙන් ගත් සංඛ්‍යාංක 10 කින් යුත් තීරුකේත අංකය
4 වන පියවර

ඔබගේ වීසා බලපත්‍ර සම්මුඛ පරීක්ෂණ දිනයේ නියමිත වේලාවේදී එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලය හමුවේ පෙනී සිටින්න. ඔබ විසින් ඔබගේ හමුවීම් තහවුරු ලිපියේ මුද්‍රිත පිටපතක්, ඔබගේ DS-160 තහවුරුකරණ පිටුව, පසුගිය හය මසක කාලය ඇතුලත ගන්නා ලද ඡායාරූපයක එක් පිටපතක් සහ ඔබගේ වර්තමාන හා පැරණි විදේශ ගමන් බලපත්‍ර රැගෙන ආ යුතුය. මෙම සියලුම අයිතම වලින් තොර අයදුම්පත්‍ර පිළිනොගැනෙනු ඇත.

උපයෝගී ලේඛන

උපයෝගී ලේඛන යනු ඔබගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී කොන්සියුලර් නිලධාරියා විසින් සලකා බලනු ඇති බොහෝ සාධක අතුරින් එකක් පමණකි. කොන්සියුලර් නිලධාරීන් එක් එක් අයදුම්පතක් තනිව ගෙන ඒ දෙස බලන අතර විනිශ්චයේ දී වෘත්තීය, සමාජ, සංස්කෘතික සහ අනෙකුත් සාධක සලකා බලයි. කොන්සියුලර් නිලධාරීන් විසින් ඔබගේ සුවිශේෂ අදහස්, පවුල් තත්ත්වය, සහ ඔබගේ නේවාසික රට ඇතුලත දී ඔබගේ දීර්ඝ කාලීන සැලසුම් සහ අපේක්ෂිතයන් දෙස බලනු හැකිය. එක් එක් කාරණයක් තනි තනිව ගෙන පරීක්ෂා කෙරෙන අතර නීතිය යටතේ සෑම සලකා බැලීමක්ම අනුගමනය කෙරෙනු ඇත.

අවවාදය: සාවද්‍ය ලේඛන ඉදිරිපත් නොකරන්න. වංචාව හෝ සාවද්‍ය නියෝජනය නිසා ස්ථිර වීසා බලපත්‍ර නුසුදුසුතාවක් ප්‍රතිඵලය විය හැකිය. රහස්‍යභාවය සැලකීමට බඳුන් කාරණය වන්නේ නම්, ඔබ එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලයට හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලට පැමිණෙන විට එම ලේඛන මුද්‍රා තැබූ කවරයක බහා රැගෙන ආ යුතුය. එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය හෝ කොන්සියුලර් කාර්යාලය මෙම තොරතුරු කවරෙකුට හෝ ලද හැකි වන පරිදි තැබීම නොකරනු ඇති අතර ඔබේ තොරතුරුවල රහස්‍යභාවයට ගරු කරනු ඇත.

ඔබ ඔබගේ සම්මුඛ පරීක්ෂණයට පහත සඳහන් ලේඛන රැගෙන ආ යුතු වේ:

 • එක්සත් ජනපදයේ අධ්‍යයන වැඩ සටහන අවසන් වීමෙන් පසුව ඔබට ඔබගේ මව්රට බලා යළි පැමිණීමට බලපෑම් ඇති කරන ඔබගේ මව්රට සමගින් වන ශක්තිමත් මූල්‍ය, සමාජීය, සහ පවුල් බැඳීම් පැහැදිලි කරන ලේඛන.
 • ඔබට පළමු අධ්‍යයන වර්ෂයේ සියලුම වියදම් සපුරාලීමට සූදානමින් පවතින ප්‍රමාණවත් අරමුදල් ඔබ සතුව තිබෙන බවට දෙස් දෙන විශ්වසනීය සාක්ෂි සහ ඔබ එක්සත් ජනපදය තුළ රැඳී සිටින කාලය තුළ සියලුම වියදම් ආවරණය කිරීමට ප්‍රමාණවත් අරමුදල් මත ප්‍රවේශය ඇති බවට දෙස් දෙන සාක්ෂි සපයන බවට සහ එමගින් ඔබගේ අයදුම්පත්‍රයට සහායක් වනු ඇති බවට ඔබ විශ්වාස කරන මූල්‍ය සහ අනෙකුත් ලේඛන.
 • ඔබට බැංකු ප්‍රකාශ සහ බැංකු පොත් වල මුල් පිටපත් පෙන්වීමට හැකියාව ඇතොත් මිස බැංකු ප්‍රකාශ වල ඡායා පිටපත් පිළිනොගැනෙනු ඇත.
 • ඔබ මූල්‍යමය වශයෙන් වෙනත් පුද්ගලයෙකුගේ අනුග්‍රහය ලබන්නේ නම්, අනුග්‍රාහකයාට ඔබගේ ඇති සම්බන්ධය දක්වන සනාථ ලේඛන (ඔබගේ උප්පැන්න සහතිකය වැනි), අනුග්‍රාහකයාගේ වඩාත් මෑත බදු ආකෘතිවල මුල් පිටපත් සහ අනුග්‍රාහකයාගේ බැකු පොත් සහ/හෝ ස්ථාවර තැන්පතු සහතික රැගෙන එන්න.
 • ශාස්ත්‍රීය සූදානම පෙන්වන අධ්‍යයන ලේඛන. ප්‍රයෝජනවත් ලේඛන අතරට ලැබූ ශ්‍රේණි සහිත පාසැල් සහතික (මුල් පිටපත් වඩාත් යෝග්‍ය වේ), පොදු විභාග සහතික (උසස් පෙළ, ආදිය), සම්මත පරීක්ෂණවල ලකුණු (SAT, TOEFL, ආදිය.), සහ ඩිප්ලෝමා ඇතුලත් වේ.

යැපෙන්නන් සඳහා උපයෝගී ලේඛන

ඔබ යටතේ යැපෙන්නන් වේ නම්, ඔබ පහත දෑ ද සැපයිය යුතුය:

 • ඔබගේ කලත්‍රයා සහ/හෝ දරුවා සමග සම්බන්ධතාවය සනාථ කරන ලේඛන (උදා: විවාහ සහතිකය, උප්පැන්න සහතික).
 • කලත්‍රයා සහ දරුවා යන අයගෙන් එක් එක් අය ට තමන්ගේම DS-2019 ආකෘතියක් තිබිය යුතුය. මෙම ආකෘතිය එක්සත් ජනපදයට ඇතුල් වීමට ඔබගේ කලත්‍රයාට/දරුවාට අවශ්‍ය වීසා බලපත්‍රය ලබා ගැනීමට භාවිත කෙරෙන අතර හුවමාරු ආගන්තුක වීසා බලපත්‍රයක මූලික ධාරකයා ලෙස ඔබ සමග හෝ ඔබ හා එක් වීමට පසු දිනක හෝ එක්සත් ජනපදය කරා පිවිසීමට හැකියාව ඇති කරයි.

වැඩිමනත් තොරතුරු

හුවමාරු ආගන්තුකයන් සඳහා වීසා බලපත්‍ර පිළිබඳ වැඩිමනත් තොරතුරු සඳහා, රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තු වෙබ් අඩවිය කරා පිවිසෙන්න.