அமெரிக்கத் தூதரகம்

இந்தப் பக்கத்தில்:


அமைவிடம் மற்றும் தொடர்புத் தகவல்

இலங்கையில் உள்ள அமெரிக்கத் தூதரகம் பின்வரும் முகவரியில் அமைந்துள்ளது

கொழும்பு அமெரிக்கத் தூதரகம்

முகவரி
210 காலி வீதி
கொழும்பு 3
இலங்கை
தொலைபேசி எண்: 94-11-202-8500
தொலைநகல்: 94-11-202-8590
இணையதளம்: https://lk.usembassy.gov/