குடிவரவு மற்றும் தேசிய சட்டம் (INA) 221 (g) கீழ் விண்ணப்பம் மறுக்கப்பட்டது

இந்தப் பக்கத்தில்:


மேலோட்டம்

பிரிவு 221 (g) இன் கீழ் மறுப்பது என்பது ஒரு பயன்பாட்டிலிருந்து அத்தியாவசிய தகவல்கள் இல்லை அல்லது ஒரு பயன்பாட்டிற்கு கூடுதல் நிர்வாக செயற்பாடு தேவை என்பதாகும். உங்கள் விண்ணப்பம் 221 (g) கீழ் மறுக்கப்பட்டால், உங்களை நேர்காணல் செய்யும் தூதரக அதிகாரி உங்கள் நேர்காணலின் முடிவில் உங்களுக்குச் அதை சொல்வார். இந்த விண்ணப்பம் நிர்வாக செயற்பாட்டுக்கு உட்படுத்தப்பட வேண்டும் அல்லது கூடுதல் தகவல்களை சமர்ப்பிக்குமாறு தூதரக அதிகாரி உங்களுக்குச் சொல்வார்.

உங்களிடமிருந்து மேலதிக தகவல்கள் தேவைப்பட்டால், அந்தத் தகவலை எவ்வாறு சமர்ப்பிப்பது என்று தூதரக அதிகாரி உங்களுக்குக் கூறுவார். பிரிவு 221 (g) இன் கீழ் உங்கள் விசா விண்ணப்பம் மறுக்கப்படும்போது, ​​விசா மறுப்பு குறித்து உங்களுக்குத் தெரிவிக்கும் எழுத்துப்பூர்வ கடிதம் உங்களுக்கு வழங்கப்படும், மேலும் கோரப்பட்ட ஆவணங்களுக்கான குறிப்பு ஏதேனும் இருந்தால் அதுவும் உங்களுக்கு சொல்லுப்படும்.

அமெரிக்காதூதரகம் உங்களிடமிருந்து கூடுதல் தகவல் அல்லது ஆவணங்களை கோரியிருந்தால், 221(g) மறுப்பு தாளில் அமெரிக்கா. தூதரகம் உங்களுக்கு வழங்கிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றி அந்த ஆவணங்களை நீங்கள் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். அந்த ஆவணங்களை நீங்கள் எந்த ஆவண சேகரிப்பு மையத்திலும் சமர்ப்பிக்கலாம். இந்த இணையப் பக்கம், தூதரகம் அல்லது துணைத் தூதரகத்திற்கு எவ்வாறு உங்கள் ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்பதை விளக்குகிறது.

மற்ற தகவல்கள்

மறுக்கப்பட்ட சில விசா விண்ணப்பங்கள் பிரிவு 221 (g) இன் கீழ் மறுக்கப்படலாம், ஏனெனில் மேலும் நிர்வாக செயற்பாடு தேவைப்படுகிறது. தேவையான நிர்வாக செயற்பாடு காரணமாக உங்கள் விண்ணப்பம் 221 (g) கீழ் மறுக்கப்பட்டால், உங்களை நேர்காணல் செய்யும் தூதரக அதிகாரி உங்கள் நேர்காணலின் முடிவில் உங்களுக்குச் சொல்வார். ஒவ்வொரு விண்ணப்பமும் தனிப்பட்ட சூழ்நிலைகளின் அடிப்படையில் நிர்வாக செயற்பாற்றிக்கான காலம் மாறுபடும். நிர்வாக செயலாக்கத்தின் நிலை குறித்து விசாரிப்பதற்கு முன், அவசரகால பயண நிகழ்வுகளில் (அதாவது உங்கள் உடனடி குடும்பத்தில் கடுமையான நோய்கள், காயங்கள் அல்லது இறப்புகள்) தவிர, விண்ணப்பதாரர்கள் நேர்காணல் அல்லது துணை ஆவணங்களை சமர்ப்பித்த தேதியிலிருந்து கடைசியாக கொடுத்த நாளில் இருந்து குறைந்தது 180 நாட்கள் காத்திருக்க வேண்டும்.

நீங்கள் குடியேறாத விண்ணப்பதாரராக இருந்தால், உங்கள் நேர்காணல் இருப்பிடம் மற்றும் உங்கள் DS-160 பார்கோடு எண்ணை இங்கு உள்ளிட்டு உங்கள் DS-160 மற்றும் விசா விண்ணப்ப இணைய தளத்தில் சரிபார்க்கலாம். உங்கள் விசாவிற்கு நீங்கள் தகுதியுடையவர் என்று தூதரக அதிகாரி முடிவு செய்யாவிட்டால் உங்கள் விண்ணப்பம் மறுக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கும் என்பதை நினைவில் கொள்க.