பரிமாற்ற வருகையாளர் வீசா

இந்தப் பக்கத்தில்:


அடிக்கடிக் கேட்கப்படும் கேள்விகள்

மேலோட்டம்

பரிமாற்றத் திட்டங்களில் அமெரிக்காவிற்கு வருகிற அந்நிய நாட்டுக் குடியுரிமை பெற்றவர்களை அமெரிக்கா வரவேற்கிறது. ஒரு வீசாவிற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கு முன்பாக, அனைத்து பரிமாற்ற வருகையாளர் விண்ணப்பதாரர்களும், அவர்களது அங்கீகாரம் பெற்ற நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளரால் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டு அங்கீகரிக்கப்பட வேண்டும். ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட போது, அந்தக் கல்வி ஸ்தாபனம் அல்லது நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்களிடமிருந்து, வீசாவிற்கு விண்ணப்பிக்கும் போது தேவைப்படுகிற அனைத்து அங்கீகரிப்பு ஆவணத்தையும் அம்மாணவர் பெற்றுக் கொள்வார்.

பரிமாற்ற வருகையாளர் நிகழ்ச்சியின் J வீசா என்பது கல்வி, கலை மற்றும் அறிவியல் துறைகளில் நபர்களை, அறிவை மர்றும் திறமைகளை பரிமாற்றிக் கொள்வதை மேம்படுத்துவதற்காகவே வடிவமைக்கப்படுகிறது. பங்கேற்பாளர்களில் அனைத்து கல்வி நிலைகளிலும் உள்ள மாணவர்கள்; நிறுவனங்கள், ஸ்தாபனங்கள், மற்றும் முகமைகளில் செயல்முறைப் பயிற்சி பெற்றுக் கொள்கிற பயிற்சி பெறுபவர்கள்; ஆரம்பப் பாடசாலை, மேல்நிலைப் பாடசாலை மற்றும் பிரத்தியேகப் பாடசாலைகளின் ஆசிரியர்கள்; உயர் படிப்பு ஸ்தாபங்களில் கற்பிப்பதற்காக அல்லது ஆராய்ச்சி செய்வதற்காக வருகிற பேராசிரியர்கள்; ஆராய்ச்சிக் கல்விமான்கள்; மருத்துவம் மற்றும் அது சார்ந்த துறைகளில் தொழில் ரீதியாகப் பயிற்சி பெறுபவர்கள்; மற்றும் பயணம், கண்காணிப்பு, ஆலோசனை, ஆராய்ச்சி, பயிற்சி, பகிர்ந்தல் அல்லது பிரத்தியேக அறிவு அல்லது திறமைகளை வெளிக்காண்பித்தல், அல்லது ஏற்பாடு செய்துள்ள மக்களோடு-மக்கள் திட்டங்களில் பங்கேற்றல் ஆகிய நோக்கத்திற்கா வருகிற சர்வதேச வருகையாளர்கள் ஆகியோர் அடங்குவர்.

சார்ந்திருப்பவர்கள்

அமெரிக்காவில் முதன்மை J-1 வீசா வைத்திருப்பவரோடு அவர் தங்கியிருக்கும் காலத்திற்குச் சேர்ந்து கொள்ள விரும்புகிற வாழ்க்கைத் துணைகள் மற்றும்/அல்லது 21 வயதிற்குக் கீழ்ப்பட்ட திருமணமாகாத குழந்தைகளிடம் J-2 வீசாக்கள் இருந்தாக வேண்டும். வீசா வைத்திருக்கும் முதன்மையானவரோடு அமெரிக்காவில் தங்கியிருக்க விரும்பாத, ஆனால் விடுமுறைக் காலங்களுக்கு மட்டும் வருகை தருகிற இல்வாழ்க்கைத் துணைகள் அல்லது குழந்தைகள், வருகையாளர் (B-2) வீசாக்களுக்கு விண்ணப்பிக்கத் தகுதியடையலாம்.

அமெரிக்காவில் உள்ள பரிமாற்ற வருகையாளர் ஒருவரின் வாழ்க்கைத் துணை மற்றும்/அல்லது குழந்தை, வேலைவாய்ப்பு அங்கீகாரத்திற்கான விண்ணப்பமான, I-765 படிவத்தை சமர்ப்பித்திருந்தால் ஒழிய, J-2 வீசாவை வைத்திருக்கும் வேளையில் வேலைபார்க்கக் கூடாது. அமெரிக்கக் குடியுரிமை மற்றும் குடிவரவுச் சேவைகள் (USCIS), I-765 படிவத்தை மறுஆய்வு செய்து, அந்த J-2 வீசா வைத்திருப்பவர் வேலை செய்வதற்கு அனுமதி கொடுத்திருந்தாக வேண்டும். USCIS இணையதளத்தில், இன்னும் அதிகத் தகவல்களைக் கொண்டுள்ள “வேலைவாய்ப்பு அங்கீகாரம்” எனத் தலைப்பிட்டுள்ளதோர் PDF ஆவணம் இருக்கிறது.

விண்ணப்ப உருப்படிகள்

J வீசாவிற்காக விண்ணப்பிப்பதற்கு, நீங்கள் பின்வருவனவற்றைச் சமர்ப்பித்தாக வேண்டும்:

 • ஒரு குடிவரவாளர் அல்லாதோர் வீசா மி‎ன்னணு விண்ணப்பப் (டிஎஸ்-160) படிவம் DS-160 குறித்த இன்னும் அதிகத் தகவல்களுக்கு DS-160 இணையபக்கத்திற்குச் சென்று பாருங்கள்.
 • அமெரிக்காவில் நீங்கள் தங்குவதற்கு எண்ணம் கொண்டுள்ள காலத்திற்கு அப்பால் குறைந்தது ஆறு மாதங்களுக்கு செல்லுபடியாகிற, அமெரிக்காவிற்குப் பயணம் செய்வதற்கான செல்லுபடியாகிறதோர் கடவுச் சீட்டு ( நாடு-குறிப்பான ஒப்பந்தங்கள் விதிவிலக்குகளை வழங்கினால் ஒழிய). உங்கள் கடவுச்சீட்டில் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட நபர்கள் சேர்க்கப்பட்டிருந்தால், வீசா வேண்டுமென விரும்புகிற ஒவ்வொரு நபரும் ஒரு விண்ணப்பத்தைச் சமர்ப்பித்தாக வேண்டும்.
 • கடந்த ஆறு மாதங்களுக்குள் எடுத்த ஒரு (1) 2”x2” (5செமீx5செமீ) புகைப்படம். இந்த இணைய பக்கத்தில், தேவையான புகைப்பட வடிவமைப்பு குறித்த தகவல்கள் உள்ளன.
 • உங்களது J திட்டம் அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் ஸ்பார்ன்சர் செய்யப்பட்டால் ஒழிய (“G” என்ற எழுத்தைக் கொண்டு ஆரம்பிக்கிற திட்டக் குறியீட்டோடு), உங்கள் நாட்டுப் பணத்தில் செலுத்திய, உங்கள் திருப்பித் தரமுடியாத குடிவரவாளர் அல்லாதோருக்கான வீசா விண்ணப்ப நடவடிக்கைக் கட்டணமான US$160 தொகையை செலுத்தியதைக் காண்பிக்கிறதோர் இரசீதை நீங்கள் காண்பித்தாக வேண்டும். இந்த இணைய பக்கத்தில், இந்தக் கட்டணத்தைச் செலுத்துவது குறித்த இன்னும் அதிகத் தகவல்கள் உள்ளன. ஒரு வீசா வழங்கப்பட்டு விடுகிற பட்சத்தில், உங்கள் நாட்டினத்தைப் பொருத்து, கூடுதலாக ஒரு வீசா வழங்கல் பிரதிச்சலுகைக் கட்டணம் இருக்கலாம். அயலுறவுத் துறையின் இணையதளம், நீங்கள் ஒரு வீசா வழங்கல் பிரதிச்சலுகைக் கட்டணத்தைச் செலுத்த வேண்டுமா என்பதையும் அந்தக் கட்டணத் தொகை எவ்வளவு என்பதையும் காண உதவலாம்.
 • உங்கள் அமெரிக்கத் திட்டத்திலிருந்து பெறுகிறதோர் அங்கீகரித்த DS-2019 படிவம்.
 • உங்களது J திட்டம் அமெரிக்க அரசாங்கத்தால் ஸ்பார்ன்சர் செய்யப்பட்டால் ஒழிய (“G” என்ற எழுத்தைக் கொண்டு ஆரம்பிக்கிற திட்டக் குறியீட்டோடு), நீங்கள் உங்கள் SEVIS கட்டணத்தை படிவம் I -901 மூலம் செலுத்த வேண்டும். SEVIS இணையதளத்தில் இன்னும் அதிகத் தகவல்கள் உள்ளன.

இத்தகைய உருப்படிகளுக்குக் கூடுதலாக, நீங்கள் இந்தச் சேவை வாயிலாகத் தான் நேர்காணலுக்கானதோர் நேரத்தைக் குறித்தீர்கள் என்பதை உறுதி செய்கிற நேர்காணல் நேரக் குறிப்புக் கடிதம் ஒன்றை நீங்கள் காண்பித்தாக வேண்டும். துணைத் தூதரக அலுவலருக்கு வழங்கியுள்ள தகவல்களை ஆதரிப்பதாக நீங்கள் நம்புகிற ஆதார ஆவணங்கள் என்னென்ன உண்டோ அவை அனைத்தையும் நீங்கள் கொண்டு வரலாம்.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி

படி 1

குடிவரவாளர் அல்லாத வீசா மி‎ன்னணு விண்ணப்பப் (டிஎஸ்-160) படிவத்தைப் பூர்த்தி செய்யுங்கள்.

படி 2

வீசா விண்ணப்பக் கட்டணத்தை செலுத்துங்கள்.

படி 3

இந்த இணைய பக்கத்தில் உங்கள் நேர்காணலுக்கான நேரத்தைக் குறிக்கத் திட்டமிடுங்கள். உங்களுக்கான நேர்காணல் நேரத்தைக் குறிக்கத் திட்டமிடுவதில் உங்களுக்குப் பின்வரும் தகவல்கள் தேவைப்படும்:

 • உங்கள் கடவுச்சொல் எண்
 • (இந்த எண்ணைக் காண்பதில் உங்களுக்கு உதவி தேவை என்றால் இங்கே சுட்டுக.)
 • உங்கள் படிவ உறுதிப்படுத்தல் பக்கத்திலிருந்து கிடைக்கிற பத்து (10) இலக்க பட்டைக் குறியீட்டு எண்
படி 4

உங்கள் வீசா நேர்காணலுக்கான தேதி மற்றும் நேரத்தில் அமெரிக்கத் தூதரகம் அல்லது துணைத் தூதரகத்திற்குச் செல்லுங்கள். உங்களது நேர்காணல் நேரக் குறிப்புக் கடிதத்தின் அச்சிட்ட நகல் ஒன்றையும், DS-160 படிவ உறுதிப்படுத்தல் பக்கத்தையும், கடந்த ஆறு மாதங்களுக்குள் எடுத்த புகைப்படம் ஒன்றையும், உங்களது தற்போதைய கடவுச்சீட்டு, அனைத்து பழைய கடவுச் சீட்டுகள், மற்றும் அசல் வீசா கட்டண இரசீதையும் நீங்கள் கொண்டு வந்தாக வேண்டும். இத்தகைய உருப்படிகள் அனைத்தும் இல்லாத விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்படாது.

ஆதார ஆவணங்கள்

ஆதார ஆவணங்கள் என்பவை, உங்கள் நேர்காணலில் துணைத் தூதரக அதிகாரி பரிசீலிக்கும் அநேகக் காரணிகளில் ஒன்றே ஒன்றாகும். துணைத் தூதரக அதிகாரிகள் ஓவ்வொரு விண்ணப்பத்தையும் தனித்தனியாகப் பார்வையிட்டு, வீசா கொடுப்பது குறித்து முடிவெடுக்கும் போது தொழில் ரீதியிலான, சமூக, கலாச்சார மற்றும் மற்ற காரணிகளையும் பரிசீலிப்பார்கள். துணைத் தூதரக அதிகாரிகள் உங்கள் குறிப்பிட்ட நோக்கங்களையும், குடும்பச் சூழ்நிலையையும், உங்கள் நீண்ட-காலத் திட்டங்களையும், நீங்கள் வசிக்கும் நாட்டில் உள்ள எதிர்நோக்குகளையும் பார்வையிடலாம். ஒவ்வொரு நிலையும் தனித்தனியாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு, சட்டத்தின் கீழ் ஒவ்வொரு பரிசீலனையும் கொடுக்கப்படுகிறது.

எச்சரிக்கை: பொய்யான ஆவணங்களை அளிக்காதீர்கள். மோசடியான அல்லது தவறான ஆவணங்களைக் கொடுப்பது, நிரந்தரமாகவே வீசாவிற்குத் தகுதியடையாமற் போய் விடுவதில் போய் முடிந்து விடலாம். இரகசிதன்மை குறித்துக் கவலையடைகிறீர்கள் என்றால், நீங்கள் உங்கள் ஆவணங்களை முத்திரையிட்ட உறையில் போட்டு அமெரிக்கத் தூதரகம் அல்லது துணைத் தூதரகத்திற்குக் கொண்டு வர வேண்டும். அமெரிக்கத் தூதரகம் அல்லது துணைத் தூதரகம் வேறு எவருக்கும் உங்கள் தகவல்களைக் கிடைக்கச் செய்யாது மேலும் உங்கள் தகவல்களின் இரகசியத்தன்மையை மதித்து நடக்கும்.

உங்கள் நேர்காணலுக்கு நீங்கள் பின்வரும் ஆவணங்களைக் கொண்டு வர வேண்டும்:

 • அமெரிக்காவில் உங்களது படிப்புத் திட்டம் முடிவடைந்த பிறகு உங்களது சொந்த நாட்டிற்குத் திரும்பி விடுவதை கட்டாயப்படுத்துகிற, உங்கள் சொந்த நாட்டோடு உங்களுக்குள்ள வலுவான நிதி, சமூக மற்றும் குடும்பப் பிணைப்புகளை நிலைநாட்டுகிற ஆவணங்கள்.
 • நிதி மற்றும் உங்களது விண்ணப்பத்திற்கு ஆதாரமாக இருக்கிறதும், படிப்பின் முதல் ஆண்டிற்குத் தேவைப்படுகிற அனைத்து செலவினங்களையும் சந்திப்பதற்கான நிதிகள் போதுமான அளவிற்கு உங்களிடம் தயார் நிலையில் உள்ளது என்பதற்கான நம்பகமான தடயத்தையும், நீங்கள் அமெரிக்காவில் இருக்கையில் செலவுகள் அனைத்தையும் பார்த்துக் கொள்வதற்கான நிதி வசதி உங்களிடம் இருக்கிறது என்பதற்கான தடயத்தையும் கொடுப்பதாக நீங்கள் நம்புகிற வேறு ஏதேனும் ஆவணங்கள்.
 • வங்கிக் கணக்கு அறிக்கைகளின் அசல் நகல்கள் அல்லது அசல் வங்கிக் கணக்குப் புத்தகங்களையும் நீங்கள் காண்பித்தால் ஒழிய, கணக்கு அறிக்கைகளின் புகைப்பட நகல்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்படாது.
 • உங்களை நிதிசார்ந்து இன்னொரு நபர் ஸ்பான்சர் செய்கிறார் என்றால், அந்த ஸ்பான்சருக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள உறவிற்கான அத்தாட்சி (உங்கள் பிறப்புச் சான்றிதழ் போன்றவை), ஸ்பான்சரின் மிகச் சமீபத்திய அசல் வரிக் கணப்புப் படிவங்கள் மற்றும் ஸ்பான்சரின் வங்கிக் கணக்குப் புத்தகங்கள் மற்றும்/அல்லது வைப்புநிதி சான்றுகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு வாருங்கள்.
 • பாடசாலைப் படிப்புத் தயார்நிலையைக் காண்பிக்கிற அனைத்துக் கல்வி ஆவணங்கள். பயனுள்ள ஆவணங்களில், வகுப்புகளோடு பாடசாலைக் கையெழுத்துப் பிரதிகள் (அசல் நகல்களே விரும்பப்படுகின்றன), பொதுத் தேர்வுச் சான்றுகள் (A-லெவெல்கள்), நிலையாக்கப்பட்ட பரிசோதனை மதிப்பெண்கள் (SAT, TOEFL, போன்றவை), மற்றும் பட்டயப் படிப்புகள்.

சார்ந்திருப்பவர்களுக்கான ஆதார ஆவணங்கள்

உங்களைச் சார்ந்திருப்பவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால், நீங்கள் வழங்க வேண்டும்:

 • உங்களுக்கும், உங்களது வாழ்க்கைத் துணை மற்றும்/அல்லது குழந்தைக்குமான உறவு குறித்த அத்தாட்சி (உ.ம்., திருமண மற்றும் பிறப்புச் சான்றிதழ்கள்)
 • ஒவ்வொரு வாழ்க்கைத்துணை அல்லது குழந்தையிடம் அவர்காது சொந்த DS-2019 படிவ வீசா விண்ணப்பத்தை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இந்தப் படிவம், ஒரு பரிமாற்ற வருகையாளர் வீசா வைத்துள்ள முதன்மை நபராக உங்களோடு உங்கள் வாழ்க்கைத் துணை/குழந்தை அமெரிக்காவில் நுழைவதற்கு அல்லது பின்னொரு நாளில் அமெரிக்காவில் உள்ள உங்களோடு சேர்ந்து கொள்வதற்குத் தேவைப்படுகிற வீசாவைப் பெற்றுக் கொள்ள உபயோகிக்கப்படுகிறது.

இன்னும் அதிகத் தகவல்கள்

பரிமாற்ற வருகையாளர்களுக்கான வீசாக்கள் குறித்த இன்னும் அதிகத் தகவல்களுக்கு, அயலுறவுத் துறையின் இணையதளத்திற்குச் சென்று பாருங்கள்.