Informacija apie imigracines vizas

Šiame puslapyje:


Bendroji informacija

Paprastai asmuo, norintis imigruoti į JAV, prieš pateikdamas imigracinės vizos paraišką turi turėti prašymą, patvirtintą USCIS. Prašymą USCIS skyriuje JAV užpildo giminaitis arba potencialus darbdavys. Išsami informacija apie imigracinių prašymų pildymą pateikiama USCIS interneto svetainėje. Po prašymo patvirtinimo byla siunčiama į Nacionalinį vizų centrą (NVC) tolimesniam nagrinėjimui.

Prašymai

Nuo 2011 m. rugpjūčio 15 d. prašymų teikėjai, gyvenantys Lietuvoje, kur USCIS neturi atstovybės, privalo paštu atsiųsti užpildytas I-130 formas į Dalase esantį USCIS padalinį. JAV ambasados ir konsulatai, neturintys USCIS atstovybės, I-130 formas gali priimti ir apdoroti tik išimtiniais atvejais (žr. toliau). I-130 formoms, tinkamai užpildytoms užsienio šalių ambasadose ir konsulatuose, kuriuose nėra USCIS atstovybės, iki 2011 m. rugpjūčio 15 d., šis pakeitimas negalioja.

USCIS Dalaso padalinio pašto adresas įprastai korespondencijai siųsti:
USCIS
Attn: I-130
P.O. Box 650264
Dallas, TX 75265

USCIS Dalaso padalinio pašto adresas skubiai korespondencijai ir kurjerių siuntoms siųsti:
USCIS
Attn: I-130
2501 S. State Hwy, 121 Business
Suite 400
Lewisville, TX 75067

Daugiau informacijos, kaip nusiųsti užpildytą I-130 formą USCIS Dalaso padaliniui, gausite apsilankę USCIS interneto svetainėje adresu http://www.uscis.gov arba paskambinę į USCIS padalinį JAV telefonu 1 800 375 5283.

USCIS imigracinis mokestis

Nuo 2016 m. gruodžio 23 d., visi asmenys, gavę imigracines vizas, prieš kelionę į JAV turi sumokėti 220 JAV dolerių USCIS imigracinį mokestį. Tik būsimi įtėviai, kurių vaikas(-ai) atvyksta į Jungtines Amerikos Valstijas kaip našlaičiai arba pagal Hagos procesą, imigrantai iš Irako arba Afganistano, kurie dirbo Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybei ir gavo specialios kategorijos imigracines vizas, grįžtantys rezidentai, ir tie, kuriems išduotos K tipo vizos, yra atleidžiami nuo šio mokesčio. Žemiau esančiame internetiniame USCIS puslapyje rasite daugiau informacijos apie naują mokestį, taip pat kontaktinius duomenis USCIS, ir atsakymus į jums rūpimus klausimus: www.USCIS.gov/immigrantfee.

Išimtiniai atvejai

Nuo 2011 m. rugpjūčio 15 d. prašymų teikėjai, manantys, kad jų atvejis yra išimtinis, gali prašyti Konsulinio skyriaus priimti nagrinėti prašymą išimties tvarka. Kiekvienas atvejis vertinamas individualiai.

Prašymo teikėjas, norintis pildyti I-130 formą, turi susisiekti su Konsuliniu skyriumi ir paprašyti nagrinėti jo atvejį išimties tvarka, taip pat išsamiai paaiškinti aplinkybes. Konsulinis skyrius perduos prašymą nagrinėti paraišką išimties tvarka USCIS vietos padaliniui, kurio jurisdikcijai priklauso ta ambasada. USCIS darbuotojai nuspręs, ar nurodytos priežastys yra pakankamos, kad prašymą būtų galima pildyti išimties tvarka. USCIS paskelbs informaciją apie aplinkybes, kurios gali būti laikomos išimtinėmis, savo interneto svetainėje.

Pokalbis ambasadoje

Jei esate susitarę dėl pokalbio ambasadoje, turite ateiti į ambasadą sutartą dieną ir valandą. Į pokalbį konsulate derėtų atvykti penkiomis minutėmis anksčiau. Būtinai perskaitykite informaciją apie konsulate taikomus saugumo apribojimus. Joje nurodoma, ką galima ir ko negalima atsinešti einant į pokalbį. Atsineškite pokalbio paskyrimo laišką ir dokumentus, reikalingus pageidaujamos kategorijos vizai gauti.