Informacija apie imigracines vizas

Šiame puslapyje:


Bendroji informacija

Paprastai asmuo, norintis imigruoti į JAV, prieš pateikdamas imigracinės vizos paraišką turi turėti prašymą, patvirtintą USCIS. Prašymą USCIS skyriuje JAV užpildo giminaitis arba potencialus darbdavys. Išsami informacija apie imigracinių prašymų pildymą pateikiama USCIS interneto svetainėje. Asmuo, turintis patvirtintą prašymą ir prioriteto datą, kuri jau atėjo ir gali teikti imigracinės arba K neimigracinės vizos paraišką.

Prašymai

Nuo 2011 m. rugpjūčio 15 d. prašymų teikėjai, gyvenantys Lietuvoje, kur USCIS neturi atstovybės, privalo paštu atsiųsti užpildytas I-130 formas Čikagoje esančiam USCIS padaliniui. JAV esančios ambasados ir konsulatai, neturintys USCIS atstovybės, I-130 formas gali priimti ir apdoroti tik išskirtiniais atvejais (žr. toliau). I-130 formoms, tinkamai užpildytoms užsienio šalių ambasadose ir konsulatuose, kuriuose nėra USCIS atstovybės, iki 2011 m. rugpjūčio 15 d., šis pakeitimas negalioja.

USCIS Čikagos padalinio pašto adresas įprastai korespondencijai siųsti:
USCIS
P.O. Box 804625
Chicago, IL 60680-4107

USCIS Čikagos padalinio pašto adresas skubiai korespondencijai ir kurjerių siuntoms siųsti:
USCIS
Attn: I-130
131 South Dearborn-3rd Floor
Chicago, IL 60603-5517

Daugiau informacijos, kaip nusiųsti užpildytą I-130 formą USCIS Čikagos padaliniui, gausite apsilankę USCIS interneto svetainėje adresu http://www.uscis.gov arba paskambinę į USCIS padalinį JAV telefonu 1 800 375 5283.

USCIS Mokestis Imigrantams

Nuo 2016 Gruodis 23, visi asmenys, kurie kreipiasi dėl imigracinės vizos užsienyje, turi mokėti 220 JAV dolerių USCIS mokestį imigrantams prieš keliaujant į JAV. Tik būsimi įtėviai, kurių vaikas(-ai) atvyksta į Jungtines Amerikos Valstijas kaip našlaičiai arba pagal Hagos procesą, įpatingi imigrantai iš Irako arba Afganistano, kurie dirbo Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybei, gryžtantys rezidentai, ir tie kuriems išduotos K tipo vizos, yra atleidžiami nuo naujo mokesčio. Žemiau esančiame internetiniame USCIS puslapyje rasite daugiau informacijos apie naują mokestį, taip pat kontaktinius duomenis USCIS, ir atsakymus į jums rūpimus klausimus: www.USCIS.gov/immigrantfee.

Išimtiniai atvejai

Nuo 2011 m. rugpjūčio 15 d. prašymų teikėjai, manantys, kad jų atvejis yra išimtinis, gali prašyti Konsulinio skyriaus priimti nagrinėti prašymą išimties tvarka. Kiekvienas atvejis vertinamas individualiai.

Prašymo teikėjas, norintis pildyti I-130 formą, turi susisiekti su Konsuliniu skyriumi ir paprašyti nagrinėti jo atvejį išimties tvarka, taip pat išsamiai paaiškinti aplinkybes. Konsulinis skyrius perduos prašymą nagrinėti paraišką išimties tvarka USCIS vietos padaliniui, kurio jurisdikcijai priklauso ta ambasada. USCIS darbuotojai nuspręs, ar nurodytos priežastys yra pakankamos, kad prašymą būtų galima pildyti išimties tvarka. USCIS paskelbs informaciją apie aplinkybes, kurios gali būti laikomos išimtinėmis, savo interneto svetainėje.

Pokalbis ambasadoje

Jei esate susitarę dėl pokalbio ambasadoje, turite ateiti į ambasadą sutartą dieną ir valandą. Į pokalbį konsulate derėtų atvykti 15 minučių anksčiau. Būtinai perskaitykite informaciją apie konsulate taikomus saugumo apribojimus. Joje nurodoma, ką galima ir ko negalima atsinešti einant į pokalbį. Atsineškite pokalbio paskyrimo laišką ir dokumentus, reikalingus pageidaujamos kategorijos vizai gauti.