Imigracinės vizos prašymo būsenos tikrinimas

Šiame puslapyje:

Bendroji informacija

Norėdami pamatyti savo imigracinės vizos prašymo būseną, apsilankykite USCIS interneto svetainėje. Turėsite įvesti savo paraiškos kvito numerį (13 skaitmenų kombinacija, prieš skaičius yra raidės EAC, WAC, LIN arba SRC).