Nuostatomis ir sąlygomis

On this page:


Informacijos rinkimas ir naudojimas

Jungtinių Valstijų (JV) valstybės departamentas (VD) sudarė sutartį su CGI, kuri, kreipiantis dėl JAV vizos, teikia bendrąją informaciją ir administracines paslaugas. Kad galėtų teikti šias paslaugas, CGI renka asmeninę informaciją, įskaitant (bet neapsiribojant) vardą, pavardę, adresą, gimimo datą, paso numerį, interneto protokolo (IP) adresą ir kitą informaciją. Visa šias paslaugas teikiant surenkama informacija kaupiama ir saugoma Jungtinių Valstijų tvarkomose kompiuterių sistemose, kaip tai numatoma sutartyje, kurią CGI sudarė su VD.

MRV mokesčiai

 • Jei susidūrėte su mokėjimo klaida arba manote, kad mokėjimas nebuvo sėkmingas, NEMOKĖKITE MOKESČIO ANTRĄ KARTĄ, KADANGI JIS NEBUS GRĄŽINTAS. Rekomenduojame patikrinti savo banko sąskaitą. Jeigu pinigai buvo nuskaičiuoti nuo jūsų banko sąskaitos, bet negalite suplanuoti susitikimo, dėl tolesnės pagalbos kreipkitės į mūsų skambučių centrą.
 • Mašininio nuskaitymo vizos (angl. MRV - Machine Readable Visa) mokesčiai negrąžinami ir nepervedami. Šis mokestis gali būti panaudotas planuojant ambasados vizitą per vienerius metus nuo mokėjimo dienos arba pagal Vizos mokesčio galiojimo pratęsimo gaires, galiojančias dėl įprastinių vizų paslaugų teikimo sustabdymo.
 • Sumokėjus MRV mokestį, susitikimo perplanavimų skaičius yra ribotas. Priskyrus jį prie profilio arba panaudojus jį pradiniam susitikimui, MRV mokestis negali būti perduotas kitam pareiškėjui, jei Misija nenusprendžia kitaip.
 • Visi mokėjimai turi būti atliekami tik elektroniniu pavedimu (Trustly) ir galioja tik susitikimams, suplanuotiems Lietuvoje. MRV mokesčiai negali būti perduodami ne Lietuvos teritorijoje esančiai JAV ambasadai. Tokiais atvejais pareiškėjas turės iš naujo sumokėti MRV mokestį toje šalyje, kurioje jis ketina pateikti paraišką.
 • Mokant internetu, CGI numeris kreipiantis dėl JAV vizos gali būti naudojamas tik tada, kai mokėjimą administruoja bankas, per kurį jis buvo atliktas, ir nurodyta suma pasiekia CGI.
 • Mokėjimai, atlikti naudojantis ne mūsų puslapyje išvardintais metodais Banko ir mokėjimo parinktys / Vizos mokesčio mokėjimas gali sukelti šias problemas:
  • uždelstas mokėjimo apdorojimas;
  • nepriemoka, dėl kurios gali tekti sumokėti papildomą įmoką, kad būtų pasiekta visa reikiama suma;
  • problemos administruojant mokestį, dėl kurių gali tekti mokėti mokestį iš naujo.

Procedūrų ir mokesčių pakeitimai

CGI nėra atsakinga už procedūras ir mokesčius, taikomus norint gauti neimigracinę arba imigracinę JAV vizą. Šios procedūros ir mokesčiai gali keistis be išankstinio įspėjimo. CGI neprisiima atsakomybės už bet kokius procedūrų arba mokesčių pasikeitimus ir pasilieka teisę perduoti mokesčių padidėjimą.

Skambučių centras

 • Mūsų skambučių centras teikia bendrąją informaciją, kaip tai numatoma JAV ambasados Lietuvoje instrukcijose.
 • Skambučių centro darbuotojai neteikia pagalbos pildant DS-160/260 paraiškos formas. Jie taip pat negali patarti pareiškėjams, dėl kokios vizos jie turėtų kreiptis, ir negali nurodyti konkrečių dokumentų, kuriuos pareiškėjas turi pateikti pokalbio metu.
 • Visi paslaugų teikimo telefonu skambučiai gali būti įrašyti siekiant užtikrinti paslaugų kokybę arba mokymo tikslais. Jei pokalbis įrašomas, pokalbio pradžioje naudotojas (-ai) informuojamas (-i) apie taikomą praktiką ir nurodoma to paskirtis.
 • Į skambučių centrą galima kreiptis telefonu, el. paštu, per „Skype“ arba pokalbių svetainę. Ši informacija nurodoma mūsų svetainės skiltyje „Susisiekite su mumis“.

Duomenų rinkimas

Šioje svetainėje surinktą asmeninę informaciją CGI tvarko šiais tikslais:

 • pareiškėjų prašymų tvarkymas ir atsakymas į užklausas;
 • besikreipiančiųjų dėl vizos prašymų tvarkymas ir susitikimų organizavimo paslaugos;
 • pareiškimo eigos stebėjimas.

Autentiškumas

CGI neprisiima atsakomybės už pareiškėjo pateiktos informacijos autentiškumą ir tikslumą. Pareiškėjas privalo užtikrinti, kad CGI teikiama informacija būtų tiksli.

Ypatingi atvejai

 • Susidarius ypatingai situacijai, paraiška gali būti teikiama tik internetu pareiškėjo profilyje; ją pateikti gali tik pats pareiškėjas arba pareiškėjo vardu veikiantis atstovas. Pateikiant paraišką, dėl susitikimo susidarius ypatingai situacijai gali būti kreipiamasi tik vieną kartą.
 • Ypatingų atvejų paraiškas tvirtina ambasada / konsulatas. Prieš kreipiantis dėl susitikimo susidarius ypatingai situacijai pareiškėjai privalo turėti reikiamus dokumentus, kuriais būtų pagrįsta skuba.
 • Atvejai, kurie gali būti laikomi ypatingomis situacijomis, apima skubią medicininę pagalbą pačiam pareiškėjui, giminaičiui arba darbdaviui, kurį reikia lydėti; laidotuves / mirtį; skubias verslo keliones; ESTA atmetimą, studijų arba mainų programas. Prašome atidžiai vadovautis instrukcijomis, kurios pateikiamos mūsų svetainės puslapyje Kreiptis dėl paspartinto susitikimo.

Grupiniai pokalbiai

 • Paraiška dėl grupinio pokalbio gali būti pateikiama tik internetu per grupės koordinatoriaus profilį. Ją tvirtina ambasada / konsulatas.
 • Paraišką patvirtinus, grupės koordinatorius gali planuoti grupinio pokalbio laiką, tačiau kiekvienas pareiškėjas privalo pats užpildyti DS-160 formą ir sumokėti MRV mokestį. Laikas, skiriamas suplanuoti grupinį pokalbį, yra ribotas; nepamirškite pasitikrinti galiojimo laiko grupės koordinatoriaus gautame pranešime.

Pokalbio prieinamumas

 • Pokalbiai skiriami iš eilės ir priklauso nuo tam tikrų pareiškėjo kriterijų. Ambasados ir Konsulatai gali turėti skirtingus procesus, kaip teikti pirmenybę tam tikroms vizų paraiškoms remiantis kriterijais, kurie gali skirtis arba keistis. CGI neatsako už šių kriterijų nustatymą ir negali garantuoti susitikimo ar kitų paslaugų.

Pokalbio laukimo laikas

 • Numatomas laukimo laikas, per kurį JAV ambasadoje ar konsulate bus paskirtas pokalbis, gali keistis ir priklauso nuo faktinio darbo krūvio ir darbuotojų skaičiaus. Tai yra tik numatoma trukmė ir nėra garantijų, kad susitikimas bus paskirtas per tą laiką.

Paso pristatymas

Informaciją apie pasų grąžinimą rasite internetinėje svetainėje https://lt.usembassy.gov/lt/visas-lt/nonimmigrant-visas-lt/.

Vizos išdavimas

Sprendimas išduoti arba atsisakyti išduoti vizą priimamas ambasadoje Lietuvoje.

Internetiniai perdavimai

Pasaulinis interneto tinklas naudojamas renkant ir tvarkant asmeninę informaciją ir čia neapsieinama be tarptautinių duomenų perdavimų. Naršydami šioje svetainėje ir elektroniniu būdu bendraudami su CGI pareiškėjai pripažįsta, supranta ir sutinka, kad CGI tvarkytų jų duomenis tokiu būdu.

Kitos svetainės

CGI svetainėje gali būti pateikiamos nuorodos į kitas svetaines, už kurias CGI nėra atsakinga ir kurioms negalioja ši privatumo politika. Jei pareiškėjai prisijungs prie svetainių naudodamiesi pateiktomis nuorodomis, tų svetainių operatoriai gali rinkti pareiškėjų informaciją. Surinktą informaciją jie gali naudoti vadovaudamiesi savo privatumo politika, kuri gali skirtis nuo CGI politikos. CGI, mūsų tarnautojai, darbuotojai arba agentai neprisiima jokios atsakomybės, įskaitant teisinę atsakomybę, už tokias svetaines ir jose pateikiamą informaciją, kurios nepatvirtino CGI arba jos filialai.

Bendroji informacija

Šių nuostatų ir sąlygų turinys gali būti pakeistas bet kuriuo metu, o naudotojai privalo vadovautis tuo metu galiojančiomis nuostatomis ir sąlygomis.