Prašymas atmestas pagal Imigracijos ir pilietybės įstatymą (INA) 221 (g)

Šiame puslapyje:

Bendroji informacija

Jeigu konsulas atmeta jūsų vizos prašymą pagal 221 (g) straipsnį, tai reiškia, kad prašymui išnagrinėti trūksta būtinos informacijos arba tai, kad jūsų paraiškai turi būti taikomas administracinis nagrinėjimas. Pokalbio dėl vizos pabaigoje būsite informuotas, jeigu jūsų prašymas yra atmetamas pagal Imigracijos ir pilietybės įstatymo (INA) 221 (g) straipsnį. Jums taip pat pasakys, ar jūsų prašymui bus taikomas administracinis nagrinėjimas, ar turite pateikti papildomą informaciją.

Jei reikės pateikti daugiau informacijos, konsulas pasakys, kaip tai padaryti. Jei jūsų prašymas bus atmestas pagal 221 (g) straipsnį, jums bus įteiktas tai patvirtinantis raštas, kuriame, reikalui esant, taip pat bus nurodyti reikalingi dokumentai.

Jei ambasada paprašė iš jūsų papildomos informacijos ar dokumentų, turite pateikti tuos dokumentus JAV ambasadai. Šiame tinklalapyje paaiškinta, kaip tai padaryti.

Kita informacija

Kartais vizos paraiškos gali būti atmestos pagal 221 (g) straipsnį dėl to, kad reikalingas administracinis nagrinėjimas. Konsulas pokalbio dėl vizos pabaigoje jus informuos, jeigu jūsų prašymas atmetamas pagal 221(g) straipsnį, nes reikalingas administracinis nagrinėjimas. Kiekvienu atveju administracinio nagrinėjimo trukmė yra skirtinga ir priklauso nuo individualių aplinkybių. Tik tada, kai reikia išvykti nedelsiant (pvz., šeimos nario liga, sužalojimas ar mirtis), teirautis dėl administracinio nagrinėjimo reikėtų ne anksčiau kaip praėjus mažiausiai 180 dienų nuo pokalbio ar papildomų dokumentų pateikimo dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė.

Jeigu kreipitės dėl neimigracinės vizos, savo paraiškos būseną galite pasitikrinti čia. Nurodykite ambasadą, kurioje kreipėtės dėl vizos ir DS-160 paraiškos brūkšninį kodą. Atminkite, kad jūsų vizos paraiškos statusas bus nurodytas kaip atmestas, kol konsulas nenuspręs, kad atitinkate reikalavimus vizai gauti.