Laukiama tolesnių veiksmų

Šiame puslapyje:

Bendroji informacija

Jeigu konsulas atmeta jūsų vizos prašymą pagal 221 (g) straipsnį, tai reiškia, kad prašymui išnagrinėti trūksta informacijos arba tai, kad jūsų paraiškai turi būti taikoma administracinis nagrinėjimas. Jeigu jūsų prašymas negali būti patenkintas remiantis šiuo straipsniu, pokalbio dėl vizos pabaigoje konsulas jus informuos apie tai, kokią informaciją turite pateikti, arba apie tai, kad jūsų prašymui bus taikoma administracinė procedūra.

Jei reikia pateikti daugiau informacijos, pareigūnas pasakys, kaip tai padaryti. Jūs gausite laišką, informuojantį, kokią informaciją turite pateikti. Tai padaryti turėsite per 12 mėnesių nuo paraiškos pateikimo datos.Naujo vizos paraiškos mokesčio mokėti nereikės. Jei per metus informacijos nepateiksite, remiantis 203 (e) straipsniu jūsų vizos prašymas, kuriam buvo taikomas 221 (g) straipsnis, bus panaikintas.

Jeigu konsulas paprašė jūsų papildomos informacijos ar dokumentų, juos turite pateikti ambasados darbuotojams. Šioje interneto svetainėje paaiškinama, kaip tai padaryti.

Kita informacija

Kartais prašymams išduoti vizą gali būti taikomas administracinis nagrinėjimas. Tokiu atveju konsulas informuoja pareiškėją apie tai pokalbio pabaigoje. Administracinio nagrinėjimo trukmė priklauso nuo individualių kiekvieno atvejo aplinkybių. Išskyrus atvejus, kai reikia išvykti nedelsiant (pvz., šeimos nario liga, sužalojimas ar mirtis), teirautis dėl administracinio nagrinėjimo, reikėtų ne anksčiau kaip praėjus mažiausiai 180 dienų nuo pokalbio ar papildomų dokumentų pateikimo dienos, atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė.

Jei esate neimigracinės vizos pareiškėjas/-a, įrašę savo pokalbio dėl vizos vietą ir DS-160 brūkšninio kodo numerį čia, galite patikrinti savo DS-160 formos ir prašymo išduoti vizą statusą.