Pokalbio planavimas

Šiame puslapyje:


Bendroji informacija

Paprastai į Jungtines Amerikos Valstijas norintis vykti užsienio šalies pilietis pirmiausia turi gauti vizą – laikinąją neimigracinę arba imigracinę. Tam tikrų šalių piliečiai į JAV gali vykti be vizų pagal bevizio režimo programą. Jei negalite naudotis BRP arba vykstate į JAV mokytis, dirbti arba dalyvaujate mainų programoje, jums reikės neimigracinės vizos.

JAV vizos pareiškėjai turi atvykti į pokalbį JAV ambasadoje. Pokalbį reikia suplanuoti iš anksto šioje interneto svetainėje arba paskambinus į skambučių centrą.

Patvirtinamieji dokumentai

Norėdami suplanuoti pokalbį dėl neimigracinės vizos, turite paruošti tokią informaciją ir dokumentus:

  • pasą, tinkamą vykti į JAV ir galiojantį bent 6 mėnesius ilgiau nei planuojamo vizito JAV trukmė (nebent su tam tikromis šalimis sudarytose sutartyse numatyta išimčių); jei jūsų pase nurodyti daugiau nei du asmenys, paraišką turi pateikti kiekvienas vizos pageidaujantis asmuo;
  • vizos paraiškos (MRV) mokesčio kvitą;
  • DS-160 formos patvirtinimo lapą;
  • savo el. pašto adresą;
  • jei taikytina, konkrečiai vizos rūšiai reikalingus dokumentus (pavyzdžiui, prašymo patvirtinimą, jei vizai gauti reikia teikti prašymą. Daugiau informacijos apie vizų rūšis ir kiekvieną jų rasite čia.

Paskirto pokalbio datos ir (arba) laiko keitimo apribojimai

Pareiškėjai gali keisti pokalbio ambasadoje laiką ir datą ribotą skaičių kartų. Planuokite laiką tinkamai, kad nereikėtų mokėti paraiškos mokesčio dar kartą.

Daugiau veiksmų

Planuoti pokalbį
Keisti paskirto pokalbio datą ir (arba) laiką