Pokalbis dėl vizos skubos tvarka

Šiame puslapyje:


Bendroji informacija

Jei atsirado svarbi nenumatyta priežastis vykti į JAV (priežastys nurodytos toliau), galite kreiptis į ambasadą skubos tvarka, priklausomai nuo prieinamumo. Būtina užtikrinti, kad atitinkate visus kriterijus, nes pareiškėjams leidžiama sukurti tik vieną užklausą dėl susitikimo skubos tvarka.

Sąlygos

Prieš kreipdamiesi skubos tvarka, privalote turėti dokumentus, patvirtinančius skubumą. Jei per pokalbį paaiškėja, kad priežastis vykti į JAV nėra skubi, šis faktas bus įrašytas į jūsų bylą ir gali neigiamai paveikti vizos paraiškos procesą. Visi pareiškėjai, besikreipiantys skubos tvarka, pirmiausia turi sumokėti įprasto pokalbio dėl vizos mokestį. Pareiškėjai, priimti skubos tvarka, bet JAV ambasadoje negavę vizos, negali dar kartą prašyti išduoti vizą skubos tvarka.

Informuojame, jog jei jūsų pokalbio skubos tvarka prašymas yra atmestas, savo vizos paraiškos metu nebegalėsite pateikti prašymo antrą kartą.

Turėsite dalyvauti įprastame pokalbyje, kurį suplanavote.

Dėmesio: vykimas į vestuves, mokyklos (universiteto) baigimo ceremoniją, padėti besilaukiantiems giminaičiams, dalyvauti kasmetinėje verslo, akademinėje ar profesinėje konferencijoje arba pasinaudoti paskutinės minutės kelionių pasiūlymu, gali būti traktuojamos kaip nepakankamai svarios priežastys vizos gavimui skubos tvarka. Tokiais atvejais planuokite pokalbio dėl vizos susitikimo laiką iš anksto.

Medicininiai poreikiai

Kelionės tikslas – gauti skubią medicinos pagalbą arba lydėti giminaitį ar darbdavį į ligoninę.

Būtini dokumentai:

  1. jūsų gydytojo Lietuvoje laiškas, kuriame aprašyta sveikatos būklė (liga) ir priežastis, kodėl kreipiatės į gydytojus JAV;
  2. ligoninės ar gydytojo JAV laiškas, kuriame pranešama, jog ligoninė arba gydytojas yra pasiruošę jus gydyti, ir pateikiama apytikrė gydymo kaina;
  3. įrodymai, kad turite lėšų sumokėti už gydymą.

Laidotuvės (mirtis)

Kelionės tikslas – dalyvauti laidotuvėse arba sutvarkyti formalumus dėl šeimos nario (motinos, tėčio, brolio, sesers, vaiko) palaikų grąžinimo iš JAV.

Būtini dokumentai:

  1. laidotuvių organizatoriaus laiškas, kuriame nurodyta kontaktinė informacija, mirusiojo duomenys ir laidotuvių data;
  2. taip pat turite pateikti duomenis, kad mirusysis yra jūsų artimiausias giminaitis.

Kelionė skubiais verslo reikalais

Kelionės tikslas – tvarkyti skubius verslo reikalus, kai kelionės nebuvo galima numatyti iš anksto.

Būtini dokumentai:

  1. atitinkamos JAV įmonės laiškas (kvietimas), kuriame nurodomas reikalo skubumas, priežastis ir kad JAV arba vietos įmonė patirs didelių nuostolių, jei asmuo negalės greitai atvykti, arba
  2. informacija apie būtiną dalyvavimą trijų mėnesių trukmės (arba trumpesnėje) mokymų programoje JAV, įskaitant vietos darbdavio ir JAV įmonės, teikiančios tuos mokymus, laiškus; abiejuose laiškuose turi būti pateikta išsami informacija apie mokymus ir kodėl JAV arba vietos įmonė patirs didelių nuostolių, jei asmuo negalės greitai atvykti.

Studentai arba mainų programos dalyviai

Kelionės tikslas – pradėti arba tęsti teisėtą mokymų programą JAV per 60 dienų, kai nėra galimybės kreiptis dėl vizos įprastu būdu. Ši galimybė taikoma tik studentams ir mainų programose dalyvaujantiems studentams, kai iki studijų programos pradžios lieka ne daugiau kaip 60 dienų. Šia galimybe gali pasinaudoti tik tie pareiškėjai, kuriems per pastaruosius 6 mėnesius JAV ambasadoje nebuvo atsisakyta suteikti vizą.

Būtini dokumentai:

  1. I-20 arba DS-2019 formų originalai, kuriuose nurodyta, kad studijų programa prasideda ne vėliau kaip po 60 dienų;
  2. įrodymai, kad sumokėtas SEVIS mokestis (kai taikytina).

Atmestas ESTA (elektroninė sistema, leidžianti keliauti be vizos) prašymas

Galite kreiptis dėl pokalbio skubos tvarka, jei esate šalių, priklausančių Bevizio režimo programai pilietis, tačiau gavote pranešimą, kad negalite keliauti į JAV pagal šią programą. Šiai keliautojų grupei priklauso asmenys, turintys dvigubą Irako, Irano, Sudano arba Sirijos pilietybę, arba tie, kurie keliavo į Iraką, Iraną, Sudaną, Siriją, Libiją, Jemeną arba Somalį po 2011 m. kovo 1 d.. Jūsų kelionė turi būti neatidėliotina, norint kreiptis dėl pokalbio skubos tvarka. Teikdami prašymą nurodykite savo kelionės datą ir tikslą.

Reikalingi dokumentai:

  • pranešimo, gauto iš muitinės ir JAV sienų apsaugos tarnybos (U.S. Customs and Border Protection) dėl jūsų ESTA statuso kopija.

Pokalbis dėl vizos skubos tvarka

1 žingsnis

Sumokėkite vizos paraiškos mokestį.

2 žingsnis

Užpildykite internetinę neimigracinės vizos paraiškos formą (DS-160).

3 žingsnis

Suplanuokite pokalbį internetu artimiausiai laisvai dienai. Atkreipiame dėmesį, kad prieš prašydami išduoti vizą skubos tvarka turite suplanuoti pokalbį. Planuodami pokalbį, ekrane pamatysite pranešimą su anksčiausia laisva pokalbio data, įskaitant ir pokalbių skubos tvarka datą. Taip pat gali būti, kad negalėsite suplanuoti pokalbio skubos tvarka, nes nebus laisvų dienų. Jei pageidaujate vis tiek prašyti pokalbio skubos tvarka, užpildykite pokalbio skubos tvarka formą arba paskambinkite į skambučių centrą ir paprašykite pagalbos. Nepamirškite nurodyti priežasties, dėl kurios, jūsų manymu, turėtumėte gauti vizą skubos tvarka. Pateikę prašymą, laukite ambasados atsakymo. Jį gausite el. paštu.

4 žingsnis

Jei ambasada patvirtins jūsų prašymą, gausite el. laišką, kuriame bus primenama, jog turite suplanuoti pokalbį skubos tvarka internetu. Supraskite, kad skambučių centro darbuotojai negali suplanuoti pokalbio datos ir laiko už jus, tačiau gali atsakyti į rūpimus klausimus. Jei ambasada atmes jūsų prašymą dėl pokalbio skubos tvarka, apie tokį sprendimą būsite informuoti el. paštu. Tokiu atveju ateikite į įprastą pokalbį.

Dėmesio: jūsų prašymą patvirtinančio arba atmetančio el. laiško siuntėjas bus no-reply@ustraveldocs.com. Kai kuriose el. pašto dėžutėse yra įdiegtos priemonės, automatiškai perkeliančios nežinomų siuntėjų laiškus į brukalų arba šlamšto aplankus. Jei negavote prašymą patvirtinančio arba atmetančio laiško, patikrinkite brukalų ir šlamšto aplankus.

5 žingsnis

Paskirtą dieną ir valandą atvykite į JAV ambasadą į pokalbį dėl vizos. Atsineškite atspausdintą pokalbio paskyrimo laiško kopiją, DS-160 patvirtinimo lapą, vieną nuotrauką, darytą ne seniau kaip prieš 6 mėnesius, dabartinį ir visus senus pasus bei vizos mokesčio kvito originalą. Neturint kurio nors iš minėtų dokumentų, paraiškos nepriimamos.