Investuotojų viza

Šiame puslapyje:


Bendroji informacija

Norint atitikti investuotojo vizos (E-2) reikalavimus , paraiškovai turi vykti į JAV su tikslu plėsti įmonės, į kurią paraiškovas investavo didelę kapitalo sumą, veiklą, arba jai vadovauti. Investuotojo vizos (E-2) yra skirtos tų šalių piliečiams, su kuriomis JAV yra sudariusi prekybos ir laivininkystės sutartis. Lietuva yra viena iš šių šalių. Visą  šalių sąrašą rasite paspaudę čia.

Investuotojo sutuoktinis ir nesusituokę vaikai iki 21 metų, arba įmonių darbuotojai, gali gauti E-2 vizas , kad galėtų vykti kartu su savo šeimos nariu į JAV, arba prisijungti prie jo vėliau. E-2 vizai gauti jie neprivalo turėti tos pačios pilietybės kaip paraiškovas.

E-2 viza suteikia teisę investuotojui ir jo/jos šeimai gyventi Jungtinėse Valstijose tiek laiko, kiek leidžia Vidaus saugumo departamentas (DHS). E-2 vizos yra neimigracinės, todėl vizų turėtojams leidžiama gyventi Jungtinėse Valstijose tol, kol sąlygos, kuriomis buvo suteikta viza galioja. Investuotojo šeimos nariams yra draudžiama dirbti JAV, nebent DHS-USCIS, Jungtinėse Valstijose, suteikia jiems tokią teisę. Keliaujantys kartu su pagrindiniu paraiškovu gali kreiptis dėl leidimo dirbti tik po atvykimo į Jungtines Valstijas.

Patvirtinamuosius dokumentus atsiųskite likus 1 savaitei iki pokalbio dėl vizos, kad būtų išvengta vėlavimo išduodant vizą.

Sąlygos

  • Investuotojas, t.y., fizinis/juridinis asmuo arba bendrovė, turi turėti pilietybę tos šalies, su kuria JAV turi prekybos ir laivininkystės sutartį. Jei tai yra verslas, ne mažiau kaip 50 procentų šio verslo turi priklausyti asmenims, turintiems sutarties šalies pilietybę;
  • Investicijos turi būti ženklios ir lėšos turi būti "neatšaukiamai" investuotos. Investicijos turi būti pakankamos sėkmingai įmonės veiklai užtikrinti;
  • Investuota turi būti į realiai veikiančią įmonę. Spekuliacinės arba užšaldytos investicijos yra netinkamos. Nepanaudotos lėšos banko sąskaitoje, ar žemės sklypo nuosavybė nėra investicija;
  • Investicijos turi būti pakankamos. Remiantis 9 FAM 41.51, įmonės gaunama finansinė grąža turi ženkliai viršyti investuotojo pragyvenimui skirtas išlaidas, arba įmonės dabartinis arba būsimas indėlis į ekonomiką turi būti ženklus.
  • Investuotojas privalo kontroliuoti lėšas, o investicijos turi būti komerciškai rizikingos. Pagal Imigracijos ir pilietybės įstatymą (INA) 101 (a) (15) (R) ir 9 Užsienio reikalų vadovą (FAM) 41.51, investicija nelaikoma tokia, jeigu nėra rizikuojama, kad verslui patiriant nuostolių bus dalinai arba pilnai prarastos lėšos. Paskolos, užtikrintos investicinės įmonės turtu, nėra investicija.
  • Investuotojas turi atvykti į Jungtines Amerikos Valstijas vadovauti įmonei, bei plėtoti ją. Jei paraiškovas nėra pagrindinis investuotojas, jis arba ji turi užimti vadovaujančias arba ypatingų įgūdžių reikalaujančias pareigas. Įprastos kvalifikacijos arba nekvalifikuoti darbuotojai neatitinka reikalavimų šiai vizai.
  • Atkreipkite dėmesį, kad gali prireikti išsamaus paaiškinimo, kodėl paraiškovo įgūdžiai yra būtini įmonei JAV, arba kokių kvalifikacijos privalumų bei patirčių, naudingų imonei, turi paraiškovas.
  • Paraiškovas privalo išvykti iš JAV, kai jo/jos E-2 vizos statusas baigiasi

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie investuotojų vizas rasite Valstybės departamento interneto svetainėje.