Žurnalistų ir žiniasklaidos atstovų vizos

Šiame puslapyje:


Bendroji informacija

Žiniasklaidos atstovų viza (I) yra neimigracinė viza, skirta užsienio šalies žiniasklaidos atstovams, trumpam vykstantiems į JAV dirbti pagal profesiją. Kai kurios imigracijos įstatymais grindžiamos procedūros ir mokesčiai yra susiję su politika, taikoma atvykėlio šalyje, savo ruožtu JAV taiko panašią praktiką, vadinamą abipuse. Suteikiant vizas kitos šalies žiniasklaidos atstovams atsižvelgiama, ar tos šalies vyriausybė teikia panašias privilegijas ar taiko abipusę praktiką JAV žiniasklaidos atstovams.

Sąlygos

Pareiškėjai, norintys gauti žiniasklaidos atstovo vizą, turi atitikti itin specifinius JAV imigracijos įstatymo reikalavimus. Norėdami gauti žiniasklaidos atstovo vizą (I), pareiškėjai turi įrodyti, kad atitinka visus reikalavimus šiai vizai gauti.

Remiantis JAV imigracijos įstatymu, žiniasklaidos atstovo viza yra skirta užsienio šalies žiniasklaidos atstovams, įskaitant spaudos, radijo, filmavimo įmonių ar leidyklų atstovus, kurių darbas yra būtinas tinkamai užsienio šalies žiniasklaidos tarnybos funkcijai atlikti, pavyzdžiui, reporteriams, filmavimo komandoms, montuotojams ir panašios specialybės žmonėms, vykstantiems į JAV dirbti pagal profesiją. Pareiškėjas turi dirbti darbą, suteikiantį teisę gauti žiniasklaidos atstovo vizą, žiniasklaidos įmonėje kitoje šalyje. Norint gauti žiniasklaidos atstovo vizą, veikla turi būti tik informacinio pobūdžio ir daugiausia susijusi su naujienų paieškos procesu ir reportažų apie aktualius, dabartinius įvykius rengimu. Ar pareiškėjo veikla suteikia jam teisę gauti žiniasklaidos atstovo vizą, sprendžia konsulinis pareigūnas. Sporto reportažų rengimas paprastai laikomas tinkama veikla žiniasklaidos atstovo vizai gauti. Veiklos, tinkamos žiniasklaidos atstovo vizai gauti, sąrašas apima (bet neapsiriboja):

 • užsienio šalies žiniasklaidos įmonės svarbiausius darbuotojus, rengiančius naujienų ar dokumentinį reportažą;
 • žiniasklaidos įmonės, filmuojančios arba platinančios filmuotą medžiagą, darbuotojus (jie žiniasklaidos atstovo vizas gaus tik tuo atveju, jei nufilmuota medžiaga bus naudojama informacijai arba naujienoms perduoti; be to, pagrindinis finansavimo šaltinis turi būti ne JAV, lėšos taip pat negali būti skirtos JAV įmonei);
 • žurnalistus, dirbančius pagal darbo sutartį; asmenis, gavusius akreditaciją iš profesinės žurnalistų organizacijos, jei jie dirba pagal darbo sutartį kurdami produktą, kuris bus naudojamas užsienyje informacinės ar kultūrinės įstaigos nekomercinio ir nereklaminio pobūdžio informacijai arba naujienoms skleisti (atkreipiame dėmesį, kad reikia pateikti galiojančią darbo sutartį);
 • nepriklausomų gamybos įmonių darbuotojus, turinčius profesinės žurnalistų asociacijos išduotą akreditaciją;
 • užsienio šalių žurnalistus, dirbančius kitoje šalyje esančiame JAV televizijos, laikraščio ar kitos žiniasklaidos įmonės padalinyje, jei žurnalistas vyksta į JAV rengti reportažų apie įvykius JAV išskirtinai užsienio šalies auditorijai;
 • kelionių biurų, valdomų arba iš dalies ar visiškai dotuojamų užsienio šalies vyriausybės ir daugiausia užsiimančių faktinės informacijos apie tą šalį platinimu turistams, akredituotus atstovus, negalinčius gauti A-2 vizos;
 • techninė pramoninė informacija – organizacijų, platinančių techninę pramoninę informaciją, JAV esančių padalinių darbuotojus.

Laisvai samdomų žurnalistų paraiškos žiniasklaidos atstovo vizai gauti bus nagrinėjamos, jei jie atitiks visus toliau išvardytus reikalavimus. Žurnalistas privalo:

 • turėti profesinės žurnalistų organizacijos išduotą akreditaciją;
 • būti sudaręs darbo sutartį su žiniasklaidos įmone;
 • skleisti nekomercinio ir nereklaminio pobūdžio informaciją ar naujienas.

Reklaminių kadrų fotografams leidžiama vykti į JAV fotografuoti su B-1 vizomis, jei jie negauna pajamų iš šaltinio JAV.

Apribojimai

Šalies, kuri dalyvauja bevizio režimo programoje, piliečiai, norintys laikinai patekti į JAV kaip užsienio žiniasklaidos įmonės atstovai ir dirbti pagal profesiją (žiniasklaidos atstovai arba žurnalistai), pirmiausia turi gauti žiniasklaidos atstovo vizą, suteikiančią teisę vykti į JAV. Jie negali keliauti pagal bevizio režimo programą arba turėdami B kategorijos lankytojo vizą. Jei bandytų atvykti į šalį, jie gali būti neįleisti JAV vidaus saugumo departamento Muitinės ir pasienio apsaugos tarnybos pareigūno. Toliau sąraše nurodomi atvejai, kai galima naudotis lankytojo viza lankytojo viza arba beviziu režimu.

Kelionė su lankytojo viza

Galima vykti su lankytojo viza, jei jūsų kelionės tikslas yra vienas iš išvardytų toliau.

Dalyvavimas konferencijoje arba susirinkime
Žiniasklaidos atstovai, vykstantys į JAV dalyvauti konferencijoje ar susirinkime ir neketinantys rengti reportažo apie konferenciją ar susirinkimą nei būdami JAV, nei sugrįžę į savo šalį, gali vykti su lankytojo viza. Remiantis Imigracijos įstatymu, lankytojo viza jie negalėtų naudotis, jei atvykę „dirbtų pagal profesiją“.

Pranešimo, paskaitų skaitymas, dalyvavimas akademinėje veikloje
Žiniasklaidos atstovai, vykstantys į JAV skaityti pranešimo, paskaitų ar dalyvauti kitoje įprastoje akademinėje veikloje susijusioje ar ryšius palaikančioje ne pelno organizacijoje, ne pelno tyrimų organizacijoje, valstybinėje tyrimų organizacijoje ar aukštojo mokslo įstaigoje, kuri mokės honorarą, turi turėti lankytojo vizą. Tačiau vykstant tokiu tikslu dalyvavimas vienos institucijos veikloje negali trukti ilgiau nei 9 dienas, o pranešėjas per pastaruosius 6 mėnesius negali būti gavęs užmokesčio už tokią veiklą iš daugiau nei 5 institucijų ar organizacijų.

Žiniasklaidos įrangos pirkimas
Užsienio šalių žiniasklaidos įmonių darbuotojai, vykstantys į JAV įsigyti žiniasklaidos įrangos ar teisių transliuoti arba priimti užsakymo dėl žiniasklaidos įrangos ar transliavimo teisių įsigijimo, gali vykti su lankytojo viza, nes tokia veikla atitinka įprastų lankytojų, atvykstančių į šalį verslo tikslais, veiklą.

Atostogos
Užsienio šalies žurnalistas gali vykti į JAV atostogauti su lankytojo viza, jei būdamas šalyje nerengs naujienų reportažų.

Kelionė su laikinąja darbo viza

Kai kurių rūšių veikla suteikia teisę gauti žiniasklaidos atstovo vizą, nes yra susijusi su informavimu ir naujienų paieška, bet yra nemažai veiklos rūšių, nesuteikiančių teisės gauti žiniasklaidos atstovo vizos. Kiekviena paraiška nagrinėjama atsižvelgiant į veiklos pobūdį. Konsulinis pareigūnas, siekdamas nuspręsti, ar asmuo gali gauti žiniasklaidos atstovo vizą, stengiasi išsiaiškinti, ar kelionės tikslas yra informuoti ir ar jis susijęs su naujienų paieškos procesu. Toliau sąraše apibūdintos situacijos, kai vietoj I žurnalisto (žiniasklaidos atstovo) vizos reikia laikinosios darbo vizos (H, O arba P).

Galima vykti su laikinąja darbo viza, jei jūsų kelionės tikslas yra vienas iš išvardytų toliau.

Filmavimas komerciniais pramoginiais arba reklamos tikslais
Pareiškėjai, vykstantys į JAV filmuoti ar dalyvauti filmuojant medžiagą, skirtą pramoginiams komerciniams arba reklamos tikslams, negali naudotis žiniasklaidos atstovo viza. Jiems reikia laikinosios darbo vizos.

Medžiagą kurti ir tvarkyti padedantys asmenys, pavyzdžiui, korektoriai, bibliotekininkai ir dekoracijų dizaineriai
Žmonės, užsiimantys su filmuotos medžiagos kūrimu ir tvarkymu susijusia veikla, pavyzdžiui, korektoriai, bibliotekininkai, dekoracijų dizaineriai, negali gauti žiniasklaidos atstovo vizos, jiems reikia kreiptis dėl H, O arba P vizų.

Siužetai, kuriuos sudaro surežisuoti įvykiai, televizijos šou ir viktorinos Siužetai, kurios sudaro surežisuoti įvykiai (net jei nėra parengti pagal scenarijų), pavyzdžiui, realybės šou ir viktorinos, nėra informacinio pobūdžio ir nelaikomi žurnalistiniu darbu. Taip pat informacinio pobūdžio medžiaga nelaikomi dokumentiniai filmai ar laidos, kuriose įvykiai atkuriami pasitelkiant aktorius. Tokias laidas ar filmus kuriančios komandos nariai negali gauti žiniasklaidos atstovo vizos. Televizijos, radijo laidų ir filmų kūrimo įmonės, norėdamos sužinoti, ar jų kuriamas projektas suteikia teisę darbuotojams gauti žiniasklaidos atstovo vizą, gali kreiptis profesionalaus patarimo į imigracijos reikalų teisininką, kurio specializacija – žiniasklaida.

Meninio pobūdžio medžiagos kūrimas
Žiniasklaidos atstovai, vykstantys į JAV dalyvauti kuriant meninio pobūdžio medžiagą (bus naudojami aktoriai), negalės gauti žiniasklaidos atstovo vizos. Televizijos, radijo laidų ir filmų kūrimo įmonės, norėdamos sužinoti, ar jų kuriamas projektas suteikia teisę darbuotojams gauti žiniasklaidos atstovo vizą, gali kreiptis profesionalaus patarimo į imigracijos reikalų teisininką, kurio specializacija – žiniasklaida.

Šeimos nariai

Sutuoktiniai ir (arba) jaunesni nei 21 metų nesusituokę vaikai, kurie nori lydėti pagrindinės vizos turėtoją į JAV arba atvykti pas jį gyventi jo vizito šalyje laikotarpiu, turi gauti išvestines I vizas. Sutuoktiniai ir (arba) vaikai, kurie neketina gyventi JAV su pagrindinės vizos turėtoju, tačiau nori jį aplankyti per atostogas, gali teikti lankytojo vizos (B-2) paraišką.

Sutuoktinis ir šeimos nariai, turintys išvestinę I vizą, negali dirbti JAV. Jei jūsų sutuoktinis ir išlaikytinis nori dirbti, turi gauti atitinkamą vizą.

Paraiškos dokumentai

Jei teikiate I vizos paraišką, turite pateikti:

 • elektroninę neimigracinės vizos paraiškos formą (DS-160) (daugiau informacijos apie DS-160 formą rasite čia);
 • pasą, tinkamą vykti į JAV ir galiojantį bent 6 mėnesius ilgiau nei planuojamo vizito JAV trukmė (nebent su tam tikromis šalimis sudarytose sutartyse numatyta išimčių); jei jūsų pase nurodyti daugiau nei du asmenys, paraišką turi pateikti kiekvienas vizos pageidaujantis asmuo;
 • vieną (1) 2 x 2 col. (5 x 5 cm) nuotrauką, darytą ne seniau kaip prieš 6 mėnesius (informaciją apie nuotraukos formatą rasite čia);
 • kvitą, įrodantį, kad sumokėjote negrąžinamą 160 JAV dolerių neimigracinės vizos paraiškos tvarkymo mokestį vietos valiuta (daugiau informacijos apie mokesčio mokėjimą rasite čia). Jei gausite vizą, gali tekti mokėti papildomą abipusį mokestį, priklausomai nuo jūsų pilietybės (ar jums reikia mokėti abipusį mokestį ir kokia tai suma, sužinosite Valstybės departamento interneto svetainėje);
 • įrodymą, kad dirbate:
  • etatinis žurnalistas: darbdavio laišką, kuriame nurodytas jūsų vardas, pavardė, pareigos įmonėje, vizito JAV tikslas ir trukmė,
  • laisvai samdomas žurnalistas, sudaręs darbo sutartį su žiniasklaidos įmone: darbo sutarties, kurioje nurodytas vardas, pavardė, pareigos įmonėje, darbo sutarties galiojimo trukmė, vizito JAV tikslas ir trukmė, kopiją,
  • filmavimo komanda: darbdavio laišką, kuriame nurodytas jūsų vardas, pavardė, pareigos įmonėje, filmuojamos laidos pavadinimas, trumpas aprašymas, vizito JAV tikslas ir trukmė,
  • nepriklausoma gamybos įmonė, sudariusi darbo sutartį su žiniasklaidos įmone: įmonės, pateikusios užsakymą, laišką, kuriame nurodytas jūsų įmonės pavadinimas, filmuojamos laidos pavadinimas ir trumpas aprašymas, sutarties galiojimo trukmė ir laikas, reikalingas medžiagai nufilmuoti JAV.

Neskaitant šių dokumentų, turite pateikti pokalbio paskyrimo laišką, patvirtinantį, kad suplanavote pokalbį naudodamiesi šia paslauga. Taip pat galite atsinešti kitų patvirtinamųjų dokumentų, jei manote, kad juose esanti informacija pagrindžia informaciją, pateiktą konsuliniam pareigūnui.

Kaip pateikti paraišką

1 žingsnis
Sumokėkite vizos paraiškos mokestį.

2 žingsnis
Užpildykite internetinę neimigracinės vizos paraiškos formą (DS-160).

3 žingsnis
Suplanuokite pokalbio datą ir laiką šioje interneto svetainėje. Norėdami suplanuoti pokalbį, turėsite pateikti:

 • paso numerį
 • CGI numeris
 • dešimties (10) skaitmenų brūkšninį kodą, kurį gausite užpildę DS-160 formą

4 žingsnis
Paskirtą dieną ir valandą atvykite į JAV ambasadą į pokalbį dėl vizos. Atsineškite atspausdintą pokalbio paskyrimo laiško kopiją, DS-160 patvirtinimo lapą, vieną nuotrauką, darytą ne seniau kaip prieš 6 mėnesius, dabartinį ir visus senus pasus bei vizos mokesčio kvito originalą. Neturint kurio nors iš minėtų dokumentų, paraiškos nepriimamos.

Patvirtinamieji dokumentai

Patvirtinamieji dokumentai yra tik vienas iš daugelio veiksnių, į kuriuos pokalbyje atsižvelgs konsulinis pareigūnas. Konsuliniai pareigūnai kiekvieną vizos paraišką nagrinėja individualiai, atsižvelgdami į profesinius, socialinius, kultūrinius ir kitus veiksnius. Konsuliniai pareigūnai gali atsižvelgti į jūsų tikslus, šeiminę padėtį, ilgalaikius planus ir perspektyvas šalyje, kurioje gyvenate. Kiekvienas atvejis nagrinėjamas individualiai, laikantis visų įstatyme numatytų reikalavimų.

Dėmesio: nepateikite klaidingų dokumentų. Dėl apgaulės ar informacijos iškraipymo galite visam laikui prarasti teisę gauti vizą. Jei nerimaujate dėl informacijos konfidencialumo, dokumentus į ambasadą atneškite užklijuotame voke. Ambasada niekam nepaviešins šios informacijos ir laikysis konfidencialumo.

Į pokalbį reikia atsinešti šiuos dokumentus:

 • žurnalisto leidimą (akreditaciją);
 • darbdavio laišką, kuriame nurodytas jūsų kelionės tikslas, vizito trukmė, kiek laiko dirbate šiam darbdaviui ir kiek metų žurnalisto patirties turite.

Išlaikytinių patvirtinamieji dokumentai

Jei jūsų sutuoktinis ir (arba) vaikas teikia vizos paraišką vėliau, kartu su paraiška reikia pateikti jūsų žiniasklaidos atstovo vizos kopiją.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie žurnalistams ir žiniasklaidos darbuotojams skirtas vizas rasite Valstybės departamento interneto svetainėje.