Mokesčiai už vizas

Šiame puslapyje:


Bendroji informacija

Prieš teikdami paraišką neimigracinei vizai gauti, visi pareiškėjai, įskaitant vaikus, turi sumokėti negrąžinamą ir neperleidžiamą vizos paraiškos mokestį, kitaip dar vadinamą MRV (angl. Machine Readable Visa – mašininio nuskaitymo viza) mokesčiu. Paraiškos mokestį reikia mokėti nepriklausomai nuo to, ar viza bus išduota, ar ne. Paraiškos mokesčio dydispriklauso nuo vizos rūšies. Šioje interneto svetainėje yra išvardinti visų rūšių neimigracinių vizų paraiškos mokesčiai.

Atkreipkite dėmesį, kad nurodomi tik neimigracinių vizų paraiškų mokesčiai.

Informacija apie mokėjimą

Nors mokesčio sumos nurodytos JAV doleriais, mokėjimas turi būti atliekamas vietos valiuta. Savo mokestį galite sumokėti naudodamiesi „Trustly“ paslauga (tiesioginis banko pervedimas). Daugiau informacijos apie mokėjimo galimybes rasite čia.

Apribojimai

Vizos paraiškos mokestis negrąžinamas, jo negalite perleisti kitam asmeniui. Sumokėję paraiškos mokestį, gausite kvitą. Visi neimigracnių vizų paraiškų mokesčiai, atlikti nuo 2022 m. spalio 1 d., galioja 365 dienas nuo sumokėjimo dienos. Per šį 365 dienų laikotarpį pareiškėjai turi pasirinkti pokalbio dėl vizos datą arba pateikti vizos paraišką be pokalbio. Atkreipkite dėmesį, kad per šį 365 dienų laikotarpį pareiškėjai turi TIK pasirinkti pokalbio datą arba pateikti paraišką dėl vizos be pokalbio. Nėra reikalaujama, kad pokalbis įvyktų per šį 365 dienų laikotarpį. Visų vizų praiškų mokesčių, sumokėtų iki 2022 m. spalio 1 d. galiojimas buvo pratęstas iki 2023 m. rugsėjo 30 d. ir jie galioja iki šios datos.

Vizų rūšys ir taikomi paraiškos mokesčiai

Žemiau nurodyti mokesčiai yra taikomi vienai vizos paraiškai.. Dažniausiai išduodamų neimigracinių vizų (turistinės, verslo, studentų, mainų program dalyvių) paraiškos mokestis yra 160 JAV dolerių. Daugumos vizų, kurioms gauti reikalingas peticijos patvirtinimas, (pavyzdžiui, darbo ir religinio darbuotojo), paraiškos mokestis yra 190 JAV dolerių. E kategorijos vizų – 205 JAV dolerių. Žemiau esančiose lentelėse pateikta išsamesnė informacija apie vizų rūšis ir mokesčius.

Vizų rūšys, paraiškos ir mokesčio dydžiai pagal mokesčių klasę
Mokesčio suma (JAV doleriais) Mokesčio suma (Euras) Vizos rūšis Aprašymas
$160 N/A B Verslo / turistinė
$160 N/A C-1 Tranzitinė
$160 N/A D Laivo / lėktuvo įgulos
$160 N/A F Studentų
$160 N/A I Žurnalistų ir žiniasklaidos atstovų
$160 N/A J Mainų programos dalyvių
$160 N/A M Studentų (profesinių mokyklų)
$160 N/A T Prekybos žmonėmis aukų
$160 N/A TN/TD NAFTA (Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos sutartis) specialistų
$160 N/A U Nusikalstamos veikos aukų
$190 N/A H Laikinų (sezoninių) darbininkų ir laikino (sezoninio) darbo, stažuotojų
$190 N/A L Įmonės viduje perkeliamų asmenų
$190 N/A O Ypatingų gabumų asmenų
$190 N/A P Sportininkų, menininkų ir pramogų pasaulio atstovų
$190 N/A Q Tarptautinių kultūrinių mainų dalyvių
$190 N/A R Religinių darbuotojų
$265 N/A K JAV piliečio sužadėtinio arba sutuoktinio
$205 N/A E Prekybininkų ir (arba) investuotojų, turinčių teisę vykdyti veiklą pagal sutartį, pasirašytą tarp JAV ir jų šalies, profesinę specialybę turinčių asmenų iš Australijos
Vizų rūšys ir paraiškos mokesčių dydžiai pagal vizų rūšį
Vizos rūšis Aprašymas Mokesčio suma (JAV doleriais) Mokesčio suma (Euras)
B Verslo / turistinė $160 N/A
C-1 Tranzitinė $160 N/A
D Laivo / lėktuvo įgulos $160 N/A
E Prekybininkų ir (arba) investuotojų, turinčių teisę vykdyti veiklą pagal sutartį, pasirašytą tarp JAV ir jų šalies, profesinę specialybę turinčių asmenų iš Australijos $205 N/A
F Studentų $160 N/A
H Laikinų (sezoninių) darbininkų ir laikino (sezoninio) darbo, stažuotojų $190 N/A
I Žurnalistų ir žiniasklaidos atstovų $160 N/A
J Mainų programos dalyvių $160 N/A
K JAV piliečio sužadėtinio arba sutuoktinio $265 N/A
L Įmonės viduje perkeliamų asmenų $190 N/A
M Studentų (profesinių mokyklų) $160 N/A
O Ypatingų gabumų asmenų $190 N/A
P Sportininkų, menininkų ir pramogų pasaulio atstovų $190 N/A
Q Tarptautinių kultūrinių mainų dalyvių $190 N/A
R Religinių darbuotojų $190 N/A
T Prekybos žmonėmis aukų $160 N/A
U Nusikalstamos veikos aukų $160 N/A
TN/TD NAFTA (Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos sutartis) specialistų $160 N/A

Vizų rūšys ir sąlygos, kai mokesčiai nemokami

 • Pareiškėjai, siekiantys gauti A, G, C-2, C-3, NATO ir diplomatines vizas (kaip apibrėžta 22 CFR 41.26).
 • Pareiškėjai, turintys J kategorijos vizas, ir asmenys, dalyvaujantys tam tikruose oficialiuose JAV vyriausybės remiamuose šviečiamojo ir kultūrinio pobūdžio mainuose.
 • Mašininio nuskaitymo vizos pakeitimas per metus nuo vizos išdavimo, kai pradinė viza buvo netinkamai patvirtinta arba, nesant pareiškėjo kaltės, vizą reikia išduoti iš naujo
 • Pareiškėjai, atleisti nuo mokesčių vadovaujantis tarptautinėmis sutartimis, įskaitant Jungtinių Tautų štabo stebėtojų misijos narius ir personalą, patvirtintą Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos, bei jų šeimų narius.
 • Pareiškėjai, keliaujantys teikti labdaros.
 • JAV vyriausybės darbuotojai, keliaujantys darbo reikalais.
 • JAV vyriausybės darbuotojo, kuris žuvo eidamas tarnybines pareigas, tėvas, motina, brolis, sesuo, sutuoktinis arba vaikas, vykstantis į darbuotojo laidotuves; arba JAV vyriausybės darbuotojo, kuris buvo sunkiai sužalotas eidamas tarnybines pareigas, tėvas, motina, brolis, sesuo, sutuoktinis arba vaikas, lankantis nukentėjusįjį skubaus gydymo ir gijimo laikotarpiu.

Kiti mokesčiai

Kai kuriais atvejais tiesiogiai Nacionaliniam vizų centrui, JAV ambasadai arba Vidaus saugumo departamentui mokami papildomi mokesčiai.

 • Neimigracinės vizos išdavimo (abipusis) mokestis
  Tam tikrų šalių pareiškėjai gali būti paprašyti sumokėti vizos išdavimo mokestį, kai jų paraiška patvirtinama. Šie mokesčiai grindžiami abipusiu principu (t. y. susieti su mokesčiu, kurį kita šalis taiko JAV piliečiui už panašią vizą). Kai tik įmanoma, JAV stengiasi netaikyti vizos išdavimo mokesčių, tačiau jei kitos šalies vyriausybė nusprendžia taikyti mokestį JAV piliečiams už tam tikrų rūšių vizas, JAV taiko abipusį mokestį, išduodama panašių rūšių vizas tos šalies piliečiams. Valstybės departamento interneto svetainėje rasite daugiau informacijos apie vizų išdavimo mokesčius, taip pat sužinosite, ar vizų išdavimo mokestis taikomas jūsų šalies piliečiams.

 • SEVIS mokesčiai
  Studentų ir mainų programų dalyvių informacinė sistema (SEVIS) – tai internetinė sistema, per kurią stebimi F, M ir J vizas norintys gauti asmenys (ir jų šeimos nariai) nuo to laiko, kai jie gauna pradinius dokumentus (I-20 arba DS-2019), iki mokyklos ar mokymo programos pabaigimo (studijų arba programos nutraukimo).

  Informacija F, M ir J vizų pareiškėjams: savo mokykloje JAV atsakingų asmenų teiraukitės, ar jūsų duomenys įvesti į SEVIS sistemą. Kartu su vizos paraiškos mokesčiu dar turėsite sumokėti SEVIS mokestį. Moksleiviams neimigrantams, turintiems I-20 formą, reikia mokėti 350 JAV dolerių SEVIS mokestį. Daugeliui mainų programų dalyvių, turinčių DS-2019 formą, reikia mokėti 220 JAV dolerių SEVIS mokestį. Moksleivio arba mainų programos dalyvio viza išduodama tik pateikus SEVIS mokesčio sumokėjimo įrodymą. Mokesčio sumokėti ambasadoje negalėsite. SEVIS mokesčio mokėjimo nurodymus rasite čia.

  SEVIS mokesčio mokėjimo išimtis
  Pareiškėjams, dalyvaujantiems JAV vyriausybės remiamose programose (programose, kurių kodai prasideda G-1, G-2, G-3, G-7), SEVIS mokesčio mokėti nereikia.

 • L formos mokesčiai (sukčiavimo prevencijos, nustatymo mokestis ir Pasienio apsaugos įstatymo mokestis),
  Tam tikrais atvejais įgaliotasis pareiškėjas, prašymus teikiantis L formos formatu, turi mokėti sukčiavimo prevencijos ir nustatymo mokestį (kiekvienas iš jų – 500 JAV dolerių), taip pat Pasienio apsaugos įstatymo mokestį (2 250 JAV dolerių). Kai paraiška registruojama USCIS (JAV pilietybės ir imigracijos tarnyba), pareiškėjas iš JAV sukčiavimo prevencijos ir nustatymo mokestį bei Pasienio apsaugos įstatymo mokestį moka atskirai už L, H-1B ir H-2B paraiškas.