Bevizio režimo programa

Šiame puslapyje:


Bendroji informacija

Bevizio režimo programa (BRP) suteikia teisę tam tikrų šalių piliečiams atvykti į JAV turizmo ar verslo tikslais (lankytojo vizos atitikmuo) ir praleisti šalyje ne daugiau nei 90 dienų be vizos. BRP dalyvauja ne visos šalys ir ja naudotis gali ne visi keliautojai iš BRP šalių. BRP dalyvaujančių šalių piliečiai turi gauti elektroninės leidimo keliauti sistemos (ELKS) patvirtinimą, atvykę į JAV jie patikrinami ir įtraukiami į Vidaus saugumo departamento US-VISIT programą.

*Šalys narės

Airija
Andora
Australija
Austrija
Belgija
Brunėjus
Čilė
Čekija
Danija
Estija
Graikija
Islandija
Ispanija
Italija
Japonija
Jungtinė Karalystė
Latvija
Lenkija
Lichtenšteinas
Lietuva
Liuksemburgas
Malta
Monakas
Naujoji Zelandija
Norvegija
Olandija
Pietų Korėja
Portugalija
Prancūzija
San Marinas
Singapūras
Slovakija
Slovėnija
Suomija
Švedija
Šveicarija
Taivanas
Vengrija
Vokietija

Šalių narių piliečiai gali vykti be vizos 90 dienų arba trumpiau turizmo arba darbo tikslais, jei atitinka šiuos reikalavimus:

 • turi pasą su integruota mikroschema (biometrinį pasą);
 • užsiregistravo elektroninėje leidimo keliauti sistemoje (ELKS);
 • atitinka toliau išvardytas BRP sąlygas.

*Su visa pagarba „šaliai“ arba „šalims“ minimoms šiame puslapyje, paminėtina yra tai, kad „Taivano Ryšių Aktas, priimtas 1979, Pub. L. No. 96-8, Sekcija 4(b)(1),nurodo, kad „JAV įstatymai, susiję su užsienio šalimis, valstijomis, vyriausybėmis ar kitais subjektais, bus pritaikyti su pagarba Taivanui.“ 22 U.S.C. § 3303(b)(1). Tuo remiantis, visos nuorodos į „šalį“ arba „šalis“ Bevizio Režimo Programos teisės aktuose, Imigracijos ir Tautybės Akto 217-oje Sekcijoje, 8 U.S.C. 1187, turi būti taikomos ir Taivanui. Tai yra pastovi JAV – Kinijos politika, pagal kurią JAV neoficialiai palaiko ryšius su Taivanu nuo 1979.

Sąlygos

Kad galėtų būti įleisti į JAV pagal BRP, keliautojai turi:

 • būti vienos iš pirmiau minėtų šalių piliečiai ir turėti BRP reikalavimus atitinkantį pasą;
 • turėti ELKS leidimą;
 • keliauti verslo, turizmo arba tranzito tikslais;
 • praleisti JAV ne daugiau nei 90 dienų.

Jei į JAV atvyksta lėktuvu arba laivu:

 • turėti atgalinį arba tolesnės kelionės bilietą; jei keliautojas atvyko įsigijęs el. bilietą, su savimi turi turėti maršruto kopiją ir ją pateikti imigracijos pareigūnui; keliautojai, vykstantys per JAV į Meksiką, Kanadą, Bermudų arba Karibų salas, turi būti tų šalių teisėti gyventojai;
 • atvykti į JAV lėktuvu arba laivu, sutikusiu dalyvauti programoje. Šis punktas taip pat taikomas JAV įmonių, kurios sudarė sutartį su Vidaus saugumo departamentu gabenti keleivius pagal BRP, lėktuvams.

Atvykstant į JAV sausuma iš Kanados arba Meksikos galioja tokie patys reikalavimai dokumentams, tačiau nebėra reikalavimo turėti bilietą ten ir atgal ar būtinai naudotis BRP programoje dalyvaujančio vežėjo paslaugomis. Imigracijos pareigūną turite įtikinti, kad turite lėšų pragyventi vizito JAV laikotarpiu ir išvyksite iš šalies.

Elektroninė leidimo keliauti sistema (ELKS)

Nuo 2016 m. balandžio 1 d. tie, kurie turi teisę keliauti į Jungtines Amerikos Valstijas pagal Bevizio režimo programą (BRP), privalo turėti galiojantį elektroninį pasą. Ši taisyklė taikoma ir tiems, kurie turi galiojantį elektroninės leidimo keliauti sistemos  leidimą (ESTA). Elektroninių pasų viršeliuose yra toks ženklas:

Reikalavimai pasui

BRP priklausančių šalių piliečiai,, kurie keliavo arba lankėsi Irake, Irane, Šiaurės Korėjoje, Sirijoje, Sudane, Libijoje, Somalyje ir (arba)Jemene po 2011 m. kovo 1 d. , nebeturi teisės keliauti ar būti įleisti į Jungtines Amerikos Valstijas pagal BRP. Dvigubą BRP šalių ir Irako, Irano, Šiaurės Korėjos, Sirijos ir Sudano pilietybę turintys asmenys nebegali keliauti ir būti įleisti į Jungtines Amerikos Valstijas pagal BRP.

Šis apribojimas netaikomas asmenims,keliaujantiems pagal BRP, jei  minėtose šalyse jie lankėsi karinės tarnybos BRP šalių ginkluotosiose pajėgose, arba darbo oficialiose BRP šalies vyriausybės paskirtose pareigose tikslais.

Krašto saugumo sekretorius gali panaikinti šį BRP taikom apribojim, jei nustatoma, kad  tai atitinka Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymus arba nacionalinio saugumo interesus. Toks atsisakymas taikyti apribojimą galimas tik, jei yra konkretus pagrindas. Paprastai , dėl apribojimo panaikinimo : gali kreiptis:

 • Asmenys, kurie vyko į Iraką, Iraną, Šiaurės Korėją, Siriją, Sudaną, Libiją, Somalį ir (arba) Jemeną kaip oficialūs tarptautinių organizacijų, regioninių organizacijų arba vietinių vyriausybių atstovai.
 • Asmenys, kurie vyko į Iraką, Iraną, Šiaurės Korėją, Siriją, Sudaną, Libiją, Somalį ir (arba) Jemeną kaip humanitarinių nevyriausybinių organizacijų (NVO) atstovai ir
 • Asmenys, kurie vyko į Iraką, Iraną, Šiaurės Korėją, Siriją, Sudaną, Libiją, Somalį ir (arba) Jemeną kaip žurnalistai.
 • Asmenys, kurie vyko į Iraną teisėtais, su verslu susijusiais tikslais, priėmus Jungtinį išsamių veiksmų planą (2015 m., liepos 14 d.); ir
 • Asmenys, kurie vyko į Iraką teisėtais, su verslu susijusiais tikslais.

Tokiu atveju yra pateikiama atnaujinta paraiškos forma ESTA. Naujojoje formoje yra papildomi klausimai, skirti tinkamumui keliauti nustatyti pagal Įstatymą. Keliautojus, norinčius pasinaudoti ESTA, raginame naudotis patobulinta sistema, kuri padės nustatyti galimybę gauti apribojimo panaikinimą. Atskiros apribojimo panaikinimo programos nėra.

Asmenys, turintys galiojantį elektroninės sistemos patvirtinimą ESTA, turėtų pasitikrinti jo statusą muitinės ir valstybės sienų apsaugos (CBP) svetainėje https://esta.cbp.dhs.gov/esta/.

Paso galiojimo trukmė: asmenys, keliaujantys į JAV, turi turėti pasus, galiojančius bent šešis mėnesius ilgiau už jų vizito JAV trukmę. Šalių, nurodytų 6 mėnesių klubo naujinyje, piliečiams šis reikalavimas netaikomas, tačiau jų pasai turi galioti vizito JAV laikotarpiu. Jei keliaujate be vizos pagal BRP, jūsų pasas turi galioti bent 90 dienų. Jei jūsų pasas galioja trumpiau nei 90 dienų, JAV galėsite būti iki paskutinės paso galiojimo dienos.

Jei esate BRP šalies pilietis ir jūsų pasas neatitinka šių reikalavimų, jums gali tekti gauti naują, BRP reikalavimus atitinkantį pasą pasus išduodančioje įstaigoje savo šalyje. Kitu atveju negalėsite naudotis bevizio režimo programa ir turėsite gauti vizą vykti į JAV.

Teisė naudotis BRP

Kai kurie asmenys neturi teisės vykti į JAV beviziu režimu. Pavyzdžiui, asmenys, kurie buvo suimti (net jei nebuvo nuteisti), taip pat turintys teistumą (net jei buvo amnestuoti, atleisti nuo bausmės ar gavo kitą malonę), sergantys tam tikromis sunkiomis užkrečiamosiomis ligomis, asmenys, kuriems nebuvo leista patekti į JAV, kurie buvo deportuoti ar išbuvo šalyje ilgiau, nei leidžiama pagal bevizio režimo programą. Tokie keliautojai turi teikti vizos paraišką. Jei bandys keliauti be vizos, jie nebus įleisti į JAV.

Pagal 2015 m. Kelionių į JAV supaprastinimo programos (Visa Waiver Program) patobulinimo ir teroristų prevencijos aktą, asmenys, kurie lankėsi Irane, Irake, Šiaurės Korėjoje, Libijoje, Somalije, Sudane, Sirijoje arba Jemene po 2011 kovo 1 d., o taip pat asmenys, turintys ir vienos iš šių šalių pilietybę, negali naudotis Kelionių į JAV supaprastinimo programa. Tai netaikoma šalių, priklausančių šiai programai, piliečiams vykusiems į Iraną, Iraką, Šiaurės Korėją, Siriją ar Sudaną diplomatiniais arba kariniais tikslais.  Daugiau informacijos apie 2015 m. Kelionių į JAV supaprastinimo programos (Visa Waiver Program) patobulinimo ir teroristų prevencijos aktą rasite: www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program.

Keliautojai, padarę smulkių eismo nusižengimų, už kuriuos nebuvo suimti ir (arba) nuteisti, gali vykti į šalį be vizos, jei atitinka kitus reikalavimus. Jei patyrėte eismo įvykį būdami JAV ir nesumokėjote baudos arba neatvykote į bylos nagrinėjimą, gali būti išduotas jūsų arešto orderis ir patirsite problemų bandydami patekti į JAV, todėl prieš vykdami į šalį sutvarkykite šiuos reikalus susisiekę su teismu, į kurį turėjote atvykti. Jei nežinote teismo adreso, visą reikiamą informaciją rasite internete adresu www.refdesk.com.

Bevizis režimas netaikomas asmenims, kurie planuoja mokytis, dirbti ar viešėti JAV ilgiau nei 90 dienų arba ketina pakeisti statusą (iš turisto į studentą ir t. t.) jau būdami JAV. Tokiems keliautojams reikia vizų. Jei imigracijos pareigūnas mano, kad beviziu režimu besinaudojantis keliautojas ketina mokytis, dirbti arba viešėti JAV ilgiau nei 90 dienų, gali neįleisti jo į šalį.

ELKS leidimo negavimas

Keliautojai, kurie negavo ELKS leidimo, negali naudotis BRP. Prieš vykdami į šalį pateikite vizos paraišką.

Pareiškėjai iš Kanados, Meksikos ir Bermudų

Kanada, Meksika ir Bermudai nėra Bevizio režimo programą dalyviai. Imigracijos ir pilietybės įstatymas apima kitas bevizio režimo nuostatas Kanados ir Bermudų piliečiams tam tikromis aplinkybėmis. Žiūrėti Kanados ir Bermudų piliečiai. Kadangi jie nėra įtraukti į Bevizio rėžimo programą, VWP reikalavimai mašininio skaitymo ar biometriniiems pasams netaikomi Kanados, Meksikos ar Bermudų piliečiams. Be to, kai kuriems Kanados ir Bermudų piliečiams keliaujantiems į JAV reikalinga Neimigracinė viza.

Daugiau informacijos

Daugiau informacijos apie BRP rasite Valstybės departamento interneto svetainėje.
Susipažinkite su svarbiu Vidaus saugumo departamento įspėjimu dėl nesankcionuotų trečiųjų šalių interneto svetainių, per kurias neva teikiama prieiga prie ELKS.

Nesikreipkite į Ambasadą ar mūsų skambučių centrą su klausimais apie Elektroninę Leidimo Keliauti Sistemą (ESTA).

Ši programa priklauso Krašto apsaugos departamentui. Visi klausimai susiję su ESTA programa turėtų būti pateikiami tiesiogiai Krašto apsaugos departamentui.