Grupiniai pokalbiai

Šiame puslapyje:


Bendroji informacija

Galimos grupės apima (bet neapsiriboja) profesinę praktiką atliekančius asmenis ir turistus. Grupę turi sudaryti bent 5 žmonės, kitaip paraiškas reikia teikti individualiai.

Kaip pateikti paraišką

Pirmas žingsnis
Grupės koordinatorius pateiks užklausą naudojant internetinę pokalbio planavimo sistemą. Pateikus užklausą, Ambasada arba Konsulatas atsakys elektroniniu paštu.

NEPRIDĖKITE grupės narių / dalyvių, kol negavote el. laiško, patvirtinančio, kad ambasada arba konsulatas patenkino prašymą priimti į pokalbį jūsų grupę. Grupės narius / dalyvius galėsite pridėti tik gavę patvirtinimą el. paštu.

Antras žingsnis
Ambasadai patenkinus jūsų prašymą dėl grupinio susitikimo, gausite pranešimą, kad galite pasirinkti susitikimo laiką pokalbiui kiekvienam grupės nariui. Atkreipkite dėmesį, kad skambučių centro darbuotojai negali to padaryti už jus, tačiau agentai jums gali padėti iškilus klausimams. Ambasadai arba Konsulatui atmetus prašymą dėl grupinio susitikimo, apie tai būsite informuoti elektroniniu paštu. Tokiu atveju kiekvienas grupės narys į interviu turės registruotis individualiai.

Pastaba: Elektroninis laiškas bus siųstas iš no-reply@ustraveldocs.com. Kai kurios elektroninio pašto programos filtruoja nežinomus siuntėjus ir patalpina juos į “spam” arba “junk” aplanką. Jeigu nesulaukiate jokio laiško, prašome patikrinti šiuos aplankus.

Trečias žingsnis
Kiekvienas grupės narys privalo sumokėti vizos mokestį.

Ketvirtas žingsnis
Kiekvienas grupės narys privalo užpildyti Elektroninę Paraišką Neimigracinei Vizai (DS-160) gauti.

Penktas žingsnis
Grupės koordinatorius privalo paskirti susitikimo laiką naudodamasis internetine pokalbio planavimo sistema. Norint paskirti susitikimo laiką, grupės koordinatoriui bus reikalinga sekanti grupės narių informacija:

  • Paso numeriai
  • CGI numeris
  • Dešimties skaičių (10) brūkšniniai kodai, pateikti DS-160 patvirtinimo formoje
  • Pasų išdavimo ir galiojimo datos

Šeštas žingsnis
Kiekvienas grupės narys privalo dalyvauti pokalbyje JAV Ambasadoje arba Konsulate tam tikru, paskirtu laiku. Jis arba ji į pokalbį privalo atsinešti:

  • Susitikimo patvirtinimo laišką
  • DS-160 parvirtinimo formą
  • Vieną nuotrauką (ne senesnę kaip 6 mėn.)
  • Dabartinį ir nebegaliojančius pasus
  • Originalų mokėjimo kvitą

Paraiškos be visų išvardytų dokumentų svarstomos nebus

Pastaba: Grupės koordinatorius gali atlikti 1-3 punktus, 4 ir 5 punktus atlieka grupės nariai.

Pastaba: Jei turite papildomų klausimų dėl grupės tvarkaraščių, apsilankykite Pamoka planavimas grupės paskyrimų Išsamesnių instrukc