Kreipimasis dėl vizos be pokalbio

Šiame puslapyje:


Bendroji informacija

Kai kurie pareiškėjai gali turėti teisę gauti vizą be pokalbio. JAV ambasada Vilniuje nustatė tvarką, kaip reikalavimus atitinkantys pareiškėjai gali kreiptis dėl dėl vizos nedalyvaudami pokalbyje. Susipažinkite su pagrindiniais reikalavimais ir tiksliai laikykitės toliau pateiktų instrukcijų. Atkreipkite dėmesį, kad ši galimybė taikoma tik fiziškai Lietuvoje esantiems Lietuvos piliečiams ar nuolatiniams Lietuvos gyventojams. Jei esate nuolatinis gyventojas, pateikite leidimo nuolat gyventi kopiją.

Reikalavimai

  • 80 metų amžiaus ir vyresni keliautojai;
  • jaunesni nei 14 metų amžiaus asmenys;
  • grįžtantys studentai, kurie kreipiasi dėl F-1 vizos, kad galėtų tęsti studijas tame pačiame universitete arba kolegijoje;
  • C1 / D vizas atnaujinantys jūreiviai, kurie turi galiojančią ar ne daugiau kaip prieš 48 mėnesius baigusią galioti šios kategorijos vizą;
  • keliautojai, turintys galiojančią arba nesenai pasibaigusią (per 48 mėnesius) B1/B2 vizą;
  • keliautojai besikreipiantys dėl H-2 vizos ir turitys galiojančią ar pasibaigusią per paskutinius 48 mėnesius bet kokio tipo vizą.

Kaip kreiptis

1 žingsnis

Užpildykite elektroninę neimigracinės vizos prašymo formą(DS-160).

2 žingsnis

Šiame puslapyje susikurkite savo paskyrą. Prisijunkite prie mūsų internetinės paraiškų teikimo sistemos ir pasirinkite „Planuoti susitikimą“. Atsakykite į klausimus, į kuriuos pateikti atsakymai padės nustatyti, ar galite kreiptis dėl vizos nedalyvaudami pokalbyje. Jei turite teisę kreiptis dėl vizos be pokalbio, jums bus atsiųstos išsamios instrukcijos, kaip pateikti dokumentus. Viename iš šios procedūros žingsnių bus pateiktos mokesčio už vizą mokėjimo parinktys. Kad galėtumėte užsiregistruoti internetu jums reikės nurodyti:

  • paso duomenis;
  • CGI numeris;
  • dešimties (10) skaitmenų brūkšninį kodą, nurodytą DS-160 formos patvirtinimo lape (lape su brūkšniniu kodu).
3 žingsnis

Dokumentus galite siųsti registruotu laišku į konsulinį skyrių JAV ambasadoje Vilniuje, Akmenų g. 6, Vilnius LT-03106, arba atnešti juos prie ambasados įėjimo pirmadienį, antradienį ar trečiadienį nuo 9 iki 16 val, su savimi pasiimdami kreipimosi dėl vizos be pokalbio patvirtinimo laišką (sukurtą registruojantis internetu), savo pasą, DS-160 formos patvirtinimo lapą, sau adresuotą ir iš anksto apmokėtą voką ir kitus būtinus dokumentus, priklausomai nuo konkrečios vizos, dėl kurios kreipiatės, rūšies. Kreipimosi dėl vizos be pokalbio laišką gausite tuo atveju, jei, remiantis jūsų atsakymais į internetinės paraiškų teikimo sistemos septintajame žingsnyje pateiktus klausimus dėl tinkamumo gauti vizą be pokalbio, bus nustatyta, jog turite tokią teisę.

4 žingsnis

Gavęs kreipimosi dėl vizos dokumentus, konsulinis pareigūnas priims galutinį sprendimą, ar jums galima išduoti vizą be asmeninio pokalbio. Informaciją apie pasų atgavimą, pasibaigus vizų priėmimo procesui, galima rasti tinklalapyje: https://lt.usembassy.gov/lt/visas-lt/nonimmigrant-visas-lt/.

Daugiau informacijos

Pateikite vizos paraišką