Privātuma noteikumi

Šajā lapā:


Svarīga informācija par šīs tīmekļa vietnes lietošanu

Amerikas Savienoto Valstu Valsts departaments ir noslēdzis vienošanos ar CGI Federal Inc. (turpmāk - CGI Federal) par atbalsta sniegšanu vīzu pieteikumu iesniedzēju informācijas, kas nepieciešama vīzu izsniegšanai, uzkrāšanā un apstrādē. CGI Federal ļoti atbildīgi attiecas pret privātuma aspektiem. Esam pieņēmuši šo privātuma politiku un sniedzam šo paziņojumu, lai informētu par to, kā mēs apstrādājam personīgo informāciju, ko norādāt, iesniedzot šajā vietnē pieteikumu vīzas saņemšanai. Ciktāl tas iespējams, mēs tiecamies saņemt personas datus tieši no šo datu īpašnieka, ieskaitot personas datu ievadīšanu šajā vietnē, kā arī biometrisko datu iegūšanu vīzas pieteikuma iesniegšanas procesā. Iesniedzot pieteikumu ar vietnes starpniecību, jūs piekrītat personas datu, kurus nepieciešams iesniegt vīzas saņemšanai iegūšanai, apkopošanai, uzkrāšanai, uzglabāšanai un izpaušanai. Tāpat, izmantojot šo vietni, jūs piekrītat saņemt informāciju elektroniskā formā, tostarp interaktīvu balss atbildi un saziņu no zvanu centra saistībā ar iesniegto vīzas pieteikumu. Ja nevēlaties, lai CGI Federal sazinātos ar jums, lūdzam neizmantot vietni. CGI Federal izmantos jūsu personas datus tikai šādiem norādītajiem mērķiem, lai:

  • apkopotu informāciju par vīzas pieteikuma iesniedzēju tās sekojošai nodošanai ASV Valsts departamentam;
  • nodotu personas datus ASV Valsts departamentam vai nodotu personas datus CGI Federal apakšuzņēmējiem, pārdevējiem un piegādātājiem, ciktāl tas nepieciešams iesniegtā vīzas pieteikuma apstrādei;
  • ievērotu attiecināmo likumus un noteikumu prasības, kā arī juridiskās procedūras;
  • aizsargātu personu veselību, drošību vai labklājību;
  • aizsargātu mūsu tiesības vai spertu atbilstošus juridiskus soļus; vai
  • citas nepieciešamības gadījumā mūsu un ASV Valdības noslēgtā līguma izpildei, ciktāl šāda izmantošana ir likumā atļauta un atbilst citiem šeit uzskaitītajiem ierobežojumiem.

 CGI Federal apkopo tikai informāciju, kas nepieciešama pieteikuma apstrādei, un uzglabās personas datus tikai tik ilgi, cik nepieciešams vīzu apstrādei un līguma ar ASV Valsts departamentu izpildei. CGI Federal var izmantot arī tādu informāciju kā interneta protokola (IP) adrese, interneta pakalpojumu sniedzējs, datora operētājsistēma, vietnes apmeklēšanas laiks un datums, kā arī citu statistisko informāciju par vietnes izmantošanu, kas tiek apkopota automātiski statistikas atskaitei, analīzes par vietnes lietošanu un tās efektivitāti veikšanai, kā arī citas atskaites, kuras noteiktas šajā līgumā. Personas datu aizsardzībai CGI Federal ir ieviesis atbilstošus organizatoriskus, tehniskus un fiziskus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi jūsu personas datiem vai to izpaušanu.

CGI Federal tāpat pieprasa līdzvērtīgi augsta informācijas drošības līmeņa nodrošināšanu no visām trešajām personām, kas var sniegt atbalstu jūsu personas datu apstrādē, piemēram, CGI Federal apakšuzņēmēji, pārdevēji un piegādātāji. Tomēr, ņemot vērā interneta būtību, CGI Federal nevar garantēt, ka neviens nekad nespēs apiet šos drošības soļus un piekļūt jūsu personas datiem jebkādu citu motīvu vadīts. Šī vietne ir paredzēta tikai pieaugušajiem, un gadījumā, ja nepilngadīga persona iesniedz savus personas datus, lūdzam to darīt par bērnu atbildīgas personas klātbūtnē. CGI Federal patur tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt, grozīt vai atjaunināt šo privātuma paziņojumu. Ja jums ir jautājumi par personas datu apkopošanu vai izmantošanu, lūdzam nosūtīt pieprasījumu uz e-pasta adresi: support@ustraveldocs.com

Noklikšķiniet šeit, lai pārskatītu CGI Federal pilno paziņojumu par privātuma vairogu.