Bezvīzu programma

Šajā lapā:


Pārskats

Bezvīzu programma ļauj noteiktu valstu pilsoņiem bez vīzas ceļot uz Amerikas Savienotajām Valstīm tūrisma un komandējuma nolūkā (līdzīgi kā ar B kategorijas viesošanās vīzu) uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas. Šajā programmā piedalās tikai atsevišķas valstis, turklāt ne visi ceļotāji no minētajām dalībvalstīm drīkst izmantot programmas priekšrocības. Visiem ceļotājiem bez vīzām ir jāsaņem atļauja Ceļojuma atļauju saņemšanas elektroniskajā sistēmā (ESTA), pēc tam viņus pārbauda robežkontroles punktā, ierodoties ASV, un reģistrē Tēvzemes drošības departamenta ASV APMEKLĒJUMU programma.

*Dalībvalstis

Andora
Austrālija
Austrija
Beļģija
Bruneja
Čīle
Čehija
Dānija
Igaunija
Somija
Francija
Vācija
Grieķija

Ungārija
Islande
Īrija
Itālijai
Izraēla
Japāna
Latvija
Lihtenšteina
Lietuva
Luksemburga
Malta
Monako
Jaunzēlande
Horvātija

Norvēģija
Portugāle
Polija
Korejas Republika
Sanmarīno
Singapūra
Slovākija
Slovēnija
Spānija
Zviedrija
Šveice
Taivāna
Nīderlande
Apvienotā Karaliste

 Dalībvalstu pilsoņi, dodoties tūrisma braucienā vai komandējumā, var ieceļot ASV bez vīzas uz laiku, kas nepārsniedz 90 dienas, ja viņi atbilst šādām prasībām:

 • pasē ir iestrādāta mikroshēma (e-pase);
 • ir reģistrējušies Ceļojuma atļauju saņemšanas elektroniskajā sistēmā (ESTA) internetā;
 • atbilst tālāk minētajiem Bezvīzu programmas standarta nosacījumiem.

Ja esat Kanādas, Meksikas un Apvienotās Karalistes aizjūras teritorijas Bermudu salu pilsonis, lūdzu, apmeklējiet Valsts departamenta Ceļošanas tīmekļa vietni.

* Attiecībā uz visām šajā lapā sastopamajām atsaucēm uz „valsti” vai „valstīm” ir jāievēro, ka 1979. gada Likumā par attiecībām ar Taivānu (Taiwan Relations Act, publ. ties. Nr. 96-8, 4. nodaļas b iedaļas 1. punkts) ir noteikts, ka “visos gadījumos, kad ASV likumi atsaucas uz vai ir attiecināmi uz ārvalstīm, nācijām, valstīm, valdībām vai tamlīdzīgām institūcijām, šie termini attiecas arī uz Taivānu, un šādi normatīvie akti ir jāpiemēro attiecībā uz Taivānu”  (ASV Kodeksa 22. sadaļas 3303. paragrāfa b. panta 1. punkts).  Tādējādi visas atsauces uz „valsti” vai „valstīm” tiesību aktos, ar ko nosaka Bezvīzu programmas darbību (Imigrācijas un pilsonības likuma 217. paragrāfs, ASV Kodeksa 8. sadaļas 1187 paragrāfs) attiecas arī uz Taivānu.  Tas atbilst Amerikas Savienoto Valstu vienotas Ķīnas politikai, saskaņā ar kuru Amerikas Savienotās Valstis kopš 1979. gada ir uzturējušas neoficiālas attiecības ar Taivānu.

Kvalifikācijas

Lai saskaņā ar Bezvīzu programmu iekļūtu Amerikas Savienotajās Valstīs, ceļotājiem jāatbilst šādām prasībām:

 • jābūt kādas no iepriekš minēto valstu pilsonim, kura rīcībā ir Bezvīzu programmas prasībām atbilstoša pase;
 • jābūt saņēmušam ESTA atļauju;
 • plānotais uzturēšanās termiņš ASV nav ilgāks par 90 dienām;
 • plānotais ceļojuma mērķis ir:
  a) komandējums — tikšanās ar darījumu partneriem; brauciens uz zinātnisku, izglītības, profesionālu vai uzņēmējdarbības sanāksmi vai konferenci noteiktos datumos; īpašuma pirkšana/pārdošana; līgumu slēgšana,
  b) atpūta vai tūrisms — plānotā ceļojuma mērķis pēc būtības ir atpūta, tostarp tūrisms, atvaļinājuma (brīvdienu) pavadīšana, izklaides pasākumu apmeklēšana, viesošanās pie draugiem un radiem, ārstēšanās; sabiedriska rakstura aktivitātes; amatieru piedalīšanās mūzikas, sporta un tamlīdzīgos pasākumos vai konkursos, nesaņemot par to atlīdzību;
  c) tranzīts — ceļošana caur Amerikas Savienotajām Valstīm.

Ja ceļotāji ierodas Amerikas Savienotajās Valstīs ar gaisa vai jūras transportu:

 • viņu rīcībā ir jābūt atpakaļceļa vai tālākpārsēšanās biļetei. Ceļojot ar elektronisko biļeti, tai jābūt izdrukātai, lai varētu uzrādīt imigrācijas dienesta pārstāvim. Ceļotājiem, kuru tālākpārsēšanās biļešu galamērķis ir Meksika, Kanāda, Bermudu salas vai Karību salas, ir jābūt šo valstu vai teritoriju likumīgiem iedzīvotājiem;
 • viņiem jāierodas Amerikas Savienotajās Valstīs ar gaisa vai jūras transportlīdzekli, kas piekritis piedalīties programmā. Šeit ietilpst tādu ASV komercsabiedrību aviotransports, kuras ir noslēgušas vienošanos ar Tēvzemes drošības departamentu par pasažieru pārvadāšanu saskaņā ar Bezvīzu programmu.

Ja ceļotāji ierodas Amerikas Savienotajās Valstīs no Kanādas vai Meksikas pa sauszemi, minētās prasības par dokumentiem attiecas arī uz viņiem, izņemot prasību par atpakaļceļa biļeti un programmā iesaistītu pārvadātāju. Pēc imigrācijas dienesta pārstāvja pieprasījuma ceļotājam jāpierāda, ka viņa rīcībā ir pietiekami daudz naudas līdzekļu iztikai un izceļošanai no Amerikas Savienotajām Valstīm.

Ceļojuma atļauju saņemšanas elektroniskā sistēma (ESTA)

No 2016. gada 1. aprīļa personām, kas vēlas ceļot uz ASV Bezvīzu programmas ietvaros, jāuzrāda derīga pase ar iestrādātu mikroshēmu. Šis noteikums attiecas uz visiem ceļotājiem, ieskaitot tos, kam šobrīd jau ir derīgs apstiprinājums ESTA sistēmā (http://redirect.state.sbu/?url=https://esta.cbp.dhs.gov/esta/).  Šis specifiskais simbols uz pases vāka norāda, ka Jums ir  pase ar iestrādātu mikroshēmu (elektroniskā pase): 

                                                                               Biometric symbol

 Pases prasības

 Bezvīzu programmas dalībvalstu pilsoņi, kas pēc 2011. gada 1. marta ieceļojuši vai atradušies Irākā, Ziemeļkoreja, Irānā, Sīrijā, Sudānā, Lībijā, Somālijā un/vai Jemenā, turpmāk nevarēs uz ASV ceļot Bezvīzu programmas ietvaros. Arī tie Bezvīzu programmas dalībvalstu dubultpilsoņi, kam ir Irākas, Ziemeļkoreja, Irānas, Sīrijas un Sudānas pilsonība, turpmāk nevarēs ceļot uz ASV Bezvīzu programmas ietvaros.Šie ierobežojumi neattiecas uz tiem Bezvīzu programmas ceļotājiem, kas apmeklējuši iepriekš minētās valstis sakarā ar Bezvīzu programmas dalībvalsts militārā dienesta pienākumu veikšanu, vai kas atradušies iepriekš minētajās valstīs oficiālā Bezvīzu programmas dalībvalsts norīkojumā pilna laika darba pienākumu veikšanai.ASV Tēvzemes drošības dienesta (Department of Homeland Security) vadītājs var piešķirt izņēmumu attiecībā uz šo Bezvīzu programmas ierobežojumu, ja tiek konstatēts, ka lēmums par izņēmumu ir ASV tiesībaizsardzības sektora vai nacionālās drošības interesēs. Šādi izņēmumi tiks piešķirti, izskatot katru pieteikumu atsevišķi. Personu grupas, kas varētu pretendēt uz izņēmuma apstiprināšanu, ir sekojošas:

ķirti, izskatot katru pieteikumu atsevišķi. Personu grupas, kas varētu pretendēt uz izņēmuma apstirināšanu, ir sekojošas:

 • Personas, kas iepriekš ceļojušas uz Irāku, Irānu, Sīriju, Ziemeļkoreja, Sudānu, Lībiju, Somāliju un/vai Jemenu starptautiskas orgranizācijas, reģionālas organizācijas vai attiecīgās valsts pašvaldības norīkojumā oficiālo darba pienākumu veikšanai;
 • Personas, kas iepriekš ceļojušas uz Irāku, Irānu, Sīriju, Ziemeļkoreja, Sudānu, Lībiju, Somāliju un/vai Jemenu, lai pārstāvētu humānās palīdzības nevalstiskās organizācijas (NVO); un
 • Žurnālisti, kas iepriekš ceļojuši uz Irāku, Irānu, Sīriju, Ziemeļkoreja, Sudānu, Lībiju, Somāliju un/vai Jemenu darba pienākumu veikšanas nolūkā.
 • Personas, kas iepriekš ceļojušas uz Irānu leģitīmā biznesa nolūkā, ko paredz 2015. gada 14. Jūlija Kopīgais visaptverošais rīcības plāns (Joint Comprehensive Plan of Action); un
 • Personas, kas ceļojušas uz Irāku leģitīmā biznesa nolūkā.

Atjaunotā reģistrācijas veidlapa ESTA sistēmā jau ir pieejama. Lai ieviestu prasības ceļošanas programmā, ko paredz spēkā esošā likumdošana, jaunā reģistrācijas veidlapa ietver papildus jautājumus. Ceļotājiem tiek ieteikts reģistrēties sistēmā ESTA, lai izmantotu tās pilnveidoto funkcionalitāti, pateicoties kurai  katrā individuālā gadījumā tiek noteikts, vai piemērojama izņēmuma lēmuma procedūra. Lai pretendētu uz izņēmumu, nav jāveic papildus iesniegums.   

Personām, kam jau piešķirta atļauja sistēmā ESTA, pirms ceļošanas uz ASV jāpārbauda pieteikuma statuss ASV Muitas un Robežsardzes dienesta interneta vietnē: http://redirect.state.sbu/?url=https://esta.cbp.dhs.gov/esta/.

Pases derīgums. Ceļojot uz Amerikas Savienotajām Valstīm, pasei jābūt derīgai sešus mēnešus pēc datuma, kad paredzēts atgriezties no ASV, izņemot, ja līgumi ar konkrētām valstīm nodrošina izņēmumus. Ja saskaņā ar Bezvīzu programmu ceļojat bez vīzas, jūsu pasei jābūt derīgai vismaz 90 dienas. Ja pase ir derīga mazāk nekā 90 dienas, jums ir atļauts uzturēties Amerikas Savienotajās Valstīs līdz pases derīguma termiņa beigām.

Ja jūs esat ceļotājs no Bezvīzu programmas dalībvalsts, bet jūsu pase neatbilst minētajām prasībām, jūs varat apsvērt iespēju vērsties savas valsts pasu izdošanas iestādē un saņemt jaunu pasi, kas atbilst Bezvīzu programmas prasībām. Pretējā gadījumā jūs nevarat ceļot saskaņā ar Bezvīzu programmu, un jums ir jāsaņem vīza savā esošajā pasē, pirms varat doties uz ASV.

Neatbilstība

Daži ceļotāji no Bezvīzu programmas dalībvalstīm nevar izmantot šīs programmas priekšrocības. Šajā kategorijā ietilpst personas, kuras ir bijušas arestētas, pat tad, ja aizturēšanas rezultātā neiestājās sodāmība; personas ar kriminālu sodāmību (pat tad, ja piešķirta apžēlošana, amnestija vai cits soda mīkstināšanas veids); personas, kuras slimo vai ir pārcietušas noteiktas infekcijas slimības; personas, kurām iepriekš ir bijusi atteikta atļauja šķērsot ASV robežu vai kuras ir bijušas izraidītas no ASV, vai arī agrāk ir pārkāpušas noteikumus par Bezvīzu programmā noteiktu atļauto uzturēšanās laiku. Šiem ceļotājiem ir jāpieprasa vīza. Ierodoties ASV bez vīzām, viņiem var atteikt atļauju šķērsot ASV robežu.

Saskaņā ar  Likumu Par Bezvīzu ceļošanas programmas uzlabošanu un teroristu ieceļošanas novēršanu (Visa Waiver Program Improvement and Terrorist Travel Prevention Act of 2015), personām, kas apmeklējušas vai uzturējušās Irānā, Irākā, Lībijā, Ziemeļkoreja, Somālijā, Jemenā, Sudānā un/vai Sīrijā no 2011.gada 1. marta (izņemot atsevišķus gadījumus, kad šīs valstis apmeklētas Bezvīzu programmas dalībvalsts diplomātiskā vai militārā dienesta norīkojumā), vai kurām ir Irānas, ZiemeļkorejaIrākas, Sudānas un/vai Sīrijas pilsonība,  turpmāk vairs nav tiesību ceļot uz ASV Bezvīzu programmas ietvaros. Vairāk informācijas par izmaiņām Bezvīzu programmā, ko paredz Likums Par Bezvīzu ceļošanas programmas uzlabošanu un teroristu ieceļošanas novēršanu, lūdzam lasīt šajā interneta vietnē: http://www.cbp.gov/travel/international-visitors/visa-waiver-program

Ja ceļotāji ir izdarījuši nenozīmīgus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus, par ko nav arestēti un/vai notiesāti, viņi drīkst ceļot bez vīzas ar nosacījumu, ka atbilst visām pārējām prasībām. Ja pārkāpāt ceļu satiksmes noteikumus Amerikas Savienotajās Valstīs un nesamaksājāt sodu vai neieradāties uz tiesas sēdi, iespējams, ka jau ir izdots orderis jūsu apcietināšanai, tāpēc jums var rasties sarežģījumi, pieprasot atļauju šķērsot ASV robežu. Pirms došanās ceļā sazinieties ar tiesu, kurā jums bija jāierodas, un atrisiniet šo problēmu. Ja tiesas adrese jums nav zināma, šāda informācija ir pieejama internetā, apmeklējot tīmekļa vietni www.refdesk.com.

Bez vīzas nedrīkst ceļot tie, kuri dodas mācīties vai strādāt, plāno uzturēties Amerikas Savienotajās Valstīs ilgāk nekā 90 dienas vai arī vēlas iespējamību mainīt statusu (piemēram, no tūrisma uz studentu statusu), tiklīdz nokļūs ASV. Šiem ceļotājiem ir vajadzīga vīza. Ja imigrācijas dienesta ierēdnim radīsies aizdomas, ka ceļotājs, kuram nav vīzas, grasās mācīties, strādāt vai uzturēties ilgāk nekā 90 dienas, viņš liegs atļauju ieceļot Amerikas Savienotajās Valstīs.

Pieteikuma iesniedzēji no Kanādas un Meksikas un Bermudu salām

Kanāda, Meksika un Bermudu salas nav Bezvīzu programmas dalībvalstis. Imigrācijas un pilsonības likumā ir noteikta cita kārtība, kā Kanādas un Bermudu salu pilsoņi noteiktos apstākļos drīkst ceļot bez vīzām. Skatiet Kanādas un Bermudu salu pilsoņi. Tā kā Kanādas, Meksikas un Bermudu salu pilsoņi neietilpst Bezvīzu programmā, uz viņiem neattiecas programmas prasības par mašīnlasāmām vai biometriskām pasēm. Tāpat jāatzīmē, ka noteiktās situācijās Kanādas un Bermudu salu pilsoņiem, kuri ceļo uz Amerikas Savienotajām Valstīm, ir vajadzīga neimigrācijas vīza.

ESTA atteikums

Ceļotāji, kuriem ir atteikts piešķirt ESTA atļauju, nevar ceļot saskaņā ar Bezvīzu programmu. Pirms ceļošanas, lūdzu pieprasiet atbilstošu vīzu.

Ja jums rodas jautājumi par ESTA atļauju saņemšanas kārtību, lūdzu, vērsieties Tēvzemes drošības departamentā zvanot uz tālruņa numuru +1 202 344 3710 (darba dienās no plkst. 09:00 līdz 17:00 pēc Austrumeiropas laika/EST) vai sūtot e-pastu ASV Muitas un Robežsardzes Informācijas Dienestam (U.S. Customs and Border Protection Information Center)