Izklaides industrijas pārstāvji

Šajā lapā:


Pārskats

ASV vēstniecība Rīgā katru gadu izsniedz ievērojamu vīzu skaitu Latvijas māksliniekiem un izklaides industrijas pārstāvjiem.

Mēs augsti vērtējam kultūras apmaiņu starp Latviju un Amerikas Savienotajām Valstīm. ASV imigrācijas likumdošana paredz īpašas vīzu kategorijas izklaides industrijas profesiju pārstāvjiem1, kas atšķiras no B1/B2 (biznesa/tūrisma) vīzas un Bezvīzu programmas. Vairumā gadījumu profesionāliem māksliniekiem un izklaides industrijas pārstāvjiem, kas plāno uzstāties Amerikas Savienotajās Valstīs, jāiebrauc ar P, H vai O darba vīzu. Šīs vīzas izdod, pamatojoties uz petīcijām (darba atļaujām), kas nozīmē, ka ASV aģentam vai ielūdzošajai organizācijai ir mākslinieka vārdā jāiesniedz petīcija ASV Pilsonības un Migrācijas dienestā (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS). Mēs iesakām jums iepazīties ar tālāk izlasāmajām norādēm un informāciju mūsu tīmekļa vietnē travel.state.gov. Iebraucot valstī ar pareizas kategorijas vīzu, jūs nodrošināt sev iespējas ceļot uz ASV arī nākotnē gan ar jūsu profesionālo darbību saistītos nolūkos, gan atpūtas braucienos.

Ja jums rodas jautājumi, sazinieties ar vēstniecības Konsulāro daļu, sūtot e-pastu uz support-riga@ustraveldocs.com vai zvanot 6710-7000.

Biežāk uzdotie jautājumi

Man ir pastāvīgs darbs Latvijā ar izklaides industriju nesaistītā nozarē, bet es arī mēdzu uzstāties. Vai uz mani attiecas noteikumi par ASV vīzām profesionāliem māksliniekiem vai izklaides industrijas pārstāvjiem?

Ja parasti saņemiet atlīdzību par uzstāšanos (koncertiem, izrādēm, filmām utt.), atbilstoši ASV imigrācijas likumdošanai, Jūs tiekat uzskatīts par izklaides industrijas profesionāli. Profesionāls izklaides industrijas mākslinieks vairākumā gadījumu nevar kvalificēties B1/B2 (biznesa/tūrisma) vīzai vai ceļot Bezvīzu programmas ietvaros, lai veiktu savu profesionālo darbību Amerikas Savienotajās Valstīs, pat ja piekrīt uzstāties bez atlīdzības.

Amatieri ir tādas personas, kas nav izklaides industrijas profesijas pārstāvji un parasti uzstājas bez atlīdzības. Izklaides industrijas amatieri ir tādas personas, kas nav izklaides industrijas profesijas pārstāvji un parasti uzstājas bez atlīdzības. Izlaides industrijas amatieri drīkst ceļot uz ASV, izmantojot B2 (tūrisma) vīzu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

  • viņi nesaņem samaksu par uzstāšanos, izņemot ceļošanas izdevumu kompensāciju;
  • viņi uzstāsies sociālo aktivitāšu un/vai labdarības kontekstā vai kā dalībnieki talantu šovā, konkursā vai sporta pasākumā.
Vai ir kādi izņēmumi, kad izklaides jomas profesionālis var uzstāties koncertā vai citos pasākumos, ieceļojot ASV ar B1 (biznesa) vīzu vai Bezvīzu programmas ietvaros?

Visbiežāk mākslinieks vai izklaides jomas profesionālis nevar kvalificēties B1 (biznesa) vīzai vai ceļot Bezvīzu programmas ietvaros, lai veiktu savu profesionālo darbību Amerikas Savienotajās Valstīs, pat ja piekrīt uzstaties bez atlīdzības. Tomēr atsevišķos gadījumos profesionālis var kvalificēties B1 (biznesa) vīzai, lai piedalītos kultūras programmā vai kādā konkursā.

Lai pretendētu uz B1 (biznesa) vīzu dalībai kultūras programmā, jāizpilda visi zemāk minētie nosacījumi:

  • jūs ierodaties ASV, tikai lai piedalītos kultūras pasākumā, kuru sponsorē sūtītājvalsts, Latvija;
  • visās uzstāšanās reizēs skatītājiem ieeja pasākumā būs bez maksas; un
  • visas izmaksas, ieskaitot dienas naudu, segs sponsorējošā valsts, Latvija.

Lai pretendētu uz B1 (biznesa) vīzu dalībai konkursā, jāizpilda visi sekojošie nosacījumi:

  • Lai pretendētu uz B-1 (biznesa) vīzu dalībai konkursā, tā organizatori nevar piedāvāt jebkādu citu atlīdzību kā tikai balvu (naudas vai citā izteiksmē) un izdevumu kompensāciju vai arī tam ir jābūt starptautiska mēroga konkursam, kas paredz ārvalstu profesionāļu komandu prezentēšanos Amerikas Savienotajās Valstīs.
Vai es varu izmantot B1/B2 (biznesa/tūrisma) vīzu, ja esmu izklaides industrijas profesionālis un nesaņemšu atalgojumu par savu uzstāšanos un ja apmeklētājiem ieeja pasākumā būs bez maksas?

Izņemot augstāk uzskaitītos nosacījumus, B1 (biznesa) vīzas statuss NAV atbilstošs profesionāliem māksliniekiem vai pavadošajam personālam, kas ieceļo Amerikas Savienotajās Valstīs, lai uzstātos. Vairumā gadījumu būs nepieciešamas uz darba atļaujām balstītas vīzas neatkarīgi no atlīdzības apmēra vai avota, kā arī neatkarīgi no tā, vai viesošanās ir vai nav saistīta ar publisku uzstāšanos, vai apmeklētājiem ir vai nav jāiegādājas biļetes un vai pasākums organizēts labdarības vai citiem mērķiem.

Vai es drīkstu ierakstīt albumu Amerikas Savienotajās Valstīs, ceļojot ar B1 (biznesa) vīzu vai Bezvīzu programmas ietvaros?

Iespējams. Mūziķi var kvalificēties B-1 (biznesa) vīzai, ja ir izpildīti sekojošie noteikumi:

  • jūs ierodaties Amerikas Savienotajās Valstīs, lai izmantotu studiju tikai ierakstu veikšanai;
  • ieraksts tiks izplatīts un pārdots tikai ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm; un
  • jums ASV nebūs koncertu, izrāžu vai citu publisku uzstāšanos.
Kā saņemt P, H vai O vīzu?

P, H un O vīzas ir pagaidu darba vīzas, kuru saņemšanai nepieciešama iepriekš apstiprināta darba petīcija/atļauja. Lai pieteiktos kādai no šīs kategorijas vīzām, ir jāveic divu etapu process. Lai saņemtu sīkāku informāciju par pietekšanās procesu P, H un O kategorijas vīzām, aicinām apmeklēt interneta vietni: https://travel.state.gov/content/visas/en/employment/temporary.html

PADOMS! Ja pirms brauciena iegūsiet vīzu, iespējams samazināt iespēju, ka Jums tiks liegta atļauja ieceļot ASV Bezvīzu programmas ietvaros, jo iebraukšanas punktā tiks konstatēts brauciena mērķis nav atbilstošs Bezvīzu programmas nosacījumiem.

1Izklaides industrijas profesiju pārstāvji ir aktieri, mūziķi, dziedātāji un dejotāji, kā arī viņus pavadošais personāls, piemēram, menedžeri, elektriķi, tehniķi, vizāžisti un filmēšanas komandas locekļi, kas ierodas Amerikas Savienotajās Valstīs uzņemt filmas, utt. Uz fotogrāfiem, skulptoriem, māksliniekiem un citiem tēlotājmākslas pārstāvjiem un viņu darbībām attiecas citi speciāli noteikumi.