Tratat comercial şi Viza de investitor

Pe această pagină:


 

Prezentare generală

Pentru a obţine viza E-2 (Investitor), solicitantul trebuie să meargă în SUA cu scopul de a dezvolta sau organiza operaţiunile unei companii în care solicitantul a investit capital consistent. Viza de Investitor (E-2) a fost creată pentru cetăţenii unor ţări cu care Statele Unite menţin tratate de comerț si liberă trecere. Moldova este una dintre aceste ţări. O listă completă a acestor ţări o găsiţi aici

Soţul/soţia şi copiii necăsătoriţi (sub 21 de ani) ai investitorilor sau angajaților diverselor companii pot primi viza de însoţitor pentru a se alătura soţului/soţiei ori părintelui. Însoţitorul nu trebuie să aibă aceeaşi cetăţenie ca şi solicitantul principal pentru a obţine viza E.

Viza E permite investitorului şi familiei să locuiască în Statele Unite pe durata autorizată de Departamentul pentru Securitate Internă (DHS). Vizele E sunt vize temporare; prin urmare, posesorilor de viză E li se permite să locuiască în Statele Unite atât timp cât condiţiile întrunite la obţinerea vizei rămân aceleaşi. Membrii familiei nu sunt autorizaţi să lucreze în Statele Unite, decât dacă primesc o astfel de autorizare din partea DHS-USCIS în Statele Unite. Ei pot solicita o autorizaţie de muncă doar după ce au ajung în Statele Unite.

Criterii de calificare

 • Investitorul, fie el o persoană, partener de afaceri ori companie, trebuie să aibă cetăţenia ţării semnatare a unui tratat de Investitor/Investiţii cu Statele Unite. Dacă este vorba despre o afacere, cel puţin 50% din aceasta trebuie să fie deţinută de persoana cu cetăţenia ţării semnatare a tratatului de Investitor/Investiţii cu Statele Unite;
 • Investiţia trebuie să fie substanţială, iar capitalul este nerambursabil. Investiţia trebuie de asemenea să asigure necesarul de capital pentru desfăşurarea cu succes a activităţii;
 • Investiţia trebuie să fie făcută într-o companie reală, care are deja activitate. Speculaţiile sau investițiile neîntemeiate nu se califică. Conturi bancare cu fonduri neangajate într-o afacere ori simpla proprietate a unor terenuri neexploatate nu pot fi considerate investiţie;
 • Investiţia nu trebuie să fie marginală. Conform 9 FAM 402.9, compania în care se investeşte trebuie să demonstreze fie posibilitatea de revenire financiară care să depăşească necesarul de trai al investitorului, fie să aibă capacitatea, în prezent sau viitor, să aibă o contribuţie economică semnificativă;
 • Investitorul trebuie să poată controla capitalul şi investiţia trebuie să prezinte risc comercial. În cazul în care fondurile nu prezintă risc dacă investiţia eşuează, atunci aceasta nu este una care să respecte Legea Imigrării şi Cetăţeniei (INA) 101(a) (15) (E) şi Manualul de Afaceri Externe 9 FAM 402.9. Împrumuturile garantate de activele companiei nu se califică;
 • Investitorul trebuie să vină în Statele Unite pentru a dezvolta sau conduce compania. Dacă solicitantul nu este investitorul principal, acesta trebuie să fie angajat pe o poziție de conducere, executivă sau de specialist. Angajaţii necalificaţi sau fără specializări nu se califică. Vă rugăm să luaţi în considerare că se poate solicita o explicaţie detaliată asupra specializării angajatului sau statutului de conducere/executiv;
 • Solicitantul trebuie să intenţioneze să părăsească Statele Unite la terminarea statutului vizei.

Cum se solicită viza

Solicitanţii de viza E trebuie să efectueze programările folosind sistemul online de programare, apăsând butonul “Solicitare nouă/Programează interviul” după ce aţi accesat profilul dumneavoastră.

Dosarele care nu respectă criteriile de mai jos nu vor fi procesate.

Vă rugăm să urmaţi paşii de mai jos pentru a solicita o programare:

Pasul 1

Completaţi Formularul electronic de solicitare a vizei temporare (DS-160).

Pasul 2

Achitaţi taxa de solicitare a vizei. Păstraţi chitanţa.

Pasul 3

Creaţi/Logaţi-vă pe profilul dumneavoastră de pe www.ustraveldocs.com

 Aveți nevoie de următoarele documente / informații pentru a solicita un interviu:

 • Numărul dvs. de pașaport;
 • Numărul chitanţei eliberate de Moldova Agroindbank (click aici dacă aveţi nevoie de ajutor pentru identificarea acestui număr);
 • Codul de bare format din zece (10) caractere alfanumerice de pe pagina de confirmare DS-160.


După introducerea informației/detaliilor necesare, veți primi următorul mesaj: “Solicitarea dumneavoastră pentru programarea unui interviu a fost primită şi va fi revizuită. Veți primi un e-mail când cererea dvs. va fi aprobată. ”

Pasul 4

Prezentați toate documentele, pentru a fi revizuite conform procesului descris în instrucțiunile de mai jos, la Secția Consulară în orice zi între orele 15:30 - 16:00 (cu excepția sărbătorilor naționale locale și/sau americane). După primirea dosarului, Secția Consulară va revizui solicitarea dumneavoastră. Procesul de revizuire a solicitării poate dura până la 10 zile lucrătoare. La sfârșitul acestui proces veți fi contactat/ă în vederea programării interviului de viză.

După primirea dosarului cu documente, Secția Consulară va revizui solicitarea dumneavoastră. Procesul de revizuire a solicitării poate dura până la 10 zile lucrătoare. La sfârșitul acestui proces veți fi contactat/ă în vederea programării interviului de viză.

Important: După ce solicitarea a fost aprobată, accesaţi profilul dumneavoastră de pe www.ustraveldocs.com şi selectaţi opţiunea “Continuaţi” pentru a efectua programarea (din partea stângă a ecranului).

 

Pasul 5

Prezentaţi-vă la Ambasada S.U.A. la data şi ora programată pentru interviul dvs de viză.

Trebuie să aveți cu dvs:

 • O copie a scrisorii de programare;
 • Pagina de confirmare DS-160;
 • O fotografie recentă, făcută în ultimele şase luni (vezi criteriile de acceptare a fotografiei);
 • Paşaportul actual şi toate paşapoartele vechi.

Documente necesare pentru Viza de Investitor (E-2)

Toate documentele trebuie prezentate la Secția Consulară cu două săptămâni înainte de data interviului. Dosarul trebuie depus în format tipărit, divizat după cum urmează:

Secțiunea A (Conținut)

Scrisoare de intenție care să descrie afacerea și beneficiarul. Această scrisoare trebuie să acopere toate cerințele necesare calificării pentru obținerea unei vize E-2. Aceste cerințe, descrise detaliat în Manualul pentru Afaceri Externe al Departamentului de Stat American (9 FAM 402.9) presupun ca solicitantul de viză să demonstreze:

 • că a investit sau este în curs de a investi;
 • afacerea este una reală și operațională;
 • investiția solicitantului este substanțială;
 • investiția este mai mult decât una marginală cu unicul scop de a asigura existența solicitantului;
 • solicitantul deține poziția necesară dezvoltării și conducerii afacerii;
 • solicitantul, dacă este angajat, va deține o poziție de conducere/supraveghere sau posedă calități esențiale operațiunilor firmei în Statele Unite;
 • solicitantul intenționează să părăsească Statele Unite atunci când statutul E-2 expiră.

Secțiunea B (Formulare și documente)

1) Pagina de confirmare DS-160 (solicitanții sunt obligați să completeze formularul electronic de solicitare a vizei DS-160 și să trimită pagina de confirmare împreună cu restul documentelor necesare) și formularul DS-156E (părțile 1, 2, și 3). Datele de contact din formularul DS-160 trebuie să conțină și o adresă de e-mail;

2) Dovada achitării taxei de viză la MAIB ($205.00).

3) O scrisoare de acord între investitor și reprezentant, semnată de ambele părți și care să includă o adresă de e-mail și un număr de telefon de contact.

Dacă solicitantul nu este investitor, ci angajat, trebuie să includă o scrisoare din partea companiei care să confirme acest lucru. Scrisoarea trebuie să descrie:

 • afacerea;
 • poziția pe care o va ocupa solicitantul;
 • prin ce se califică pentru aceasta poziție.

 

Secțiunea C (Informații despre solicitant)

 • O copie color a paginii biografice din pașaportul solicitantului principal;
 • O copie a oricărei schimbări de statut/prelungire aprobată de către USCIS (Formularul I-797);
 • Un curriculum vitae al solicitantului principal;
 • O declarație a intenției de a părăsi SUA după expirarea statului, semnată.

 

Secțiunea D (Dreptul de proprietate)

1) Certificatul de înregistrare al companiei din SUA;

2) Certificat de acționar și/sau acordul de funcționare (în funcție de cum se aplică).

 1. a) Dacă dețineti o companie mare cu mai mulți proprietari sau mai multe filiale, sau dacă lanțul de proprietate include entități intermediare, vă rugăm să trimiteți și următoarele:
 • O organigramă a întregii structuri organizaționale;
 • Dovezi legale ale istoricului lantului de proprietari;
 • Fotocopii color ale paginilor biografice ale pașapoartelor proprietarilor companiei mamă.
 1. b) Dacă investitorul este o companie publică cu mulți acționari, niciunul deținând mai mult de 50%, vă rugăm să includeți de asemenea:
 • O fotocopie a ultimului bilanț contabil;
 • O copie a balanței contabile;
 • O fotocopie a celor mai recente informații asupra tranzactionării acțiunilor.

 

Secțiunea E (Investiția)

1) Un istoric complet al provenienței fondurilor investite, incluzând:

 • Documente privitoare la sursa inițială a fondurilor (vânzare de proprietăți, moștenire, împrumuturi, câștiguri personale, vânzarea altor afaceri etc.);
 • Transferul acestor fonduri într-un cont din SUA;
 • Utilizarea acestor fonduri pentru cheltuielile afacerii. Vă rugăm să includeți facturi, cecuri anulate și extrase de cont arătând sumele aferente cheltuielilor (subliniate).

2) Dacă achiziționati o afacere existentă, vă rugăm să trimiteți tot ce se aplică în cazul dumneavoastră:

 • Un contract de vânzare-cumparare valabil, semnat si datat;
 • Un acord escrow în asteptare (vezi 9 FAM 402.9 pentru instrucțiuni) care menționează explicit unde merg fondurile în cazul în care viza este aprobată, ce se întampla în caz contrar, și care este datat si semnat de către toate părțile implicate. Vă rugăm faceți referire exactă la orice contract de achiziție relevant;
 • Contract de închiriere semnat și datat cu privire la sediul companiei, incluzând dovada unor plăți deja efectuate;
 • Dovada oricăror alte fonduri cheltuite pentru a achiziționa și demara afacerea.

3) Pentru o companie nou inființată, vă rugăm să trimiteți tot ce se aplică în cazul dumneavoastră:

 • Contract de închiriere semnat și datat cu privire la sediul companiei, incluzând dovada unor plăți deja efectuate;
 • Dovezi de plată pentru echipamente achiziționate și/sau achizițiile de pe inventar;
 • Dovezi ale existentei unor angajati sau a unor persoane care se dorește a fi angajate.

4) Dacă achiziționati o franciză, vă rugăm să trimiteți:

 • Un acord de franciză semnat și datat;
 • Dovada plății taxei de franciză.

5) Lista de investiții. Sunt necesare dovezi ale investiției, ca de exemplu copii ale cheltuielilor din extrasele de cont, cecuri, facturi.

 

Secțiunea F (Reală și funcțională)

 • Autorizații sau licențe locale, statale și/sau federale relevante;
 • Extrase de cont lunare pentru anul calendaristic în curs.

 

Secțiunea G (Marginalitate)

 • Declarațiile privind veniturile impozabile ale companiei din SUA pe ultimii trei ani. Declaratiile de impozit trebuie să contină toate anexele. Trebuie incluse copii ale declarațiilor semnate și datate depuse către IRS;
 • Toate formularele W-2 și/sau cele 1099 pentru ultimii doi ani fiscali;
 • Declarațiile de profit și pierdere pentru anul calendaristic în curs și cel anterior.

 

Companiile nou înființate trebuie să trimită de asemenea:

 • Un plan de afaceri care analizează piața locală și competitorii și estimează profitul și pierderile pe 5 ani. Estimările trebuie să fie susținute prin surse externe;
 • O estimare detaliată a costurilor necesare pentru ca afacerea să devină operațională.

 

Ofiţerii consulari analizează fiecare cerere individual şi iau în considerare factori profesionali, sociali, culturali şi de altă natură în procesul de luare a deciziei. Ofiţerii consulari pot analiza intenţiile dumneavoastră, situaţia familială şi planurile şi perspectivele dumneavoastră pe termen lung în ţara dumneavoastră de reşedinţă. Fiecare caz este examinat individual şi beneficiază de toate considerentele prevăzute de lege.

Atenţie: NU prezentaţi documente false. Frauda sau declaraţiile false pot conduce la declararea ineligibilităţii permanente pentru obţinerea vizei.

Membrii familiei

Soţul/soţia şi copiii minori necăsătoriţi ai solicitantului principal de viză pot aplica pentru vize de însoţitori. Fiecare membru de familie trebuie să îndeplinească toate celelalte criterii de eligibilitate pentru viză, incluzând dovezi că au suficiente fonduri pentru a se întreţine în SUA. Soţul/soţia posesorului de viză E poate solicita dreptul de muncă la Departamentul pentru Securitate Internă (DHS). Copiii acestuia nu au dreptul să lucreze. . Copiii minori de vârstă şcolară pot fi înscrişi la şcoli publice pe perioada cât au statut de dependenţi.

Copiii cu vârsta mai mic ă de 14 ani nu trebuie să se prezinte personal la interviu. Dacă la interviu este prezent doar un singur părinte, este necesară o declarație notarială a celuilalt părinte care să permită copilului să călătorească în SUA sau un acord original de custodie care să arate custodia exclusivă.

Pentru mai multe informaţii despre vizele pentru investitori, consultaţi pagina web a Departamentului de Stat.