Хэрэгтэй холбоосууд

Энэхүү хуудсанд байгаа ихэнх эх сурвалжууд нь зөвхөн англи хэл дээр байгаа. Хэрэв танд дээрх мэдээлэлүүд ойлгомжгүй байгаа бол орчуулагчдад хандахыг зөвлөж байна.

Энэ хуудсан дээр:

АНУ-ын Засгийн Газар

АНУ-ын Төрийн Департамент

АНУ-ын Дотоодын Аюулгүй Байдлын Яам

АНУ-ын Визийн бодлого

Улсын хил давж буй бүх зорчигчдын орох гарах, хэн нэвтэрч болох, хэр удаан хугацаагаар байх, хэзээ АНУ-аас гарах гэх зэрэг хилийн шалган нэвтрүүлэх асуудлыг шийдэх зорилгоор АНУ-ын Конгресс Цагаачлалын хуулийг хэрэгжүүлдэг. Америкийн Нэгдсэн Улсын Үндсэн Хуулийн 8-р бүлэг болох Цагаачлал, Иргэншлийн Хууль (INA), түүний нэмэлт хавсралтууд нь цагаачлалын хуулийн үндэс болдог. Түүнчлэн 2001 оны АНУ-ын Эх Оронч хууль, 2002 оны Хил Хамгааллыг сайжруулах болон Визийн шинэчлэлийн талаарх хууль гэх зэрэг сүүлийн үеийн цагаачлалын шинэ хууль тогтоомжууд визийн өргөдөл хянан шийдвэрлэх үйл явцад нөлөөлнө. Та АНУ-ын цагаачлалын хууль журмын талаар нэмэлт мэдээлэл авна уу.