Миний цагаачлалын визийн өргөдлийн статус

Энэ хуудсан дээр:

Ерөнхий агуулга

Цагаачлалын өргөдлийн статусыг шалгахаар бол АНУ-ын Иргэншил, Цагаачлалын Албаны (USCIS) вэб хуудас руу энд орж үзнэ үү. Та EAC, WAC, LIN эсвэл SRC гэж эхэлсэн 13-тоот баримтын дугаар бүхий өргөдлийн баримтын дугаар оруулах хэрэгтэй болно.