Банкны байршлууд

Энэ хуудсан дээр:

Ерөнхий агуулга

Та Монголын аль ч Голомт Банк-нд өөрийн цагаачлалын бус визийн хураамжыг төлж болно. Банк-нд очиж хураамжаа төлөхийн өмнө, та интернетээр Америкийн визны төлбөрийн маягтад өөрийн мэдээлэл болох төлбөрийн дүн, утасны дугаар зэргийг бөглөх хэрэгтэй. Та банк-нд очиж төлбөрөө төлөхдөө интернетэд бөглөсөн маягтаа авч очино. Банк таны бөглөсөн маягтыг хүлээж авч, та төлбөрөө төлсөний дараа танд банкны баримт өгөх болно. Доорх хэсгээс өөрийн мэдүүлэх визны хураамжид тохирох төлбөрийн маягтыг сонгоно уу. Виз мэдүүлэгч Голомт банкны бүх салбар дээр 16:00 цагаас өмнө бэлнээр төлбөр төлөх боломжтой. 16:00 цагаас хойш банк төлбөр хүлээн авах боломжгүйг анхаарна уу.

Төлбөрийн дүн нь доллаар бичигдсэн ба тухайн хуудсанд төрөл бүрийн визны мэдүүлгийн хураамжийн мэдээлэл байгаа болно.

Байршлууд

Голомт банкны салбаруудын байршлыг энд дарж үзнэ үү.