Soalan Lazim (FAQ)

Dalam Laman Ini:


FAQ - General Visa Information

 1. Berapa lamakah tempoh sah pasport saya mesti ada untuk memohon visa Amerika?
 2. Adakah saya layak untuk Program Penepian Visa?
 3. Berapakah yuran ESTA dan siapa yang membayarnya?
 4. Saya berkunjung ke Amerika tanpa ESTA, apa implikasinya?
 5. Saya warga negara ketiga yang tinggal di Malaysia, bolehkah saya memohon visa bukan imigran di Malaysia?
 6. Adakah semua pemohon visa bukan imigran perlu datang ke Kedutaan untuk temu duga?
 7. Saya mempunyai visa bukan imigran yang akan tamat tempoh tidak lama lagi dan saya mahu memperbaharuinya. Adakah saya perlu melalui proses permohonan visa sekali lagi?
 8. Passport saya telah tamat tempoh, akan tetapi, visa di dalamnya masih lagi sah. Perlukah saya memohon visa yang baru?
 9. Saya mempunyai dua kewarganegaraan. Pasport manakah yang patut saya guna untuk berkunjung ke Amerika?
 10. Bagaimana saya boleh memanjangkan tempoh visa saya?
 11. Perlukah saya menghantar permohonan visa secara elektronik?
 12. Apa itu proses pentadbiran?
 13. Bagaimana untuk saya baca dan fahami visa saya?
 14. Visa saya akan tamat semasa saya di Amerika. Adakah itu merupakan satu masalah?
 15. Apa yang akan terjadi sekiranya saya memasuki Amerika?
 16. Saya tidak masukkan I-94 saya semasa meninggalkan Amerika? Apa yang patut saya buat?
 17. Saya mempunyai soalan dalam menghantar DS-160 saya dan mencetak halaman pengesahan. Dimanakah saya boleh mendapatkan maklumat lebih lanjut?
 18. Jika saya telah menukar nama, adakah visa lama saya dengan nama yang dahulu masih sah?
 19. Adakah saya perlu mendapatkan tiket penerbangan dahulu sebelum memohon visa?
 20. Apakah maklumat yang saya perlu sediakan berkenaan dengan media sosial, ketika mengisi borang DS-160?

 

S. 1 Berapa lamakah tempoh sah pasport saya mesti ada untuk memohon visa Amerika?

Anda perlu mempunyai pasport sah untuk berkunjung ke Amerika dengan tarikh sah sekurang-kurangnya enam bulan melebihi tempoh anda tinggal di Amerika (melainkan perjanjian spesifik negara memberi pengecualian).

kembali ke atas


 

S. 2 Adakah saya layak untuk Program Penepian Visa?

Anda layak untuk Program Penepian Visa sekiranya anda rakyat negara yang menyertai Program Penepian Visa, mempunyai pasport yang boleh dibaca mesin, berkunjung sementara untuk urusan perniagaan atau lawatan kurang daripada 90 hari, memenuhi syarat lain program, dan mendapat kelulusan melalui Sistem Elektronik Penguatkuasaan Perjalanan (ESTA).

Anda mestilah seorang rakyat negara yang layak untuk Program Penepian Visa untuk menggunakan program ini. Penduduk tetap negara layak PPV tidak layak untuk Program Penepian Visa melainkan mereka juga rakyat negara layak PPV. Kami mengesyorkan agar anda melayari laman Program Penepian Visa sebelum sebarang perjalanan ke AS untuk menentukan kelayakan anda bagi PPV.

kembali ke atas


 

S. 3 Berapakah yuran ESTA dan siapa yang membayarnya?

Pendaftaran ESTA diperlukan untuk semua pengunjung ke Amerika di bawah Program Penepian Visa. Yuran pendaftaran ESTA adalah sebanyak US $14.00. Yuran boleh dibayar secara dalam talian menggunakan kad debit atau kredit kad berikut: Visa, MasterCard, American Express, atau Discover. Pihak ketiga (agen pelancongan, ahli keluarga, dll.) boleh membayar yuran ESTA untuk anda jika anda tidak mempunyai kad kredit yang sesuai. Jika pendaftaran ESTA ditolak, yurannya hanya US $4.00.

kembali ke atas


 

S. 4 Saya berkunjung ke Amerika Syarikat tanpa ESTA, apakah implikasinya?

Pengunjung di bawah Program Penepian Visa yang tidak mendapat kelulusan melalui ESTA akan dihalang untuk menaiki mana-mana penerbangan ke Amerika Syarikat. Jika anda dibenarkan naik, anda boleh menjangkakan pelbagai halangan dan tidak dibenarkan masuk di pintu masuk AS (iaitu lapangan terbang). Pendaftaran ESTA hanya mengambil masa beberapa minit untuk siap, kelulusan pula dalam beberapa saat dan sah untuk dua tahun.

kembali ke atas


 

S. 5 Saya warga negara ketiga yang tinggal di Malaysia, bolehkah saya memohon visa bukan imigran di Malaysia?

Pemohon biasanya dinasihati untuk memohon di negara asal atau bermastautin. Sesiapa yang berada di Malaysia secara sah boleh memohon visa di Malaysia. Walau bagaimanapun, pemohon perlu memutuskan di mana untuk memohon berdasarkan keselesaan atau kelewatan mendapatkan janji temu di kawasan tempat tinggalnya. Satu perkara untuk dipertimbangkan, sebagai contoh, ialah daerah konsular tempat pemohon boleh membuktikan pertalian kukuh.

Tiada jaminan bahawa visa akan dikeluarkan, mahupun jaminan masa memproses. Jika ditolak, tiada pulangan bayaran untuk yuran permohonan.

kembali ke atas


 

S. 6 Adakah semua pemohon visa bukan imigran perlu datang ke Kedutaan untuk temu duga?

Ya, untuk kebanyakan pemohon. Hanya terdapat beberapa pengecualian dalam keperluan temu duga. Pemohon berikut biasanya tidak perlu hadir untuk temu duga:

 • Pemohon di bawah umur 14 tahun.
 • Pemohon A1, A2 (kunjungan rasmi atas urusan kerajaan), C2, C3 (pegawai kerajaan yang transit atas urusan kerajaan) atau G1, G2, G3, G4 (pegawai kerajaan terlibat dengan kunjungan berkaitan organisasi antarabangsa atau pekerja organisasi antarabangsa).

kembali ke atas


 

S. 7 Saya mempunyai visa bukan imigran yang akan tamat tempoh tidak lama lagi dan saya mahu memperbaharuinya. Adakah saya perlu melalui proses permohonan visa sekali lagi?

Setiap permohonan visa bukan imigran diproses berasingan. Anda perlu memohon seperti biasa, walaupun anda mempunyai visa sebelum ini dan visa bukan imigran anda masih sah.

kembali ke atas


 

S. 8 Passport saya telah tamat tempoh, akan tetapi, visa di dalamnya masih lagi sah. Perlukah saya memohon visa yang baru?

Tidak. Jika visa anda masih sah anda boleh membuat perjalanan ke Amerika Syarikat dengan membawa kedua-dua pasport anda (Baru dan lama), asalkan visa tersebut masih sah, tidak rosak, dan adalah jenis visa yang diperlukan untuk perjalanan anda. (Contoh: visa pelancongan, jika tujuan utama perjalanan anda adalah untuk pelancongan). Nama dan data peribadi yang lain mestilah sama di kedua-dua pasport,( melainkan penukaran nama adalah disebabkan oleh perkahwinan). Kewarganegaraan anda, seperti yang tertera di dalam pasport baru,mestilah sama seperti yang tercatat didalam pasport mengandungi visa.

Jika nama anda ditukar disebabkan perkahwinan, anda boleh membuat perjalanan ke Amerika Syarikat dengan kedua-dua passport bersama sijil perkahwinan anda.

kembali ke atas


 

S. 9 Saya mempunyai dua kerakyatan. Pasport manakah yang patut saya guna untuk berkunjung ke Amerika?

Jika salah satu kerakyatan anda bukan kerakyatan AS, anda boleh memohon visa menggunakan kerakyatan yang anda pilih, tapi anda perlu menyatakan semua kerakyatan pada Kedutaan dalam borang permohonan. Rakyat Amerika walaupun mempunyai dua kerakyatan perlu keluar dan masuk Amerika menggunakan pasport Amerika.

kembali ke atas


 

S. 10 Bagaimana untuk memanjangkan visa saya?

Tempoh sah visa tidak boleh dipanjangkan tanpa mengira jenis. Anda perlu memohon visa yang baharu.

kembali ke atas


 

S. 11 Perlukah saya menghantar permohonan visa secara elektronik?

Ya, anda perlu melengkapkan DS-160 dan membawa salinan foto halaman pengesahan DS-160 bersama anda semasa ke temu duga di Kedutaan Amerika.

kembali ke atas


 

S. 12 Apakah yang dimaksudkan dengan "pemprosesan pentadbiran?"

Sesetengah permohonan visa memerlukan proses pentadbiran lanjut, yang mengambil masa tambahan selepas temu duga dengan pegawai konsul. Anda akan dimaklumkan tentang kemungkinan ini jika hal ini berlaku. Halaman ini pada laman Hal-Ehwal Konsular mempunyai maklumat lanjut tentang proses pentadbiran.

kembali ke atas


 

S. 13 Bagaimana saya hendak membaca dan memahami visa saya?

Sebaik sahaja menerima visa, sila semak untuk pastikan semua maklumat peribadi yang dicetak pada visa adalah betul. Jika terdapat maklumat yang tidak sama dengan pasport atau sebaliknya, sila hubungi pihak pengeluar (Kedutaan AS) dengan segera.

Tarikh tamat visa anda adalah tarikh akhir anda boleh menggunakan visa tersebut untuk memasuki AS.  Ia tidak menyatakan berapa lama anda boleh tinggal di Amerika.  Tempoh anda hendak menetap ditentukan oleh Jabatan Keselamatan Dalam Negeri di pintu masuk. Selagi anda memenuhi keputusan dan syarat Jabatan Keselamatan Dalam Negeri mengenai kunjungan anda, tiada masalah akan timbul.

Maklumat lanjut tentang membaca visa boleh didapati di laman Hal-Ehwal Jabatan Negara.

kembali ke atas


 

S. 14 Visa saya akan tamat semasa saya di Amerika. Adakah itu merupakan satu masalah?

Tidak. Anda boleh tinggal di Amerika dalam tempoh dan syarat yang ditetapkan oleh pegawai Jabatan Keselamatan Dalam Negeri semasa anda tiba di Amerika, yang akan dicatat pada I-94, walaupun visa anda tamat tempoh semasa kunjungan.

kembali ke atas


 

S. 15 Apa yang akan terjadi sekiranya saya memasuki Amerika?

Syarikat penerbangan anda akan memberi borang kosong Borang Pengisytiharan Kastam 6059B. Hanya satu Pengisytiharan Kastam diperlukan untuk satu keluarga yang melancong bersama.

Visa tidak menjamin kemasukan ke Amerika, tetapi mengizinkan warga asing dari luar datang ke pintu masuk AS dan memohon kebenaran untuk masuk ke Amerika Syarikat. Pegawai Kastam dan Pengawal Sempadan Amerika(CBP), Jabatan Keselamatan Dalam Negeri mempunyai kuasa untuk membenarkan atau menolak kemasukan ke Amerika Syarikat, dan menentukan tempoh kunjungan anda. Di pintu masuk, semasa mendapat keizinan masuk ke Amerika, pegawai Kastam dan Pengawal Sempadan akan menentukan tempoh tinggal anda di AS. Sebelum ini, pengunjung akan menerima kad I-94(Rekod Kemasukan) dengan informasi ini. Sekarang, proses ini telah dimansuhkan. Dokumen perjalanan pengunjung akan dicop dengan Cop Kemasukan Pengawal Sempadan Amerika(CBP) yang menunjukkan tarikh kemasukan, jenis kelas kemasukan dan tempoh tamat kemasukan. Jika borang I-94 diperlukan sebagai salinan untuk verifikasi pendaftaran pelawat asing, status imigrasi atau kelulusan berkerja, ia boleh didapati di www.cbp.gov/I94. Anda boleh membaca maklumat tentang kemasukan di laman CBP. LamanHal Ehwal Konsular Jabatan Negara mempunyai lebih banyak maklumat tentang tempoh kunjungan anda.

kembali ke atas


 

S. 16 Saya tidak menunjukkan I-94 saya semasa meninggalkan Amerika? Apa yang patut saya buat?

Process ini sedang dimansuhkan dan akan dilakukan secara automatik tetapi jika anda menerima form I-94 and anda telah pulang dengan form I-94 (Putih) atau Form I-94W (Hijau) rekod berlepas yang terdapat di dalam pasport anda, ada kemungkinan di mana rekod permergian anda tidak dicatatkan dengan tepat. Sila jangan menghantar I-94 atau I-94W anda ke kedutaan amerika atau pejabat-pejabat yang lain.

Jika anda berangkat menaiki komersial udara atau laut (Pesawat komersial atau Kapal persiaran), perlepasan anda dari amerika dapat ditentukan, dan tiada tindakan selanjutnya diperlukan. Walaupun anda memiliki pas kemasukan (Dari Amerika Syarikat) yang boleh membantu memudahkan lawatan anda yang seterusnya ke Amerika Syarikat.

Jika anda berangkat melalui darat, kapal persendirian atau pesawat peribadi, sila lawat laman web Kastam dan Perlindungan Sempadan untuk arahan lanjut.

kembali ke atas


 

S. 17 Saya mempunyai soalan dalam menghantar DS-160 saya dan mencetak halaman pengesahan. Dimanakah saya boleh mendapatkan maklumat lebih lanjut?

Talian perkidmatan pelanggan kami tidak boleh memberikan panduan bagi borang permohonan ini. Sebarang pertanyaan dalam melengkapkan DS-160 boleh disemak di halaman web berikut:
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/ds-160-online-nonimmigrant-visa-application/ds-160-faqs.html.

kembali ke atas


 

S. 18 Jika saya telah menukar nama, adakah visa lama saya dengan nama yang dahulu masih sah?

Jika nama anda telah ditukar secara sah melalui perkahwinan, penceraian atau perintah mahkamah, anda perlu memohon untuk passport yang baru. Setelah mendapat passport yang baru,  Jabatan Dalam Negeri menyarankan anda untuk memohon visa AS yang baru untuk memudahkan proses keluar dan masuk ke Amerika Syarikat.

kembali ke atas


 

S. 19 Adakah saya perlu mendapatkan tiket penerbangan dahulu sebelum memohon visa?

Kami tidak mewajibkan atau menyarankan anda untuk membeli tiket dahulu sebelum memohon visa. Pelancong tidak seharusnya membuat sebarang persiapan akhir atau bayaran sehingga permohonan visa telah diluluskan dan diterima. Sumbangan dana untuk sesuatu perjalanan tidak mewajibkan pegawai konsular untuk meluluskan visa, jika pemohon tidak layak.

kembali ke atas


 

S. 20 Apakah maklumat yang saya perlu sediakan berkenaan dengan media sosial, ketika mengisi borang DS-160?

Pada 31 Mei 2019, Jabatan Negara mengemaskini borang permohonan visa imigran dan bukan imigiran untuk meminta maklumat tambahan termasuk mengenalpastikan media sosial dari pemohon visa A.S di seluruh dunia. Untuk maklumat lebih lanjut, sila tekan pautan ini

kembali ke atas


 

Soalan Lazim - Ujian COVID 19

 1. Adakah Jabatan Negara U.S. akan mula memerlukan bukti penyuntikan vaksin atau ujian COVID-19 untuk memohon visa?
 2. Terdapat laporan tentang warga asing yang pergi ke Florida untuk menerima vaksin. Adakah itu dibenarkan di bawah undang-undang?
 3. Apa yang akan berlaku kepada warganegara A.S. atau warganegara asing yang hadir memalsukan atau sebaliknya keputusan ujian COVID negatif yang tidak sah untuk cuba memasuki Amerika Syarikat?
 4. Adakah pelancong boleh meminta pengecualian CDC (pengecualian) daripada keperluan ujian untuk sebab-sebab kecemasan atau kemanusiaan di Kedutaan dan Konsulat?
 5. Sekiranya saya diberi vaksin, adakah saya perlu membentangkan ujian COVID negatif untuk penerbangan ke Amerika Syarikat? Mengapa?

Q.1 Adakah Jabatan Negara U.S. akan mula memerlukan bukti penyuntikan vaksin atau ujian COVID-19 untuk pemohon visa?

Kami tidak mempunyai sebarang perubahan untuk diumumkan pada masa ini. Maklumat mengenai penyuntikan vaksin yang diperlukan untuk pemohon visa imigran boleh didapati di laman web ini:

back to top


 

Q.2 Terdapat laporan tentang warga asing yang pergi ke Florida untuk menerima vaksin. Adakah itu dibenarkan di bawah undang-undang?

 

Individu yang memegang visa pelawat yang sah pergi ke Amerika Syarikat untuk tujuan mendapatkan rawatan perubatan di Amerika Syarikat adalah dibenarkan; anda boleh mendapatkan maklumat lanjut di sini. Untuk soalan me5genai memasuki Amerika Syarikat di bawah “Program Pengecualian Visa”, kami merujuk anda ke Jabatan Keselamatan Dalam Negeri (Department of Homeland Security). 

Untuk soalan mengenai kelayakan individu untuk menerima vaksin di Amerika Syarikat sebagai sebahagian daripada kumpulan keutamaan, kami merujuk anda kepada pihak berkuasa kesihatan tempatan.

back to top


 

Q.3 Apa yang akan berlaku kepada warganegara A.S. atau warganegara asing yang hadir memalsukan atau menberi keputusan ujian COVID negatif yang tidak sah untuk cuba memasuki Amerika Syarikat?

Mengikut perintah CDC, pelancong mesti menunjukkan keputusan ujian yang disahkan dan didokumenkan kepada syarikat penerbangan mereka untuk perjalanan. Individu yang didapati telah memberikan keputusan ujian yang tidak sah boleh dinafikan menaiki pesawat dan/atau masuk ke Amerika Syarikat. Kami merujuk anda kepada CDC, DHS, dan DOT untuk maklumat mengenai pelaksanaan.

back to top


 

Q.4 Adakah pelancong boleh meminta pengecualian CDC daripada keperluan ujian untuk sebab-sebab kecemasan atau kemanusiaan di Kedutaan dan Konsulat?

Pengecualian kepada keperluan ujian boleh diberikan oleh CDC berdasarkan kes demi kes yang sangat terhad apabila perjalanan kecemasan yang luar biasa seperti pemindahan perubatan kecemasan, mesti diteruskan untuk memelihara kesihatan atau keselamatan seseorang, dan ujian tidak dapat diselesaikan sebelum perjalanan. Individu yang percaya mereka memenuhi kriteria yang menemui maklumat tentang cara meminta pengecualian kecemasan di laman web dan Kedutaan A.S atau Konsulat yang terdekat. Tiada pengecualian melalui proses ini untuk individu yang membuat ujian positif COVID-19.

back to top


 

Q.5 Sekiranya saya diberi vaksin, adakah saya perlu membentangkan ujian COVID negatif untuk penerbangan ke Amerika Syarikat? Mengapa?

Semua penumpang berumur dua tahun ke atas tertakluk kepada perintah itu, termasuk mereka yang telah menerima penyuntikan vaksin COVID-19. Untuk soalan mengenai keperluan ujian, kami merujuk anda ke CDC, yang mempunyai maklumat mengenai Keperluan bukti ujian COVID-19 Negatif atau pemulihan daripada COVID-19 untuk semua penumpang udara yang tiba di Amerika Syarikat and Soalan Lazim mengenai Vaksinasi COVID-19. Selain itu, sila semak soalan lazim berikut di laman web Jabatan Negara A.S..

back to top


 

Soalan Lazim - Penolakan Visa

 1. Apakah Seksyen 214(b)?
 2. Bagaimana pemohon membuktikan ikatan kuat?
 3. Adakah penolakan di bawah Seksyen 214(B) kekal?
 4. Siapa yang boleh mempengaruhi pegawai konsular supaya menukar keputusan?

Amerika Syarikat adalah sebuah negara terbuka. Tidak seperti negara lain, Amerika Syarikat tidak mengenakan kawalan ke atas kebanyakan pelawat, seperti pendaftaran dengan pihak berkuasa tempatan. Undang-undang imigresen kami mengarahkan pegawai konsular untuk meneliti setiap permohonan visa sebagai imigran bersih sehinggalah dia membuktikan yang sebaliknya. Bagi menikmati keistimewaan kunjungan tanpa gangguan, anda bertanggungjawab untuk membuktikan bahawa anda akan pulang semula sebelum visa pelawat dan pelajar dikeluarkan.

kembali ke atas


 

S. 1 Apakah yang dimaksudkan dengan Seksyen 214(b)?

Seksyen 214(b) adalah sebahagian daripada Akta Imigresen dan Kerakyatan (INA). Ia menyatakan:

Setiap warga asing mesti dianggap imigran sehinggalah dia meyakinkan pegawai konsular, semasa permohonan kemasukan, yang dia layak untuk mendapat status bukan imigran...

Pegawai konsular kami berhadapan tugas berat. Mereka perlu memutuskan dalam masa yang singkat jika seseorang layak untuk mendapat visa sementara. Kebanyakan kes diputuskan selepas temu duga ringkas dan penelitian apa-apa bukit yang dibawa pemohon. Untuk layak mendapat visa pelajar atau pelawat, pemohon mesti memenuhi keperluan Seksyen 101(a)(15)(B) atau (F) INA masing-masing. Kegagalan untuk berbuat demikian akan mengakibatkan penolakan visa di bawah INA 214(b). Asas yang sentiasa digunakan untuk penolakan seperti ini adalah kebimbangan tentang keperluan bakal pelawat atau pelajar untuk mempunyai kediaman di luar dan dia tiada niat untuk meninggalkannya. Pemohon membuktikan kewujudan kediaman tersebut dengan menunjukkan mereka mempunyai ikatan di luar negara yang akan menarik mereka untuk meninggalkan AS setelah tamat tempoh kunjungan. Undang-undang meletakkan beban bukti ini pada pemohon.

kembali ke atas


 

S. 2 Bagaimana pemohon membuktikan "ikatan kuat?"

Ikatan kukuh berbeza di antara negara, bandar dan individu. Contoh ikatan adalah pekerjaan, rumah, keluarga dan akaun bank. "Ikatan" ialah aspek hidup yang mengikat anda dengan negara tempat tinggal anda; harta benda anda, pekerjaan, sosial dan hubungan kekeluargaan.

Bayangkan ikatan anda dengan negara yang diduduki sekarang. Adakah pejabat konsular negara lain akan mempertimbangkan anda mempunyai kediaman yang anda tidak mahu tinggalkan? Jawapannya adalah "ya"; jika anda bekerja, berkeluarga, memiliki atau menyewa rumah atau pangsapuri, atau anda mempunyai komitmen lain yang memerlukan anda pulang ke negara asal selepas kunjungan luar negara. Situasi setiap orang adalah berbeza.

Pegawai Konsular Amerika sedar tentang perkara ini. Semasa temu duga visa mereka melihat setiap permohonan secara berasingan dan melihat faktor profesional, sosial, budaya dan faktor-faktor lain. Dalam kes pemohon muda yang tidak mempunyai banyak peluang untuk mengukuhkan sebarang ikatan, pegawai konsular akan melihat tujuan utama pemohon, keadaan keluarga, dan pelan jangka panjang dan prospek dalam negaranya. Setiap kes disemak satu persatu dan berdasarkan pertimbangan undang-undang.

kembali ke atas


 

S. 3 Adakah penolakan di bawah Seksyen214(B) kekal?

Tidak. Pegawai konsular akan mempertimbangkan kes jika pemohon boleh menunjukkan bukti kukuh tentang ikatan di luar Amerika. Malangnya, sesetengah pemohon tidak akan layak untuk visa bukan imigran, walaupun mereka telah memohon berkali-kali sehingga keadaan peribadi, profesional dan kewangan berubah.

Pemohon yang ditolak di bawah Seksyen 214(b) perlu menyemak situasi mereka dengan teliti dan menilai ikatan mereka dengan realistik. Mereka boleh memikirkan semula ikatan yang layak yang mungkin tidak dinilai semasa temu duga dengan pegawai konsular. Selain itu, jika permohonan mereka ditolak, mereka patut menyemak semua dokumen yang diserahkan kepada konsul untuk pertimbangan. Pemohon yang visanya ditolak di bawah seksyen 214(b) boleh memohon semula visa. Setelah berbuat demikian, mereka perlu menunjukkan bukti selanjutnya tentang ikatan atau bagaimana situasi telah berubah semenjak permohonan asal. Ini mungkin membantu untuk menjawab soalan ini sebelum memohon semula: (1) Adakah saya menjelaskan situasi saya dengan tepat? (2) Adakan pegawai konsular terlepas pandang sesuatu? (3) Adakah maklumat tambahan yang saya boleh tunjukkan untuk menunjukkan pemilikan kediaman dan ikatan kukuh di luar?

Pemohon perlu ingat bahawa mereka akan dikenakan yuran permohonan yang tidak akan dipulangkan setiap kali mereka memohon visa, tidak kira sama ada visa tersebut lulus atau tidak.

kembali ke atas


 

S. 4 Siapa yang boleh mempengaruhi pegawai konsular supaya menukar keputusan?

Undang undang imigresen memberi tanggungjawab kepada pegawai konsular mengenai pengeluaran dan penolakan visa Mereka mempunyai kata putus untuk semua visa. Mengikut peraturan, Jabatan Negara AS mempunyai kuasa untuk menyemak keputusan konsular, tetapi kuasanya terhad kepada berdasarkan undang-undang, dan bukan dengan penentuan berdasarkan fakta. Persoalannya berkaitan isu penolakan ini adalah sama ada pemohon mempunyai kediaman di luar, merupakan satu fakta. Oleh itu, ia termasuk dalam bidang kuasa pegawai konsular di pos Perkhidmatan Luar Negara untuk menyelesaikannya. Pemohon boleh mempengaruhi pos tersebut untuk menukar penolakan visa terdahulu hanya dengan mengemukakan bukti baru tentang ikatan yang kuat.

Untuk maklumat lanjut tentang ketidaklayakan visa selain daripada 214(b), sila layari laman Hal-Ehwal Konsular Jabatan Negara.

kembali ke atas


 

Soalan Lazim - Visa Perniagaan/Pelancongan

 1. Berapa lama saya boleh tinggal di AS menggunakan visa perniagaan atau pelancongan?
 2. Visa lawatan saya (B-1/B-2) akan tamat selepas tarikh ketibaan saya di AS? Perlukah saya mendapat visa baharu sebelum berlepas?
 3. Visa AS saya akan tamat dalam masa 6 bulan. Adakah saya perlu memohon visa baharu selepas visa sedia ada tamat atau bolehkah saya memohon lebih awal?
 4. Saya memiliki visa B-1/B-2 yang sah, yang menggunakan nama keluarga saya sebelum berkahwin, dalam pasport lama saya. Saya bercadang untuk memindahkan visa ini ke pasport yang baharu, mengikut nama saya selepas berkahwin. Apakah prosedurnya?
 5. Visa AS saya yang sedia ada dikeluarkan kepada saya semasa saya bekerja di tempat lama. Sekarang saya telah bertukar pekerjaan di syarikat baharu dan majikan baru mengarahkan saya menghadiri persidangan di Amerika Syarikat yang dijadualkan pada bulan hadapan. Bolehkah saya menggunakan visa yang sama atau perlukah saya memohon visa baharu?
 6. Anak saya sedang belajar di Amerika Syarikat. Boleh saya tinggal dengannya?
 7. Bagaimana jika saya pergi ke Guam atau Kepulauan Mariana Utara??

 

S. 1 Berapa lama saya boleh tinggal di AS menggunakan visa perniagaan atau pelancongan?

Visa bukan imigran AS membenarkan anda untuk bergerak ke Pintu Masuk (lapangan terbang/pelabuhan) di Amerika Syarikat. Apabila anda tiba di destinasi Pintu Masuk, pihak Kastam dan Pengawal Sempadan AS yang memproses kemasukan anda akan menentukan tempoh anda boleh berada di AS. Anda boleh bergerak ke Pintu Masuk pada tempoh sah visa bukan imigran anda sehingga hari terakhir visa tersebut sah. Tempoh visa tidak menentukan tempoh anda boleh tinggal di Amerika secara sah; hanya pegawai Kastam dan Pengawal Sempadan boleh menentukannya semasa ketibaan anda di Amerika Syarikat.

kembali ke atas


 

S. 2 Visa lawatan saya (B-1/B-2) akan tamat selepas tarikh ketibaan saya di AS? Perlukah saya mendapat visa baharu sebelum berlepas?

Anda boleh tiba di Amerika sehingga tarikh akhir sah yang dinyatakan dalam visa. Pegawai Kastam dan Pengawal Sempadan di ketibaan menentukan tempoh anda boleh berada di AS. Visa anda boleh tamat semasa anda masih berada di AS - pastikan anda tidak tinggal melebihi tempoh yang ditetapkan oleh pegawai yang meluluskannya.

kembali ke atas


 

S. 3 Visa AS saya akan tamat dalam masa 6 bulan. Adakah saya perlu memohon visa baharu selepas visa sedia ada tamat atau bolehkah saya memohon lebih awal?

Anda tidak perlu menunggu sehingga visa sedia ada tamat. Anda boleh memohon visa baharu walaupun visa sedia ada masih sah.

kembali ke atas


 

S. 4 Saya memiliki visa B-1/B-2 yang sah, yang menggunakan nama keluarga saya sebelum berkahwin, dalam pasport lama saya. Saya bercadang untuk memindahkan visa ini ke pasport yang baharu, mengikut nama saya selepas berkahwin. Apakah prosedurnya?

Visa AS tidak boleh dipindahkan daripada satu pasport ke pasport yang lain. Anda boleh berkunjung ke Amerika Syarikat dengan kedua-dua pasport dan sijil perkahwinan, atau anda boleh memohon visa baharu.

kembali ke atas


 

S. 5 Visa AS saya yang sedia ada dikeluarkan kepada saya semasa saya bekerja di tempat lama. Sekarang saya telah bertukar pekerjaan di syarikat baharu dan majikan baru mengarahkan saya menghadiri persidangan di Amerika Syarikat yang dijadualkan pada bulan hadapan. Bolehkah saya menggunakan visa yang sama atau perlukah saya memohon visa baharu?

Anda boleh berkunjung ke Amerika Syarikat dengan visa yang sama selagi visa anda masih sah untuk kunjungan perniagaan atau percutian.

kembali ke atas


 

S. 6 Anak saya sedang belajar di Amerika Syarikat. Boleh saya tinggal dengannya?

Walaupun anda boleh gunakan visa B-1/B-2 anda (atau berkunjung menggunakan Program Penepian Visa, jika layak)untuk melawat anak anda, namun anda mungkin tidak boleh tinggal bersama anak anda melainkan anda mempunyai visa imigran, kerja atau visa pelajar anda sendiri.

kembali ke atas


 

S. 7 Bagaimana jika saya pergi ke Guam atau Kepulauan Mariana Utara??

Warganegara Australia, Brunei, Hong Kong, Jepun, Malaysia, Nauru, New Zealand, Papua New Guinea, Korea Selatan, Singapura, Taiwan dan United Kingdom tidak memerlukan visa atau ESTA untuk melawat kedua-dua Guam dan Kepulauan Mariana Utara kerana Program Penepian Visa Guam-CNMI, tetapi mereka mesti melengkapkan Borang I-736 sebelum melakukan perjalanan. Warganegara China juga tidak memerlukan visa jika mereka melengkapkan Borang I-736 untuk kemasukan sementara ke Kepulauan Mariana Utara. Untuk maklumat lanjut mengenai Program Penepian Visa Guam-CNMI, sila klik di sini.

kembali ke atas


 

Soalan Lazim - Visa Kerja

 1. Apa itu petisyen?
 2. Bolehkah saya dapatkan visa untuk membuat kerja biasa?
 3. Wujudkah had umur bagi permohonan visa kerja sementara?
 4. Bolehkah saudara saya di Amerika menaja visa kerja saya?
 5. Bilakah saya boleh memasuki Amerika Syarikat?
 6. Who pays the Fraud Prevention and Detection fee and when do they pay it?

 

S. 1 Apa itu petisyen?

Sebelum memohon visa sementara di Kedutaan Amerika, anda perlu mempunyai Borang I-129 yang diluluskan, Petisyen untuk Pekerja Bukan Imigran daripada USCIS. Petisyen ini perlu diserahkan oleh bakal majikan paling awal 6 bulan daripada cadangan tarikh anda mula bekerja. Majikan anda patut memfailkan petisyen secepat mungkin dalam masa 6 bulan untuk membolehkan waktu proses yang mencukupi. Setelah diluluskan, majikan anda akan menerima Borang I-797, Pemberitahuan Tindakan. Untuk maklumat lanjut, layari laman Pekerja Sementara USCIS.

Nota: Borang I-797 diperlukan untuk temu duga. Untuk mengesahkan kelulusan petisyen, Kedutaan akan meminta nombor resit petisyen I-129 anda. Sila bawa nombor resit dan Borang I-797 anda semasa temu duga.

kembali ke atas


 

S. 2 Bolehkah saya dapatkan visa untuk membuat kerja biasa?

Tidak. Tiada visa untuk kerja-kerja biasa. Semua pemohon yang bercadang untuk bekerja di Amerika Syarikat perlu mempunyai petisyen yang diluluskan sebelum janji temu visa.

kembali ke atas


 

S. 3 Wujudkah had umur bagi permohonan visa kerja sementara?

Tidak.

kembali ke atas


 

s. 4 Bolehkah saudara saya di Amerika menaja visa kerja saya?

Tidak. Hanya majikan sahaja yang boleh menaja anda.

kembali ke atas


 

S. 5 Bilakah saya boleh memasuki Amerika Syarikat?

Anda tidak boleh masuk ke Amerika Syarikat sehingga 10 hari sebelum tarikh anda mula bekerja, seperti yang dinyatakan dalam Borang I-797 anda atau pada surat tawaran pekerjaan.

kembali ke atas


 

Q. 6 Who pays the Fraud Prevention and Detection fee and when do they pay it?

Pemohon visa L-1 yang masuk menggunakan petisyen menyeluruh perlu membayar yuran Pengesanan dan Pencegahan Penipuan. Bagi petisyen individu L, H-1B dan H-2B, pihak pempetisyen AS yang membayar yuran Pengesanan dan Pencegahan Penipuan kepada USCIS apabila petisyen difailkan.

kembali ke atas


 

Soalan Lazim - Visa Pelajar

 1. Apa itu I-20 dan bagaimana untuk mendapatkannya?
 2. Berapa awal saya perlu memohon untuk visa pelajar saya?
 3. Saya sudah terima visa, bilakah saya patut saya berlepas?
 4. Bolehkah seseorang dengan visa pelawat menukar statusnya kepada pelajar semasa di Amerika Syarikat jika dia berjaya mendaftar dengan sekolah dan mendapat Borang I-20?
 5. Bagaimana jika saya menerima I-20 ke sekolah lain?
 6. Saya pernah bekerja sebagai H-1B dan sekarang telah masuk ke universiti sebagai F-1. Adakah saya perlu pulang semula ke negara saya untuk memohon visa pelajar?
 7. Bolehkah pelajar F-1 bekerja di Amerika Syarikat?
 8. Apakah sistem SEVIS dan apakah kesannya pada saya?

 

S. 1 Apa itu I-20 dan bagaimana untuk mendapatkannya?

Borang I-20 adalah borang rasmi Kerajaan AS, dikeluarkan oleh sekolah yang bertauliah serta perlu dimiliki oleh pelajar bukan imigran untuk mendapatkan visa F-1 or M-1. Borang I-20 ialah bukti penerimaan dan mengandungi maklumat penting untuk membayar yuran SEVIS I-901, memohon visa atau menukar status visa, dan masuk ke Amerika Syarikat. Borang I-20 mempunyai nombor pengenalan SEVIS pelajar, yang bermula dengan huruf N dan diikuti dengan sembilan digit, pada sebelah kanan atas di atas kod bar.

kembali ke atas


 

S. 2 Berapa awal saya perlu memohon untuk visa pelajar saya?

Anda digalakkan memohon visa pelajar bukan imigran sebaik sahaja anda mendapat I-20. Bagi memastikan anda mendapat tarikh yang awal dan sesuai, anda boleh memohon pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, visa pelajar mungkin dikeluarkan tidak lebih daripada 120 hari sebelum tarikh yang disebutkan dalam I-20.

kembali ke atas


 

S. 3 Saya sudah terima visa, bilakah saya patut saya berlepas?

Anda hanya boleh memasuki Amerika Syarikat dalam tempoh 30 hari pada permulaan kursus yang dinyatakan dalam I-20 anda, tanpa mengambil kira bila visa dikeluarkan.

kembali ke atas


 

S. 4 Bolehkah seseorang dengan visa pelawat menukar statusnya kepada pelajar semasa di Amerika Syarikat jika dia berjaya mendaftar dengan sekolah dan mendapat Borang I-20?

Ya. Secara amnya, anda boleh memohon untuk menukar status visa bukan imigran anda jika anda masuk ke Amerika Syarikat dengan sah menggunakan visa bukan imigran, jika status bukan imigran anda masih sah, jika anda tidak melanggar syarat status, dan anda tidak membuat sebarang tindakan yang boleh menyebabkan anda tidak layak. Untuk maklumat lebih lanjut, sila layari laman USCIS.

kembali ke atas


 

S. 5 Bagaimana jika saya menerima I-20 ke sekolah lain?

Jika anda menerima I-20 selepas membuat janji temu, maka anda boleh memaklumkan pegawai konsular Amerika mengenai I-20 baharu semasa temu duga.

kembali ke atas


 

S. 6 Saya pernah bekerja sebagai H-1B dan sekarang telah masuk ke universiti sebagai F-1. Adakah saya perlu pulang semula ke negara saya untuk memohon visa pelajar?

Tidak. Setelah anda di Amerika Syarikat, anda tidak perlu memohon visa baharu kerana visa bertujuan untuk kemasukan ke Amerika Syarikat. Semak dengan USCIS untuk menentukan sama ada anda perlu menukar status. Jika anda meninggalkan negara, anda perlu memohon visa pelajar untuk masuk semula ke Amerika Syarikat.

kembali ke atas


 

S. 7 Bolehkah pelajar F-1 bekerja di Amerika Syarikat?

Pelajar sepenuh masa dengan visa F boleh mendapatkan kerja dalam kampus tidak lebih daripada 20 jam seminggu. Selepas tahun pertama dalam status pelajar, pemohon boleh memohon pekerjaan di luar kampus dengan kebenaran USCIS. Sila hubungi penasihat pelajar untuk maklumat lanjut.

kembali ke atas


 

S. 8 Apakah sistem SEVIS dan apakah kesannya pada saya?

Program Sistem Maklumat Pelajar dan Pertukaran Pelawat (SEVIS) memerlukan sekolah dan program pertukaran untuk mengesahkan semua status pendaftaran kesemua pelajar asing baharu dan lama serta pelawat yang bertukar. Pemohon visa pelajar perlu membayar yuran SEVIS sebelum visa boleh dikeluarkan. Layari laman SEVIS untuk maklumat lanjut.

kembali ke atas


 

Soalan Lazim - Visa Pelawat Pertukaran

 1. Saya telah menerima visa, bilakah saya boleh berlepas?
 2. Apakah sistem SEVIS dan apa kesannya pada saya?
 3. Apakah "peraturan dua tahun?"
 4. Bolehkah peraturan dua tahun diketepikan?

 

S. 1 Saya telah menerima visa, bilakah saya boleh berlepas?

Pelawat pertukaran hanya boleh memasuki Amerika Syarikat dalam masa 30 hari bermulanya program, seperti dinyatakan dalam Borang DS-2019, tanpa mengambil kira bila visa dikeluarkan.

kembali ke atas


 

S. 2 Apakah sistem SEVIS dan apa kesannya pada saya?

Program Sistem Maklumat Pelajar dan Pertukaran Pelawat (SEVIS) memerlukan sekolah dan program pertukaran untuk mengesahkan semua status pendaftaran kesemua pelajar asing baharu dan lama serta pelawat yang bertukar. Pemohon visa pelajar perlu membayar yuran SEVIS sebelum visa boleh dikeluarkan. Layari laman SEVIS untuk maklumat lanjut.

kembali ke atas


 

S. 3 Apakah "peraturan dua tahun?"

"Peraturan dua tahun" adalah terma biasa digunakan dalam satu seksyen undang-undang imigresen Amerika yang memerlukan ramai pelawat pertukaran untuk pulang ke negara asal dan berada di sana selama minimum dua tahun selepas penamatan pertukaran sebelum mereka boleh kembali semula ke AS di bawah beberapa jenis visa, iaitu H-1, L-1, K-1 dan visa imigran. Adalah penting untuk diketahui bahawa hanya penyiasatan awal sama ada anda tertakluk kepada peraturan dua tahun dibuat atas DS-2019 anda semasa visa J-1 anda dikeluarkan. Keputusan akhir akan dibuat hanya jika anda kemudiannya memilih untuk memohon H-1, L-1, K-1, atau visa imigran.

Pemegang visa J-1 yang tertakluk dengan peraturan dua tahun tidak dibenarkan tinggal di Amerika Syarikat dan memohon perubahan/penukaran status ke status bukan imigran yang tidak dibenarkan (sebagai contoh dari visa J-1 ke visa H-1 ) atau untuk memohon status penduduk tepat yang sah (Kad Hijau) tanpa pulang ke tanah air untuk dua tahun atau mendapatkan penepian yang diluluskan. Sama ada anda tertakluk kepada peraturan dua tahun itu ditentukan oleh beberapa faktor, termasuklah sumber pendapatan dan negara "Senarai Kemahiran". Hal ini tidak ditentukan oleh jumlah masa yang anda habiskan di Amerika Syarikat.

kembali ke atas


 

S. 4 Bolehkah peraturan dua tahun diketepikan?

Mungkin. Hanya Pejabat Visa di Jabatan Negara boleh meluluskan penepian ke atas peraturan dua tahun. Pejabat Visa juga merupakan pihak berkuasa terakhir sama ada anda tertakluk peraturan tersebut, tanpa mengambil kira apa yang dianotasi dalam pasport anda. Jika anda tertakluk pada peraturan dua tahun, anda mungkin boleh mendapatkan penepian. Walaupun jika anda tertakluk pada peraturan dua tahun, anda masih layak untuk mendapatkan visa pelancongan atau lain-lain visa bukan imigran kecuali yang dicatatkan di atas.

kembali ke atas


 

Soalan Lazim - Visa Transit/Anak Kapal

 1. Saya bercadang untuk tinggal di Amerika Syarikat selama satu hari dan meneruskan perjalanan dengan kapal terbang ke negara lain pada keesokan harinya. Perlukah saya memohon visa C-1 atau visa B-1/B-2?

 

S. 1 Saya bercadang untuk tinggal di Amerika Syarikat selama satu hari dan meneruskan perjalanan dengan kapal terbang ke negara lain pada keesokan harinya. Perlukah saya memohon visa C-1 atau visa B-1/B-2?

Jika anda mahukan keistimewaan untuk tujuan selain daripada transit di Amerika Syarikat, seperti melawat sahabat atau untuk bersiar-siar, anda perlu mendapat kelayakan dan dapatkan jenis visa untuk tujuan tersebut, seperti visa B-2.

kembali ke atas


 

Soalan Lazim - Visa Pekerja Keagamaan

 1. Saya memohon visa pekerja keagamaan, tetapi saya tidak mempunyai petisyen yang diluluskan. Saya telah ke Amerika Syarikat sebelum ini dengan visa R-1 dan tidak perlu ada petisyen. Bolehkah saya memohon visa R-1 tanpa petisyen memandangkan saya mempunyai visa R-1 sebelum ini?

 

S. 1 Saya memohon visa pekerja keagamaan, tetapi saya tidak mempunyai petisyen yang diluluskan. Saya telah ke Amerika Syarikat sebelum ini dengan visa R-1 dan tidak perlu ada petisyen. Bolehkah saya memohon visa R-1 tanpa petisyen memandangkan saya mempunyai visa R-1 sebelum ini?

Keperluan untuk mempunyai petisyen diluluskan berkuat kuasa pada 28 November 2008. Semua pemohon yang memohon visa bukan imigran R-1 perlu mendapat petisyen diluluskan daripada Perkhidmatan Kerakyatan dan Imigresen AS (USCIS). Untuk maklumat lanjut, sila layari laman USCIS.

kembali ke atas


 

Soalan Lazim - Jejaki Pasport Saya

 1. Kenapa hanya satu pasport untuk satu sampul ? Kenapa tiada diskaun untuk keluarga?
 2. Bagaimana saya hendak mendapat semula pasport selepas temu duga?
 3. Apa yang perlu saya tunjukkan untuk mengambil pasport di lokasi kurier?
 4. Apa berlaku pada pasport saya jika saya tiada di rumah semasa kurier datang?
 5. Adakah pasport saya perlu dihantar ke rumah saya?
 6. Apa yang perlu saya tunjukkan kepada kurier apabila mereka menghantar pasport saya?
 7. Apakah jenis ID yang diterima untuk bukti pengenalan diri?
 8. Bolehkah seseorang selain saya mengambil atau menerima penghantaran pasport saya?
 9. Perlukan saya membayar apa-apa yuran untuk perkhidmatan kurier?

 

S. 1 Kenapa hanya satu pasport untuk satu sampul ? Kenapa tiada diskaun untuk keluarga?

Peraturan keselamatan dan keselamatan kurier memerlukan pengesanan berasingan bagi setiap pasport. Untuk maklumat lanjut tentang caj untuk kurier memulangkan pasport anda kepada anda, sila rujuk di sini.

kembali ke atas


 

S. 2 Bagaimana saya hendak mendapat semula pasport selepas temu duga?

E-mel atau SMS yang mengandungi nombor bil laluan udara anda (AWB#), jumlah yang perlu dibayar dan pautan untuk meneruskan pembayaran anda akan dihantar ke alamat e-mel / nombor telefon mudah alih yang diberikan dalam profil USTraveldoc anda apabila pasport anda bersedia untuk kembali kepada anda.

Anda mesti mengambil pasport anda di lokasi kurier yang anda pilih pada masa anda menjadualkan temu duga anda. Jika anda ingin menukar lokasi ini, anda boleh berbuat demikian sehingga tengah malam hari sebelum janji temu anda. Jika anda merancang perjalanan segera, lokasi kurier yang paling hampir dengan lokasi temu duga anda boleh menyebabkan masa pengambilan lebih cepat.

Jika pasport anda tidak diambil dari lokasi pengambilan dalam tempoh 15 hari, ia akan dikembalikan sebagai tidak boleh dihantar kepada Kedutaan/Konsulat Jeneral yang mengadili permohonan anda.

kembali ke atas


 

S. 3 Apa yang perlu saya tunjukkan untuk mengambil pasport di lokasi kurier?

Bagi memastikan pasport dan visa anda tidak diberikan kepada individu yang tidak mempunyai kebenaran, anda perlu menunjukkan ID bergambar yang dikeluarkan oleh Kerajaan semasa mengambil pasport. Anda juga perlu menandatangani semua dokumen yang diberi kepada anda oleh kurier.

kembali ke atas


 

S. 4 Apa berlaku pada pasport saya jika saya tiada di rumah semasa kurier datang?

Kurier hanya akan menghantar pasport anda ke alamat yang dipilih atau diberi sama anda menjadualkan temu duga. Jika kurier tidak dapat menghantar, misalnya, kerana tiada orang di rumah, kurier akan meninggalkan notis yang mengatakan mereka telah cuba menghantar. Jika anda terima notis seperti ini, hubungi kurier dengan segera. Jika pasport anda tidak dihantar dalam masa 10 hari bekerja, ia akan dikembalikan ke Kedutaan. Jika hal ini berlaku, hubungi pusat panggilan kami untuk bantuan.

kembali ke atas


 

S. 5 Adakah pasport saya perlu dihantar ke rumah saya?

Tidak. Pasport anda boleh dihantar ke pejabat atau kepada ahli keluarga anda. Jika pasport dihantar kepada orang selain daripada diri anda, penerima perlu menunjukkan ID bergambar dikeluarkan Kerajaan untuk pengenalpastian bagi menerima penghantaran pasport anda.

kembali ke atas


 

S. 6 Apa yang perlu saya tunjukkan kepada kurier apabila mereka menghantar pasport saya?

Bagi memastikan pasport dan visa anda tidak diberikan kepada individu yang tidak mempunyai kebenaran, anda perlu menunjukkan ID bergambar yang dikeluarkan oleh Kerajaan semasa mengambil pasport. Anda juga perlu menandatangani semua dokumen yang diberi kepada anda oleh kurier.

kembali ke atas


 

S. 7 Apakah jenis ID yang diterima untuk bukti pengenalan diri?

ID yang sah untuk warganegara Malaysia

 • Kad Pengenalan Malaysia yang sah
 • Lesen Memandu Malaysia yang sah

ID yang sah untuk rakyat negara ketiga ( penduduk yang tinggal di Malaysia tetapi bukan warganegara Malaysia)

 • salinan pasport anda
 • Lesen Memandu Malaysia yang sah
 • Kad PR
 • Permit Kerja bergambar baharu, Kad Tanggungan atau Pas

kembali ke atas


 

S. 8 Bolehkah seseorang selain saya mengambil atau menerima penghantaran pasport saya?

Ya. Walau bagaimanapun, wakil anda - walaupun ahli keluarga - mesti menunjukkan perkara berikut untuk mengambil pasport anda:

 • ID bergambar mereka yang dikeluarkan oleh Kerajaan untuk pengenalpastian
 • salinan foto ID bergambar anda yang dikeluarkan Kerajaan
 • surat kebenaran, yang ditandatangani oleh anda, membenarkan wakil untuk mengambil pasport anda. Surat kebenaran perlu mengandungi maklumat berikut:
  • nama penuh wakil anda seperti dalam ID bergambar yang dikeluarkan Kerajaan
  • nama anda
  • nombor resit yuran anda (pemohon visa imigran perlu memasukkan nombor resit pada surat)

Jika pemohon berumur bawah 16 tahun, dokumen berikut diperlukan daripada wakil:

 • salinan jelas resit pembayaran yuran visa pemohon
 • Surat kebenaran bertandatangan daripada kedua-dua pemohon dan ibu bapa yang asal
 • salinan jelas ID bergambar yang dikeluarkan Kerajaan milik ibu bapa yang menandatangani surat kebenaran pemohon
 • ID bergambar yang dikeluarkan kerajaan milik wakil yang asal

Perhatian: Jika kumpulan/keluarga, hanya satu surat pengesahan dengan maklumat berkaitan setiap pemohon yang diperlukan.

kembali ke atas


 

S. 9 Perlukan saya membayar apa-apa yuran untuk perkhidmatan kurier?

Ya, sila rujuk di sini untuk maklumat lanjut tentang caj kurier untuk pilihan penghantaran yang berbeza..

kembali ke atas


 

Soalan Lazim - Profil Permohonan

 1. Bagaimana saya hendak menetapkan semula kata laluan saya?
 2. Apakah yang perlu saya lakukan jika saya berpindah ke negara lain selepas saya mendaftar profil saya di www.ustraveldocs.com dan belum lagi memohon untuk visa saya, atau jika saya ingin mengemukakan permohonan visa baru di negara lain daripada permohonan saya sebelum ini?

 

S. 1 Bagaimana saya hendak menetapkan semula kata laluan saya?

Klik link Terlupa Kata Laluan? di bahagian bawah laman web ini. Masukkan alamat e-mel anda dalam kotak Nama Pengguna dan klik Serah. Alamat e-mel yang anda taip mesti sepadan dengan alamat e-mel yang anda gunakan semasa anda memula permohonan visa anda. Kata laluan baru akan dihantar ke alamat e-mel anda.

Nota: E-mel dengan kata laluan baru anda akan dihantar dari no-reply@ustraveldocs.com. Sesetengah permohonan e-mel mempunyai peraturan yang ditapis oleh penghantar yang tidak dikenali sebagai junk mel atau spam folder. Jika anda tidak menerima pemberitahuan e-mel anda, sila semak mesej dalam junk dan spam folder e-mel anda.

kembali ke atas


 

S. 2 Apakah yang perlu saya lakukan jika saya berpindah ke negara lain selepas saya mendaftar profil saya di www.ustraveldocs.com   dan belum lagi memohon untuk visa saya, atau jika saya ingin mengemukakan permohonan visa baru di negara lain daripada permohonan saya sebelum ini?

Anda tidak perlu membuat profil yang lain jika ia juga diservis oleh CGI. Anda hanya perlu Hubungi Kami dan berkongsi nombor pasport, UID atau alamat e-mel supaya kita boleh mendapatkan semula dan mengemas kini profil anda dengan negara baru di mana anda bercadang untuk memohon Visa AS anda. Jika anda memohon di negara yang tidak dilindungi oleh CGI, anda akan dijemput untuk membuat profil baru. Sebagai peringatan, resit bayaran MRV dibayar di satu negara tidak boleh dipindah milik kepada negara lain.

kembali ke atas


 

Soalan Lazim - Visa Imigran

 1. Apakah perbezaan di antara visa imigran dan visa bukan imigran?
 2. Apa yang mungkin melambatkan keputusan mengenai permohonan saya?
 3. Apa lagi yang boleh melambatkan keputusan mengenai permohonan saya?
 4. Adakah pegawai konsular yang sama akan bercakap dengan saya jika saya perlu kembali kepada Kedutaan Amerika Syarikat?
 5. Bolehkah saya memohon untuk temujanji temuduga lebih awal? Atau jika saya tidak datang untuk temuduga yang dijadualkan , bolehkah saya memohon temuduga baru?
 6. Bolehkah anak-anak pemohon visa imigran dimasukkan dalam petisyen individu?
 7. Bolehkah anak saya, yang berumur hampir 21 tahun, dikeluarkan visa sebelum dia genap 21 tahun?
 8. Apakah yang akan berlaku jika suatu petisyen yang difailkan oleh Penduduk Tetap Disahkan (F2A atau F2B) dan pempetisyen menjadi warganegara Amerika Syarikat sebelum pemohon dipanggil untuk temuduga?
 9. Saya berhijrah ke Amerika Syarikat sebagai anak angkat kepda pempetisyen . Sekarang saya adalah seorang warganegara Amerika Syarikat, saya boleh membuat petisyen untuk ibu bapa kandung saya?
 10. Kami membesarkan seorang kanak-kanak yang bukannya anak kandung atau anak angkat yang sah kami. Bolehkah dia / dia dimasukkan sebagai derivatif atas permohonan visa imigran kami?
 11. Saya telah di petisyen oleh saudara beberapa tahun yang lalu, tetapi pempetisyen saya telah berpindah balik ke Malaysia. Adakah saya masih boleh berhijrah ke Amerika Syarikat?
 12. Bolehkah kanak-kanak yang lahir di luar Amerika Syarikat yang telah disahkan Penduduk Tetap untuk masuk ke Amerika Syarikat?
 13. Ibu bapa yang telah di sah penduduk tetap meninggalkan kanak-kanak di luar negara dengan ahli keluarga dan kembali ke Amerika Syarikat. Sekarang, mereka ingin membawa kanak-kanak itu ke Amerika Syarikat .Apa yang mereka perlu lakukan?
 14. Saya adalah seorang penduduk tetap yang sah ("Pemegang Kad Hijau" ) yang meninggalkan Amerika  Syarikat selama beberapa tahun. Adakah saya masih boleh kembali ke Amerika Syarikat dengan menggunakan Kad Hijau saya?
 15. Bagaimana saya boleh memasuki Diversity Visa atau kad loteri hijau?
 16. Bolehkah seorang warganegara Amerika Syarikat atau  Penduduk Tetap yang disahkan memfailkan petisyen untuk saudara di mana-mana jawatan perkhidmatan luar?
 17. Adakah saya masih layak untuk visa pelancong jika saya mempunyai petisyen imigran yang belum selesai?
 18. Mengapa kamu mengubah yuran pada masa ini?
 19. Adakah Department of State mahu berfikir seperti ini?
 20. Apa yang akan dibayar untuk kenaikan yuran?
 21. Mengapa beberapa yuran meningkat lebih daripada yang lain?
 22. Adakah beberapa yuran menurun?
 23. Bilakah yuran pemprosesan IV baru berkuat kuasa?
 24. Bagaimana sekiranya saya sudah membayar semua yuran IV berkenaan kes  saya?
 25. Bagaimana jika saya menerima bil dari NVC selepas bayaran IV baru berkuat kuasa, tetapi ia bertarikh sebelum tarikh itu?
 26. Adakah terdapat sebarang pengecualian?

 

S. 1 Apakah perbezaan di antara visa imigran dan visa bukan imigran?

Visa imigran dikeluarkan kepada orang yang berkelayakan yang mempunyai petisyen diluluskan berdasarkan keluarga atau hubungan pekerjaan dan yang ingin tinggal di Amerika Syarikat selama-lamanya. Visa bukan imigran dikeluarkan kepada seseorang yang bercuti ke Amerika Syarikat untuk tujuan tertentu (bercuti, kajian, rawatan perubatan, perniagaan, kerja sementara) dan yang akan meninggalkan Amerika Syarikat selepas melengkapkan tujuan itu.

kembali ke atas


 

S. 2 Apa yang mungkin melambatkan keputusan mengenai permohonan saya?

Semasa temubual visa, pegawai konsular akan mengesahkan jika dokumen tambahan yang diperlukan untuk membantu menyokong kelayakan anda untuk pengeluaran visa. Dokumen sampingan yang tidak berkaitan undang-undang  diperlukan. Walau bagaimanapun, pemohon perlu mengemukakan dokumen sampingan untuk membantu menyokong kelayakan mereka. Apabila anda diminta untuk memberikan maklumat tambahan atau dokumen sokongan, permohonan anda secara umumnya ditolak di bawah Seksyen 221 (g) Akta Imigresen dan Kewarganegaraan. Satu borang konsular diberikan kepada anda selepas temuduga menunjukkan dokumentasi tambahan yang perlu disediakan.

kembali ke atas


 

S. 3 Apa lagi yang boleh melambatkan keputusan mengenai permohonan saya?

Kedutaan Amerika Syarikat boleh meminta agensi kerajaan Malaysia yang bertanggungjawab bagi rekod awam atau agensi-agensi rasmi yang lain untuk mengesahkan atau mamastikan maklumat tentang pemohon. Perkahwinan yang tidak ditamatkan kepada seseorang selain daripada pemohon, misalnya, akan membatalkan kelayakan pemohon dengan pasangan atau tunang (e) petisyen. Kedutaan Amerika Syarikat juga boleh menjalankan siasatan untuk menentukan kelayakan pemohon untuk melayakkan pengeluaran visa.

Apabila langkah-langkah tambahan ini diambil, pengeluaran visa mungkin tertangguh. Pemohon dinasihati tidak memuktamadkan urusan perjalanan mereka sehingga visa mereka telah diisukan.

kembali ke atas


 

S. 4 Adakah pegawai konsular yang sama akan bercakap dengan saya jika saya perlu kembali kepada Kedutaan Amerika Syarikat?

Tidak ada jaminan bahawa anda akan berjumpa dengan  pegawai konsular yang sama. Semua pegawai mempunyai akses  yang sama tentang maklumat kes anda dan perlu mengkaji semula permohonan anda berdasarkan kelayakkan yang sama.

kembali ke atas


 

S. 5 Bolehkah saya memohon untuk temujanji temuduga lebih awal? Atau jika saya tidak datang untuk temuduga yang dijadualkan , bolehkah saya memohon temuduga baru?

Jika pemohon ingin mempercepatkan temuduga visa, encik/cik perlu menulis kepada Kedutaan Amerika Syarikat untuk meminta temujanji lebih awal atau hubungi Maklumat Visa dan Perkhidmatan Temu Janji untuk bantuan. Permintaan untuk temu janji sebelum ini hanya diberikan jika ada kekosongan.

kembali ke atas


 

S. 6 Bolehkah anak-anak pemohon visa imigran dimasukkan dalam petisyen individu?

Kanak-kanak warga Amerika adalah dianggap Saudara-mara serta-merta (IR) dan mesti mempunyai petisyen difailkan secara individu untuk mereka. Petisyen untuk saudara-mara serta-merta boleh difailkan serentak di USCIS. Pemohon kanak-kanak dengan petisyen berasaskan keluarga (kategori F) boleh mendapat manfaat imigresen daripada petisyen yang sama dengan syarat bahawa mereka adalah bujang dan di bawah 21. Kanak-kanak itu dipanggil derivatif untuk tujuan imigresen. Hanya anak kandung atau undang-undang yang diterima pakai-layak untuk status derivatif. Seorang kanak-kanak bukan anak yatim-angkat mesti telah di sahkan anak angkat sebelum umur 16 dan mesti telah disahkan fizikal dan undang-undang ibu bapa angkat untuk sekurang-kurangnya dua tahun. Seorang kanak-kanak yang dilahirkan selepas petisyen telah difailkan dan diluluskan boleh didaftarkan atau ditambah kepada petisyen itu sebagai derivatif. Pemohon utama perlu mengemukakan sijil lahir anak dicetak di atas kertas NSO sama ada kepada NVC atau Kedutaan Amerika Syarikat dan membayar yuran pemprosesan visa yang sepadan untuk setiap derivatif

kembali ke atas


 

S. 7 Bolehkah anak saya, yang berumur hampir 21 tahun, dikeluarkan visa sebelum dia genap 21 tahun?

Jika nombor visa di wujudkan untuk anda (atau kes visa anda menjadi terkini dalam pemprosesan) dan umur anak anda telah melangkau (atau berubah 21), kami bersedia untuk mempercepatkan pemprosesan permohonan itu. Walau bagaimanapun, ia masih tanggungjawab pemohon untuk melengkapkan maklumat permohonan mengikut waktu yang ditetapkan. Undang-undang imigresen AS memerlukan permohonan visa tersebut diproses dengan tegas mengikut tarikh prioriti kerana jumlah visa adalah terhad dikeluarkan di seluruh dunia. Ini bermakna Kedutaan Amerika Syarikat tidak akan memproses permohonan visa pada tarikh keutamaan yang bukan terkini . Jika kes anda adalah terkini untuk pemprosesan, anda boleh meneruskan ke Klinik peluasan Pusat Perubatan St. Luke untuk mengambil surat pelantikan anda. Jika anda percaya perubahan umur akan menjejaskan kes anda, anda boleh menghubungi Kedutaan melalui faks di talian 60-3-2148-5801 atau melalui pos di:

From within the Malaysia
Operations Unit
Immigrant Visa Branch
U.S. Embassy, Kuala Lumpur
376 Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur
Malaysia

From outside the Malaysia
Operations Unit
Immigrant Visa Branch
PSC 500, Box 26, FPO
AP, 96515-1000
USA

kembali ke atas


 

S. 8 Apakah yang akan berlaku jika suatu petisyen yang difailkan oleh Penduduk Tetap Disahkan (F2A atau F2B) dan pempetisyen menjadi warganegara Amerika Syarikat sebelum pemohon dipanggil untuk temuduga?

Apabila pempetisyen naturalizes,F2A petisyen (pasangan atau anak yang belum dewasa dari penduduk tetap) secara automatik ditukar kepada IR-1 (isteri kepada seorang rakyat Amerika Syarikat) atau IR-2 (kanak-kanak AS Warganegara) petisyen. Kategori-kategori visa tidak tertakluk kepada sistem kuota visa dan oleh itu akan sentiasa mempunyai visa yang boleh digunakan waris 'jika mereka layak untuk pengeluaran visa. Walau bagaimanapun, kerana tidak ada waris terbitan dibenarkan dengan petisyen IR, kanak-kanak yang pemohon derivatif atas permohonan F2A ibu bapa mesti mempunyai setiap IR-2 petisyen berasingan yang difailkan untuk mereka jika pempetisyen menjadi warga negara AS. F2A pempetisyen yang sedia ada perlu memastikan untuk memfailkan petisyen IR-2 baru untuk anak-anak mereka (jika mereka tidak asalnya memfailkan petisyen asal berasingan untuk mereka). Bagi pemohon F2B (anak yang belum berkahwin / anak perempuan seorang penduduk tetap), petisyen F2B mereka secara automatik ditukar kepada kategori F1 mengekalkan tarikh prioriti asal apabila pempetisyen asal mereka . Oleh kerana keadaan yang unik, tempoh menunggu bagi kategori F1 adalah lebih lama daripada kategori F2B dalam Malaysia. Walau bagaimanapun, di bawah Seksyen 6, Akta Kanak-kanak Status Perlindungan (CSPA), pemohon (bukan pempetisyen) boleh meminta pengecualian daripada penukaran automatik kategori visa dari F2B F1 dengan mengemukakan kepada Jabatan Keselamatan Dalam Negeri / US Kewarganegaraan dan Imigresen Perkhidmatan (DHS / USCIS) satu kenyataan bertulis bahawa dia / dia memilih untuk mempunyai pertukaran tersebut dibatalkan. Pemohon boleh menghantar permohonan bertulis untuk pengekalan kategori / beliau F2B ke pejabat DHS / USCIS di Malaysia melalui fax di 60-3-2148-5801 (up: Pengarah Field Office) atau melalui pos:

DHS / USCIS
Kedutaan AS

 

kembali ke atas


 

S. 9 Saya berhijrah ke Amerika Syarikat sebagai anak angkat kepda pempetisyen . Sekarang saya adalah seorang warganegara Amerika Syarikat, saya boleh membuat petisyen untuk ibu bapa kandung saya?

Tidak. Sebaik sahaja anda dikeluarkan visa imigran sebagai anak angkat, ibu bapa biologi anda tidak lagi boleh mendapat manfaat daripada petisyen yang anda fail.

kembali ke atas


 

S. 10 Kami membesarkan seorang kanak-kanak yang bukannya anak kandung atau anak angkat yang sah kami. Bolehkah dia / dia dimasukkan sebagai derivatif atas permohonan visa imigran kami?

Tidak. Anak-anak hanya boleh menjadi terbitan anda jika kanak-kanak itu sama ada yang lahir kepada anda atau memenuhi definisi anak angkat di bawah Akta Imigresen dan Kewarganegaraan. Jika anda cuba untuk membawa kanak-kanak yang tidak memenuhi mana-mana definisi ini, anda akan menghadapi risiko  visa imigran yang dinafikan dan dihalang secara kekal daripada memasuki Amerika Syarikat. Lihat  Anak Angkat untuk maklumat lanjut mengenai mengambil Anak Angkat di Malaysia.

kembali ke atas


 

S. 11 Saya telah di petisyen oleh saudara beberapa tahun yang lalu, tetapi pempetisyen saya telah berpindah balik ke Malaysia. Adakah saya masih boleh berhijrah ke Amerika Syarikat?

Undang-undang AS imigresen menghendaki pempetisyen bermastautin atau tinggal di Amerika Syarikat. Tujuan visa imigran yang ditaja oleh keluarga adalah untuk menyatukan kembali ahli keluarga. Untuk maklumat lanjut mengenai isu ini, sila lihat bahagian mengenai "Apakah Keperluan US Domicile Untuk Pemohon?".

kembali ke atas


 

S. 12 Bolehkah kanak-kanak yang lahir di luar Amerika Syarikat yang telah disahkan Penduduk Tetap  untuk masuk ke Amerika Syarikat?

Seorang kanak-kanak yang dilahirkan di luar negara untuk ibu bapa yang  disahkan Penduduk Tetap US   boleh memasuki Amerika Syarikat tanpa visa, dengan syarat kanak-kanak itu diiringi oleh ibu bapa, setelah ibu bapa yang kembali kali pertama untuk Amerika Syarikat dalam tempoh dua tahun kelahiran  anak. Ibu bapa mesti menyediakan dokumen bukti menunjukkan hubungan ibu bapa dan anak.

kembali ke atas


 

S. 13 Ibu bapa yang telah di sah penduduk tetap meninggalkan kanak-kanak di luar negara dengan ahli keluarga dan kembali ke Amerika Syarikat. Sekarang, mereka ingin membawa kanak-kanak itu ke Amerika Syarikat .Apa yang mereka perlu lakukan?

Kanak-kanak itu mesti mempunyai visa imigran untuk memasuki Amerika Syarikat. Ibu atau bapa yang telah di sah sebagai Penduduk Tetap  perlu memfailkan F2A (kanak-kanak) atau F2B (anak yang belum berkahwin lebih 21 tahun) petisyen pilihan dengan Kewarganegaraan Amerika Syarikat  dan Imigresen Perkhidmatan. Bagi Malaysia ini boleh melibatkan untuk menunggu sehingga beberapa tahun.

kembali ke atas


 

S. 14 saya adalah seorang penduduk tetap yang sah ("Pemegang Kad Hijau" ) yang meninggalkan Amerika  Syarikat selama beberapa tahun. Adakah saya masih boleh kembali ke Amerika Syarikat dengan menggunakan Kad Hijau saya?

Sebagai  Penduduk Tetap yang disahkan anda kekal berada di luar Amerika Syarikat untuk satu (1) tahun melainkan jika anda menerima permit masuk semula dari Kewarganegaraan Amerika Syarikat  dan Imigresen Perkhidmatan (USCIS) sebelum anda berlepas dari Amerika Syarikat. Jika tidak, status anda dianggap telah dibatalkan  dan mesti mempunyai petisyen yang sama semula atau memohon Kembali Resident Visa. Penduduk visa yang  kembali akan hanya diberikan apabila keadaan di luar kawalan anda menghalang anda daripada kembali ke tempat kedudukan AS anda dalam tempoh masa yang diperlukan.

kembali ke atas


 

S. 15 Bagaimana saya boleh memasuki Diversity Visa atau kad loteri hijau?

 

kembali ke atas


 

S. 16 Bolehkah seorang warganegara Amerika Syarikat atau  Penduduk Tetap yang disahkan memfailkan petisyen untuk saudara di mana-mana jawatan perkhidmatan luar ?

Kuasa untuk menerima petisyen semata-mata bergantung  dengan Kewarganegaraan Amerika Syarikat  dan Imigresen Perkhidmatan (USCIS). Petisyen mesti difailkan di tempat pempetisyen kediaman. Jika pempetisyen itu tinggal di Amerika Syarikat, pempetisyen mesti memfailkan di pejabat USCIS yang mempunyai bidang kuasa bagi tempat kediamannya. Jika pemohon itu bermastautin di luar negara, dia boleh menghubungi Kedutaan AS atau Konsulat di mana beliau  menetap sekarang atau pejabat AS Kewarganegaraan dan Perkhidmatan Imigresen ,  sekurang-kurangnya jawatan Perkhidmatan Luar untuk maklumat jika ianya wujud.

kembali ke atas


 

S. 17 Adakah saya masih layak untuk visa pelancong jika saya mempunyai petisyen imigran yang belum selesai?

Mempunyai petisyen imigran yang di failkan  bukan alasan untuk penolakan automatik visa bukan imigran. Pegawai konsular yang menyemak  permohonan visa bukan imigran anda akan memerlukan bukti yang kukuh bahawa anda tidak berniat untuk berhijrah pada masa ini dan bahawa anda kembali ke Malaysia selepas lawatan sementara yang dirancang  ke Amerika Syarikat.

kembali ke atas


 

S. 18 Mengapa kamu mengubah yuran pada masa ini?

Untuk memastikan bahawa Department Of States memulihkan kos sebenar perkhidmatan konsular melalui yuran pengguna, seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Perubahan kepada Jadual Bayaran kami mencerminkan dengan lebih tepat perbelanjaan sebenar menjalankan perniagaan. Dengan cara ini, perkhidmatan faedah secara langsung kepada individu, organisasi atau kumpulan yang dibayar oleh pengguna dan bukan oleh pembayar cukai secara umum.

kembali ke atas


 

S. 19 Adakah Department of State mahu berfikir seperti ini?

Department of State mengkaji semula yuran terkini konsular berdasarkan kos pengajian perkhidmatan yang disiapkan pada Jun 2009. Kajian ini melibatkan dua tahun penyelidikan, kajian yang paling terperinci, kajian menyeluruh bahawa yuran konsular Department of State telah selesai.

kembali ke atas


 

S. 20 Apa yang akan dibayar untuk kenaikan yuran?

Perubahan dalam yuran konsular akan menanggung perbelanjaan sebenar operasi untuk 301 jawatan konsular di luar negara, 23 agensi pasport domestik, dan pusat-pusat lain yang menyediakan perkhidmatan konsular untuk kedua-dua Amerika Syarikat dan warga asing. Seperti  dalam hal semua caj pengguna kerajaan Amerika Syarikat, yuran konsular membolehkan kita untuk mendapatkan semula kos perkhidmatan dari pengguna tertentu - sama ada seorang warganegara Amerika atau warga asing -  manfaat khas berasal di luar orang-orang yang terakru kepada orang awam. Perkhidmatan faedah secara langsung kepada individu, organisasi atau kumpulan yang dibayar oleh pengguna dan bukan oleh pembayar cukai secara umum.

kembali ke atas


 

S. 21 Mengapa beberapa yuran meningkat lebih daripada yang lain?

Kos kajian perkhidmatan disiapkan pada Jun 2009 adalah kajian yang paling terperinci dan menyeluruh Jabatan Negara yang pernah dijalankan. Ia memberi kita lebih jelas kepada kos sebenar kami dan membolehkan kita untuk membezakan antara perkhidmatan tertentu di dalam kategori  aktiviti. Sebagai jawapannya, dan kerana ia adalah saksama, kami menubuhkan bayaran berperingkat kepada beberapa kategori perkhidmatan, (seperti  yuran permohonan visa bukan imigran  dan  yuran pemprosesan visa imigran). Kami akan mengenakan bayaran yang lebih bagi kes-kes yang memerlukan pemprosesan yang berpanjangan dan kurang untuk lebih banyak kes terus terang ke hadapan, lebih baik menggambarkan kos menyediakan perkhidmatan ini.

kembali ke atas


 

S. 22 Adakah beberapa yuran menurun?

Ya. Yuran bagi menentukan status penduduk  AS kembali penduduk tetap yang sah telah menurun daripada $ 400 hingga $ 380 kerana peningkatan dalam sistem automatik telah membuat ia lebih mudah bagi menyediakan perkhidmatan itu. Kadar setiap jam untuk masa konsular, yang digunakan untuk perkhidmatan yang tidak disediakan selalunya cukup untuk membangunkan anggaran yang munasabah masa purata yang terlibat (seperti menyelia deposisi telefon), telah dikurangkan berdasarkan penemuan daripada kos pengajian perkhidmatan. Bayaran pemprosesan permohonan untuk dua kategori visa imigran juga lebih rendah daripada yuran sama rata sebelumnya (lihat perkara 32 (a) dan 32 (c) Jadual cadangan Yuran).

kembali ke atas


 

S. 23 Bilakah yuran pemprosesan IV baru berkuat kuasa?

Bayaran baru akan berkuat kuasa pada 13 Julai, 2010. IV pemohon perlu mula membayar yuran pemprosesan baru pada tarikh tersebut. Pemohon-pemohon yang menerima bil dari Pusat Visa Negara (NVC) yang bertarikh selepas 13 Julai perlu membayar yuran pemprosesan baru.

kembali ke atas


 

S. 24 Bagaimana sekiranya saya sudah membayar semua yuran IV berkenaan kes  saya?

Yuran dibayar pada jawatan dan untuk NVC sebelum penerbitan peraturan muktamad dianggap dibayar sepenuhnya pada kadar semasa, dan pemohon ini tidak akan dikehendaki membayar yuran tambahan untuk menampung perbezaan di antara bayaran semasa dan baru. Pemohon telah ditaksir oleh NVC sebelum penerbitan peraturan muktamad hanya akan membayar yuran dibilkan, tidak kira sama ada mereka membayar sebelum atau selepas yuran baru dilaksanakan.

kembali ke atas


 

S. 25 Bagaimana jika saya menerima bil dari NVC selepas bayaran IV baru berkuat kuasa, tetapi ia bertarikh sebelum tarikh itu?

Bayaran yang dikenakan oleh NVC sebelum hingga Julai 13, 2010, akan dihormati pada kadar yang sebelum ini di mana mereka asalnya ditaksir. Pemohon ini  tidak akan dikenakan caj pada masa akan datang untuk bayaran tambahan untuk menampung perbezaan antara kadar yuran semasa dan baru, tidak kira bila mereka bayar.

kembali ke atas


 

S. 26 Adakah terdapat sebarang pengecualian?

Ya. Jika pemohon membayar yuran pemprosesan permohonan visa mereka sebelum Mac 2005, mereka akan dikehendaki membayar surcaj keselamatan.

kembali ke atas


 

Soalan Lazim - Visa K

 1. Bagaimanakah seseorang boleh memohon untuk K-1 visa?
 2. Apakah dokumen-dokumen yang perlu pemohon  K-1 wajib melampirkan?
 3. Bolehkah pemohom memohon temujanji awal?
 4. Berapakah tempoh yang diberikan untuk melengkapkan permohonan visa K-1?
 5. Adakah K-1 visa memberikan suatu status pendatang dan hak kepada tunang Malaysia (e) untuk kad hijau?
 6. Apakah tunang perlu melakukan setelah memasuki Amerika Syarikat?
 7. Bolehkah visa K-1 digunakan untuk perjalanan di dalam dan di luar Amerika Syarikat?
 8. Apakah sebab-sebab utama K-1 visa ditolak?
 9. Bolehkah ahli keluarga  tunang dimasukkan ke dalam petisyen?
 10. Bolehkah tunang kerja di Amerika Syarikat dengan K-1 visa?
 11. Apa yuran yang terlibat untuk mendapatkan visa K?
 12. Bagaimana jika tunang melambatkan ketibaan mereka di Amerika Syarikat?
 13. Di manakah saya boleh mendapatkan maklumat tambahan?

 

S. 1 Bagaimanakah seseorang boleh memohon untuk K-1 visa?

Tunang Malaysia perlu diluluskan petisyen I-129F memohon K-1 visa. Hanya seorang warganegara Amerika Syarikat boleh memfailkan petisyen uintuk tunang. Ini dilakukan di Amerika Syarikat Kewarganegaraan dan Imigresen Perkhidmatan (USCIS) pejabat yang mempunyai bidang kuasa bagi tempat di mana warga negara Amerika Syarikat itu tinggal.

kembali ke atas


 

S. 2 Apakah dokumen-dokumen yang perlu pemohon  K-1 wajib melampirkan?

Tunang dianggap seorang pendatang yang berhasrat dan oleh itu hendaklah mengemukakan dokumen-dokumen yang sama seperti yang diperlukan bagi pemohon visa imigran. Ini termasuk pasport Malaysia yang sah; salinan sijil kelahiran pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Statistik Kebangsaan (NSO) dan dicetak di atas kertas NSO keselamatan; dokumen undang-undang membuktikan penamatan perkahwinan terdahulu (jika ada); Pelepasan NBI; sijil polis daripada negara-negara asing di mana pemohon tinggal selama sekurang-kurangnya enam (6) bulan bermula pada usia 16; bukti hubungan dengan pemohon; bukti sokongan kewangan; pemeriksaan perubatan disiapkan oleh Klinik Extension Medical Center dan visa gambar St. Luke. Bukti mesti ditunjukkan bahawa pasangan itu bertemu secara peribadi dalam tempoh dua tahun yang lalu sebelum petisyen itu difailkan. 

kembali ke atas


 

S. 3 Bolehkah pemohom memohon temujanji awal?

Jika pemohon ingin temuduga awal untuk visa, dia perlu menulis surat kepada Kedutaan Amerika Syarikat untuk meminta temujanji lebih awal atau hubungi Maklumat Visa dan Perkhidmatan Temu Janji untuk bantuan. Permintaan untuk temu janji awal hanya diberikan jika ada slot.

kembali ke atas


 

S. 4 Berapakah tempoh yang diberikan untuk melengkapkan permohonan visa K-1?

Petisyen  K-1  adalah sah selama enam (6) bulan dari tarikh kelulusan tetapi ini boleh mengesah semula oleh seseorang pegawai konsular dengan syarat kedua-dua pihak masih sisi undang-undang bebas untuk berkahwin. Ia adalah untuk mengumpul semua dokumen yang diperlukan untuk temuduga visa secepat mungkin.

kembali ke atas


 

S. 5 Adakah K-1 visa memberikan suatu status pendatang dan hak kepada tunang Malaysia (e) untuk kad hijau?

Tidak. K-1 visa adalah visa bukan imigran yang membolehkan pemegangnya visa untuk tinggal di Amerika Syarikat buat sementara waktu sahaja. Selepas perkahwinan, pasangan hendaklah menghubungi USCIS untuk mendapatkan taraf penduduk tetap bersyarat.  Pasangan di Malaysian boleh memohon penghapusan status bersyarat menjadi seorang pemastautin tetap yang sah selepas dua tahun perkahwinan ke AS warganegara pasangan.

kembali ke atas


 

S. 6 Apakah tunang perlu melakukan setelah memasuki Amerika Syarikat?

Tunang Malaysia mempunyai 90 hari dari masuk ke Amerika Syarikat untuk berkahwin pempetisyen. K-1 visa tidak membenarkan pemegang untuk berkahwin orang lain selain daripada pempetisyen. Selepas berkahwin, pasangan itu mesti menghubungi USCIS mendaftar untuk taraf pemastautin tetap bersyarat bagi pasangan Malaysia. Hubungi USCIS di Amerika Syarikat untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai status K-1 visa pembawa manakala berada di Amerika Syarikat. Untuk maklumat lanjut, sila klik disini.

kembali ke atas


 

S. 7 Bolehkah visa K-1 digunakan untuk perjalanan di dalam dan di luar Amerika Syarikat?

Tidak. K-1 visa adalah visa sekali masuk, yang bermaksud bahawa K-1 pembawa yang meninggalkan Amerika Syarikat tanpa mengubah status perkahwinan dan imigresen tidak akan dapat untuk memasuki semula negara ini pada visa yang sama. Petisyen dan visa yang baru akan diperlukan.

kembali ke atas


 

S. 8 Apakah sebab-sebab utama K-1 visa ditolak?

K-1 permohonan adalah tertakluk kepada semakan yang sama seperti permohonan visa imigran. Sebab-sebab utama penolakan visa adalah: kurang dokumentasi; perlu mengkaji semula atau mengesahkan keterangan; kekurangan hubungan permohonan; salah nyata fakta-fakta; kebimbangan perubatan; alasan jenayah dan berpotensi caj awam. Persamaan asas bagi penolakan adalah perkahwinan terdahulu bagi benefisiari atau pempetisyen yang belum ditamatkan secara sah. Tidak ada perceraian di Malaysia. Seorang pegawai konsular hanya akan menerima sijil kematian atau suatu keputusan mahkamah pembatalan atau kematian andaian sebagai bukti bahawa perkahwinan Malaysia telah ditamatkan. Warganegara Amerika Syarikat boleh menamatkan perkahwinan Malaysia melalui perceraian Amerika Syarikat. 

kembali ke atas


 

S. 9 Bolehkah ahli keluarga  tunang dimasukkan ke dalam petisyen?


Hanya yang belum berkahwin, kanak-kanak (di bawah umur 21 tahun) daripada tunang Malaysia boleh dimasukkan dalam K-1 petisyen. Mereka layak untuk memohon visa K-2. Jika mereka tidak dapat berlepas dengan ibu bapa mereka di Malaysia, kanak-kanak yang dinamakan dalam petisyen itu mempunyai satu (1) tahun (dari masa K-1 visa dikeluarkan) yang akan diterbitkan K-2 visa. Mereka perlu memohon visa dalam masa yang ditetapkan untuk membenarkan pengeluaran visa dalam tempoh masa yang ditetapkan. Jika tidak, anak-anak tidak lagi mampu untuk memperolehi apa-apa faedah imigresen daripada ibu bapa mereka K-1 visa dan petisyen baru visa imigran perlu difailkan bagi pihak mereka.

kembali ke atas


 

S. 10 Bolehkah tunang kerja di Amerika Syarikat dengan K-1 visa?

Ya. Apabila tunang memasuki Amerika Syarikat dia akan layak untuk memohon untuk mendapatkan permit kerja dengan USCIS.

kembali ke atas


 

S. 11 Apa yuran yang terlibat untuk mendapatkan visa K?

Yuran permohonan atau pemprosesan USD 265 tidak akan dikembalikan untuk setiap K visa pemohon. Yuran ini perlu dibayar dalam dolar AS atau setara Ringgit Malaysia semasanya.  Kos pemeriksaan untuk kesihatan adalah yang USD 213.35 untuk orang dewasa (15 tahun atas) dan USD 185.35 untuk kanak-kanak (di bawah 15 tahun). Untuk maklumat lanjut mengenai pembayaran yuran permohonan visa, sila klik disini.

kembali ke atas


 

S. 12 Bagaimana jika tunang melambatkan ketibaan mereka di Amerika Syarikat?

K-1 visa adalah sah untuk tempoh maksimum enam (6) bulan. Jika pemegang visa tidak dapat pergi ke Amerika Syarikat dengan segera dan visa tamat tempoh, visa baru boleh dikeluarkan atas permintaan bertulis kepada Kedutaan Amerika Syarikat dan pembayaran yuran aplikasi lain sebanyak USD 265.

kembali ke atas


 

S. 13 Di manakah saya boleh mendapatkan maklumat tambahan?

Untuk maklumat umum mengenai visa K-1, K-2, K-3, K-4 atau IR-1 visa, sila layari laman web ini. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut di sini:

 • The U.S. Department of State's Bureau of Consular Affairs website.
 • The U.S. Department of State's National Visa Center (NVC) website. Anda boleh menghubungi NVC di Amerika Syarikat di (603) 334-0700. NVC mengendalikan petisyen sebelum ia dihantar ke Kedutaan Amerika Syarikat di Malaysia.

kembali ke atas