Penghantaran Pasport

Gambaran Keseluruhan

Semua pemohon visa imigran perlu mengaturkan supaya Aramex yang menghantar visa terbaharu mereka. Perkhidmatan kurier ini disediakan tanpa caj tambahan. Anda mesti memilih lokasi untuk visa anda dihantar sebelum menjadualkan temu duga anda. Anda boleh memilih lokasi penghantaran di sini. Sama ada anda atau wakil anda mesti mempunyai Nombor Kes Imigran (seperti di surat pemberitahuan Kedutaan) ketika menghubungi pusat panggilan untuk mendaftar pilihan penghantaran visa.

Pilih Alamat Penghantaran Dokumen

Anda perlu memilih alamat penghantaran untuk pengembalian pasport anda sebelum menjadualkan janji temu untuk temu duga visa anda. Apabila memilih alamat penghantaran dokumen, pastikan anda mempunyai Nombor Kes Imigran pada surat pemberitahuan Kedutaan. Jika permohonan visa anda diluluskan, Aramex akan memulangkan pasport dan visa di alamat atau lokasi pengambilan yang anda nyatakan semasa menetapkan sesi temu duga. Pasport anda akan dihantar hanya ke alamat yang anda nyatakan semasa anda menetapkan temu duga visa. Tiada caj tambahan untuk perkhidmatan ini.

Maklumat Lain

Untuk mendaftar alamat penghantaran dokumen secara atas talian, klik di sini.
Untuk menukar pilihan alamat penghantaran dokumen sebelum ini, klik di sini.
Untuk mendaftar atau menukar alamat penghantaran dokumen melalui pusat panggilan kami, klik di sini.