Visa Perkerja Domestik

Dalam halaman ini:


Gambaran Keseluruhan

Pembantu peribadi atau domestik yang mengiringi atau mengikut majikan ke Amerika Syarikat layak untuk visa B-1. Kategori pekerja domestik termasuklah, tetapi tidak terhad kepada, tukang masak, butler, pemandu, pembantu rumah, valet, footmen, pengasuh kanak-kanak, au pairs, ibu, pembantu, tukang kebun, dan teman berbayar.

Mereka yang mengiringi atau mengikuti majikan yang merupakan diplomat asing atau pegawai kerajaan layak untuk visa A-3 atau G-5, bergantung pada status visa majikan.

Kelayakan

Jika anda seorang pekerja domestik dan ingin memohon visa B-1, anda perlu membuktikannya:

 • Tujuan lawatan anda adalah untuk masuk ke Amerika Syarikat dan bekerja sebagai pekerja domestik
 • Anda bercadang untuk tinggal di Amerika untuk tempoh khusus dan terhad
 • Majikan anda memenuhi beberapa kelayakan
 • Anda telah terbukti mempunyai minat pertalian ekonomi dan sosial di luar
 • Anda mempunyai kediaman di luar Amerika Syarikat dan juga ikatan lain yang akan memastikan anda pulang ke tempat asal setelah tamat kontrak.

Mengiringi Pemegang Visa Bukan Imigran

Jika anda seorang pekerja domestik dan bercadang untuk mengiringi atau menyertai majikan yang bukan warganegara Amerika atau penduduk tetap yang sah, dan yang ingin memasuki, atau telah pun masuk ke Amerika Syarikat di bawah visa bukan imigran B, E, F, H, I, J, L, M, O, P, Q, atau R, maka anda layak untuk visa klasifikasi B-1, dengan mengambil kira:

 • Anda mempunyai pengalaman satu tahun sebagai pekerja peribadi atau domestik seperti yang disahkan oleh kenyataan daripada majikan terdahulu.
  • Anda telah bekerja di luar Amerika Syarikat oleh majikan anda sekurang-kurangnya setahun sebelun tarikh kemasukan majikan anda ke Amerika Syarikat, atau
  • Hubungan majikan-pekerja anda wujud serta-merta sebelum waktu permohonan majikan anda dan majikan anda membuktikan yang dia sentiasa mengambil (sepanjang tahun atau mengikut musim) bantuan domestik dalam tempoh lebih setahun sebelum waktu permohonan.
 • Anda tidak mempunyai pekerjaan lain, dan akan menerima penginapan dan makanan percuma dan penerbangan pegi balik percuma daripada majikan seperti dinyatakan dalam terma kontrak pekerjaan.

Mengiringi Warganegara Amerika

Pekerja peribadi atau domestik yang mengiringi atau mengikuti untuk menyertai majikan AS warganegara sementara yang diberikan kepada Amerika Syarikat mungkin layak untuk klasifikasi B-1 visa dengan syarat:

 1. Pekerja mempunyai kediaman di luar negara yang dia tidak mempunyai niat untuk meninggalkan;
 2. Asing ini telah bekerja di luar negara oleh majikan sebagai pembantu peribadi atau domestik sekurang-kurangnya enam bulan sebelum tarikh kemasukan majikan ke Amerika Syarikat ATAU majikan boleh menunjukkan bahawa manakala di luar negara majikan telah lazimnya menggunakan domestik pembantu rumah-sifat yang sama seperti yang dimaksudkan untuk pemohon;
 3. Pekerja boleh menunjukkan sekurang-kurangnya satu tahun pengalaman sebagai pembantu peribadi atau domestik dengan mengeluarkan kenyataan daripada bekas majikan yang membuktikan pengalaman itu; dan
 4. Pekerja memiliki kontrak asal atau salinan kontrak itu, yang akan dibentangkan di pintu masuk, yang mengandungi tandatangan asal kedua-dua majikan dan pekerja

Amerika Syarikat majikan warganegara tertakluk kepada pemindahan kerap antarabangsa tahan dua tahun atau lebih sebagai syarat kerja seperti yang disahkan oleh kakitangan pejabat majikan dan pulang ke Amerika Syarikat bagi penangguhan tidak lebih daripada enam tahun. Majikan akan menjadi satu-satunya pembekal pekerjaan kepada pekerja tempatan, dan akan menyediakan pekerja bilik dan lembaga percuma dan tiket penerbangan pergi balik seperti yang dinyatakan di bawah syarat-syarat kontrak pekerjaan; dan

Kontrak pekerjaan yang diperlukan telah ditandatangani dan bertarikh oleh majikan dan pekerja dan mengandungi jaminan daripada majikan bahawa, sebagai tambahan kepada peruntukan-peruntukan yang disenaraikan di butiran (2) di atas, pekerja akan menerima minimum atau upah semasa yang mana lebih besar dengan lapan jam kerja sehari. Kontrak pekerjaan juga mesti mencerminkan apa-apa faedah lain yang biasanya diperlukan untuk AS pekerja domestik dalam bidang pekerjaan. Majikan akan memberikan sekurang-kurangnya  dua minggu notis atau niat beliau untuk menamatkan pekerjaan, dan pekerja itu tidak perlu memberi lebih daripada dua minggu notis niat untuk meninggalkan pekerjaan.

Mengiringi Penduduk Penduduk Tetap Sah AS

Penduduk Tetap Sah Amerika (pemegang Kad Hijau) tidak dibenarkan membawa pekerja domestik mereka ke Amerika Syarikat di bawah visa B-1dalam mana-mana keadaan.

Keperluan Kontrak Pemegang Visa B-1

Sebagai pekerja domestik yang memohon visa B-1, anda perlu menunjukkan kontrak pekerjaan, yang ditandatangani oleh anda dan majikan dan mengandungi:

 • Senarai tugas anda di Amerika
 • Bilangan jam anda bekerja setiap minggu
 • Bilangan hari cuti, percutian dan cuti sakit setiap tahun
 • Hari tidak bekerja setiap minggu
 • Kadar bayaran, iaitu sekurang-kurangnya gaji biasa atau gaji miminum satu jam di bawah undang-undang Persekutuan (yang mana lebih tinggi) iaitu tempat anda akan bekerja sepanjang waktu bekerja. Gaji minimun di AS boleh didapati di sini kadar gaji biasa boleh didapati di sini.
 • Pengesahan yang anda akan menerima penginapan dan makanan percuma
 • Pengesahan yang majikan anda akan pastikan anda tidak menjadi tanggungjawab awam selama anda bekerja di bawahnya
 • Pengesahan yang anda tidak akan menerima pekerjaan lain semasa bekerja di bawah majikan anda
 • Pengesahan yang majikan anda tidak akan memegang pasport anda
 • Pengesahan yang kedua-dua pihak memahami anda tidak perlu berada dalam premis selepas waktu pekerjaan tanpa bayaran
 • Pengesahan yang majikan anda akan membayar perbelanjaan awal perjalanan ke AS dan seterusnya untuk pekerjaan yang lain, atau ke negara asal anda selepas anda dipecat.

Mengiringi Pemegang Visa A-1, A-2, atau G-1 - G-4 (Visa A-3 atau G-5)

Jika anda seorang pengiring, pekerja atau pembantu peribadi seseorang yang diklasifikasikan sebagai A-1 atau A-2 atau G-1 sehingga G-4 maka anda layak menerima klasifikasi A-3 atau G-5 yang sesuai. Anda mesti membuktikan kelayakan klasifikasi A-3 atau G-5 (cth, surat rujukan daripada bekas majikan, bukti pekerjaan sebelum ini dalam sektor tersebut dll). Pegawai konsular mesti mewujudkan status rasmi majikan dan tujuan kedua-dua pihak untuk masuk (atau kekal) dalam hubungan pekerja-majikan. Selain itu, pembantu domestik diplomat (A3) dan pekerja organisasi antarabangsa (G5), perlu berdaftar dengan Jabatan Negara, Sistem Maklumat Pengurusan Pejabat Misi Luar (TOMIS) sebelum memohon visa. Untuk maklumat pendaftaran TOMIS sila hubungi Jabatan Negara AS Pejabat Misi Luar.

Pemohon visa A-3 dan G-5 perlu ditemu duga oleh pegawai konsular. Mereka perlu mengikuti prosedur permohonan biasa untuk umum, termasuk menjadualkan temuduga.

Pegawai konsular mesti berpuas hati bahawa gaji yang diterima oleh pemohon A-3 atau G-5 adalah sesuai dengan bidang pekerjaan dan cukup untuk mengatasi kekhuatiran umum. Pemohon visa ini perlu memasukkan kontrak pekerjaan ditandatangan pekerja dan majikan.

Keperluan Kontrak Pemegang Visa A-3/G-5

Sebagai pekerja domestik yang memohon visa A-3 atau G-5, anda perlu menunjukkan kontrak pekerjaan, yang ditandatangani oleh anda dan majikan dan mengandungi:

 • Jaminan bahawa anda akan dibayar gaji minuman atau gaji biasa di peringkat negeri atau persekutuan, yang mana lebih tinggi. Gaji minimun di AS boleh didapati di sini kadar gaji biasa boleh didapati di sini.
 • Kenyataan bahawa selepas 90 hari bekerja, semua gaji perlu dibayar dengan cek atau melalui pindahan elektronik ke akaun bank anda. Majikan dan ahli keluarga mereka tidak boleh mempunyai akses ke akaun bank anda.
 • Jika majikan adalah seorang diplomat asing, tinggal bersama pembantu domestik, di bawah latihan, menerima penginapan dan makanan percuma selain daripada menerima gaji
 • Pengesahan yang anda tidak akan menerima pekerjaan lain semasa bekerja di bawah majikan anda.
 • Janji majikan untuk tidak menahan pasport dan kenyataan menyatakan kedua-dua pihak faham yang anda tidak perlu berada di premis selepas waktu kerja tanpa bayaran.
 • Kontrak adalah penting dalam proses ini kerana kontrak menjamin anda boleh mendapat perlindungan pekerjaan atau hak kemanusiaan. Majikan anda perlu membayar perbelanjaan perjalanan awal ke Amerika Syarikat dan seterusnya untuk pekerjaan lain, atau ke tempat tinggal di negara anda apabila tugas anda ditamatkan.

Perkara Berkaitan Permohonan

Untuk memohon visa B-1, A-3 atau G-5 anda perlu menyerahkan perkara berikut:

 • Borang Permohonan Elektronik Visa Bukan Imigran (DS-160). Layari laman sesawang DS-160 untuk maklumat lanjut mengenai DS-160.
 • Pasport yang sah untuk perjalanan ke Amerika Syarikat mesti mempunyai tempoh sah sekurang-kurangnya enam bulan melebihi cadangan tempoh menetap anda di Amerika Syarikat (melainkan perjanjian spesifik antara negara memberikan pengecualian). Jika lebih daripada seorang yang dimasukkan ke dalam pasport, setiap orang yang memerlukan visa perlu mengemukakan permohonan.
 • Satu (1) gambar 2"x2" (5cmx5cm). Halaman ini mempunyai maklumat lanjut tentang format gambar yang diperlukan.
 • Untuk pemohon B-1 sahaja:Resit menunjukkan bayaran yuran permohonan visa bukan imigran sebanyak US$160 yang tidak dikembalikan, dibayar dalam mata wang tempatan. Halaman ini mempunyai maklumat lanjut tentang pembayaran yuran. Jika visa dikeluarkan, mungkin terdapat yuran tambahan timbal balas pengeluaran visa, bergantung pada kerakyatan anda. Laman sesawang Jabatan Negara boleh membantu anda menentukan sama ada anda perlu membayar yuran timbal balas pengeluaran visa dan jumlahnya.
  • Pemohon A-3 dan G-5 tidak dikenakan yuran permohonan.
 • Salinan visa majikan atau kaedah lain yang mereka gunakan untuk memasuki Amerika Syarikat ( pasport negara Penepian Visa atau Pasport AS)
 • Kontrak pekerjaan, ditandatangani oleh anda dan majikan, yang memenuhi keperluan seperti di atas.
 • Untuk pemohon A-3 dan G-5 sahaja: Nota Verbale mengesahkah status pekerjaan utama, tarikh pelepasan, tujuan lawatan dan tempoh tinggal di Amerika Syarikat. Nota Verbale perlu menyenaraikan nama pekerja dan gelaran majikan serta status rasmi. Nota itu juga perlu menjelaskan tarikh pelepasan, dan tujuan perjalanan dan tempoh tinggal di Amerika Syarikat.

Selain semua item ini, anda perlu menunjukkan surat temu duga untuk mengesahkan anda telah membuat janji temu melalui perkhidmatan ini. Anda juga boleh membawa mana-mana dokumen sokongan yang anda yakin dapat menyokong maklumat yang diberi kepada pegawai konsular.

Dokumen Sokongan

Dokumen sokongan adalah salah satu faktor yang akan dipertimbangkan oleh pejabat konsular semasa temu duga. Pejabat konsular akan meneliti setiap permohonan dan mempertimbangkan faktor profesional, sosial, budaya dan faktor lain semasa membuat keputusan. Pejabat konsular mungkin akan melihat tujuan khusus anda, keadaan keluarga, dan pelan jangka panjang anda dan prospek negara tempat tinggal anda. Setiap kes disemak satu persatu dan berdasarkan pertimbangan undang-undang.

Perhatian: Jangan bawa dokumen palsu. Penipuan atau kesilapan akan menyebabkan anda tidak layak mendapat visa buat selama-lamanya. Jika anda khuatir tentang kerahsiaan, anda harus membawa dokumen anda ke Kedutaan dalam sampul surat yang bergam. Kedutaan tidak akan mendedahkan maklumat anda kepada sesiapa dan menghormati kerahsiaan maklumat anda.

Anda mesti membawa dokumen berikut semasa temu duga:

 • Bukti kemampuan majikan anda untuk membayar gaji yang dijanjikan. Nota: Jika anda memohon visa A-3 atau G-5, ini hanya berkenaan jika majikan anda memegang status diplomatik kaunselor dan ke bawah.
 • Bukti menunjukkan anda tinggal di Amerika Syarikat hnaya untuk sementara.

Layari laman sesawang Jabatan Negara untuk maklumat lanjut mengenai visa A-3, B-1, dan G-5.