Visa Pekerja Keagamaan

Dalam halaman ini:


Soalan Lazim

Gambaran Keseluruhan

Visa jenis R adalah untuk individu yang mahu masuk ke Amerika Syarikat untuk bekerja dalam kapasiti keagamaan untuk tempoh sementara seperti dinyatakan dalam Akta Imigresen dan Kerakyatan (INA) §101(a)(15)(R).

Kelayakan

Pekerja keagamaan termasuklah seseorang yang dibenarkan oleh entiti yang sah untuk menjalankan aktiviti keagamaan dan menjalankan tugas lain yang kebiasaannya dibuat oleh paderi agama tersebut, dan pekerja yang memohon pekerjaan keagamaan. Anda perlu memenuhi kriteria jika mahu mendapatkan visa pekerja keagamaan.

 • Anda perlu menjadi ahli mazhab keagamaan yang disahkan sebagai organisasi keagamaan tanpa keuntungan bona fide di Amerika.
 • Mazhab agama anda dan sekutunya, jika berkenaan, perlu sama ada dikecualikan cukai atau layak untuk status pelepasan cukai.
 • Anda mungkin merupakan:
  a) ahli mazhab anda untuk dua tahun sebelum anda membuat permohonan untuk status pekerja keagamaan.
  (b) bercadang untuk bekerja sebagai menteri dalam mazhab anda, atau dalam pekerjaan agama atau kerjaya yang bona fide, organisasi keagamaan tanpa keuntungan (atau sekutu yang mahu mendapat pelepasan cukai)
  (c) bermastautin dan berada di luar Amerika sebelum tahun berikutnya, jika anda sudah lima tahun berada dalam kategori ini.
  Tiada keperluan untuk anda mempunyai kediaman di luar negara dan anda tidak berniat meninggalkannya. Walau bagaimanapun, anda perlu berhasrat untuk meninggalkan AS pada penghujung status sah anda, dan tidak mempunyai niat yang sebaliknya.

Petisyen

Majikan anda perlu memfailkan Borang I-129, Petisyen untuk Pekerja Bukan Imigran, dengan Perkhidmatan Kerakyatan dan Imigresen AS (USCIS). Untuk maklumat lanjut berkenaan memfailkan Borang I-129, termasuklah keperluannya, sila rujuk Laman sesawang Sementara Pekerja Keagamaan Bukan Imigran R-1 USCIS.

Nota: Bakal majikan perlu memfailkan petisyen dengan segera (tapi tidak lebih daripada 6 bulan sebelum cadangan pekerjaan bermula) untuk memberi masa yang cukup untuk petisyen dan proses visa.

Petisyen anda Borang I-129, mesti diluluskan sebelum anda boleh memohon visa di Kedutaan di Kuala Lumpur. Apabila petisyen diluluskan, majikan anda atau ejen akan menerima Pemberitahuan Tindakan, Borang I-797, yang bertindak sebagai pemberitahuan kelulusan petisyen anda. Pegawai konsular akan mengesahkan petisyen anda melalui Perkhidmatan Pengurusan Maklumat Petisyen (PIMS) Jabatan Negara semasa temu duga.

Anda perlu membawa nombor resit petisyen I-129 semasa temu duga di Kedutaan bagi mengesahkan kelulusan petisyen. Sila maklum bahawa kelulusan petisyen tidak menjamin pengeluaran visa jika anda didapati tidak layak untuk mendapatkan visa AS di bawah undang-undang imigresen.

Perkara Berkaitan Permohonan

Jika anda memohon visa pekerja keagamaan. anda perlu menyerahkan perkara berikut:

 • Borang Permohonan Elektronik Visa Bukan Imigran (DS-160). Layari laman sesawang DS-160 untuk maklumat lanjut mengenai DS-160.
 • Pasport yang sah untuk perjalanan ke Amerika Syarikat mesti mempunyai tempoh sah sekurang-kurangnya enam bulan melebihi cadangan tempoh menetap anda di Amerika Syarikat (melainkan perjanjian spesifik antara negara memberikan pengecualian). Jika lebih daripada seorang yang dimasukkan ke dalam pasport, setiap orang yang memerlukan visa perlu mengemukakan permohonan.
 • Satu (1) gambar 2"x2" (5cmx5cm). Halaman ini mempunyai maklumat lanjut tentang format gambar yang diperlukan.
 • Resit yang menunjukkan bayaran yuran permohonan visa bukan imigran sebanyak US$190 yang tidak dikembalikan, dibayar dalam mata wang tempatan. Halaman ini mempunyai maklumat lanjut tentang pembayaran yuran. Jika visa dikeluarkan, mungkin terdapat yuran tambahan timbal balas pengeluaran visa, bergantung pada kerakyatan anda. Laman sesawang Jabatan Negara boleh membantu anda menentukan sama ada anda perlu membayar yuran timbal balas pengeluaran visa dan jumlahnya.
 • Nombor resit yang dicetak pada petisyen I-129 yang diluluskan. Sila maklum bahawa Borang I-797 tidak lagi diperlukan semasa temu duga.

Selain semua item ini, anda perlu menunjukkan surat temu duga untuk mengesahkan anda telah membuat janji temu melalui perkhidmatan ini. Anda juga boleh membawa mana-mana dokumen sokongan yang anda yakin dapat menyokong maklumat yang diberi kepada pegawai konsular.

Dokumen Sokongan

Dokumen sokongan adalah salah satu faktor yang akan dipertimbangkan oleh pejabat konsular semasa temu duga. Pejabat konsular akan meneliti setiap permohonan dan mempertimbangkan faktor profesional, sosial, budaya dan faktor lain semasa membuat keputusan. Pejabat konsular mungkin akan melihat tujuan khusus anda, keadaan keluarga, dan pelan jangka panjang anda dan prospek negara tempat tinggal anda. Setiap kes disemak satu persatu dan berdasarkan pertimbangan undang-undang.

Perhatian: Jangan bawa dokumen palsu. Penipuan atau kesilapan akan menyebabkan anda tidak layak mendapat visa buat selama-lamanya. Jika anda khuatir tentang kerahsiaan, anda harus membawa dokumen anda ke Kedutaan dalam sampul surat yang bergam. Kedutaan tidak akan mendedahkan maklumat anda kepada sesiapa dan menghormati kerahsiaan maklumat anda.

Anda mesti membawa dokumen berikut semasa temu duga:

 • Surat daripada pegawai berkaitan tentang unit spesifik organisasi anda yang mengesahkan jika keahlian keagamaan anda dikekalkan sehingga keluar Amerika Syarikat, menyeluruh atau sebahagian, dan organisasi keagamaan di negara asing dan di Amerika mengikuti mazhab yang sama, dan dengan segera sebelum permohonan visa R, anda telah menjadi ahli kumpulan keagamaan untuk tempoh dua tahun.
 • Jika anda seorang menteri, dan anda dibenarkan untuk melaksanakan upacara keagamaan untuk mazhab tersebut. Tugas perlu dijelaskan dengan lebih terperinci.
 • Jika anda profesional keagamaan, dan anda mempunyai sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda atau setara, dan ijazah tersebut adalah syarat kemasukan ke profesional keagamaan; atau
 • Jika anda bekerja dalam keadaan kerjaya tidak profesional, dan anda layak jika jenis kerja yang perlu dilakukan berkaitan dengan fungsi agama tradisional.
 • Penyediaan imbuhan, termasuklah jumlah dan sumber gaji, imbuhan lain seperti makanan dan rumah, dan faedah-faedah kewangan lain, dan kenyataan sama ada imbuhan tersebut boleh ditukar dengan perkhidmatan yang diberikan.
 • Nama dan lokasi unit spesifik organisasi kumpulan keagamaan atau sekutunya yang akan diberi perkhidmatan.
 • Jika anda bekerja dengan organisasi yang bersekutu dengan kumpulan keagamaan, penerangan tentang hubungan antara kedua-dua organisasi.
 • Bukti organisasi keagamaan, aset dan kaedah operasi.
 • Kertas penggabungan syarikat anda do bawah undang-undang negeri.

Untuk maklumat lanjut tentang visa kepada pekerja keagamaan, layari Laman web Jabatan Negara.