Visa Kerja

Dalam halaman ini:


Soalan Lazim

Gambaran Keseluruhan

Jika anda mahu bekerja sementara di AS sebagai seorang bukan imigran di bawah undang-undang bukan imigran AS, anda memerlukan visa yang khusus berdasarkan jenis pekerjaan yang anda akan lakukan. Kebanyakan kategori pekerja sementara memerlukan bakal majikan atau ejen untuk memfailkan petisyen, yang mesti diluluskan oleh Perkhidmatan Kerakyatan dan Imigresen AS (USCIS) di Amerika Syarikat sebelum anda boleh memohon visa pekerjaan.

Semua pemohon visa H, L, O, P dan Q mesti mendapatkan petisyen yang diluluskan bagi pihak mereka oleh USCIS. Petisyen tersebut, iaitu Borang I-129, mesti diluluskan sebelum anda boleh memohon visa pekerjaan di Kedutaan di Kuala Lumpur. Apabila petisyen diluluskan, majikan anda atau ejen akan menerima Pemberitahuan Tindakan, Borang I-797, yang bertindak sebagai pemberitahuan kelulusan petisyen anda. Pegawai konsular akan mengesahkan petisyen anda melalui Perkhidmatan Pengurusan Maklumat Petisyen (PIMS) Jabatan Negara semasa temu duga.

Anda perlu membawa nombor resit petisyen I-129 semasa temu duga di Kedutaan bagi mengesahkan kelulusan petisyen. Sila maklum bahawa kelulusan petisyen tidak menjamin pengeluaran visa jika anda didapati tidak layak untuk mendapatkan visa AS di bawah undang-undang imigresen.

Kelayakan dan Keterangan Visa Kerja

H-1B (pekerjaan pakar)
Visa H-1B diperlukan jika anda datang ke Amerika Syarikat untuk melaksanakan perkhidmatan pekerjaan profesional yang telah diatur terlebih dahulu. Untuk layak, anda perlu memegang ijazah sarjana muda atau ijazah sarjana (atau yang sama dengan ijazah) dalam kepakaran khusus kepada pekerjaan yang anda mohon. USCIS akan menentukan sama ada pekerjaan ada terdiri daripada pekerjaan khas dan sama ada anda layak untuk melaksanakan perkhidmatan tersebut. Majikan anda perlu memfailkan permohonan keadaan pekerja dengan Jabatan Buruh berkenaan terma dan syarat kontrak pekerjaan anda.

H-1B1 Perjanjian Kerja Sementara Visa
Perjanjian perdagangan bebas yang ditandatangani dengan Chile dan Singapura membenarkan berkelayakan rakyat Chile dan Singapura untuk bekerja sementara di Amerika Syarikat dalam keadaan tertentu. Hanya rakyat Chile dan Singapura layak sebagai pemohon utama, walaupun suami atau isteri dan anak-anak mereka adalah rakyat daripada negara-negara lain.
Pemohon visa H-1B1 seharusnya mempunyai tawaran pekerjaan daripada majikan di kawasan kerja yang mereka pilih di Amerika Syarikat, tetapi majikan tidak perlu memfailkan Borang I-129, Petisyen untuk Bukan Imigran Pekerja, dan pemohon tidak perlu mendapatkan Notis Kelulusan, borang I-797 sebelum mengemukakan permohonan visa. Walau bagaimanapun, pemohon tidak perlu memfailkan Permohonan Buruh Asing Pensijilan dengan Jabatan Tenaga Kerja sebelum visa pemohonan. Untuk maklumat lanjut mengenai visa H-1B1, sila layari laman kami https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/temporary-worker-visas.html.

H-2A (petani bermusim)
Visa H-2A visa membenarkan majikan AS membawa warga asing ke Amerika Syarikat untuk memenuhi peluang pekerjaan pertanian yang tidak dapat dipenuhi oleh mereka. Klasifikasi bukan imigran H-2A hanya berkenaan dengan anda sekiranya anda mahu melaksanakan kerja-kerja pertanian untuk sementara atau mengikut musim di Amerika Syarikat untuk tempoh sementara. Majikan Amerika (atau persatuan pertanian Amerika) perlu memfailkan Borang I-129, Petisyen Pekerja Bukan Imigran, bagi pihak anda.

Visa H-2B (pekerja mahir dan tidak mahir )
Visa ini diperlukan jika anda datang ke Amerika Syarikat untuk melaksanakan yang bersifat kerja sementara atau bermusim dan AS kekurangan pekerja dalam sektor tersebut. Majikan anda perlu mendapatkan pensijilan daripada Jabatan Buruh mengesahkan tiada pekerja AS yang layak untuk jenis pekerjaan ini yang melibatkan petisyen yang dimohon oleh anda.

H-3 (pelatih)
Visa H-3 diperlukan jika anda datang ke Amerika untuk mendapatkan latihan daripada majikan dalam apa-apa bidang, selain daripada latihan atau pendidikan graduan sehingga tempoh dua tahun. Anda boleh menerima bayaran untuk latihan dan kerja "amali" dibenarkan. Latihan bukan bertujuan untuk menyediakan pekerjaan yang produktif dan tidak terdapat di negara asal anda.

H-4 (tanggungan)
Jika anda pemegang utama visa H yang sah, pasangan anda atau anak yang belum berkahwin (di bawah umur 21) akan menerima visa H-4 untuk mengiringi anda ke Amerika Syarikat. Walau bagaimanapun, pasangan/anak anda tidak dibenarkan bekerja semasa di Amerika Syarikat.

L-1 (pertukaran dalam syarikat)
Visa L-1 diperlukan jika anda adalah pekerja syarikat antarabangsa yang memindahkan anda ke cawangan utama, anggota gabungan, atau anak syarikat yang sama di Amerika buat sementara waktu. Syarikat antarabangsa ini mungkin sebuah organisasi AS atau asing. Untuk layak mendapat visa L-1, anda perlu memegang jawatan pengurusan atau peringkat eksekutif atau mempunyai pengetahuan istimewa dan ditetapkan untuk menjawat jawatan ini dalam syarikat AS tersebut di mana-mana satu peringkat jawatan, walaupun tidak semestinya menjawat jawatan yang sama sebelum ini. Selain itu, anda mesti pernah bekerja di luar Amerika Syarikat dengan syarikat antarabangsa secara terus-menerus selama setahun dalam tempoh tiga tahun sebelum permohonan anda untuk masuk ke Amerika Syarikat. Anda mungkin hanya memohon visa L-1 selepas sekutu atau syarikat AS anda itu telah menerima petisyen yang diluluskan daripada USCIS, sama ada secara "menyeluruh" atau individu.

L-2 (tanggungan)
Jika anda pemegang utama visa L yang sah, pasangan anda atau anak yang belum berkahwin (bawah umur 21) boleh menerima visa derivatif. Disebabkan perubahan undang-undang, pasangan anda boleh mendapat kebenaran bekerja. Pasangan anda mesti memasuki ke Amerika dengan visa L-2 dan menyerahkan Borang I-765 lengkap (boleh didapatkan daripada USCIS), berserta yuran permohonan. Anak anda tidak dibenarkan bekerja di Amerika Syarikat.

O
Visa jenis O dikeluarkan kepada individu yang memiliki kebolehan luar biasa dalam bidang sains, seni, pendidikan, perniagaan dan sukan atau pencapaian luar biasa di layar perak atau kandungan televisyen, dan kakitangan sokongan utama.

P (artis, penghibur)
Visa jenis P dikeluarkan untuk sesetengah ahli sukan, penghibur, artis dan individu sokongan utama yang datang untuk membuat persembahan di Amerika Syarikat.

Q
Visa Q diperlukan jika anda datang ke Amerika untuk menyertai program pertukaran kebudayaan antarabangsa dengan tujuan memberi latihan praktikal, pekerjaan dan berkongsi sejarah, budaya dan tradisi negara asal anda. Anda mesti mempunyai petisyen yang difailkan bagi pihak penaja program dan petisyen mesti diluluskan oleh USCIS. Ketika anda mengisi DS-160, sistem akan meminta anda memasukkan nombor SEVIS. Sila masukkan nombor 0 kerana anda tidak diharuskan mempunyai nombor pendaftaran SEVIS.

Maklumat Lain

Bila boleh memohon: Pihak Kedutaan akan memproses permohonan visa H, L, O, P atau Q sehingga 90 hari sebelum anda mula bekerja seperti yang dinyatakan dalam I-797. Walau bagaimanapun, apabila membuat pelan perjalanan, sila maklum bahawa berikutan peraturan Persekutuan, anda boleh menggunakan visa untuk memohon kemasukan ke Amerika Syarikat mulai sepuluh hari sehingga awal status tempoh diluluskan pada I-797.

Perkara Berkaitan Permohonan

Jika anda memohon visa H, L, O, P atau Q, anda perlu menyerahkan perkara berikut:

 • Borang Permohonan Elektronik Visa Bukan Imigran (DS-160). Layari laman sesawang DS-160 untuk maklumat lanjut mengenai DS-160.
 • Pasport yang sah untuk perjalanan ke Amerika Syarikat mesti mempunyai tempoh sah sekurang-kurangnya enam bulan melebihi cadangan tempoh menetap anda di Amerika Syarikat (melainkan perjanjian spesifik antara negara memberikan pengecualian). Jika lebih daripada seorang yang dimasukkan ke dalam pasport, setiap orang yang memerlukan visa perlu mengemukakan permohonan.
 • Satu (1) gambar 2"x2" (5cmx5cm). Halaman ini mempunyai maklumat lanjut tentang format gambar yang diperlukan.
 • Resit yang menunjukkan bayaran yuran permohonan visa bukan imigran sebanyak US$190 yang tidak dikembalikan, dibayar dalam mata wang tempatan.Halaman ini mempunyai maklumat lanjut tentang pembayaran yuran. Jika visa dikeluarkan, mungkin terdapat yuran tambahan timbal balas pengeluaran visa, bergantung pada kerakyatan anda. Laman sesawang Jabatan Negara boleh membantu anda menentukan sama ada anda perlu membayar yuran timbal balas pengeluaran visa dan jumlahnya.
 • Jika anda pemohon L-1 bagi petisyen menyeluruh, anda perlu membayar yuran pengesanan dan pencegahan penipuan (maklumat lanjut tentang yuran di sini).
 • Nombor resit yang dicetak pada petisyen I-129 yang diluluskan. Sila maklum bahawa Borang I-797 tidak lagi diperlukan semasa temu duga.
 • Salinan I-797 diperlukan semasa temuduga.

Dokumen Sokongan

Selain semua item ini, anda perlu menunjukkan surat temu duga untuk mengesahkan anda telah membuat janji temu melalui perkhidmatan ini. Anda juga boleh membawa mana-mana dokumen sokongan yang anda yakin dapat menyokong maklumat yang diberi kepada pegawai konsular.

Perhatian: Jangan bawa dokumen palsu. Penipuan atau kesilapan akan menyebabkan anda tidak layak mendapat visa buat selama-lamanya. Jika anda khuatir tentang kerahsiaan, anda harus membawa dokumen anda ke Kedutaan dalam sampul surat yang bergam. Kedutaan tidak akan mendedahkan maklumat anda kepada sesiapa dan menghormati kerahsiaan maklumat anda.

Pejabat konsular akan meneliti setiap permohonan dan mempertimbangkan faktor profesional, sosial, budaya dan faktor lain semasa membuat keputusan. Pejabat konsular mungkin akan melihat tujuan khusus anda, keadaan keluarga, dan pelan jangka panjang anda dan prospek negara tempat tinggal anda. Setiap kes disemak satu persatu dan berdasarkan pertimbangan undang-undang.

Jika anda pemohon visa kali pertama, anda mungkin dapat menjimatkan masa dengan membawa dokumen berikut semasa temu duga:

 • Bukti yang menunjukkan kelayakan kerja, termasuklah diploma universiti.
 • Surat asal daripada majikan sekarang dan terdahulu yang menyatakan tentang jawatan dan projek yang anda laksanakan dan tempoh anda bekerja dengan majikan.
 • Jika anda sedang bekerja dan memegang visa H-1B, sila hantar slip bayaran untuk tahun kalendar semasa dan pulangan cukai pendapatan (Borang IRS 1040 dan W-2) bagi semua tahun anda bekerja di Amerika. Anda perlu membawa:
  • slip gaji dari tempat kerja sekarang dan yang paling terkini.
  • nama dan nombor telefon pengurus di tempat anda bekerja sekarang dan tempat kerja yang terdahulu.
  • resume anda atau CV

Tanggungan

Tanggungan anda perlu bawa semua dokumen diperlukan untuk visa bukan imigran, dan:

 • sijil kelahiran (untuk anak belum berkahwin di bawah 21 tahun) dan sijil perkahwinan (untuk pasangan) yang asal
 • surat daripada majikan pasangan anda yang mengesahkan dia masih bekerja.
 • jika pasangan anda sedang bekerja di Amerika Syarikat dengan visa H1-B visa, slip gajinya untuk tahun kalendar semasa dan pulangan cukai pendapatan (borang IRS 1040 dan W-2s) bagi sepanjang tahun dia bekerja di Amerika dengan visa H-1B.

Untuk maklumat lanjut tentang visa H, L, O, P dan Q, layari laman sesawang web Pekerja Sementara Jabatan Negara.