Pembaharuan visa saya

Gambaran keseluruhan

Proses permohonan visa A.S. adalah sama. Sama ada anda memohon untuk pertama kali atau memperbaharui visa anda.

Walau bagaimanapun, sekiranya anda mempunyai visa A.S. sebelum ini, anda mungkin tidak dikehendaki untuk hadir secara peribadi untuk temuduga.

Adalah penting untuk mengetahui bahawa visa anda mungkin masih sah jika pasport itu tamat. Anda boleh meneruskan perjalanan ke Amerika Syarikat dengan pasport lama anda yang mengandungi visa yang sah dan pasport sah anda yang baru.

Kelayakan

Pada masa ini, hanya pemegang visa B1/B2 dan C1/D yang boleh menyertai Pembaharuan Visa Melalui Mel. Sila lihat pautan di bawah untuk syarat program: