Pembaharuan Visa Melalui Mel

Gambaran keseluruhan

Proses permohonan visa A.S. adalah sama. Sama ada anda memohon untuk pertama kali atau memperbaharui visa anda.

Walau bagaimanapun, sekiranya anda mempunyai visa A.S. sebelum ini, anda mungkin tidak dikehendaki untuk hadir secara peribadi untuk temuduga.

Adalah penting untuk mengetahui bahawa visa anda mungkin masih sah jika pasport itu tamat. Anda boleh meneruskan perjalanan ke Amerika Syarikat dengan pasport lama anda yang mengandungi visa yang sah dan pasport sah anda yang baru.

Kelayakan

Sila lihat pautan di bawah untuk syarat program: