Maklumat Pegawai Kerajaan dan Diplomatik

Gambaran Keseluruhan

Visa jenis A umumnya dikeluarkan apabila nota diplomatik dikemukakan dan datang daripada pejabat negara tuan rumah atau misi asing. Jika seorang pemohon visa A-1 atau A-2 datang ke Amerika Syarikat atas urusan yang berlangsung kurang daripada 90 hari, visa itu akan beranotasi "TDY." Biasanya, temu duga peribadi untuk pemohon visa A-1 dan A-2 bona fide yang merupakan warga negara tuan rumah atau diakreditasikan kepada negara tuan rumah akan diketepikan. Walau bagaimanapun, mungkin ada situasi yang menyebabkan pegawai konsular mahu temu duga diadakan.

Senarai berikut memberi maklumat tambahan mengenai setiap jenis visa mengikut kelasnya:

  Visa A-3
  Dikeluarkan untuk pembantu atau pekerja peribadi seseorang yang berstatus A-1 atau A-2.

  Visa G-1
  Dikeluarkan kepada ahli misi tetap kerajaan yang diiktiraf, kepada organisasi antarabangsa, tanpa mengira pangkat dan kepada ahli keluarga mereka yang terdekat. Visa G-1 juga diberi kepada setiausaha misi, pemandu dan penjaga, kecuali pekerja tempatan yang mendapat visa G-5.

  Visa G-2
  Dikeluarkan kepada wakil kerajaan yang diiktiraf dan kepada ahli keluarga terdekat yang datang ke Amerika Syarikat untuk tempoh sementara bagi menghadiri mesyuarat yang dianjurkan oleh organisasi antarabangsa. Pegawai G-2 boleh mewakili kerajaannya di Perhimpunan Agung Bangsa-Bangsa Bersatu (UN) atau sebagai pegawai TDY untuk misi negara di organisasi antarabangsa. Visa G-2 juga boleh dikeluarkan kepada pegawai tentera yang membantu Sekretariat UN dalam urusan keamanan. Ahli keluarga juga boleh mendapat visa G-2.

  Visa G-3
  Dikeluarkan kepada wakil kerajaan yang tidak diiktiraf dan bukan ahli, tanpa mengira pangkat dan kepada ahli keluarga terdekat. Visa G-3 juga patut dikeluarkan kepada wakil kerajaan yang menyertai mesyuarat sementara oleh organisasi antarabangsa (cth: mesyuarat bagi Perhimpunan Agung UN dan Majlis Keselamatan).

  Visa G-4
  Dikeluarkan kepada individu tanpa mengira pangkat yang akan ke Amerika Syarikat untuk menghadiri janji temu di organisasi antarabangsa (termasuk Bangsa-Bangsa Bersatu). Ahli keluarga terdekat juga boleh diberikan visa G-4, kecuali pekerja domestik mereka yang hanya diberi visa G-5. Pegawai dan pekerja organisasi antarabangsa, yang tidak ditugaskan di Amerika Syarikat, mungkin diberi klasifikasi G-4 jika mereka bercadang untuk transit di Amerika Syarikat. Bilangan kemasukan perlu terhad kepada permohonan rasmi. Visa G-4 juga dikeluarkan kepada individu tanpa mengira pangkat yang bekerja untuk organisasi antarabangsa menuju ke Amerika Syarikat bagi pihak organisasinya.

  Visa G-5
  Dikeluarkan kepada pembantu dan pekerja peribadi bagi individu berstatus G-1 hingga G-4.

  Nota: Jika Penduduk Tetap Sah (LPR) yang akan diambil bekerja oleh misi luar negara di Amerika Syarikat, dia layak untuk visa status A jika dia sanggup menyerahkan semula kad penduduk tetap.