Alle kvitteringer for betaling av gebyrer for maskinlesbare visa (MRV) utstedt før 1. oktober 2022, utløper 30. september 2023. Det blir ingen forlengelse av gebyrets gyldighet. Søkere må planlegge en avtale eller sende inn en søknad via Interview Waiver før 30. september 2023 for å unngå å betale et nytt gebyr. Vennligst merk at selve intervjuet ikke trenger å finne sted før 30. september 2023, men en avtale må bestilles i systemet, selv om det er planlagt måneder i fremtiden. I tillegg til det advares søkere som bruker MRV-avgifter betalt før 1. oktober 2022 for å bestille time mot å forsøke å endre intervjutimene sine på eller etter 1. oktober 2023. Å gjøre det vil føre til tap av både den opprinnelige avtalen og kvitteringen for MRV-avgiften. Søkeren vil bli pålagt å betale et nytt gebyr og sende inn en ny søknadspakke.


Alle betalinger for ikke-immigrant visumsøknad (også kjent som MRV-gebyret) utført på eller etter 1. oktober 2022, er gyldige i 365 dager fra datoen da en kvittering er utstedt for betaling av MRV-gebyret. Søkere må planlegge en intervjuavtale eller sende inn en søknad om intervju dispensasjon i løpet av denne 365-dagers perioden. Vær oppmerksom på at søkere bare må planlegge intervjuet eller sende inn en søknad om dispensasjon innen 365-dagers perioden. Det er ingen krav om at intervjuet må skje i løpet av 365-dagers perioden. Alle kvitteringer for betaling av MRV-avgifter utstedt før 1. oktober 2022, ble forlenget til 30. september 2023, og forblir gyldige til denne datoen.


Velg her for å lese mer om enkelte individuelle petisjon-baserte visumsøkere som nå kvalifiserer for Interview Waiver.


Det amerikanske utenriksdepartmentet har fjernet kravet av intervju, gjeldende til og med 31 desember 2021, for noen førstegangsstudenter og enkelte utvekslingsbesøkende. Den amerikanske ambassaden i Oslo står klar til å motta søknader per post for F1-, F2-, M1-studenter og J1 og J2 akademisk utveksling i kategoriene student, professor, forsker, stipendiat og spesialist.

 


State Department har gått igjennom alle utstedelses- («gjensidighets») gebyrer for visum for hele verden, og på bakgrunn av dette har det blitt endringer vedrørende visumutstedelsesgebyr og gyldighet på visum for mange land. Norske statsborgere som søker om enkelte typer  visum, kan være underlagt nye gebyrer og restriksjoner på gyldighet fra og med 30. desember 2019. Dette gjelder søkere for følgende visumtyper: E1, E2, noen F1 og F2, H1-B, H4, I, L1, L2, R1, og  R2.  For mer informasjon angående visumutstedelsesgebyrer og gyldighet for visum, kan du besøke denne nettsiden: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country.html


Mount Rushmore - South Dakota

Velkommen til den amerikanske informasjonstjenesten for visum i Norge. På denne nettsiden finner du informasjon om amerikanske immigrasjonsvisum og andre typer visum, samt hvilke krav som stilles for å søke. Betalingsinformasjon for visumgebyr og fremgangsmåte for å bestille time ved den amerikanske ambassaden i Oslo finner du også her.

Dette er den offisielle nettsiden for visuminformasjon for den amerikanske ambassaden i Norge.