Ofte stilte spørsmål (FAQ)

På denne siden:

Ofte stilte spørsmål – COVID 19-testing

 1. Vil det amerikanske utenriksdepartementet begynne å kreve bevis på COVID 19-vaksine eller -test for visumsøkere?

Tilbake til toppen


 

Q.1: Vil det amerikanske utenriksdepartementet begynne å kreve bevis på COVID 19-vaksine eller -test for visumsøkere?

Vi har ikke for øyeblikket ingen endringer i visumkravene å kunngjøre. Informasjon om påkrevde vaksinasjoner for søkere om innvandrervisum finner du på utenriksdepartementets nettside.

Tilbake til toppen


 

FAQ - Generell visuminformasjon

 1. Hvor lenge må passet mitt være gyldig for å kunne søke om et amerikansk visum?
 2. Er jeg kvalifisert for Visa Waiver-programmet (ESTA)?
 3. Hva er avgiften for ESTA, og hvem må betale den?
 4. Hva skjer hvis jeg reiser til USA uten ESTA?
 5. Hvis jeg er utenlandsk statsborger som bor i Norge, kan jeg søke om visum fra Norge?
 6. Må alle søkere om visum komme til den amerikanske ambassaden for et intervju?
 7. Jeg har visum som utløper snart, og jeg ønsker å fornye det. Må jeg gå gjennom hele saksbehandlingen igjen?
 8. Passet mitt har utløpt, men det inneholder et amerikansk visum som fremdeles er gyldig. Må jeg søke om et nytt visum?
 9. Jeg har dobbelt statsborgerskap. Hvilket pass bør jeg bruke for å reise til USA?
 10. Hvordan kan jeg forlenge visumet mitt?
 11. Må jeg sende inn søknadskjemaet mitt elektronisk?
 12. Hva er «administrativ behandling»?
 13. Hvordan leser og forstår jeg visumet mitt?
 14. Visumet mitt vil utløpe mens jeg er i USA. Er dette et problem?
 15. Hva skjer når jeg kommer til USA?
 16. Jeg leverte ikke inn mitt I-94 da jeg forlot USA. Hva bør jeg gjøre?
 17. Jeg har spørsmål om innsending av DS-160-skjemaet mitt og utskrift av bekreftelsessiden. Hvor kan jeg finne mer informasjon?
 18. Jeg har ikke nettbank. Kan andre betale for meg?
 19. Jeg ønsker å bestille reisen min så langt i forveien som mulig. Når bør jeg bestille mine billetter?
 20. Jeg har byttet navn. Er visumet mitt til USA fortsatt gyldig, selv om jeg søkte med mitt gamle navn?
 21. Hva slags informasjon trenger jeg for å tilføre om sosiale medier når jeg fyller ut DS-160 skjemaet?

Tilbake til toppen


 

Sp.1 Hvor lenge må passet mitt være gyldig før jeg kan søke om et amerikansk visum?

Du må ha et pass som er gyldig for reise til USA med en gyldighetsdato minst seks måneder ut over din tiltenkte oppholdsperiode i USA (med mindre landsspesifikke avtaler gir deg unntak).

For norske statsborgere: Merk at Norge og USA har en avtale som gjør at norske pass automatiske vil være gyldige i seks måneder etter utgangsdato. Dette betyr at norske statsborgere kan reise til USA så lenge passet deres er gyldig til og med siste oppholdsdato som vedkommende ønsker å oppholde seg i landet

Tilbake til toppen


 

Sp.2 Er jeg kvalifisert for Visa Waiver-programmet (ESTA)?

Du kvalifiserer for Visa Waiver-programmet dersom du er en statsborger i et Visa Waiver-program-land, har et maskinlesbart pass, reiser for midlertidige forretninger eller et besøk på mindre enn 90 dager, møter andre programkrav, og har anskaffet en autorisasjon gjennom Electronic System for Travel Authorization (ESTA). Merk at Visa Waiver-programmet og ESTA refererer til samme ordning.

Du må være statsborger i et land som er kvalifisert for Visa Waiver-programmet for å kunne bruke dette programmet. Fastboende i VWP-kvalifiserte land kvalifiserer ikke for Visa Waiver-programmet med mindre de også er statsborgere av VWP-kvalifiserte land. Vi anbefaler at du går til Visa Waiver-programmets nettside før reise til USA for å fastslå om du kvalifiserer for VWP.

Tilbake til toppen


 

Sp.3 Hva er avgiften for ESTA, og hvem må betale den?

ESTA registrering er obligatorisk for alle reisende til USA under Visa Waiver-programmet. Avgiften for ESTA-registrering er US$14. Avgiften kan betales via nettbank eller med et av de følgende betalingskortene: Visa, MasterCard, American Express eller Discover. Tredjeparter (reisebyråer, familiemedlemmer osv.) kan betale din ESTA-avgift for deg om du ikke har riktig type betalingskort. Hvis ESTA-registrering avslås, er avgiften kun US$4.

Tilbake til toppen


 

Sp.4 Hva skjer hvis jeg reiser til USA uten ESTA?

Reisende under Visa Waiver-programmet som ikke har fått godkjenning gjennom ESTA, bør forvente å bli nektet å gå ombord ethvert flyselskap som flyr til USA. Hvis du får gå ombord, kan du forvente å støte på betydelige forsinkelser og mulig avvisning ved det amerikanske innreisestedet (f.eks. ankomstflyplass). ESTA-registrering tar vanligvis bare noen minutter å fullføre, autorisasjon ankommer vanligvis i løpet av sekunder, og den er gyldig i to år, med mindre den reisendes pass utløper innenfor denne to-årsperioden. I de tilfellene er ESTA-gyldigheten begrenset til passets gyldighet.

Tilbake til toppen


 

Sp.5 Hvis jeg er utenlandsk statsborger som bor i Norge, kan jeg søke om visum fra Norge?

Søkere tilrådes generelt å søke i sitt bostedsland eller oppholdsland. Enhver person som oppholder seg lovlig i Norge kan søke om visum i Norge. Imidlertid bør søkere avgjøre hvor de vil søke basert på mer enn bare bekvemmelighet eller forsinkelse med å få en avtale i sitt hjemdistrikt. En ting å vurdere, for eksempel, er i hvilket land søkeren kan demonstrere sterkest tilhørighet.

Det er ingen garanti at et visum vil bli utstedt, og det er heller ingen garanti på behandlingstid. Hvis du får avslag, er det ingen refusjon på visumavgiften.

Tilbake til toppen


 

Sp.6 Må alle søkere om visum komme til den amerikanske ambassaden for et intervju?

Ja, dette gjelder for de fleste søkere. Det er kun noen få unntak til intervjukravet. Følgende søkere trenger generelt ikke møte opp personlig:

 • Søkere om A-1-, A-2- (offisielle reisende i statlig ærend), C-2-, C-3- (embetsmenn i transitt i statlig ærend) eller G-1-, G-2-, G-3-, G-4- (embetsmenn som reiser i forbindelse med en internasjonal organisasjon, eller ansatte av en internasjonal organisasjon)
 • Barn under 14 år
 • Personer som er 80 år eller eldre.

Tilbake til toppen


 

Sp.7 Jeg har visum som utløper snart, og jeg ønsker å fornye det. Må jeg gå gjennom hele saksbehandlingen igjen?

Hvis du, da du sist søkte om visum, ga et komplett sett med fingeravtrykk og nå søker å fornye samme kategori av visum, kan du være kvalifisert for Visa Reissuance Program. Se «Fornye mitt Visum» for ytterligere informasjon.

Tilbake til toppen


 

Sp.8 Passet mitt har utløpt, men det inneholder et amerikansk visum som fremdeles er gyldig. Må jeg søke om et nytt visum?

Nei. Hvis visumet ditt fremdeles er gyldig, kan du reise til USA med dine to pass (gammelt og nytt), så lenge visumet er gyldig og ikke skadet, og er av passende visumtype til ditt hovedreiseformål. (For eksempel: turistvisum, når hovedformålet med reisen din er turisme). I tillegg skal navnet og andre personlige data være de samme i begge passene. Statsborgerskapet ditt, som vist i det nye passet, må være den samme som vist i passet med visumet.

Tilbake til toppen


 

Sp.9 Jeg har dobbelt statsborgerskap. Hvilket pass bør jeg bruke for å reise til USA?

Hvis ett av statsborgerskapene dine er ikke-amerikansk kan du søke med det statsborgerskapet du foretrekker, men du må oppgi alle statsborgerskap til den amerikanske ambassaden på søknadsskjemaet ditt. Amerikanske borgere, selv de med dobbelt statsborgerskap, må reise inn og ut av USA med amerikansk pass.

Tilbake til toppen


 

Sp.10 Hvordan kan jeg forlenge visumet mitt?

Gyldigheten for et visum kan ikke forlenges uansett type. Du må søke om nytt visum.

Tilbake til toppen


 

Sp.11 Må jeg sende inn søknadskjemaet mitt elektronisk?

Ja, du må fylle ut DS-160 og ta med en utskrevet kopi av DS-160s bekreftelsesside når du møter opp til intervjuet ved den amerikanske ambassaden.

Tilbake til toppen


 

Sp.12 Hva er «administrativ behandling»?

Noen visumsøknader krever ytterligere administrativ behandling etter intervjuet ditt. Du får informasjon om dette under intervjuet. Denne nettsiden på Consular Affairs nettside har mer informasjon om administrativ behandling.

Tilbake til toppen


 

Sp.13 Hvordan leser og forstår jeg mitt visum?

Når du mottar visumet ditt, må du kontrollere at all din personlige informasjon som er trykket på det er korrekt. Hvis noe av informasjonen på visumet ditt ikke stemmer med informasjonen på passet ditt, eller på annen måte er feil, kontakt ambassaden omgående.

Utløpsdatoen på visumet ditt er den siste dagen du kan bruke visumet ditt til å komme til USA. Det indikerer ikke hvor lenge du kan bli i USA. Oppholdet ditt fastsettes av Department of Homeland Security når du ankommer USA. Så lenge du overholder Department of Homeland Security sin avgjørelse om betingelsene for oppholdet ditt, skal du ikke få noen problemer.

Videre informasjon om tolking av visum finnes på Department of State's Consular Affairs nettside.

Tilbake til toppen


 

Sp.14 Visumet mitt vil utløpe mens jeg er i USA. Er dette et problem?

Nei. Du kan oppholde deg i USA for den tidsperioden og under de forholdene som er autorisert av Department of Homeland Security-offiseren ved ankomst til USA, som vil notere autorisert oppholdsperiode på ditt I-94 skjema, som betyr at du kan oppholde deg i USA selv om visumet ditt løper ut under oppholdet ditt. Du finner mer informasjon her.

Tilbake til toppen


 

Sp.15 Hva skjer når jeg kommer til USA?

Flyselskapet ditt vil gi deg et tomt tolldeklarasjonsskjema 6059B til utfylling. Kun én tolldeklarasjon er nødvendig per familie som reiser sammen.

Et visum garanterer ikke innreise til USA, men lar en utenlandsk statsborger som kommer fra utlandet reise til et amerikansk innreisested og be om tillatelse til å komme inn i USA. Representanter fra Department of Homeland Security og U.S. Customs and Border Protection (CPB) har fullmakt til å gi eller nekte innreise til USA, og avgjøre hvor lenge en reisende kan bli. Ved innreisestedet, når du blir gitt tillatelse til å reise inn til USA, vil representanten fra Customs and Border Protection avgjøre tillatt lengde på oppholdet. Tidligere mottok reisende et I-94 (registrering av innreise) på papir med denne informasjonen. Denne prosessen er nå automatisert, med noen unntak. Den reisende vil bli gitt et CBP-adgangsstempel på reisedokumentet som viser innreisedato, innreiseklasse og opphold til-dato. Lær mer på CBP-nettside. Hvis en reisende trenger en kopi av sitt I-94 for bekreftelse av utenlandsk registrering, immigrasjonsstatus eller sysselsettingsautorisasjon, kan det fremskaffes fra www.cbp.gov/I94. Du kan gå gjennom informasjon om adgang på CBP-nettsiden.

Tilbake til toppen


 

Sp.16 Jeg leverte ikke inn mitt I-94 da jeg forlot USA. Hva bør jeg gjøre?

Tidligere mottok utenlandske reisende som ble godkjent av CBP et papirskjema I-94 (ankomst-/avreiseregistrering) ved ankomst til USA. Denne prosessen er nå automatisert, med noen unntak.  Hvis du mottok I-94- eller I-94W-skjema i papirform og ikke leverte inn I-94-skjemaet til flyselskapet eller CBP ved avreise fra USA, se CBPs nettside for instruksjoner. Ikke send ditt I-94 eller I-94W-skjema i papirform til den amerikanske ambassaden.

Hvis du fikk et innreisestempel i passet ditt i stedet for papirskjema I-94 da du ble gitt adgang, ble I-94-opptegnelsen opprettet elektronisk, og du ble ikke gitt en papirkopi. CBP vil registrere din avreise fra USA elektronisk. Lær mer på CBP-nettside.

Tilbake til toppen


 

Sp.17 Jeg har spørsmål om innsending av DS-160-skjemaet mitt, og utskrift av bekreftelsessiden. Hvor kan jeg få mer informasjon?

Vårt kundesenter kan ikke gi assistanse rundt utfylling av søknadsskjemaet. Alle forespørsler om utfylling av DS-160-skjemaet kan tas opp på følgende nettside.

Tilbake til toppen


 

Sp. 18 Jeg har ikke nettbank. Kan andre betale for meg?

Hvis du ikke har nettbank, kan du bruke en annens nettbank (for eksempel en slektning eller venn).

Tilbake til toppen


 

Sp. 19 Jeg ønsker å bestille reisen min så langt i forveien som mulig. Når bør jeg bestille mine billetter?

Søkere anbefales på det sterkeste å vente med og bestille reise til etter at de har mottatt deres pass med nytt visum. Den beste måten og unngå den uheldige situasjonen med å ha kjøpt flybillett og funnet ut at visumsøknaden ble avslått, eller å endre din billett til en annen dato (som ofte involverer tilleggsutgifter), er å vente til du har mottatt visumet ditt.

Tilbake til toppen


 

Sp. 20 Jeg har byttet navn. Er visumet mitt til USA fortsatt gyldig, selv om jeg søkte med mitt gamle navn?

Du må søke om nytt pass hvis navnet ditt har blitt offisielt endret pga. ekteskap, skilsmisse eller en rettsordre. Det amerikanske utenriksdepartementet anbefaler at du søker om et nytt visum når du har fått det nye passet, da dette vil gjøre det enklere å reise til og fra USA.

Tilbake til toppen


Sp. 21 Hva slags informasjon trenger jeg for å tilføre om sosiale medier når jeg fyller ut DS-160 skjemaet?

Den amerikanske regjeringen har oppdatert visumsøknadsskjemaene hvor nesten alle søkere må skrive inn brukernavnet sitt på sosiale medier. 31. mai 2019 oppdaterte Department of State søknadsskjemaene for immigrasjon og ikke-immigrasjonsvisum for å be om ytterligere informasjon, inkludert informasjon om sosiale medier for de fleste amerikanske visumsøkere verden over. For mer informasjon, klikk her.

Tilbake til toppen


FAQ – Visumavslag

 1. Hva er paragraf 214(b)?
 2. Hvordan kan en søker bevise «sterke bånd»?
 3. Er avslag under paragraf 214(b) permanent?
 4. Hvem kan omgjøre konsulens avgjørelse?

USA er et åpent samfunn. I motsetning til andre land påtvinger ikke USA interne kontroller på de fleste besøkende, som registrering hos lokale myndigheter. Vår immigrasjonslov krever at konsulen anser hver visumsøker som en mulig immigrant inntil søkeren beviser noe annet. For å nyte privilegiet med ubeheftet reise i USA er du ansvarlig for å bevise at du vil returnere til utlandet før et besøks- eller studentvisum utstedes.

Tilbake til toppen


 

Sp.1 Hva er paragraf 214(b)?

Paragraf 214(b) er en del av Immigration and Nationality Act (INA). Den sier:

(B) Enhver utlending (utenom ikke-immigranter som beskrevet i underparagraf (L) eller (V) i seksjon 101(a)(15), og annet enn en ikke-immigrant beskrevet i noen av bestemmelsene i seksjon 101(a)(15)(H )(i) unntatt underpkt. (b1) av denne seksjonen) skal antas å være immigrant til han i tilfredsstillende grad begrunner for konsulen, ved søketidspunktet for visum, og til immigrasjonsoffiserene, på tidspunktet for innreise, at han har rett på ikke-immigrantstatus under seksjon 101(a)(15). En utenlandsk statsborger som er leder eller ansatt hos noen utenlandsk regjering eller noen internasjonal organisasjon med rett til å nyte privilegier, fritak og immunitet i henhold til immunitetslovene for internasjonale organisasjoner, eller en utlending som er ledsager, tjener, ansatt, eller medlem av den umiddelbare familie av slike fremmede, skal ikke ha rett til å søke om eller motta immigrasjonsvisum, eller få innreise i USA som immigrant med mindre han leverer en skriftlig waiver i samme form og innhold som foreskrevet i seksjon 247(b).

Våre konsuler har en vanskelig jobb. De må, på svært kort tid, avgjøre om noen er kvalifisert til å motta et midlertidig visum. De fleste saker avgjøres etter et kort intervju og gjennomgang av den dokumentasjonen en søker fremviser. For å kvalifisere for et besøks- eller studentvisum, må en søker møte kravene i henholdsvis 101(a)(15)(B) eller (F) av INA. Hvis ikke dette skjer, vil det føre til avslag på visum under INA 214(b). Den hyppigste grunnen for slikt avslag gjelder kravet om at den fremtidige besøkende eller student har bopel i utlandet som han eller hun ikke har til hensikt å forlate. Søkere beviser eksistensen av en slik bolig ved å demonstrere at de har bånd i utlandet som vil gjøre at de vil forlate USA ved slutten av det midlertidige oppholdet. Loven plasserer bevisbyrden på søkeren.

Tilbake til toppen


 

Sp.2 Hvordan kan en søker bevise «sterke bånd»?

Bånd er de forskjellige aspektene i livet som binder deg til bostedslandet ditt: Sterke bånd er forskjellige fra land til land, by til by, og individ til individ, men innbefatter:

 • Din jobb;
 • Ditt hjem; og/eller
 • Dine relasjoner med familie og venner.

Under gjennomføring av visumintervjuer, vil konsulene se på hver søknad individuelt og vurdere søkerens omstendigheter, reiseplaner, økonomiske ressurser og bånd utenfor USA som sikrer at søkeren reiser etter et midlertidig opphold.

Tilbake til toppen


 

Sp.3 Er avslag under paragraf 214(b) permanent?

Nei. Et avslag, eller manglende kvalifikasjoner i henhold til seksjon 214(b) gjelder for den bestemte søknaden, så når en sak er avsluttet, kan ikke konsulatavdelingen foreta seg noe mer. Det finnes ingen ankeprosess. Hvis du føler at det er tilleggsinformasjon som bør vurderes knyttet til visumbeslutningen, eller det er betydelige endringer i din situasjon siden sist søknad, kan du søke om visum på nytt. For å søke på nytt, må du fylle ut nytt søknadsskjema, betale visumavgiften og avtale time for et nytt intervju. Gjennomgå  nettsiden til den amerikanske ambassaden der du har tenkt å søke på nytt for å lære om eventuelle prosedyrer for å søke på nytt.

Tilbake til toppen


 

Sp.4 Hvem kan påvirke konsulen til å omgjøre en avgjørelse?

Immigrasjonsloven delegerer ansvaret for utstedelse eller avslag på visum til konsulene utenlands. De har det endelige ordet i alle visumsaker. Basert på loven har U.S. Department of State fullmakt til å gå gjennom konsulatavgjørelser, men denne fullmakten er begrenset til tolkning av loven, i motsetning til bestemmelse av fakta. Det avgjørende spørsmålet ved slike avslag, hvorvidt en søker har det nødvendige tilhørighet i utlandet, er et reelt spørsmål. Derfor faller det i sin helhet innen konsulens myndighet ved våre utenriksposter å løse. En søker kan kun påvirke konsulen til å endre et tidligere visumavslag ved å fremlegge nye, overbevisende bevis på sterke bånd.

For informasjon om avslag på en visumsøknad annet enn 214(b), gå til Department of State's Consular Affairs nettside.

Tilbake til toppen


 

FAQ - Forretnings-/turistvisum

 1. Hvor lenge kan jeg oppholde meg i USA på et turist- eller forretningsvisum?
 2. Mitt besøksvisum (B-1/B-2) utløper etter min planlagte ankomstdato til USA. Må jeg ha et nytt visum før avreise?
 3. Mitt amerikanske visum utløper i løpet av de neste 6 månedene. Må jeg søke om et nytt visum etter at mitt nåværende visum går ut, eller kan jeg søke på forhånd?
 4. Mitt nåværende amerikanske visum ble utstedt til meg mens jeg jobbet i min forrige jobb. Nå har jeg byttet til ny jobb i nytt selskap, og arbeidsgiveren min vil at jeg skal delta på en konferanse i USA, satt opp i neste måned. Kan jeg bruke samme visum, eller må jeg søke om et nytt?
 5. Barnet mitt studerer i USA. Kan jeg reise dit for å bo med han/henne?

Tilbake til toppen


 

Sp.1 Hvor lenge kan jeg oppholde meg i USA på et turist- eller forretningsvisum?

Et amerikansk visum gir deg tillatelse til å reise til et innreisested (lufthavn/havn/grenseovergang) i USA. Når du ankommer innreisestedet, vil U.S. Customs and Border Protection-offiseren som vurderer forespørselen om innreise avgjøre hvor lenge du kan bli i landet. Du kan reise til innreisestedet under gyldighetsperioden for ditt visum inntil og inkludert den siste dagen visumet er gyldig. Visumvarigheten avgjør ikke hvor lenge du kan bli lovlig i USA; bare U.S. Customs and Border Protection-offiseren som behandler innreisen din avgjør dette ved din ankomst til USA.

Tilbake til toppen


 

Sp.2 Mitt besøksvisum (B-1/B-2) utløper etter min planlagte ankomstdato til USA. Må jeg ha et nytt visum før avreise?

Du kan ankomme USA helt opp til den siste gyldige datoen gitt på visumet. Representanten for U.S. Customs and Border Protection avgjør lengden på oppholdet ditt i USA når du ankommer. Visumet ditt kan utløpe mens du fremdeles er i USA – bare sørg for å ikke forbli lengre enn tidsperioden som ble spesifisert på grensen.

Tilbake til toppen


 

Sp.3 Mitt amerikanske visum utløper i løpet av de neste 6 månedene. Må jeg søke om et nytt visum etter at mitt nåværende visum går ut, eller kan jeg søke på forhånd?

Du trenger ikke vente til ditt gjeldende visum utløper. Du kan søke om et nytt visum selv om ditt gjeldende visum er gyldig.

Tilbake til toppen


 

Sp.4 Mitt nåværende amerikanske visum ble utstedt til meg mens jeg jobbet i min forrige jobb. Nå har jeg byttet til ny jobb i nytt selskap, og arbeidsgiveren min vil at jeg skal delta på en konferanse i USA, satt opp i neste måned. Kan jeg bruke samme visum, eller må jeg søke om et nytt?

Du kan reise til USA på samme visum så lenge visumet er gyldig for forretninger eller fritidsreise.

Tilbake til toppen


 

Sp.5 Barnet mitt studerer i USA. Kan jeg reise dit for å bo med han/henne?

Selv om du kan bruke ditt eget B-1-/B-2-visum (eller reiser under Visa Waiver-programmet, hvis du er kvalifisert) for å besøke barnet ditt, vil du ikke kunne bo med barnet ditt med mindre du har ditt eget immigrant-, arbeids- eller studentvisum.

Tilbake til toppen


 

FAQ - Arbeidsvisum

 1. Hva er en petition?
 2. Kan jeg få et visum for å utføre løsarbeide?
 3. Er det en aldersgrense for å søke om et midlertidig arbeidsvisum?
 4. Kan min amerikanske slektning sponse meg for et arbeidsvisum?
 5. Når kan jeg reise til USA?
 6. Hvem betaler Fraud Prevention and Detection Fee, og når betaler de den?

Tilbake til toppen


 

Sp.1 Hva er en petition?

Før du søker om et midlertidig arbeidsvisum ved den amerikanske ambassaden, må du ha et godkjent skjema I-129, søknad for midlertidig arbeidstillatelse, fra USCIS. Denne søknaden må sendes inn av din forestående arbeidsgiver tidligst 6 måneder før din planlagte startdato for arbeidet. Arbeidsgiveren din bør sende inn søknaden så snart som mulig innen 6-månedersperioden for å gi tilstrekkelig tid for behandling. Når den er godkjent vil arbeidsgiveren din få tilsendt I-797-skjema, Notice of Action. For mer informasjon, gå til USCIS nettside for midlertidige arbeidere.

Merk: For å kunne innvilge et visum, vil den amerikanske ambassaden trenge godkjent I-797-skjema. Ta med I-797 til intervjuet ditt.

Tilbake til toppen


 

Sp.2 Kan jeg få et visum for å utføre løsarbeide?

Nei. Det er ikke noe visum som dekker løsarbeide. Alle søkere som planlegger å arbeide i USA må ha godkjent arbeidstillatelse før intervjuet

Tilbake til toppen


 

Sp.3 Er det en aldersgrense for å søke om midlertidig arbeidsvisum?

Nei.

Tilbake til toppen


 

Sp.4 Kan min amerikanske slektning sponse meg for et arbeidsvisum?

Nei. Kun arbeidsgiveren din kan sponse deg.

Tilbake til toppen


 

Sp.5 Når kan jeg reise til USA?

Du kan ikke reise inn til USA før 10 dager før startdatoen for din innledende sysselsettingsdato, som bemerket i I-797-skjemaet ditt.

Tilbake til toppen


 

Sp.6 Hvem betaler Fraud Prevention and Detection Fee, og når betaler de den?

En søker til et L-1-visum som reiser på en Blanket petition må betale Fraud Prevention and Detection-avgift. På individuelle L-, H-1B- og H-2B-søknader, betaler den amerikanske søkeren Fraud Prevention and Detection Fee til USCIS når søknaden leveres.

Tilbake til toppen


 

FAQ - Studentvisum

 1. Hva er et I-20-skjema, og hvordan får jeg tak i det?
 2. Hvor tidlig bør jeg søke om mitt studentvisum?
 3. Jeg har mottatt visumet mitt, når bør jeg reise?
 4. Kan en person med besøksvisum endre sin status til student mens de er i USA hvis vedkommende kommer inn på skole og anskaffer I-20-skjema?
 5. Hva om jeg får et I-20-skjema til en annen skole?
 6. Jeg jobbet som H-1B, og har nå kommet inn på et universitet som F-1. Må jeg reise tilbake til landet mitt for å søke om studentvisum?
 7. Kan en F-1-student arbeide i USA?
 8. Hva er SEVIS-systemet, og hvordan påvirker det meg?

Tilbake til toppen


 

Sp.1 Hva er et I-20-skjema, og hvordan får jeg tak i det?

Et I-20-skjema er et offisielt amerikansk skjema, utstedt av en sertifisert skole, som en mulig utenlandsk student må ha for å få et F-1- eller M-1-visum. I-20-skjema fungerer som bevis på opptak og inneholder informasjonen som kreves for å betale SEVIS I-901-avgiften, søke om visum eller endre visumstatus, og få innreise til USA. I-20-skjemaet har studentens SEVIS-identifikasjonsnummer, som starter med bokstaven N og etterfølges av ni sifre, på øvre høyre side rett over strekkoden.

Tilbake til toppen


 

Sp.2 Hvor tidlig bør jeg søke om studentvisumet mitt?

Du oppmuntres til å søke om studentvisum så snart du har I-20-skjemaet ditt. For å sikre at du får en tidlig og passende dato kan du søke når som helst. Imidlertid kan ikke et studentvisum utstedes mer enn 120 dager før startdatoen som står på I-20-skjemaet ditt.

Tilbake til toppen


 

Sp.3 Jeg har mottatt visumet mitt, når bør jeg reise?

For din første innreise kan du kun reise til USA innen 30 dager før begynnelsen av studiet som er oppgitt på I-20-skjemaet ditt, uansett når visumet ditt ble utstedt.Vær oppmerksom på at F visuminnehavere har 60 dager til å forlate USA på slutten av sitt program, mens M visuminnehavere har bare 30 dager.

Tilbake til toppen


 

Sp.4 Kan en person med besøksvisum endre sin status til student mens de er i USA hvis vedkommende kommer inn på skole og anskaffer I-20-skjema?

Ja. Generelt kan du søke om å endre din visumstatus hvis du har lovlig innreise til USA med et visum som fremdeles er gyldig, hvis du ikke bryter vilkårene for statusen din, og hvis du ikke har begått noen handlinger som kan diskvalifisere deg. For mer informasjon, gå til USCIS nettside.

Tilbake til toppen


 

Sp.5 Hva om jeg får et I-20-skjema til en annen skole?

Hvis du mottok et I-20-skjema etter å ha bestilt timeavtalen din, kan du informere den amerikanske konsulen om det nye I-20-skjemaet ved intervjuet.

Tilbake til toppen


 

Sp.6 Jeg jobbet som H-1B, og har nå kommet inn på et universitet som F-1. Må jeg reise tilbake til landet mitt for å søke om studentvisum?

Nei. Når du er i USA, trenger du ikke søke om et nytt visum, fordi dette kun er for innreise til USA. Sjekk med USCIS for å fastslå om du må skifte status. Hvis du forlater landet, må du imidlertid søke om studentvisum for å komme tilbake til USA.

Tilbake til toppen


 

Sp.7 Kan en F-1-student arbeide i USA?

Fulltidsstudenter med F-visum kan søke om arbeid på universitetsområdet som ikke overskrider 20 timer i uken. Etter det første året med studentstatus, kan en søker søke om sysselsetting utenfor universitetsområdet med autorisasjon fra USCIS. Kontakt din studentrådgiver for videre informasjon.

Tilbake til toppen


 

Sp.8 Hva er SEVIS-systemet, og hvordan påvirker det meg?

Student and Exchange Visitor Information System- (SEVIS) programmet krever at skoler og utvekslingsprogrammer bekrefter innmeldingsstatusen for alle nye og løpende utenlandske studenter og utvekslingsbesøkende. De som søker om studentvisum må betale en SEVIS-avgift før et visum kan utstedes. SEVIS-nettside har mer informasjon.

Tilbake til toppen


 

FAQ – Visum for utvekslingsbesøk

 1. Jeg har mottatt visumet mitt, når bør jeg reise?
 2. Hva er SEVIS-systemet, og hvordan påvirker det meg?
 3. Hva er to-årsregelen?
 4. Kan to-årsregelen frafalles?

Tilbake til toppen


 

Sp.1 Jeg har mottatt visumet mitt, når bør jeg reise?

Utvekslingsbesøkende kan bare reise inn til USA innen 30 dager før begynnelsen av programmet, som oppgitt på DS-2019 skjemaet ditt, uansett når visumet ditt ble utstedt.Vær oppmerksom på at J visuminnehavere har 30 dager til å forlate USA på slutten av sitt program.

Tilbake til toppen


 

Sp.2 Hva er SEVIS-systemet, og hvordan påvirker det meg?

Student and Exchange Visitor Information System (SEVIS)-programmet krever at skoler og utvekslingsprogrammer bekrefter innmeldingsstatusen for alle nye og løpende utenlandske studenter og utvekslingsbesøkende. De som søker om visum for utvekslingsbesøkende må betale en SEVIS-avgift før et visum kan utstedes. SEVIS-nettside har mer informasjon.

Tilbake til toppen


 

Sp.3 Hva er to-årsregelen?

«To-årsregelen» er et vanlig begrep under amerikansk immigrasjonslov som krever at utvekslingsbesøkende returnerer til sine bostedsland og er der fysisk i minst to år etter avslutningen av deres utvekslingsbesøk før de kan dra tilbake til USA under visse typer visum, spesifikt H-1-, L-1-, K-1- og immigrasjonsvisum. Det er viktig å bemerke at en foreløpig avgjørelse om hvorvidt to-årsregelen gjelder for deg gjøres på DS-2019-skjemaet ditt når J-1-visumet utstedes. Den endelige avgjørelsen vil tas hvis du senere velger å søke på et H-1-, L-1-, K-1- eller immigrasjonsvisum.

J-1-visumholdere underlagt to-årsregelen har ikke tillatelse til å bli i USA eller søke om en justering/endring i status til en visumkategori som nevnt overfor (for eksempel fra et J-1-visum til et H-1-visum), eller å søke om lovlig permanent resident status (Green Card) uten å først returnere hjem i to år, eller skaffe et godkjent unntak. Hvorvidt du er underlagt to-årsregelen avgjøres av flere faktorer, inkludert din finansieringskilde og ditt lands «Skills List». Det avgjøres ikke av den tiden du tilbringer i USA.

Tilbake til toppen


 

Sp.4 Kan to-årsregelen frafalles?

Muligens. Kun U. S. Department of State’s Visa Office kan fravike to-årsregelen. Visa Office er også endelig autoritet på hvorvidt du er underlagt regelen, uansett hva som står i passet ditt. Hvis du er underlagt to-årsregelen, kan du kanskje være i stand til å turistvisum eller et annet visum, med unntak av de som er nevnt over.

Tilbake til toppen


 

FAQ – Transitt-/skipsmannskapsvisum

 1. Jeg planlegger å stoppe i USA i én dag, og ta et fly til et annet land neste dag. Må jeg søke om C-1-visum eller B-1-/B-2-visum?

Tilbake til toppen


 

Sp.1 Jeg planlegger å stoppe i USA i én dag, og ta et fly til et annet land neste dag. Må jeg søke om C-1-visum eller B-1-/B-2-visum?

Hvis du søker om oppholdsprivilegier for andre formål enn transitt gjennom USA, som å besøke venner eller for sightseeing, må du være kvalifisert for og anskaffe den visumtypen som kreves for dette formålet, som et B-2-visum.

Tilbake til toppen


 

FAQ – Religionsarbeidervisum

 1. Jeg søker om religionsarbeidervisum, men har ikke en godkjent søknad. Jeg har tidligere vært i USA med R-1-visum, og måtte ikke ha søknaden. Kan jeg søke om R-1-visum uten søknaden siden jeg hadde et R-1-visum tidligere?

Tilbake til toppen


 

Sp.1 Jeg søker om et religionsarbeidervisum, men har ikke en godkjent søknad. Jeg har tidligere vært i USA med et R-1-visum, og måtte ikke ha søknaden. Kan jeg søke om et R-1-visum uten søknaden siden jeg hadde et R-1 visum tidligere?

Kravet om en godkjent søknad trådte i kraft 28. november 2008. Alle søkere til R-1-visum må ha en godkjent søknad fra U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS). For mer informasjon, gå til USCIS nettside.

Tilbake til toppen


 

FAQ - Soknadsprofil

 1. Hvordan kan jeg endre passordet mitt?
 2. Hva bor jeg gjore hvis jeg flytter til et annet land etter at jeg har registrert min profil pa www.ustraveldocs.com og ikke har sokt om visum enda, eller hvis jeg vil sende inn en ny visumsoknad fra et annet land enn min forrige soknad?

Sp.1 Hvordan kan jeg endre passordet mitt?

Klikk pa linken “Har du glemt passorder ditt?” nederst pa denne nettsiden. Fyll inn din e-postadresse i feltet som heter "Brukernavn" og klikk pa "Send". E-postadressen du fyller inn ma samsvare med e-postadressen du brukte da du opprettet visumsoknaden din. Et nytt passord vil bli sendt til din e-postadresse.

Merk: Vennligst merk at e-posten med ditt nye passord vil komme fra avsender no-reply@ustraveldocs.com. Noen e-postprogrammer har regler som filtrerer ukjente avsendere til en spam- eller soppelpostmappe. Hvis du ikke har mottatt e-posten med det nye passordet, vennligst sjekk dine spam- eller soppelpostmapper.

back to top


 

Sp.2: Hva bor jeg gjore hvis jeg flytter til et annet land etter at jeg har registrert min profil pa www.ustraveldocs.com og ikke har sokt om visum enda, eller hvis jeg vil sende inn en ny visumsoknad fra et annet land enn min forrige soknad?

Du trenger ikke a opprette en ny profil hvis landet du flytter til ogsa har CGI. Alt du behover a gjore er a kontakte oss gjennom Kontakt oss linken pa denne nettsiden, vennligst inkluder ditt passnummer, UID eller epostadresse i din henvendelse slik at vi kan finne og oppdatere din profil med det nye landet du bor i og planlegger a soke om amerikansk visum fra. Hvis du soker fra et land som ikke har CGI, vil du bli bedt om a opprette en ny profil. Merk at MRV-avgift betalt i et land ikke er overforbart til et annet land.

back to top