Søknad i påvente av videre behandling

På denne siden:


Oversikt

Avslag under paragraf 221(g) betyr at vesentlig informasjon mangler ved en søknad, eller at en søknad har blitt satt under administrativ behandling. Konsulen som intervjuer deg vil fortelle deg ved slutten av intervjuet om saken din avslås under 221(g) i påvente av mer informasjon. Konsulen vil enten fortelle deg at saken må gjennomgå administrativ behandling, eller vil be deg sende inn ytterligere informasjon.

Hvis ytterligere informasjon er nødvendig, vil konsulen fortelle deg hvordan du sender inn informasjonen eller dokumentasjonen. Som del av denne prosessen vil du bli gitt et skriftlig brev, og vil ha 12 måneder fra intervjudatoen til å sende inn de forespurte dokumentene uten å måtte betale en ny visumavgift. En søknad som er avslått under paragraf 221(g) vil etter ett år bli lukket i følge paragraf 203(e).

Hvis den amerikanske ambassaden har bedt om ytterligere informasjon eller dokumentasjon fra deg, må du sende disse dokumentene etter instruksjonene du fikk av den amerikanske ambassaden i Stockholm, Sverige på 221(g)-avslagsarket.

Annen informasjon

Noen avslåtte visumsøknader kan trenge ytterligere administrativ behandling. Hvis det er nødvending med videre administrativ behandling, vil den konsulære offiseren informere søkeren om det på slutten av intervjuet. Administrativ behandlingstid vil variere og er basert på de individuelle omstendighetene i hver enkelt sak. Bortsett fra i nødstilfeller (dvs. alvorlige sykdommer, skader eller dødsfall i søkerens nærmeste familie), må søkerne vente minst 180 dager fra intervjudatoen eller innsending av tilleggsdokumenter, avhengig av hva som kommer senest, før de stiller spørsmål om status for den administrative behandlingen.

Du kan kontrollere status for søknaden din når som helst på følgende nettside.