Søknader om Boarding Foils

På denne siden:


Tapt/stjålet Green Card (Permanent Resident Card)

En person med permanent oppholdstillatelse i USA (Lawful Permanent Resident, LPR) som har oppholdt seg utenfor USA i mindre enn ett år og ønsker å reise tilbake til USA må framvise et gyldig Green Card (Form I-551, Permanent Resident Card) for å kunne gå om bord på et fly til USA. Dersom ditt Green Card har blitt stjålet, mistet eller ødelagt kan du søke om en Transportation Boarding Foil, som gjør at flyselskapet kan la deg gå om bord og fly tilbake til USA.

Hvordan søke om en Transportation Boarding Foil

 1. Last ned og fyll ut skjemaet Application for Travel Document (Form I-131A).
 2. Opprett en online USCIS-konto for å betale gebyret for I-131A-søknaden.
 3. Send betalingsbekreftelsen, en scannet kopi av personaliasiden i passet ditt og ditt Alien Registration Number til OsloLPR@state.gov. Når ambassaden har mottatt e-posten din vil du bli tildelt en timeavtale.

Hva skal jeg ta med til avtalen?

 • Ditt gyldige pass;
 • Det originale I-131A-skjemaet ferdig utfylt og signert;
 • Betalingsbekreftelse;
 • Politirapport (dersom ditt Permanent Resident Card (I-551) er mistet eller stjålet);
 • Bevis på at det er under ett år siden du forlot USA (flybilletter/elektronisk reisebeskrivelse som viser din siste utreise fra USA og din planlagte retur);
 • Ett passbilde i farger, 5x5 cm, med hele ansiktet og hvit bakgrunn.

Utgått Permanent Resident Card (Form I-551)

Personer med permanent oppholdstillatelse (Lawful Permanent Resident, LPR) plikter som regel å ha med seg et gyldig Permanent Resident Card (Green Card, Form I-551) ved innreise til USA. Imidlertid tillater CBPs regelverk at et selskap som flyr til USA kan la en LPR med utgått Green Card reise så lenge følgende vilkår er oppfylt:

 • Du er en LPR og ditt Green Card var gyldig i 10 år fra utstedelsesdatoen, eller
 • Du er en LPR med et utgått Green Card som var gyldig i 2 år fra utstedelsesdatoen OG du har i tillegg Form I-797 (Notice of Action) for Form I-751 eller Form I-829 for å fjerne betingelsene for din status som permanent bosatt i USA. En Notice of Action forlenger gyldigheten av ditt Green Card med en gitt tidsperiode, vanligvis med ett år.

For mer informasjon om internasjonal reise som en Permanent Resident i USA, vennligst se nettsiden til United States Citizenship and Immigration Services.