Fraskrivelse av green card (Abandonment of Lawful Permanent Resident Status)

På denne siden:


Oversikt

For å få godkjent innreise til USA som permanent bosatt (Green Card holder) må du opprettholde statusen din som permanent bosatt i USA. Dersom du har bosatt deg utenfor USA eller av andre grunner oppholder deg utenfor landet i lange perioder og dermed ikke kan opprettholde statusen din, kan du frivillig si fra deg ditt green card.

For informasjon om hvordan du kan opprettholde din status som permanent bosatt (Green Card), vennligst se USCIS sin nettside.

For informasjon om hvordan du kan si fra deg din status som permanent bosatt (Green Card), vennligst se USCIS sin nettside.