SB-1-visa: Søknader for visum for tilbakevendende fastboende (Returning Resident Visa)

På denne siden:


Viktig Informasjon

Vær oppmerksom på at informasjonen som står på denne nettsiden gjelder kun for innbyggere i Norge. Hvis du ikke er bosatt i Norge, vennligst ta kontakt med en amerikansk ambassade eller konsulat i ditt konsulære distrikt.

Søknad om Innreise ved et amerikansk ankomststed

Hvis du er utenlandsk statsborger med permanent oppholdstillatelse som vendertilbake til USA etter å ha vært utenlands i mindre enn 12 måneder (364 dager eller mindre), kan du søke om ny adgang ved å vise Permanent Resident Card (Green Card) til immigrasjonsmyndighetene ved et amerikansk ankomststed. Du må også kunne vise at du ikke har flyttet fra ditt permanente amerikanske bosted.

Unntak for militære og amerikanske statsansatte

12 måneders-begrensningen gjelder ikke ektefelle eller barn av en ansatt i det amerikanske militæret, eller en sivilt ansatt hos den amerikanske stat som er stasjonert utenlands i henhold til offisiell ordre. I dette tilfellet må ektefellen eller barnet vise Permanent Resident Card (Green Card), ikke ha gitt avkall på bolig, og komme før eller sammen med medlemmet eller den ansatte, eller følge etter for å forenes med den ansatte i USA innen fire måneder etter den ansattes tilbakevending. 

Reentry Permit

En utenlandsk statsborger med permanent oppholdstillatelse som planlegger å være utenlands i 12 måneder eller mer, bør minst 30 dager før planlagt avreise fra USA sende søknad mens vedkommende fremdeles er i USA til U.S. Citizenship and Immigration Services - USCIS for Reentry Permit.  Tillatelsen har maksimal gyldighet på to år, og kan ikke forlenges.  Hvis en tillatelse til Reentry Permit innvilges, kan den utenlandske statsborgeren bruke den til å reise inn i USA innenfor perioden til tillatelsen.  Alle utenlandske statsborgere som søker om Reentry Permit må tilstrekkelig bevise for immigrasjonsmyndighetene at han eller hun er kvalifisert i alle henseende for innreise.

Returning Resident Visas – SB1

Utenlandske statsborgere med permanent oppholdstillatelse som ikke kan dra tilbake til USA grunnet årsaker utenfor deres kontroll innen reiseperioden til Permanent Resident Card (Green Card) eller Reentry Permit, kan søke om visum for Returning Resident Visa (SB1).

For å kvalifisere til status som Returning Resident, må du vise:

  •  At du hadde lovlig permanent oppholdt da du dro fra USA,
  • At da du dro, planla du å vende tilbake til USA, og at du forsatt å planlegger dette,,
  • At du kommer tilbake fra et midlertidig besøk utenlands, og hvis oppholdet ble forlenget, at det var forårsaket av grunner utenfor din kontroll, og som du ikke var ansvarlig for, og
  • At du er kvalifisert for immigrasjonsvisum i alle andre henseende.

Hvis du har mistet status for permanent opphold, og du ønsker å søke om «Returning Resident Visa», må du kontakte konsulatavdelingen ved å sende e-post til OsloLPR@state.gov for å bestille time for å sende inn «Application to Determine Returning Resident Status» (skjema DS-117) og sende inn beviser for å støtte de ovennevnte kravene sammen med innsending av skjemaet.

Du kan finne mer informasjon om søknadsprosessen, inkludert informasjon om gjeldende avgifter, på Travel.State.Gov, Bureau of Consular Affair's nettside.

Avgiften for å sende inn «Application to Determine Returning Resident Status» (skjema DS-117) refunderes ikke hvis søknaden avslås. Betaling mottas i kontanter (US$ eller NOK) eller via bankkort.

Hvis søknaden om status som Returning Resident Status blir godkjent av konsulen, vil konsulatseksjonen sende deg mer detaljert informasjon om hvordan du skal gå frem for å søke om visum.