Vilkår og Betingelser

På denne siden:


VENNLIGST LES FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER

Bruk og innsamling av informasjon

USAs utenriksdepartment kontraktsførte CGI til å levere generell informasjon og administrative tjenester relatert til amerikanske visumsøknader. For å levere disse tjenestene, samler CGI inn personopplysninger inkludert, men ikke begrenset til navn, adresse, fødselsdato, passnummer, Internett-protokolladresse (IP), og andre datapunkter. All informasjon sendt inn gjennom denne tjeneste er fanget opp og lagret i datamaskinsystemer som holdes i USA, i henhold til CGIs kontrakt med utenriksdepartementet.

Sette opp en intervjuavtale

 • For å sette opp et visumintervju eller skrive inn din visumleveringsadresse, må du registrere og opprette en profil på nett.
 • Søkere må foreta en vellykket betaling før de får lov til å sette opp deres intervjuavtale.
 • Søkere som ikke betaler korrekt gebyr for deres visumtype kan være forhindret fra å sette opp et intervju.
 • Avtaletilgjengelighet leveres kun av den amerikanske ambassaden/konsulatet.

Maskinlesbare visumgebyr (MRV)

  • MRV-gebyr kan ikke refunderes og kan brukes for å sette opp en avtale innen ett år fra betalingsdatoen.
  • MRV-gebyret kan brukes for et begrenset antall oppsett av nye avtaler. Så snart det er merket til en profil eller brukt for den første avtalen, kan ikke MRV-gebyret overføres til en annen søker.
  • Alle betalinger kan kun foretas i lokal valuta er kun gyldige for avtaler satt opp i landet der betalingen ble foretatt. MRV-gebyrer kan ikke overføres til den amerikanske ambassaden/konsulatet utenfor landet der betalingen ble foretatt. I slike tilfeller vil søkeren måtte kjøpe et nytt MRV-gebyr i landet der han/hun ønsker å søke.
  • Hvis MRV-gebyret er betalt via nettbankoverføring, må søkere skrive inn CGI-referansenummeret i referansen/overføringsårsaken/henvisnings-ID`-felt på siden for overføring av midler i nettbanken. Hvis CGI-nummeret er endret eller ikke inkludert, kan dette føre til forsinkelser eller at betalingen ikke anerkjennes.
  • Alternativet med bruk av betalingskort er begrenset til 1 transaksjon per 24 timer, med bruk av det samme betalingskortet i profilen.
  • Betalinger foretatt med en innskuddsslipp som er over utløpsdatoen, betalinger foretatt i US$ valuta eller betalinger foretatt med gebyrinnsamlingsmetoder og selgere som ikke er ført opp på vår nettsides side for alternativer for bank og betaling/side for betal mitt visum-gebyr, kan føre til følgende problemer:
    • Forsinkelser i behandling av betalingen
    • Underbetalinger som kan kreve en annen betaling for å nå det fulle forfalte beløpet.
    • Problemer med å behandle betalingen som kan kreve at betalingen foretas igjen
 • Hvis du har oppdaget en feil med betalingen din, eller du tror at betalingen ikke var vellykket, MÅ DU IKKE BETALE GEBYRET EN GANG TIL, DA DET IKKE VIL BLI REFUNDERT. Vi anbefaler at du sjekker bankkontoen din. Hvis bankkontoen din ble belastet og du ikke kan planlegge din avtale, vennligst kontakt vårt kundesenter for videre hjelp.

Endringer i prosedyrer og gebyrer

Prosedyrene og gebyrene til amerikanske immigrant og ikke-immigrantvisum er utenfor CGIs kontroll og kan endres uten forvarsel. CGI tar ikke noe ansvar for noen endringer i prosedyrer eller gebyrer og forbeholder seg retten til å videresende økninger i gebyrer.

Kundesenter

 • Kundesenteret vårt gir generell informasjon i samsvar med instruksjoner fra amerikansk ambassade/konsulat.
 • Kundesenteragenter kan ikke yte assistanse hva angår å fylle ut søknadsskjemaene DS-160/260. De kan dessuten ikke råde søkere om hvilken visumklasse de bør søke for, ei heller identifisere spesifikke dokumenter søkeren bør presentere under intervjuet.
 • Alle telefonsamtaler mottatt som støtter tjenesten, kan bli tatt opp av kvalitets- og treningsformål. I slike tilfeller vil brukeren/brukerne bli informert om denne praksisen og dens formål ved start av enhver slik interaksjon.

 • Kundesenteret kan kun nås over telefon, e-post, chat via kontaktinformasjonen opplyst på nettsiden.

Datainnsamling

CGI behandler personopplysninger samlet inn gjennom denne nettsiden med følgende formål:

 • Behandle/svare på søkeres henvendelser og forespørsler
 • Behandling av forespørsler om visumsøknader og avtaletjenester
 • Sporing av søknadsprogresjon

Autensitet

CGI er ikke ansvarlig for autensiteten eller nøyaktigheten av informasjonen oppgitt av enhver søker.

Det er søkerens ansvar å sikre at informasjonen som oppgis til CGI er nøyaktig og fullstendig.

Nødavtaler

 • En forespørsel om en nødavtale kan kun gjøres på nett via søkerens profil; av søkeren personlig, eller av søkerens representant på deres vegne. En nødavtale kan kun bes om en gang per søknad.
 • Nødforespørsler er underlagt godkjennelse fra ambassade/konsulat. Før man ber om en nødavtale, bør søkere påse at de har dokumentarisk bevis som beviser at det er presserende.

Saker som anses som en nødstilfelle kan inkludere presserende medisinsk pleie for en selv eller for en slektning eller medarbeider som må ledsaget; en begravelse/dødsfall; presserende forretningsreise; ESTA avvist, eller studenter eller utvekslingsbesøkere. Følg instruksjonene på siden for å søke om en fremskyndet nødavtale for vår nettside.

Gruppeavtale

 • En forespørsel om en gruppeavtale kan kun gjøres på nett i gruppekoordinatorens s profil og må godkjennes av ambassaden/konsulatet.
 • Så snart den er godkjent kan gruppekoordinatoren sette opp gruppeavtalen, men hver søker må fullføre hans/hennes skjema DS-160. Tidsrammen gruppen kan settes opp er begrenset; ikke glem å sjekke utløpsdatoen i meldingen som gruppekoordinatoren mottar.
 • Hvis et gruppemedlem allerede har satt opp en individuell avtale, kvalifiserer ikke lenger han eller hun til å være et gruppemedlem. Han eller hun må gå alene på visumintervjuet.
 • Hvis gruppen din har mindre enn 10 personer, kan du ikke be om en gruppeavtale.

Avtale tilgjengelighet

Avtaler er gitt på sekvensiell basis og avhengig av visse kriterier for søkeren. Ambassader og Konsulater kan ha en egen prosess for å prioritere visse visumsaker basert på kriterier som kan variere eller endres. CGI er ikke ansvarlig for å bestemme disse kriteriene og kan heller ikke garantere noen avtale eller andre tjenester.

Ventetid for et intervju

Den estimerte ventetiden for å motta en intervjuavtale ved en Amerikansk Ambassade eller Konsulat kan endres og er basert på den faktiske innkommende arbeidsbelastningen og bemanningen. Dette er bare estimater og garanterer ikke tilgjengeligheten av en avtale.

Passlevering

 • Pass leveres kun i Norge Leveringsadressen kan kun endres frem til midnatten på dagen for intervjuavtalen din med mindre noe annet er spesifisert i nettsidens instruksjoner. Hvis dette må endres, kan det gjøres i søkerens profil på nettsiden www.ustraveldocs.com eller med hjelp fra kundesenteret.
 • Pass som ikke er hentet fra budbringerselgerens lokaler i løpet av den forhåndsbestemte tidsrammen spesifisert på nettsiden for Track and Retrieve My Passport vil bli RETURNERT til den/det respektive amerikanske ambassaden/konsulatet. Søkere vil da måtte ordne innsamlingen direkte med den amerikanske ambassaden/konsulatet.
 • For å hente passet, må søkere legge frem sin egen originale statlig utstedte bilde-ID.  Representanter som samler inn et pass for søkeren må ha deres eget originale statlig utstedte bilde-ID, en fotokopi av søkerens ID og et originalt autorisasjonsbrev. For grupper er det tilstrekkelig med ett originalt autorisasjonsbrev for alle søkere i gruppen.
 • Søkeren skal, på hans/hennes soleklare risiko, være ansvarlig for å ta alle rimelige steg for å forhindre at uautoriserte personer skaffer passet.
 • CGI vil ikke bli holdt ansvar og vil ikke gi noen kompensasjon på noen måte for noen tapte eller skadete pass og/eller dokumenter eller for konsekvensene som resulterer av en slik hendelse.

Visumutstedelse

Beslutningen om å utstede eller refundere et visum gjøres kun av ambassaden eller konsulatet.

Internett-baserte overføringer

Gitt at Internett er et globalt miljø, involverer bruk av Internett for å samle inn og behandle personopplysninger overføring av data internasjonalt. Ved å surfe på denne nettsiden og kommunisere elektronisk med CGI, erkjenner søkere at de forstår dette og godtar at CGI behandler personopplysninger på denne måten.

Andre nettsider

CGIs nettside kan inneholde koblinger til andre nettsider som er utenfor CGIs kontroll og er ikke dekket av denne personvernerklæringen. Skulle søkere få tilgang til andre sider ved å bruke de oppgitte koblingene, kan operatørene av de sidene samle inn søkerinformasjon. De kan bruke denne informasjonen i samsvar med deres personvernerklæringer, som kan være forskjellig fra CGIs. Verken CGI, våre offiserer, medarbeidere eller agenter skal ha noe ansvar av noen art på noen måte for disse andre nettsidene eller enhver informasjon som finnes i dem, ingen av dem har blitt bekreftet av eller støttet av CGI eller samarbeidspartnere.

Generelt

Innholdet i disse vilkårene og betingelsene kan endres når som helst og brukere vil bli underlagt vilkår relevant på brukstidspunktet.