Søknad avslått under INA 221 (g)

På denne siden:


Oversikt

Avslag under paragraf 221(g) betyr at vesentlig informasjon mangler ved en søknad, eller at en søknad har blitt satt under administrativ behandling. Den konsulære offiseren som intervjuer deg vil fortelle deg ved slutten av intervjuet om saken din får avslag under 221(g). Den konsulære offiseren vil enten fortelle deg at saken må gjennomgå administrativ behandling, eller be deg sende inn ytterligere informasjon.

Hvis ytterligere informasjon er nødvendig, vil den konsulære offiseren fortelle deg hvordan du sender inn denne informasjonen. Når visumsøknaden din blir avslått under 221(g) vil du få et skriftlig brev med beskjed om avslaget som vil inneholde en henvisning til forespurte dokumenter. Hvis den amerikanske ambassaden har bedt om ytterligere informasjon eller dokumentasjon fra deg, må du sende inn disse dokumentene til et CGI dokumentinnsamlingskontor.

Denne nettsiden forklarer hvordan du skal sende dokumentene dine til den amerikanske ambassaden.

Administrativ behandling

Noen visumsøknader kan få avslag under seksjon 221(g) og kan trenge ytterligere administrativ behandling. Hvis det er nødvending med videre administrativ behandling under 221(g), vil den konsulære offiseren informere søkeren om det på slutten av intervjuet. Administrativ behandlingstid vil variere og er basert på de individuelle omstendighetene i hver enkelt sak. Bortsett fra i nødstilfeller (dvs. alvorlige sykdommer, skader eller dødsfall i søkerens nærmeste familie), må søkerne vente minst 180 dager fra intervjudatoen eller innsending av tilleggsdokumenter, avhengig av hva som kommer senest, før de stiller spørsmål om status for den administrative behandlingen.

Dersom du har en søknad som får avslag på administrativ behandling, kan du kontakte ambassaden/konsulseksjon for å sjekke status på søknad ved å klikke på lenken nedenfor.

Hvis du søker et ikke-immigrant visum kan du sjekke din DS-160 og status på din visumsøknad online her ved å angi ditt DS-160-strekkodenummer. Vær oppmerksom på at saken din vil forbli i avslått status med mindre den konsulære offiseren kan konkludere med at du er kvalifisert for visumet du søker.